Publisert 06. november 2018 kl. 09.49.

Biletserie: Mosjon for misjon


Med misjonsløpet laurdag samla russen på Framnes kristne vidaregåande skule inn 675.000 kroner til betring av arbeidsforhold ved steinknuseverk i India.


Sjå biletserie her

– Det er mange som vert dregne inn i arbeid på steinknuseverk frå femårsalderen. Når dei vert 25, er dei så utslitne at borna deira må ta over. Slik vert det ein vond sirkel, seier Erik Sallan, ein av to leiarar for misjonsprosjektet til årets russ

I misjonsløpet må alle elevane delta, som del av kroppsøvingsfaget. I tillegg har fleire foreldre og lærarar hengt seg på.


Pengane tikkar inn

Løypa rundt tunet på skulen er på om lag 500 meter lang, og deltakarane skulle springa i 90 minutt.

Deltakarane vert sponsa, anten med enkeltbeløp eller per runde. Slikt kan det verta pengar av. Sallan seier at 237 deltakarar var registrerte, men han reknar med at det var endå fleire som sprang. Laurdag ettermiddag var den innsamla summen 675.000 kroner, men Sallan fortel at det stadig kjem inn nye sponsorar.

Han er svært nøgd med løpet.

– Mange har gira seg opp i det siste. Med alt arbeidet me har lagt inn, er det kjekt at folk kler seg opp og heiar kvarandre fram i løypa. Folk har gjort ein veldig god innsats, seier han.

Ved hovudbygget står lærarar og elevar som ikkje har teke på seg joggeskoa, og heiar.

– Eg synest det er utruleg bra at så mange slektningar og andre stiller opp, sponsar og heiar, seier Sallan.

Enkelte som spring i løypa, er kledde i kostyme, andre i plakatar med logoane til lokale verksemder.


Arbeidsforhold og vatn

Misjonsløpet er den viktigaste inntektskjelda til misjonsprosjektet. Sallan seier ein har jobba mykje med å engasjera folk til å skaffa sponsorar.

– Me hadde eit lite mål om å slå fjorårets løp. I fjor samla russen inn 810.000 kroner. Det er rekorden, seier Sallan.

Han meiner årets prosjekt er godt, då pengane bidreg til utvikling. Når pengane er brukte opp, vil forholda vera betra.

– Pengane går til å læra folk om rettane sine, betre arbeidsforhold, meir løn og alternativt arbeid, slik at folk ikkje treng å arbeida under dei forferdelege forholda. Dessutan går det pengar til vatn. Det er mykje tørke der. 800 kroner kan gi vatn til ein heil landsby med 200 innbyggarar, seier Sallan.

Nyleg vitja han prosjektet i India i lag med den andre leiaren for prosjektet, Amanda Husum, og assisterande rektor Jostein Moldsvor.

– Me fekk mange inntrykk då me såg kva pengane me samlar inn, faktisk går til. Spesielt då me vitja eitt av steinknuseverka og såg dei forferdelege forholda me berre hadde sett på bilete. Men det var òg eit land med gode sider. Lokalfolket me vitja, tok alltid godt imot oss, og fleire gongar byrja me å dansa med dei, fortel Sallan.