Dette er ein artikkel for abonnentane våre

10. September 2018

Får kritikk for planpåverknad


Ordførar Jostein Ljones (Sp) får kritikk for å framstilla kommuneplanmeiningar som heradsstyrepolitikk i eit lobbybrev til fylkespolitikarane. Han meiner han berre gjer jobben han er sett til.


Login HF