Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. August 2018

Tilrådd oppdrettsflytting vekkjer harme på Linga

Ei rekkje innbyggjarar og Linga hyttelag er mot utviding og flytting av lakseoppdrettsanlegget i Aplavika i akvakulturområde AK12.


Login HF