Publisert 12. juni 2018 kl. 10.01.

– Eg skjønar ikkje kvifor nokon gjer noko slikt


120 nyplanta epletre vart klipte i to då ein eller fleire ukjende personar natt til førre måndag vitja eplehagen til bonde Olav Vik i Øystese.


– Det ser ut til at nokon har gått langs to av rekkjene med ei hagesaks og klipt ned trea. Dei har snudd før dei kom heilt opp til vegen. Der følte dei truleg at dei vart for synlege. Ein vert litt sjokkert over at nokon kan finna på å gjera noko slikt, fortel Vik.


Ingen mistenkte

Han fortel at alle trea som vart klipte ned vart planta i løpet av dei tre siste vekene. Dei aller fleste trea er klipte under dei nedste greinene, og kan difor ikkje reddast. Vik hadde ikkje rukke å forsikra trea.

– Økonomisk er ikkje dette noko enormt tap. Tre for om lag ti tusen kroner er øydelagde. Eg er meir irritert over alt ekstraarbeidet dette fører med seg. No må eg bruka mykje ekstra tid på å ta opp dei døde trea og planta nytt. Eg får ikkje tak i nye tre før tidlegast til hausten, seier han.

Vik skjønar ikkje kvifor nokon har gjort dette. Han har ingen mistenkte.

– Eg har aldri opplevd noko liknande og har aldri høyrt om at dette har skjedd andre stader. Eg tvilar på at eg var eit tilfeldig offer for ein som gjekk rundt midt på natta med ei rosesaks i baklomma. Det verkar som det er retta mot meg personleg, seier han.


Satsar på eple

Vik omtalar seg sjølv som sauebonde. Han fortel at det har vore tradisjonar for å produsera eple på garden, men ikkje dei femten siste åra. Det er ein tradisjon Vik no held på å blåsa liv i. Vik har planta epletre på om lag fem dekar, og har planar om å planta meir andre stader på garden. Tanken er at dei første epla skal leverast neste haust.

– Så får me berre håpa dette ikkje skjer att. Det er dessverre mykje den som ønskjer å sabotera for ein bonde, kan gjera, seier Vik.