Dette er ein artikkel for abonnentane våre

16. August 2018

Vil slå beina under draumen om flat veg til Bergen


Fylkesrådmannen vil vurdera motsegn om lang tunnel under Kvamskogen vert utgreidd nærare. Tunnelen vert for dyr, for tidkrevjande og for lite i tråd med føringane for bruk av rassikringskroner.


Login HF