24. Mai 2016

Tett løp i Jondal

Medan rett over halvparten av jondølingane som røysta i folkerøystinga i går vil at Jondal skal halda fram som eigen kommune, har nesten like mange stemt for at dei ønskjer ei eller annan form for samanslåing.


24. Mai 2016

Måtte forkasta lokal stamfisk på grunn av innkryssing

Mykje av stamfisken frå dei lakseførande vassdraga i Hardanger måtte forkastast på grunn av genetisk innblanding av oppdrettsfisk, etter stamfisket i haust.


23. Mai 2016

Tett løp etter førehandsrøysting i Jondal

Førebelse tal basert på førehandsrøystinga i Jondal syner at det kan gå mot eit tett løp mellom alternativa med samanslåing med Odda og Ullensvang og å stå åleine.


23. Mai 2016

Kvemmingane seier ja til Jondal

Klart fleire kvemmingar er for at Kvam herad skal slå seg saman med Jondal enn mot syner resultatet av innbyggjarundersøkinga.


21. Mai 2016

– Holmatun har utspela si rolle

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Ungdomshuset i Øystese, ærverdige Holmatun, er på veg ut av historia. I alle fall dersom ingen tek eit langsiktig ansvar, og ikkje før folket har tala.


20. Mai 2016

Varmtvassbehaldar byrja brenna

Oso hotwater har åtvara mot at nokre av verksemda sine varmtvassbehaldarar kan vera brannfarlege. Natt til i går byrja ein behaldar brenna i Øvre Sundsvik.


19. Mai 2016

Ulike meiningar om reformval i Jondal

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Sp vil at Jondal skal halda fram som eigen kommune. Ap og H vil slå kommunen saman med Odda og Ullensvang, medan KrF ynskjer Kvam som framtidig partnar. Kva folket meiner, vert klart utpå kvelden 23. mai.


E-avis
Følg HF på Facebook