12. desember 2017

Seier ja til Hardangerbadet

Kvam herad går inn i Hardangerbadet og yter ein knapp million driftskroner i året meir enn rådmannen tilrår.


12. Desember 2017

Vart kalla inn til samtale etter å ha kritisert anbodsprosess

Gunnar Helle kjende seg «kalla inn på teppet» av ordføraren etter å ha kome med kritiske utsegner i Hardanger AKS-saka. Ordføraren avviser at han bad om anna enn ei drøfting.


12. Desember 2017

– Er det så gale?


11. Desember 2017

– Uforståeleg at saka hastar

Rådmann Arild M. Steine tek i eit notat til heradsstyret eit kraftig oppgjer med Hardangerbadet AS. Han meiner det påståtte hastverket er grunnlaust.


11. Desember 2017

Politisk smertegrense

Heradsstyret stilte krav for kommunal deltaking i Hardangerbadet i 2015. Kva tenkjer politikarane når saka no skal handsamast?


11. Desember 2017

Satsar på laks i Hardangerbadet

Dei som vitjar Hardangerbadet, skal ikkje berre kunna boltra seg i vatnet, dei skal også kunna læra om skapningar som lever i vatn.


11. desember 2017

Symjehall vert dyrare

Vøla av symjehallen i Jondal vert dyrare enn spådd.


10. Desember 2017

Innovasjon Noreg: – Usikker på økonomien i driftsselskapet

Innovasjon Noreg (IN) er usikker på økonomien i drifta av den private delen av Hardangerbadet. For å gje lån, stiller IN fleire vilkår som ikkje er stetta enno.


10. Desember 2017

Ser ikkje vekk frå utsetjing av Hardangerbadet-avgjerd

Ordførar Jostein Ljones (Sp) utelukkar ikkje utsetjing av avgjerda. Tidspresset er ikkje ideelt, meiner han.


10. Desember 2017

Krev info og fart i skulesaka

Etter ei vekes grubling sa jondalspolitikarane ja til både miljøarbeidar og utrykkingsbil. Dei vil dessutan sjå nærare på drifta av sjukeheimen og vita korleis skuleutbygginga skal skje.


10. Desember 2017

Ungdomsrådet om budsjettet

Kollektiv-, lærling-, fritids- og helsesystertilbodet, pluss trafikktryggleik, opptek Kvam ungdomsråd.


09. Desember 2017

– Kan verta tunga på vektskåla

Folk frå Ålvik mobiliserer for å redda legekontoret. Torsdag vart 857 underskrifter leverte til Kvam herad.


09. Desember 2017

Heidrar lite kjend krigshelt

Få kjenner den dramatiske historia til krigshelten Lars Rosseland. Det ønskjer Marie Elisabeth Skutlaberg å gjera noko med. Difor har ho gjeve ut bok om mannen.


09. Desember 2017

Fekk ein smak av jul

Tysdag var det tid for julebakst i Tolo omsorg.


08. Desember 2017

Vassa i jul på Vassel

Vassel gard utvidar stadig repertoaret, sist med julemesse i løa.


08. Desember 2017

– Eit prosjekt for alle

Tysdag skal lagnaden til Hardangerbadet avgjerast i heradsstyremøtet. Dagleg leiar Martin Vik har tillit til at politikarane gir han ei tidleg julegåve.


08. Desember 2017

– Bør jubla, ikkje kjefta

– Eg har vore veldig tydeleg overfor Hardangerbadet, seier rådmannen.


08. Desember 2017

Rår mot å tøya strikken lengre

Vilkåra politikarane stilte til Hardangerbadet AS i 2015 er ikkje oppfylte. Tysdag må politikarane ta stilling til om avvika er akseptable.


08. Desember 2017

Storlag ventar Øystese

A-laget til Øystese fotball får bryna seg på Brann 2, Viking 2 og Sogndal 2 neste sesong.


07. Desember 2017

Ekstrem ras- og flaumfare i Kvam

Heradet oppmodar folk om å rydda hagane.