17. Oktober 2018

Leverte ballast i Øystese

Mitt skip er lasta med ... tusen rundballar.


16. Oktober 2018

Opna slusene i Haugafossen

Mengda med straum produsert i Jondal gjorde eit byks fredag. Nye kraftverket i Haugafossen vart sett i drift.


16. Oktober 2018

Laurdagskos i plenum

Det er koselegare å kosa seg når ein kosar seg saman, var filosofien då Øystese indremisjon inviterte til pizzakveld i Øystese bedehus laurdag.


16. Oktober 2018

Bondelag: – Ta vare på matjorda

Når heradsstyret har valt å byggja aldersbustad på Tangerås, bør kommunen lata ord verta til handling og bruka matjorda i området til nydyrking, meiner Strandebarm–Tørvikbygd bondelag.


16. Oktober 2018

Trugar med bilete


16. Oktober 2018

Den siste marknaden

Dei siste 15 åra har husflidsmarknaden vore avvikla på Lidarende kvar haust. Laurdag vart marknaden truleg arrangert for siste gong.


15. oktober 2018

Tek pulsen på den moderne mannen

Kva tenkjer menn i 2018 om det å vera mann og om sex og samliv?

Det er blant spørsmåla boka Mannemenneske freistar svara på.


15. Oktober 2018

Utfører kritisk arbeid i Tokagjelet

Måndag til fredag denne veka er Tokagjelet stengt frå 20 til 06. – Me tek berre det som er heilt kritisk, seier Bente Bergstø i Statens vegvesen.


14. Oktober 2018

– «Nye» Breidablik var eit slit

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Det utvendige arbeidet med turlagsanlegget på Breidablik vart avslutta måndag 24. september, opplyser byggmeister Bjørn Vike til avisa Hordaland.


14. Oktober 2018

Jon Larsgard: – Landsbystatus gjev oss merksemd

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Jondal sin status som nasjonalparklandsby er viktig, trur ordførar Jon Larsgard (Sp).


14. Oktober 2018

Går saman om førebygging

Politikontakt Ann May Garen er oppteken av at politiet, heradet og private aktørar står saman i arbeidet med å førebygga kriminalitet.


13. Oktober 2018

Tok nytt steg mot nedrykk

A-laget til Øystese fotball gjekk på ein smell borte mot Brodd.


13. Oktober 2018

Får redusert ureiningsbot etter forlis

Oppryddingsarbeidet etter «Con Amore»-forliset er i gang.


13. Oktober 2018

Mostad-motstand møtte motstand

Fire politikarar skal tinga om motsegnene til Fylkesmannen til kommuneplanen. Kari Mostad (MDG) var skeptisk til utvalet, men stilna etter kvart.