3/29/2015
Postadresse:
Boks 94
5601 Norheimsund

Telefon: 56 55 00 20
Faks: 56 55 00 21
Tipstelefon: 90 13 11 88

Foretningsavdeling:
annonse@hf.no

Redaksjon:
redaksjon@hf.no

Ansvarleg redaktør:
Sigbjørn Linga
linga@hf.no

Usemje kring framdrift
Publisert: 27.03.2015
Hardangerbadet AS har svara rådmannen på spørsmåla til rapporten som selskapet la fram for Kvam herad i januar. Du kan lesa om svara i HF i dag. Rådmannen er likevel ikkje nøgd. Les hans kommentarar i avisa på tysdag.

Sel tangentar for å kjøpa flygel
Publisert: 27.03.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Kunsthuset Kabuso fyller ti år til neste år. Sterke krefter arbeider for å gje kunsthuset eit nytt flygel verdt nesten ein million kroner i fødselsdagsgåve. For å delfinansiera kjøpet skal alle dei 88 flygeltangentane seljast til musikkelskande sponsorar for 3.000 kroner kvar. Ein komité (bilete) som består av pianist Geir Botnen, politikarane Jostein Ljones og Harald Kjosås, Karen Margrethe Øystese og Synnøve Marie Vik, vikarierande fagleg leiar i Kunsthuset Kabuso skal realisera flygelplanane.


-annonse-
 

Havørn stranda i bukta
Publisert: 23.03.2015
Foto: Even Norheim Johansen

Ein vengjeskadd havørn stranda på eit skjer utanfor Sandvenholmen i Norheimsund i helga. Hannørnen overnatta to netter på skjeret, før eit lokalt redningskorps berga rovfuglen i land laurdag ettermiddag. Les meir i HF i morgon.

Nei til fellesutgreiing av Hardanger-kommune
Publisert: 20.03.2015
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ordførarane i Granvin, Eidfjord og Ulvik avviste Kvam og Odda sitt initiativ til ei samanslåings-utgreiing for heile Hardanger i Hardangerrådet torsdag. Dei folkevalde i Jondal og Ullensvang støtta fellesforslaget frå Kvam og Odda, men ordførar Solfrid Borge (Sp) i Ullensvang er ikkje positiv til forslaget. Ho stilte spørsmålsteikn ved om alternativet er realistisk. Heradsstyret i Granvin har allereie gjort vedtak på at kommunen ikkje ynskjer å vera del av ein samla Hardanger-kommune. Innbyggjarane vil heller sjå mot Voss dersom det vert snakk om ei storsamanslåing, sa ordførar Ingebjørg Winjum (V). Eidfjord skal vurdera forslaget i kommunestyret på måndag, men ordførar Anved Johan Tveit (Sp) vert forundra om politikarane støttar forslaget. Han fryktar Eidfjord vert ein utkant i ein geografisk stor kommune. Politikarane i Ulvik ynskjer å konsentrera seg om utgreiinga av nordalternativet, som består av Ulvik, Granvin, Eidfjord og Ullensvang. – Om me er nøydde til å bli større vil me sjå mot Voss, sa ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap). Les meir i HF tysdag.

Dekte fjella med lyskunst
Publisert: 20.03.2015
Foto: Running rivers crew
 
Førre veke skjedde det rare ting i fjella i Jondal. Dei ansvarlege var ei gruppe svenske og litauiske kunstnarar som kallar seg Running rivers crew. Kunstnarane var i Jondal for å samla filmsnuttar til den timelange framsyninga Long Winter, som skal ha premiere i Stockholm til neste år.

Rota seg vekk i tåka
Publisert: 19.03.2015
Ti elevar og ein lærer frå ein ungdomsskule i bergensområde vart tidleg torsdag ettermiddag overraska av tåke på toppen av stolheisen til Eikedalen skisenter. Klassen slo alarm og naudetatane rykte ut.
– Dei mista retningssansen i tåka og fann ikkje vegen ned att, fortel Terje Sperrevik, lensmann i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt.
Då HF snakka med lensmannen klokka halv tre torsdag var dei bortkomne bergensarane lokaliserte av redningsmannskapane, og arbeidet med å hjelpa dei ned frå fjellet i godt gang.

Jordras i Liabrekka
Publisert: 10.03.2015
Foto: Even Norheim Jonhansen
 
Eit hus vart råka av eit jordras i Liabrekka i Steinsdalen tysdag morgon. Politiet fekk melding om raset like før klokka 8.30, opplyser politibetjent Ann-May Garen ved Kvam og Samnanger lensmannskontor. Politi, brannvesen og ambulanse rykte ut.
Kommunegeolog Tore Dolvik var tidleg i området. Han opplyser at raset vart utløyst av store vassmassar som rann inn i rasområdet.
– Anten har ein bekk på oppsida av huset gått tett, eller så har vassmassane ført til overkapasitet i bekken, seier Dolvik.
Geologen avkreftar at det er fare for nye ras.
– Så lenge bekken held seg der han skal, er det ikkje fare for fleire ras. Det er meldt om mindre nedbør dei neste dagane. Men det er eit sårbart område, og det er ikkje mykje som skal til, seier Dolvik. 
Huseigar Eli Steine melde sjølv frå om raset.
– Eg høyrde eit veldig brak. Då eg såg ut på terrassen, såg eg jordmassane, fortel Eli Steine.
Eit mindre uthus vart teke av raset. Terrassen er dekt av leire og stein.
Brannmannskapet arbeidde med å drenera vekk vassmassar frå skredområdet tysdag føremiddag.

Tvungne til å permittera
Publisert: 06.03.2015

Foto: Fjellstrand
 
Sidan i sommar har oljeprisen meir enn halvert seg. Dette har fått ringverknader også innover i Hardangerfjorden. Fjellstrand AS har arbeid fram til påske. Etter det er situasjonen usikker. Verftet har allereie sendt ut permitteringsvarsel til ti tilsette. Fleire permitteringar kan verta naudsynt etter påske. Eigar Hans Martin Gravdal ser likevel ikkje så svart på situasjonen. – Me er i forhandlingar om fleire nye ordrar. Den første kan vera i boks allereie i løpet av mars, seier han.

Brann i brøytebil
Publisert: 03.03.2015
Foto: Bård Valvatne
I halv firetida tysdag ettermiddag måtte brannvesenet i Kvam rykkja ut til ein brøytebil som byrja å brenna like ved Steinsdalsfossen. Ingen personar vart skadd i brannen, men augevitne fortel at brannen utvikla seg raskt. Sjåføren måtte hoppa frå førarhuset medan flammene stod ut frå maskinrommet.

Har mista viktig tilskot
Publisert: 03.03.2015
Grannehjelpa har mista tilskotet på 20.000 kroner som stiftinga tidlegare har fått for å arrangera internasjonal kvinnegruppe etter at regjeringa la om tilskotsordninga for frivillig, fleirkulturelt arbeid. No er det berre integreringstiltak i Bergen kommune som kan få slik stønad i Hordaland. Kjersti Toppe (Sp) skal ta opp saka på Stortinget onsdag.

Hardangerbadet får forskingsstatus
Publisert: 24.02.2015
Hardangerbadet (HB) fekk innvilga søknaden om å verta forskings- og utviklingsverksemd. I samarbed med forskings- og utviklingsinstitusjonane Helse Bergen og Universitetet i Bergen, inneber det at helse- og forskingsprosjekta i HB kan få store skattefrådrag. Gulrota er meir inntekter og auka status, meiner styreleiar i HB, Alfred Halstensen.

Samla landsbyen til vinterfest
Publisert: 24.02.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Laurdag inviterte jondølingane til første landsbydag på vinterstid. I tillegg til boder der lokale og tilreisande seljarar tilbaud produkta sine, var det ei lang rekkje ulike aktivitetar. Ein av dei var isbading i Vikefjøra, der eit dusin modige personar tok på seg badedrakta og sprang på sjøen.

36 færre kvemmingar i 2014
Publisert: 20.02.2015
 
Folketeljinga utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) er oppdatert i dag, og syner ein nedgang i talet på personar busette i Kvam. Det budde ved årsskiftet 8.539 i Kvam, mot 8.575 i fjor. Samanlikna med siste kvartal i 2013 vart færre born fødde – 17 i 2013 mot 21 i 2014 –,  og fleire personar døydde – 21 i 2013 mot 20 i 2014 –, men heile 33 fleire personar flytta frå kommunen i 2014 enn i 2013. Les meir i komande HF.

Får byggja kraftverk i Herand
Publisert: 18.02.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Olje- og energidepartementet (OED) har vurdert Herand kraft AS sin søknad om å få byggja kraftverk i Herand. Like før jul vart det klart at verksemda fekk konsesjon. Herand kraft hadde utarbeidd fire alternativ for utbygginga. Dei tre første hadde vassinntak i Fodnastølsvatnet. OED valde alternativ fire, som har vassinntak på nedsida av Fodnastølsfossen (bilete) ved gangbrua til Galtasete.

Smittsam skjemt
Publisert: 18.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen 

Rossvollrevyen Då ebola kom til bygda gjekk for tilnærma fulle hus i Holmatun i helga. Avgangselevane ved Øystese gymnas fleipa mellom anna med ein merksemdsjuk ordførar og eit stereotypisk countryband. Sverre Gauden (biletet) var ein av fleire som tidleg fann tonen under premiereframsyninga fredag kveld.


Frontkollisjon ved Furedalen
Publisert: 14.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen

To personar vart flogne til Haukeland universitetssjukehus etter at to personbilar krasja like ved Furedalen alpin på Kvamskogen laurdag føremiddag. Ulukka skjedde i svingen mellom avkøyrsla til alpinanlegget og parkeringsplassen nedst i Mødalsvegen. Dei to andre personane i bilen kom frå uhellet utan fysiske skader, opplyser innsatsleiar Ronny André Øvrebotten på staden. Politiet fekk meldinga like etter klokka ni, og alle utrykningseiningane rykte ut. Bilen som kom køyrande i retning Norheimsund har truleg hamna over i motgåande køyrefelt. Vitneforklaringar og åstadsobservasjonar tyder på det, opplyser politiet.
Trafikken blei dirigert i eitt felt kort tid etter at politiet hadde komme til staden. Det er snø i vegbanen og glatt over Kvamskogen laurdag.

Trakka og klart
Publisert: 10.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ei sju kilometer lang skiløype har openberra seg langs Vassendvatnet i Jondal. Når løypa til Fodnastøl står klar neste sesong, kan skiglade frå Jondal og Herand leggja bak seg tre vatn og fire stølar på si ferd gjennom marka. Den ferske skiløypa har vorte til nærast utelukkande ved hjelp av dugnad.

Smasha seg til NM
Publisert: 10.02.2015
Foto: Bård Valvatne

I helga var det regionmeisterskap for U17- og U19-spelarar i volleyball i Øystesehallen. Gulrota var ein plass i noregsmeisterskapane som vert arrangerte i Bodø og i Tønsberg. Alle Rossvoll-laga kan byrja pakka koffertane.

Mellomlanda på veg til øving
Publisert: 27.01.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Ein sjeldan fugl i form av eit Sea king-helikopter frå Luftforsvaret vitja Norheimsund tysdag føremiddag. Om lag klokka 10.30 landa helikopteret på strandvegen, like ved kontoret til HF. Kenneth Baustad, seksjonsleiar i Bergen brannvesen, var ein av dei som var på landingsstaden. Han fortel at helikopteret mellomlanda i Kvam på veg til ei øving i akutt ureining i Kvanndal. Der skal mannskapane øva på kva ein gjer om ei ferje får ein oljelekkasje. Helikopteret skulle fira mannskap ned på ferja.

Nytt ras
Publisert: 21.01.2015
Tysdag kveld gjekk det eit nytt ras ved skitrekket i Eikedalen. Operasjonsleiar i Hordaland politidistrikt Frode Kolltveit seier at dei fekk melding om raset i åttetida. Skitrekket var då utan straum og mørkelagt, samstundes som det var mange menneske i løypene. Politiet sendte leitemannskapar inn i rasområdet, men fann ingen teikn på at at menneske var råka av raset. Søket vart avslutta klokka ti.

Mann teken av ras i Eikedalen
Publisert: 20.01.2015
Tysdag gjekk det eit snøskred i Skeiskvandalen nær Eikedalen skisenter. Politiet fekk melding om raset om lag klokka 12.30, og lensmann i Kvam og Samnanger politidistrikt, Terje Sperrevik fortel til HF at raset vart utløyst av ein mannleg skigåar som gjekk i området. Mannen ringde sjølv til Eikedalen skisenter og varsla om raset, og fekk hjelp av mannskapar frå skisenteret til å koma seg laus frå snømassane. Mannen skal ikkje ha vorte alvorleg skadd og køyrte frå staden i eigen bil. Ingen andre vart tekne av snømassane. Lensmannen minner om at det er stor rasfare i fjellet for tida, og oppmodar folk om å vera ekstra forsiktige.

Presteløyse
Publisert: 16.01.2015
Foto: Åsmund Soldal
 
Sokneprest i Fusa, Roar P. Strømme, takka fyrst ja til stillinga som ny sokneprest i Vikøy. No har han ombestemt seg, og Bjørgvin bispedøme har valt å lysa stillinga ut på nytt. Prostiprest i Strandebarm og Fusa, Ellen Nordtun, var innstilt som nummer to på søkjarlista. Nordtun har valt å seia opp jobben, mellom anna fordi ho ikkje fekk tilbod om sokneprestestillinga i Vikøy sokn.

Lærte sjølvforsvar
Publisert: 16.01.2015

Foto: Brit Aksnes
 
Ei rekkje kvinner trassa førre helg styggevêret og tok turen til sjølvforsvarskurset på Kvam ungdomsskule.
Der lærte dei å forsvara seg med kamsporten Krav maga.

Kalkunprodusent spreier vingene
Publisert: 13.01.2015
Foto: Pressebilete "Det norske måltid"
 
Els Geelen og Stein Brynjolf Pedersen i kalkunverksemda Økodrift Homlagarden AS har vunne kåringar for økologisk kjøt fleire gongar. I mattevlinga "Det norske måltid" vann verksemda bransjeprisen for årets beste naturelle kjøt, og storvinsten som stadfestar at kalkunkjøtet frå Homlagarden har høgast marknadspotensial av kjøtprodusentane i landet.

Ikkje håfjellstunnel utan bompengar
Publisert: 13.01.2015
Foto: Brit Aksnes
 
Skal håfjellstunnelen byggjast lyt det høgst sannsynleg inn bompengar for å finansiera, då prosjektet har ein prislapp på 600 millionar. Sjølv om leiar i Kvam næringsråd, Torleiv Ljones, og Frode Nygård (Kvam Frp) er ueinige om tunnelen skal realiserast, ynskjer begge no at folk kjem inn i debatten før det er for seint. Saka skal opp i heradstyret i midten av februar. Les meir i HF i dag.
 

Vinterfestleg
Publisert: 13.01.2015
Foto: Lars Arvid Oma
 
Les om Kvam ungdomsskule sin vinterfest i HF i dag.

Kulturmønsterungdom
Publisert: 13.01.2015
Foto: Lars Arvid Oma

Ove Matti Thiesen framførde eit klassisk stykke på gitar på ungdommens kulturmønstring i Øystesehallen på sundag. Les om tevlinga i HF i dag.
 

Folgefonna kapitulerer
Publisert: 09.01.2015
Foto: Åsmund Soldal
 
Skal ein tru prognosane til professor og klimaforskar Jostein Bakke, vil Folgefonna krympa med alarmerande snøggleik dei neste tiåra. Breen har trekt seg raskare tilbake dei siste tjue åra enn i nokon tilsvarande periode etter førre istid.

Ikkje heilt i rute
Publisert: 09.01.2015
Foto: Fjellstrand AS
 
Batteriferja Ampere skulle trafikkera sambandet Lavik-Oppedal frå 1. januar. Strenge dokumentasjonskrav frå Sjøfartsdirektoratet gjer at ferja framleis ligg ved kaien i Omastrand.

Satsar på talenta
Publisert: 09.01.2015
Foto: Bård Valvatne
 
God oppfølging er viktig for at unge fotballspelarar skal utvikla seg. Difor har Øystese fotball oppretta talentgruppa Talent Øystese for å gje utvalde unge spelarar ekstratrening og personleg oppfølging.

Sjefen på Sandven
Publisert: 09.01.2015
Foto: Brit Aksnes

Jorunn Pile hadde eigentleg tenkt å ta ein pause frå restaurant- og reiselivsbransjen og hadde heller ikkje tenkt å søkja då stillinga som direktør for Thon Hotel Sandven vart utlyst. Men livet vert ikkje alltid som ein planleggjer, og den entusiastiske nyesjefen trivst særs godt med kjekke kollegaer og god nattesvevn. Ho kan også lattermildt avkrefta Hotel Caesar-tilstander i Norheimsund.

Vinterstengt foss
Publisert: 23.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Den nyopprusta gangstigen under Steinsdalsfossen vert stengd i vintermånadene. Du kan lesa om årsaka til sperringane i HF i dag.

Trivst i Kvam
Publisert: 23.12.2014

Foto: Brit Aksnes
 
For Sabaah Abdullahi (t.v) og Hamdi Abdisamad var det viktig å få lufta kva dei meinte etter trugsmålssaka mot Amal Aden. Dei set si lit til at politiet finn ut kven som eventuelt har kome med trugslane, men mest av alt vil dei at bygdafolket ikkje dømmer eit heilt miljø utfrå denne hendinga. Dei meinar også at det trengst ein dialog for å fanga opp dei som kanskje slit meir enn andre med å tilpassa seg den norske kulturen.


Truga til å forlata Kvam
Publisert: 16.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Den norsk-somaliske forfattaren og samfunnsdebattanten Amal Aden sin skuleturné i Kvam vart ikkje avslutta som planlagd. Etter å ha besøkt Norheimsund vidaregåande skule og Øystese gymnas måndag, mottok den frittalande kvinna truslar frå personar i delar av det muslimske miljøet i Kvam, som seinare oppsøkte henne ved hotellet der ho budde. Etter det Hordaland Folkeblad kjenner til er det grunn til å tru at personar som har tilhald i kommunen kalla inn forsterkningar frå Bergen. Aden går alltid med valdsalarm, og etter ei vurdering av trugselssituasjonen sytte to politkonstablar ved Kvam og Samnanger lensmannskontor for vakthald under arrangementet på Kvam folkebibliotek i går kveld. Som resultat av trugslane avlyste Øystese gymnas det planlagde føredraget på skulen i dag tidleg. Aden kjenner seg ikkje trygg og seier at kommunen har store problem. Ho presiserer at problema gjeld nokre ytst få i kommunen. Ifølgje Aden har lærarane sett problemet, men ingen veit korleis dei skal ta tak i det.
– Det er mangel på leiing. Når kommunen tek i mot flyktningar har dei plikt til å følgja opp. Dette vert tydelegvis ikkje gjort i Kvam. Akkurat no er det rett og slett ikkje bra å vera i Kvam. At nokon kan truga meg slik er uakseptabelt, seier Aden.
Rådmann Arild McClellan Steine tykkjer fyrst og fremst at saka er lei. Han understrekar at kommunen tek avstand frå trugsmåla. Han er likevel usamd med Aden i at det er mangel på leiing i Kvam herad. Rådmannen meiner kommunen følgjer opp flyktningane.
– Kring ti prosent av innbyggjarane i Kvam er innvandrarar og integrering er eit viktig felt for oss. Me er ikkje på langt nær gode nok, men kommunen brukar mykje tid og ressursar på at integreringa skal vera god, seier Steine.
Han seier at kommunen har ein hyppig dialog med det muslimske miljøet i Kvam.
– Dette er kriminelle handlingar utførde av enkeltindivid, og kvar einskild lyt stå ansvarleg for eigen oppførsel, seier rådmannen. 
 

Straumbrot etter lynnedslag
Publisert: 16.12.2014
Store delar av Norheimsund var utan straum ein kort periode i ettermiddag. HF får ikkje kontakt med Kvam kraftlag, men det er grunn til å tru at straumen forsvann som følgje av eit lynnedslag.

Bilulukke på Bjelkanes
Publisert: 16.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ein bil fekk sleng og trefte fjellveggen på fylkesveg 7 mellom Bjelkanes og Fyksesund like før klokka 12.30 i dag. Føraren av bilen mista kontrollen over bilen og trefte støypekanten. Deretter trefte bilen fjellveggen og hamna i køyrebana på motsett side.  To personar som sat i bilen vart sendt til legevakt og seinare sjukehus med lettare skadar, opplyser lensmann Terje Sperrevik i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt. Brannvesen og fleire politipatruljar rykte ut til staden. To patruljar frå UP dirigerte trafikken, og vegen opna kort tid etter.
Det er vanskeleg føre på fleire vegar i kommunen i dag. Lensmannen oppmodar trafikantar om å avpassa farten etter tilhøva.

Permitterer etter oljeprisfall
Publisert: 16.12.2014
                                                                                                                                                             Foto: Bård Valvatne
 
Prisen på eit fat råolje har stupt denne hausten. Prisfallet gjer at oljeselskapa investerer mindre og dette råkar mange verksemder på Vestlandet. Jondal stål AS leverer mellom anna deler til pumper som vert brukt i oljeindustrien. Dagleg leiar Egil Hamarsland (bildet) fortel at ordrebøkene er tynnare enn på lenge. Frå 1. desember måtte verksemda permittera sju tilsette.

Julestemning i Strandebarm
Publisert: 09.12.2014
                                                                                                                                                  Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Laurdag var det julestemning for store og små på Kinck-garden i Strandebarm. Nissebesøk, ansiktsmåling og turar med fjordhesten hallingjon var populært blant borna.
Dei vaksne kunne velja og vraka mellom ei rekkje handverksprodukt og kortreist mat.
Les meir i HF i dag.

Delte ut gåver til store og små
Publisert: 05.12.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
Julekvelden kom tidleg for 16 organisasjonar i Kvam og Jondal. Sparebankstiftinga Hardanger opna gåvesekken og delte ut til saman 2,1 millionar kroner.Overrekkinga av gåvebevisa fann stad på Thon hotell Sandven måndag kveld. Sjølve utdelinga stod Gunnar Skeie, dagleg leiar i stiftinga

Ny butikk i drivhuset
Publisert: 03.12.2014
                                                                                                                                                               Foto: Lars Arvid Oma
 
I helga opna den nye butikken til Berge Gard & Gartneri. Mange stakk innom for å sjå nærare på konseptet. I eine enden av drivhuset er det rydda plass og innreia ein butikk og kafè som byd på litt av kvart. Blomar og buskar med tilbehør av alle slag, sjølvsagt, men også mykje anna.
– Det er kjekt å vera i gang, seier dagleg leiar og eigar Anne Grete Berge.
Les HF tysdag 2. desember.

I pengenaud
Publisert: 28.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
Hardanger kunstskule (HAKU) er snart tom for pengar og risikerer å måtta stengja over nyttår. No vonar skulen at Kvam herad kan stilla med naudhjelp slik at skulen kan driva vidare.
Kommunen har allereie løyvd over ein million kroner til skulen. Les meir i HF i dag.

Historisk bokbåt-besøk
Publisert: 24.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
For første gong i historia la bokbåten Epos til kai i Øystese som bokbåt. Epos har tidlegare berre vitja staden som turistrute om sommaren. Laurdag vart det litterær underhaldning for både store og små ombord på båten.
Les meir i HF tysdag.

Vann pris for animasjonsfilm
Publisert: 21.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Åsmund Soldal
 
Tord Torpe (29) frå Øystese vann nyleg gull i tevlinga Visuelt saman med kameraten Magnus Nyquist. Filmen Biblioteket var svært populær hos juryen. Les meir i HF fredag.

Slit i pleie- og omsorgssektoren
Publisert: 21.11.2014

Under budsjettkonferansen i Kvam herad tysdag kom det fram at kapasiteten på sengeplassar innan pleie og omsorg er sprengt. Dette gjer at kommunen i år har brukt over ein million på å ha paseintar liggjande på sjukehus.
Politikarane skal forsøka å finna ei løysing i budsjettet. Administrasjonen har ikkje komme med forslag til kva som kan gjerast. Les meir i HF i dag.


HF presiserer
Publisert: 19.11.2014
HF skreiv tysdag at ordførar Asbjørn Tolo (H) i Kvam sikra to ekstra millionar frå kompensasjonen for arbeidsgjevaravgift til Hardangerbadet AS. Det er ikkje korrekt at pengane er i boks. Tolo har fått styringsgruppa som tilrår fordeling av pengane, til å støtta løyvinga i ei førebels innstilling. Den endelege innstillinga skal avgjerast i eit telefonmøte i dag, noko som går fram av artikkelen inni avisa, men ikkje i tilvisinga på framsida. Seinare skal fylkesutvalet ta den endelege avgjerda om fordelinga.
HF bed om orsaking.

E16 er open for alle
Publisert: 09.11.2014
Foto: Bente Bergstø, Statens vegvesen
 
Etter å ha vore stengd for tunge køyretøy i nokre dagar, vart europaveg 16 sundag opna att aust for Evanger. Dermed vil tungtrafikken i Kvam truleg avta. Statens vegvesen håpa å opna vegen att laurdag, men det gjekk ikkje på grunn av ei ny utgliding av vegen ned i elva.

Tungtrafikk dundrar gjennom Kvam
Publisert: 04.11.2014
Køyretøy på over 7,5 tonn må dei neste dagane køyra gjennom Kvam i staden for på europaveg 16 mellom Bergen og Voss. Årsaka er at europavegen aust for Evanger fekk store skadar i flaumen sist veke. Ein geotekniknar granska staden måndag. Konklusjonen var at det ikkje var forsvarleg å lata tyngre køyretøy bruka vegen, som manglar delar av fundamentet, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Legg fram budsjett
Publisert: 04.11.2014
I ettermiddag presenterer rådmannen i Kvam budsjettframlegget for 2015. Onsdag presenterer rådmannen i Jondal budsjettutkastet.

Åtvarar mot bandittar
Publisert: 04.11.2014
Politiet åtvarar mot omreisande kjeltringar i Hordaland. Ei rekkje stader har det vore grove tjuveri i bedrifter, mellom anna Tide og Kiwi. Tjuvane tek seg inn gjennom vegger og dører, og stel store gjenstandar. Aktiviteten framstår som organisert, melder Marit Erstad ved Kvam og Samnanger lensmannskontor. Ho oppmodar alle om å følgja godt med og melda frå til politiet dersom dei oppdagar noko uvanleg.

Dansa for Iren
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Mange strøymde til idrettshallen i Øystese sundag for å dansa zumba. I same slengen hjelpte dei Iren Linga, som er råka av ALS og ynskjer å prøva nye medisinar.
Les meir i HF i dag.

Kjem dårleg ut av ny rapport
Publisert: 04.11.2014
Rådmannen i Jondal har ikkje følgt opp alle punkta i ein revisjonsrapport frå 2010. I ein ny rapport kjem det fram mellom anna at datasystemet Kvalitetslosen enno ikkje er skikkeleg innført i kommunen, nesten seks år etter at det vart kjøpt.
Den nye forvaltingsrevisjonsrapporten vert drøfta av kommunestyret onsdag.
Les meir i HF i dag.

Dugnad for villaksen
Publisert: 04.11.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Villaksentusiastar hadde nyleg dugnad i Steinsdalen. Eit par hundre oppdrettslaksar vart målte og tekne prøvar av, og det vart bygt stamfiskbur.
Les meir i HF i dag.

Feira ny plate
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Ho er mykje omtala. Laurdag vart ho endeleg sett fri, storbandfjordjazzplata til Hardanger Big Band og Gisle Torvik.
Les meir i HF i dag.

Endeleg vart det siger
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Det ferske damelaget til Kvam handballklubb vann sundag endeleg i 8. divisjon. Då sigeren omsider kom, vart han stor.
Les meir i HF i dag.

Trippelkor på Tangerås
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Tre kor slo røystene saman i Strandebarm laurdag. Du kan lesa om konserten i HF i dag.

Sjef for ein dag
Publisert: 04.11.2014
Foto: Marthe Haugdal, Noregs bondelag
 
Korleis er det å vera organisasjonssjef i Noregs bondelag? Otto Galtung (biletet) har prøvd.
Les om røynslene hans i HF i dag.

Ser framover i fotballklubbane
Publisert: 31.10.2014
Foto: Bård Valvatne

Medan Norheimsund rykte ned til 5. divisjon etter ein helst trasig sesong, fekk Øystese ein sesong på det jamne i 3. divisjon.
I HF i dag kan du lesa kva tankar trenarane gjer seg om vegen vidare.

Trebåtar opp og i mente
Publisert: 31.10.2014
Peder Viken (t.v.) og Vidar Eide sr. (t.h.) har vore to av informantane til Peter Helland-Hansen i bokarbeidet.
Foto: Bård Valvatne

Peter Helland-Hansen har skrive fire hundre sider om trebåtbygging, inkludert ei oppskrift på bygging av ein klassisk strandebarmar. Denne veka var det bokslepp på Hardanger fartøyvernsenter.

Avhengige av båt i Klyve
Publisert: 29.10.2014
Både skuleborn og vaksne tok båten frå Porsmyr klokka 15 onsdag. Olav Mæland og Even Bakke hjelper folk om bord.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Vegen til Klyve vart stengd i går kveld etter eit ras. Det er sett opp kommunal båtskyss mellom Klyve og Porsmyr, med Olav Mæland som båtførar. Ifølgje kvam.no er det uvisst når vegen kan opna att. Heradet åtvarar mot å gå inn i rasområdet.

Hus råka av ras på Steine
Publisert: 28.10.2014
Foto: Helge Neteland
 
Eit hus (biletet) vart råka av jordras på Steine i Steinsdalen tysdag ettermiddag, melder operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt. Huset vart evakuert sundag etter at det gjekk eit jordras like ved. Det er fare for at nabohuset, som også vart evakuert i helga, kan verta råka av ras. Ingen er skadde.
HF var på staden i kveld. Tilsynelatande er eit lite uthus eller eldhus teke av raset. Hovudhuset er treft av jordmassar, men er ikkje flytta av raset.
Poliitet melder at det har gått eit ras ved Fyksesundvegen 543 i kveld, ved fylkesvegen vest for Fyksesund. Raset skal ikkje vera stort, men skal ha råka eit hus. Det lokale poltiiet og kommunegeologen er varsla om hendinga. Ingen er skadde, men det skal vera evakuert éin person, ifølgje operasjonssentralen.
Ifølgje nettsida til Kvam herad er vegen til Skutlaberg i Norheimsund stengd ved avkøyrsla til Utroningen på grunn av rasfare. Gangvegen langs Movatnet i Norheimsund er stengd på grunn av ras og rasfare.
Ein bekk på Norheim gjekk over sine breidder i går kveld, og det vart vurdert evakuering av fleire hus då vatnet strøymde nedover Mjølstølvegen til fylkesveg 130.
 
Biletet viser krysset mellom Mjølstølvegen og fylkesveg 130 i går. Privatpersonar måtte ta ansvar til Kvam herad fekk melding om hendinga.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Steinsdalsbøndene fekk prøva ei ny øving i dag: rundballefiske.
Foto: Lars Arvid Oma
 
Øysteseelva var stri tysdag.
Foto: Lars Arvid Oma

Våte vegar
Publisert: 28.10.2014
Det ausar ned i Kvam tysdag. Nokon har ein jobb å gjera med å hanka inn siloballar i fri flyt i Movatnet.
Foto: Silja Brattli Tolo
 
Operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt opplyser at det er mykje overvatn på vegane i fylket, og oppmodar bilistane om å ta det roleg på grunn av risikoen for vassplaning. Sjåførane vert i tillegg oppmoda om å ikkje spruta vatn på dei mjuke trafikantane. Sistnemnde vert bedne om å bruka refleks.

Barnehagedag i planutvalet
Publisert: 28.10.2014
Fleire reguleringsplanar for barnehagar, plattingsaka i Skipadalen og ei sju år gamal refusjonssak i Vikøy er mellom godbitane på saklista til planutvalsmøtet onsdag.
Du kan lesa om sakene i HF i dag.

Ikkje gorgar, ikkje skrothaugar, ikkje fraglar, men dozerar
Publisert: 21.10.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Dozerane er ein gjeng frivillige, velvillige og unge kvemmingar som står på for å gje ungdomar ein god møteplass i form av Ungdomsbasen. Torsdag fekk dei eldsjelprisen til Grannehjelpa.
Les meir i HF i dag.

Romslegare på Fonnavegen
Publisert: 21.10.2014
Foto: Andreas Skogseth

Den øvste delen av vegen til sommarskisenteret på Folgefonna er utvida. Det same er parkeringsplassen ved senteret. Målet er mindre kaos på dagar med tor utfart. Jondal kommune spanderer, med god hjelp frå ein stor auke i bompengeinntektene etter at den nye bomstasjonen kom på plass.
Les meir i HF i dag.

Set pris på innsatsen
Publisert: 21.10.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Iren Linga (biletet) i Øystese har den alvorlege sjukdomen ALS. For å gje henne høve til å prøva nye medisinar, har zumbadansar Ingrid Valencia og andre engasjerte byrja samla inn pengar. 2. november vert det eit dansearrangement på barneskulen i Øystese. Inntektene går til Linga, som er takksam og glad for at folk bryr seg.
Les historia i HF i dag.

Svingande tonar i Øystese
Publisert: 21.10.2014
 Frå venstre: Tarjei Flotve, Stein Pedersen, Bjørn B. Pedersen og Arve Tolo i Last Explosion øvde i Skipadalen tysdag.
Foto: Sigbjørn Linga

Til helga arrangerer Bergen Beat Club oktoberfestival i Øystese for andre år på rad. Mellom deltakarane er to band frå Kvam: Last Explosion og Lunick Five.
Les meir i papiravisa i dag.

Bøy og tøy og lått
Publisert: 21.10.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Slik ser latteryoga ut. Beate Gauden Lid (med ryggen til) fekk kvemmingar i både Norheimsund og Øystese sentrum ut av komfortsona midt på lyse fredagen i Kvammaveko.

Samla inn til vatn i ausande regn
Publisert: 21.10.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Heid Nygard (t.h.) var klar med kronene då bøsseberar Ingunn Gule Langeland dukka opp på Børvenes sundag ettermiddag. I eit saftig regnvêr samla tv-aksjonistane inn pengar til betre vassforsyning heilt andre stader i verda.
Les meir i HF i dag.

Heidra med pris
Publisert: 21.10.2014
Kreativitetsprisen vart delt ut på folkefesten i Kvammaveko. Frå venstre: Siriann Lillevik, Sidsel Haugen, Reidun Braut Kjosås, Mari Guntvedt og Rikke Philippi. Sistnemnde er prosjektleiar for verdsdagen.
Foto: Silje-Carine Kikut Moen

Postkortstuntet i samband med verdsdagen for psykisk helse i fjor var så kreativt at det vann kreativitetsprisen til organisasjonen som står bak dagen.
Les meir i HF i dag.

Folkefest med humor og alvor
Publisert: 21.10.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Konferansier og morokvinne Christine Hope (biletet) og ei rekkje scenevande kvemmingar trekte fullt hus på folkefesten i Kvammaveko torsdag.
Les meir i HF i dag.

Fargesterk årstid
Publisert: 16.10.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Er du i tvil om at hausten kan vera vakker? Vent og sjå i HF fredag.

Grubla over tomteframtid
Publisert: 16.10.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Måndag la fleire tital hovudet i blòt for å finna idear om kva tomta der den tidlegare ungdomsskulen i Norheimsund ligg.
Les meir om idédugnaden i HF fredag.