7/24/2014
Postadresse:
Boks 94
5601 Norheimsund

Telefon: 56 55 00 20
Faks: 56 55 00 21
Tipstelefon: 90 13 11 88

Foretningsavdeling:
annonse@hf.no

Redaksjon:
redaksjon@hf.no

Ansvarleg redaktør:
Sigbjørn Linga
linga@hf.no

Heite dagar
Publisert: 21.07.2014
Mange fann vegen til stranda i Øystese sentrum sundag ettermiddag.
Foto: Sigbjørn Linga

Måndag ettermiddag varslar yr.no 35 varmegrader i Kvam onsdag. I sjøen er temperaturen godt over 20 grader for lengst. Då er det ikkje så rart mange av dei mest nytta strendene yrer av liv og røre.

Finn helsebot og sjelefred i fjellet
Publisert: 21.07.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Trude Bru og Kjell Urheim brukar fjellet som helsebot. Tysdag kan du lesa om dei flittige fjellvandrarane i HF.

Færre vil gå på skule i Kvam
Publisert: 15.07.2014
Både Øystese gymnas og Norheimsund vidaregåande skule slit med låge søkjartal.
Les meir i HF i dag.

Lempa på krava
Publisert: 15.07.2014
Reguleringsplanen for strekkja Straumen–Tolo i Norheimsund må på høyring endå ein gong. Politikarane fjerna fleire krav for å gjera utbygginga enklare å realisera då dei drøfta saka 30. juni.
Les meir i HF i dag.

Naustdebatt igjen
Publisert: 15.07.2014
Kor høge naust skal ein tillata i Kvam? Planutvalet prøvde nok ein gong å finna ein fast praksis 30. juni.
Les meir i HF i dag.

Kvemmingar på Copacabana
Publisert: 15.07.2014

Arnstein Torpe (t.v.) og Hallgeir Berge har vore på verdsmeisterskapen i fotball i Brasil. I HF i dag kan du lesa om opplevingane deira.

Kritisk til samferdsleoppdrag
Publisert: 15.07.2014
Kvam herad har bede om tilbod på ein rapport om samferdsle som skal vera eit hjelpemiddel når politikarane skal fronta samferdslepolitikken til Kvam herad. Men kva for politikk er det? undrar Jostein Ljones (Sp). Han synest det er underleg å tinga ein fagleg rapport som skal byggja opp under meiningar før heradsstyret har vedteke slike synspunkt. Ordføraren lovar at diskusjonen vil koma etter sommaren.
Les meir i HF i dag.

Spurde ikkje einaste motstandaren
Publisert: 11.07.2014
SV var åleine om å vera mot reguleringsplanen for verftet i Hansvågen i 2009, men partiet vart ikkje spurt då ordføraren i Kvam bad gruppeleiarane om støtte til å handsama lenging av planen i planutvalet. SV har ikkje plass i utvalet.
Les meir om saka i HF i dag.

Heldt seg til planen, ikkje pengane
Publisert: 11.07.2014
Ingen anar korleis håfjellstunnelen skal betalast, men reguleringsplanen er i det minste på gang.
Les meir i HF i dag.

Droppa tak over hovudet
Publisert: 11.07.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Heitebølgja herjar i Hardanger. To franskmenn valde å sova under open himmel ved strandvegen i Norheimsund natt til torsdag. Om desse og andre varmeråka kan du lesa i HF i dag.

Feil dato for marknad på Oma
Publisert: 09.07.2014
I spalta Det skjer opplyste HF tysdag at sommarmarknaden på Oma er fredag 11. juli. Det korrekte er laurdag 12. juli kl. 11–16.

Vel 3.500 vitja Bygdalarm
Publisert: 08.07.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Trass dårlege vêrmeldingar vart Bygdalarm i Øystese ein publikumssuksess.
Les meir i HF i dag.

Hopp og sprett på Tangerås
Publisert: 08.07.2014
Foto: Vilde Grimelid Oppedal

Hardanger friidrettsfestival vart arrangert i Strandebarm i helga.
Les meir i HF i dag.

Mann med edelt metall
Publisert: 04.07.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Harald Sørstrømmen (biletet) har vore gullsmed i ei årrekkje, men er no pensjonist. I HF i dag kan du lesa om gullåra hans.

Feil bilettekstar
Publisert: 04.07.2014
På side 12 i HF fredag var det ein omtale av den nye rulleskibana på Sjusete. Diverre hadde alle bileta fått den same biletteksten. Bileta som viser alle dugnadsarbeidarane samla, viser Tom Rasmussen (t.v.), Margunn Sande, Sigurd Sande, Sjur Tarjei Fykse, Olav Tufteland og Knut Njaa.
HF bed om orsaking for feilen.

Lite dyr, stor utrykking
Publisert: 04.07.2014
Dei innblanda køyretøya vart lite skadde i uhellet.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Politiet, ambulansetenesta og brannvesenet rykte ut til eit uhell nær Vangdalsbergtunnelen fredag føremiddag. Ein bilførar skal ha bremsa for eit vegkryssande ekorn, fortel politibetjent Bernt Ove Slyngstad. Resultatet var at bilen bak køyrde i bilen til ekornvenen. Ein passasjer i den fremste bilen klaga over nakkesmerter, noko som medførte ei godt dimensjonert uttrykking.

Aalvik vann igjen
Erling Aalvik frå Ålvik vann i kveld Lurkalarm for tredje år på rad. Tida var 30.32. Solveig Torsvik vann kvinneklassen med tida 42.36, ifølgje bygdalarm.no.

Påkøyrsle i Norheimsund
Publisert: 02.07.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ein syklist er påkøyrd i Norheimsund, melder operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt kl. 14.08 i dag.

Straumen borte i Kvam
Publisert: 01.07.2014
Slik såg det ut i Grova kring midnatt måndag kveld. Berre bilane lyste opp handlegata.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Straumen forsvann i store delar av Kvam i går kveld. Torevêret medførte fleire feil på straumnettet på strekkja Norheimsund–Oma. I tillegg var mykje av Kvamskogen utan straum på grunn av lynnedslag og brann i ein stolpe.
Dei fleste feila vart mellombels retta i dag tidleg, men Fjellstrand AS vanta i dag tidleg framleis straum på grunn av brot i ein høgspentkabel, ifølgje administrerande direktør Arne Tillung i Kvam kraftverk AS.
Han oppmodar kundar som framleis er utan straum, om å melda frå til kraftverket.


Kvammapakken kan kosta over 750 millionar
Publisert: 01.07.2014
440 millionar 2009-kroner er avsette til vegtiltaka i Kvammapakken. Leiinga i Kvam bompengeselskap AS varslar at sluttsummen kan verta over 750 millionar kroner.
Les meir i HF i dag.

Bålkos i strandsona
Publisert: 23.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Måndag kveld vart jonsok feira. Ikkje alle våga å tenna bålet på grunn av det tørre vêret sist tida, men på tomta til Asbjørn Flatebø nær Storeteigen i Øystese var bålet ein glohaug, pølsepinnane lange og humøret godt då HF var innom.

Dekorerte maktkorridorane
Publisert: 24.06.2014
Foto: Bård Valvatne

Jorunn D. Mæland (t.v.) og Kari W. Vik i politisk sekretariat i Kvam herad er ikkje berre dugande til å få politiske vedtak loggførte. Dei står bak ei utstilling av Mons Breidvik-verk i Kvam rådhus.
Les meir i HF i dag.

Frå fest til fest
Publisert: 24.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Folk strøymde til Steinsdalsfossen (over) og strandvegen (under) laurdag. Mange fekk med seg både fossefesten og Kork-konserten.
Les meir i HF i dag.

Foto: Sigbjørn Linga

Assisterande rådmann i Kvam døydde i trafikkulukke
Publisert: 23.06.2014
Assisterande rådmann i Kvam herad, Astrid Ljones Fjærestad (47) frå Arna, døydde i ei motorsykkelulukke i Tysvær sundag. Også systera hennar døydde i ulukka. Motorsykkelen dei to sat på, trefte ein møtande bil, ifølgje politiet.

Siste møte før ferien
Publisert: 16.06.2014
Tysdag er det både generalforsamling i Kvam kraftverk AS og møte i Kvam heradsstyre. Styret i kraftverket tilrår eit utbyte til eigaren på 15 millionar kroner i 2013.
I heradsstyremøtet står mellom anna ei rekkje kraftsaker, 1. tertialrapport og fleire reguleringsplanar på saklista. Dessutan har ordføraren varsla ei orientering om kva som skjer på samferdslefeltet for tida. Møtet byrjar 12.30 og er ope.

Forlis var falsk alarm
Publisert: 16.06.2014
Laurdag ettermiddag fekk politiet melding om at ein open fritidsbåt hadde forlist ved Årvikneset mot Varaldsøy. Ein leiteaksjon der både luftambulanse, ein politibåt, dykkarar frå Bergen, ei ferje og fleire frivillige deltok, vart straks sett i gong.
Ingen personar vart funne. Etter kort tid vart aksjonen avslutta og naudmeldinga avskriven som falsk alarm.

Fjordjazz med futt
Publisert: 16.06.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Hardanger big band og Gisle Torvik slo dei musikalske tølene saman på Thon hotell Sandven under Hardingtonar. Tysdag kan du lesa kva utsendingen til HF tykte om samspelet.

Hendingsrik helg er over
Publisert: 16.06.2014
Festivalane i Norheimsund var velsigna med godt vêr heile helga. Det trekte mange til sentrum, særleg laurdag.
Foto: Sigbjørn Linga

Ei stor festivalhelg i Norheimsund er over. Medan trebåtfestivalen truleg sette ny publikumsrekord, var besøket på Hardingtonar-konsertane mindre enn arrangørane vona.
Les meir i HF tysdag.

– It´s beautiful!
Publisert: 16.06.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Laurdag vert turistveganlegget ved Steinsdalsfossen offisielt opna. Ed og Louise Miles frå Londaon synest anlegget er vakkert.
Sjå bileta av anlegget i HF tysdag.

Strukturfellesskap slår sprekkar
Publisert: 16.06.2014
Arkivfoto: Sigbjørn Linga
 
Dagleg leiar i Hardangerrådet ynskjer ei felles utgreiing av kommunestruktur der alle kommunane er med. Eidfjord, Ulvik, Granvin og Ullensvang flørtar med kvarandre og vil fyrst og fremst utgreia ei felles samanslåing. Jondal sit på gjerdet, medan Kvam og Odda ser ut til å vera innstilte på å hengja seg på Hardangerrådet-prosjektet allereie no. Saka kjem opp i heradsstyremøtet i Kvam tysdag.
Les meir i HF tysdag.

Klipte omsider snora
Publisert: 15.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Fredag vart den nye vegen mellom Norheimsund og Vikøy offisielt opna med fest i Norheimsund.
Les meir i HF tysdag.

Brenner er på plass
Publisert: 15.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Hans Olav Brenner er programleiar for Da Kork kom til bygda. Sundag kveld vart han motteken av nokre hundre på kaien i Norheimsund. Det tok ikkje lang tid før han hadde fått låna seg ein bil.
Les meir i HF tysdag.

Opnar prosjekt med kjempesprekk
Publisert: 13.06.2014
Vegen frå Vikøy til Norheimsund vert offisielt opna med eit arrangement i Norheimsund i dag. Prosjektleiar i Kvammapakken, Rolf Harkestad, sa nyleg til HF at biten frå Kaldestad til meieritomta ikkje var med i Kvammapakken, og at det var del av forklaringa på kostnadssprekken på nesten hundre millionar kroner. Men karta i søknaden om godkjenning av Kvammapakken viser også denne strekkja. Harkestad vedgår at strekkja var med på papiret, men at kostnadsoverslaget på 75 millionar kroner ikkje omfatta denne biten. Årsaka er ein glipp eller ei misforståing, opplyser han.
Les meir i HF i dag.

Messe til Kvam
Publisert: 13.06.2014
Sundag vert det folkemusikkmesse i Vikøy kyrkje. Messa er skriven av Rannveig Djønne, som var hyra av Ullensvang kyrkje til å skriva ny gudstenestemusikk i folkemusikkstil for tre år sidan. Tekstane er gamle, men melodiane er nye og inspirerte av folkemusikk frå Hardanger. Til dømes er Gloria ein rudl og Sanctus ein vals, opplyser kyrkjeverje Olav Skeie Lid i ei pressemelding.
Han skriv at messa er framførd 25 gonger i Hardanger, Voss og Notodden. I Kinsarvik vert like godt Gloria og Kyrie frå messa nytta fast.
– Folkemusikkmessa legg vekt på at det skal nyttast lokale folkemusikarar, og difor vert uttrykket ulikt for kvar framføring, skriv Lid.

Samferdsleutvalet får informasjon om rapportar
Publisert: 09.06.2014
Heradsstyret løyvde nyleg 800.000 kroner til kjøp av tre rapportar om samferdsle. Den eine rapporten var tinga allereie før møtet, og dei to andre hadde samferdsleutvalet bede ordføraren tinga.
Fredag ettermiddag kom innkallinga til eit møte i utvalet tysdag. Ifølgje innkallinga skal utvalet få informasjon om dei tre rapportane. Møtet byrjar klokka 13.30 og er ope.

Traktortreff for andre gong
Publisert: 09.06.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Traktortreffet i Tørvikbygd kan vanskeleg kallast anna enn ein suksess. Alt gjekk etter planen, bortsett frå at traktorkortesjen seinka ei full ferje med bilar. Det var ikkje planlagt.
Les meir i HF tysdag.

Bruka krefter mot kreft
Publisert: 09.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Kvammaløpet samla store og små til inntekt for kreftsaka sundag. 250 deltok, og arrangørane er overvelda.
Les meir i HF tysdag.

Ny boltreplass utandørs
Publisert: 09.06.2014
Elfrid Oma i pleie og omsorg i Kvam herad klipper snora og markerer at terrassen er opna.
Foto: Bård Valvatne

Lions-klubben i Strandebarm har skaffa bebuarane på Strandebarmsheimen ein ny uteplass – ein sklisikker terrasse som vart bygd på dugnad på ei lita veke.
Les meir i HF tysdag.

Trur Jondal kan spara relativt enkelt
Publisert: 05.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Rådmann Siv Helle Prestegard (biletet) rår over ein organisasjon som er så dyr i drift at Jondal kommune ikkje treng innføra eigedomsskatt. Det held å vera litt mindre raus med tenestene, meiner Telemarksforskning.
Les meir i HF fredag.

Håpar på ny stordomstid for Storhaug
Publisert: 05.06.2014
Foto: Bård Valvatne

Songartribunen på Storhaug i Ålvik er frå 1958, men ser nesten som ny ut. Måndag vart den oppussa tribunen innvigd med konsert.
Les meir i HF fredag.

Kan kjøpa seg nye toradar
Publisert: 05.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Embla Forthun Guntveit (biletet) frå Jondal har brått fått råd til å kjøpa seg nye toradar. Årsaka ser du i HF fredag.

Ingen siger til laksepizzaen
Publisert: 05.06.2014
Tysdag reiste tre niandeklassingar frå Strandebarm skule til Oslo for å konkurrera mot tre andre pizzabakarar i finalen i turneringa Skolepizza. Vona var at ein sjølvkomponert laksepizza skulle falla i smak hjå juryen.
Det vart ingen siger på strandbarmingane denne gongen. I staden stakk elevar frå Frøyland skule av med sigeren. Laksepizzaen fekk likevel gode tilbakemeldingar frå juryen, som omtala pizzaen som modig og kreativ, skriv lærar Linda Grøtt i ein e-post til HF.

Heimetap i Norheimsund
Publisert: 04.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Norheimsund tapa onsdag kveld 1–2 på heimebane for Nordhordland i 4. divisjon.
Les meir i HF fredag.

Opnar fossen for trafikk i dag
Publisert: 04.06.2014
Stien opp til og bak Steinsdalsfossen vert opna for ålmenta i dag. Området inn mot foten av fossen vert ikkje opna av di det nyleg er sådd der, opplyser Bjørn Andresen i Statens vegvesen.

Varm forsommar
Publisert: 03.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Magne og Halvor i Øystese var to av mange unge som hadde funne fram badebuksa i helga. Dei påstod hardnakka at det ikkje var særleg kaldt. Vêrmeldinga tilseier litt meir skya, men framleis varmt vêr den neste veka.

Til Strandebarm for å omtala Fosse
Publisert: 03.06.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Journalist Christine Döissel i Süddeutche Zeitung var mellom dei som fann vegen til Fossedagar 2014 i helga. Ho var i Noreg for å portrettera Fosse, og fann ut at det kunne vera interessant å sjå eit Fosse-stykke oppført på heimstaden hans.
Les meir i HF i dag.

Folkemassane strøymde til "ny" foss
Publisert: 03.06.2014
Sperra? Tja – det bryr ikkje turistane seg så mykje om. Sundag strøymde dei opp til fossen.
Foto: Sigbjørn Linga
 
 
Steinsdalsfossen kan verta opna for ålmenta om kort tid. Det skal vurderast i eit møte i dag. Sundag var sperringa flytta til sides, og turistane støymde til for å sjå fossen bakfrå og nytta det nye utsiktsplatået. Farleg såg det ikkje ut til å vera, men forbode var det.
Les meir i HF i dag.

Heidra for innsatsen
Publisert: 03.06.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Kunstnar Audun Storaas (biletet) var ein av fleire som fekk fortent heider for stor innsats for kyrkja og uteområdet på Kyrkjehaugen i Norheimsund. Bygget runda 25 år med fest og moro i helga.
Les meir i HF i dag.

Juksemakar, pipelort med godt humør
Publisert: 03.06.2014
Slik kan ein òg sjå ut når ein har passert Skjervet. Det gode humøret skuldast truleg det syklistane har mellom beina. Frå venstre: Hans Erik Ringkjøp, Ingebjørg Winjum og Knut Markhus..
Foto: Sigbjørn Linga

To ordførarar, ein kultursjef og ein redaktør med dårleg sykkeltreningsgrunnlag vart utstyrde med kvar sin elektriske sykkel og ordre om å sykla nær åtte mil til Voss. I HF i dag kan du sjå korleis det enda.

Prøver å gjera dommarar til laks
Publisert: 03.06.2014

Foto: Lars Arvid Oma

Tre ungdomar frå Strandebarm deltek denne veka i ei pizzatevling i Oslo. Dei stiller med sjølvkomponert laksepizza. HF var med på generalprøven måndag.
Les meir i HF i dag.

Fleire tusen innom ny matstasjon
Publisert: 03.06.2014

Foto: Sigbjørn Linga

Bergen–Voss med matstasjon i Norheimsund sentrum var så vellukka at det truleg vert tradisjon, melder dagleg leiar Nils Olaf Solberg i sykkelrittet. Om lag seksti deltok i det nye rittet Norheimsund–Voss.
Les meir i HF i dag.

Telefon mot øyra
Publisert: 30.05.2014
Politiet kontrollerte tjue bilar ved Furedalen på Kvamskogen måndag. Éin bilførar fekk forenkla førelegg for å snakka i mobiltelefon utan handfri, avslører politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Slapp billeg frå ulukke
Publisert: 30.05.2014
Sundag kveld mista ein bilførar kontrollen på bilen i ein sving ved Kvinnhovden på Kvamskogen. Bilen fekk skrens og hamna i grøfta på motsett side av vegen, før han til sist kom ut att i vegbanen. Tre personar var i bilen. Ingen vart alvorleg skadde. Saka vert etterforska, fortel politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Drog til syklist
Publisert: 30.05.2014
Sundag kveld vart ein syklist i Øystese slegen av ein annan kar. Saka er meld til politiet. Karane kjende var kjende, og valden framstod som uprovosert, fortel politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Rauk inn for fyll
Publisert: 30.05.2014
Natt til laurdag fekk politiet melding om ein tilsynelatande forkomen mann som låg på bakken i Norheimsund sentrum. Vedkomande viste seg å vera relativt oppegåande, og vedkomande vart teken med til fyllearresten i Bergen.
Rett etter midnatt natt til sundag fekk ein annan rusa kvemming same lagnad, fortel politoverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Klar for tredje gong
Publisert: 30.05.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Tor-Bjørn Kolltveit (biletet) deltek i sykkelrittet Bergen–Voss for tredje gong laurdag. Nytt av året er rittet Norheimsund–Voss og stor sykkelfest i Norheimsund.
Les meir i HF i dag.

Skrudde saman tre av greiner
Publisert: 29.05.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (t.v.) fekk møta kunstnar Jaakko Pernu ved kunstverket måndag.
Foto: Bård Valvatne
 
Synest du flaggstonga på Straumhaugen i Norheimsund har endra seg litt? Du er inne på noko. Ein finsk kunstnar har bygt eit tre på fundamentet der stonga stod.
Les meir om finnen fredag.

Viser vår herlege heim
Publisert: 29.05.2014
Foto: Katrine Helgheim

Heidi Ann Jaeger ()t.v.), Ann Charlotte Ellingsen og Torunn Øvsthus i Kunsthuset Kabuso ser fram til ei sommarutstilling med nasjonalromantiske perler. Opninga er laurdag. Kronjuvelen er Brudeferd i Hardanger.
Les meir i HF fredag.

Sykkelsirkus i Norheimsund
Publisert: 29.05.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Denne veka får sykkelsporten uvanleg stor merksemd både i HF og Kvam. Onsdag passerte deltakarane i Tour des fjords gjennom Kvam. Forventingane var store, men det heile var snøgt overstått.
Les meir i HF fredag.

Det skjer litt av kvart
Publisert: 27.05.2014
Spalta Det skjer vart diverre utelaten i HF i dag. Du finn ein oppdatert aktivitetskalender i menyen til venstre på nettsida vår.

Krom, lakk og høgoktan
Publisert: 22.05.2014
 
Veteranane i Ford-klubben er klare til å visa sine rullande smykke. Frå venstre: Sveinung Kvalvik, Svein-Hogne Børven og Kjell Henning Berge.
Foto: Åsmund Soldal
 
Ford M klubb vart starta som verdas fyrste i sitt slag i Øystese for 30 år sidan. I helga feirar gunnleggjarane og andre Ford-entusiastar seg sjølve og bilane på arnestaden for rørsla. Om ein dukkar djupare i historia, syner det seg at også Ålvik må reknast med. Kjernen i saka er uansett bilar frå perioden 1952–1972. M-en står for Meisterstück (meisterstykke).
 
Les meir i HF fredag.

Får ha mekanikarklasse
Publisert: 22.05.2014
 
Den velutstyrde verkstaden ved Norheimsund vidaregåande skule vert ikkje ståande tom.
Foto: Åsmund Soldal

 
Norheimsund vidaregaåande skule mistar VG1-klassen i bygg og anlegg frå komande skuleår. Det same skjer med VG2 i helse- og ungdomsfag. Til gjengjeld vedtok fylkesutvalet onsdag uventa å oppretthalda VG1 i køyretøyfag, som eigentleg var tiltenkt Odda vidaregåande skule.
Rektor Vidar Ask reknar med at bortfallet av bygg- og anleggsklassen vert mellombels. Han trur det melder seg mange nok søkjarar til å oppretta klassen att i 2015. Skulen har hatt kontinuerleg undervising i faget sidan 1949.
 
Les meir i HF fredag.

Vil dukka djupare i badet
Publisert: 20.05.2014
Mot røystene til Frp, Ap og V avgjorde Kvam heradsstyre måndag at ein skal gå vidare med planane om eit bade- og velveresenter i Øystese. Fleirtalet på 18 mot 9 røysta for at heradet mellom anna skal inngå eit samarbeid med Hardangerbadet AS, bruka 1,5 millionar kroner på prosjektering og tilsetja ein prosjektmedarbeidar. Rådmannen sitt forslag om å vurdera prosjektet saman med Hardinghuset i Norheimsund vart forkasta av alle politikarane. Mindretalet ynskte eit opplegg med mindre risiko for heradet enn formannskapstilrådinga inneber.
Ifølgje assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad er ikkje heradsstyrevedtaket klarsignal for senteret, men eit ynske om å utgreia prosjektet endå grundigare, og dermed klarleggja risikoen for Kvam herad.  Hardangerbadet AS skal ha rolla som prosjektleiar.
Tor Brattebø i Hardangerbadet AS er svært nøgd med vedtaket. Han seier til HF at kommunal medverknad er det viktigaste elementet i prosjektet på dette stadiet. 
 
Les meir i HF fredag.

Spår sprekk i Kvammapakken
Publisert: 20.05.2014
 
 Foto: Lars Arvid Oma
 
Utbetringa av fylkesveg 49 mellom Norheimsund og Vikøy er tilgodesett med 75 millionar 2008-kroner i Kvammapakken. Kostnaden vert truleg om lag 185 millionar kroner.
Prosjektet er ikkje det einaste som ser ut til å kunna verta monaleg dyrare enn ramma i Kvammapakken tilseier. Men til skilnad frå dei fleste andre prosjekta er det nesten ferdig. Med andre ord er det ingen veg tilbake.
Les om saka i HF i dag. 

Vel overstått nasjonaldag
Publisert: 20.05.2014
Baste, Nelly og June inspiserer kakebordet i Folkets hus i Ålvik.
Foto: Bård Valvatne 

17. mai er over for denne gong. I HF i dag finn du bilete frå nasjonaldagsfeiringa i Kvam og Jondal.  

Nær siger mot Brann 3
Publisert: 15.05.2014
Norheimsund fotballklubb leidde 2–0 mot Brann 3 på bortebane tysdag, men kampen enda 2-2. Eivind Daniel Røed og Markus Austevoll gav gjestene leiinga. Brann 2 utlikna dei siste 20 minutta av kampen i 4. divisjon, melder norheimsundfk.no.

Utan løn, men med arbeidsglede
Publisert: 15.05.2014
Foto: Bård Valvatne

Når det offentlege sviktar og ikkje tek vare på eigedomane, er det godt samfunnet har personar som arbeider utan å få løn for strevet. Takk vera frivillig innsats har både Vikøy kyrkje og gamleskulen på Norheim fått seg eit estetisk lyft den siste tida.
Les meir i HF fredag.

Med klippekort på fjellet
Publisert: 15.05.2014
Arkivfoto: Sigbjørn Linga

Leiar i Kvam turlag, Kjell Inge Tufte Tyssen (biletet), lokkar ikkje berre med ukvesste blyantar og fuktige bøker i plastboksar på fjelltoppane i Kvam i år. Nytt av året er klippetenger.
Les meir i HF fredag.

Glimra med fråvere
Publisert: 15.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Etikkseminaret for heradsstyret, 1. varamedlem og kontrollutvalet tysdag var obligatorisk. Kvam herad mottok ingen forfallsmeldingar, men fire av ti stilte ikkje opp.
Les meir i HF fredag.

Fotografering kan løna seg
Publisert: 15.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga

HF oppmodar alle lesarane om å senda inn foto frå 17. mai-feiringa. Avisa trekkjer ein vinnar mellom alle som sender inn bilete før sundag 18. mai kl. 18. Vedkomande kan gle seg til fem Flax-lodd dumpar ned i postkassen.

Stenging av Børvenestunnelen vert utvida
Publisert: 13.05.2014

Børvenestunnelen vert stengd for køyretøy til 6. juni klokka 13. Årsaka er krevjande grunnforhold og ekstra arbeid med vass- og avløpsanlegget, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.  

- Me veit at dette vil medføra endå lengre tid med ulemper for bebuarane langs gamlevegen, men bed om forståing for løysinga som er vald, skriv vegvesenet.

Tunnelen er open for gåande og syklande.


Øystese er i siget
Publisert: 13.05.2014
Tonny A. Tysnes (til høgre) stod bak to mål sundag.
Foto: Bård Valvatne
 
Øystese er kome i siget i 3. dvisjon. Sundag fekk Fyllingsdalen bank i Øystese.
Les meir i HF i dag.

Kraftfull lokal verdiskaping
Publisert: 12.05.2014
Administrerande direktør Arne Tillung i Kvam kraftverk AS arbeider med både langsiktig planlegging og daglege utfordringar.
Foto: Lars A. Oma
 
Administrerande direktør i Kvam kraftverk AS, Arne Tillung, er glad for at kommunen ikkje fall for freistinga å selja selskapet på slutten av 90-talet. Tillung leier ei verksemd med stor lokal verdiskaping.
Les meir i HF tysdag.
 

Lovar å arbeida aktivt for prosjekt
Publisert: 09.05.2014
Bjarne Mo (H), Borghild Storaas Ones (Ap) og Asbjørn Tolo (H) følgjer debatten om habiliteten til dei to sistnemnde i formannskapsmøtet frå sidelina.
Foto: Lars Arvid Oma


Formannskapet meiner Kvam herad bør ta eitt steg nærarare Hardangerbadet. Fleirtalet ynskjer å arbeida for å realisera det og finna gode driftsmodellar, og å lova 20 millionar kroner pluss tomt til anlegget om det vert realisert.
Les meir i HF i dag.

Tok skalpen på Nordre Fjell
Publisert: 09.05.2014
 
Foto: Bård Valvatne
 
Norheimsund fotballklubb fekk den fyrste sigeren i 4. divisjon onsdag.
Les meir i HF i dag.

Nytt funn i Norheimsund
Foto: Lars Arvid Oma

Bård Gauden har nok ein gong sett arkeologar i sving i Norheimsund.
Du kan lesa kva metalldetektorentusiasten har funne i HF i dag.

Tok sine tre fyrste poeng
Publisert: 06.05.2014
Øystese vann 4–3 over Haugesund 2 i Haugesund måndag, trass ei lang liste over skadar og forfall.
Med det tok kvemmingane sine fyrste tre poeng denne sesongen, etter å ha tapa dei to fyrste kampane. 
Sundag kjem Fyllingsdalen 2 til Øystese.

Måtte leita etter kampsaker
Publisert: 05.05.2014
Foto: Bård Valvatne

Ålvikarane må sjå ut av landet for å finna dei store kampsakene til 1. mai-feiringa for tida. Der er det til gjengjeld nok å ta av, ifølgje hovudtalar Frank Aarebrot.
Les meir i HF tysdag.

Synest løysinga er god
Publisert: 05.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Idrettshallen på evja i Vikøy (biletet) er ok, meiner rådmannen, trass i fleire protestar på tiltaket.
Les meir om denne saka og ei rekkje andre saker i planutvalsmøtet onsdag i HF i morgon.

Bowling og samvera i Øystese
Publisert: 05.05.2014
Foto: Janne Monsen
 
Kvam bowlingklubb arrangerte ei turnering i Øystese i helga. Les meir om tevlinga Hardangerbløminga i HF tysdag.

Meiner band er uproblematiske
Publisert: 03.05.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (H) meiner det er heilt uproblematisk at han er aktiv i saka for å få realisert bade- og velvereanlegget i Øystese, sjølv om han har både forretnings- og partiband til Jarle Hjartåker.
Hjartåker er deltakar i Helsebanken legekontor ANS, som etter planen skal flytta inn i det nye anlegget ved Hardangerfjord hotell. Tolo og Hjartåker har drive forretningar saman og eig framleis Hardanger fjordadventure ANS i lag. Båe er dessutan med i heradsstyregruppa til H.
Rådmann Arild McClellan Steine opplyser at han har vurdert banda mellom dei to. Konklusjonen er at Tolo ikkje er automatisk ugild etter forvaltingslova. Tolo opplyser at arbeidstakarforholdet til kona hans, som er tilsett i Helsebanken, ikkje var del av vurderinga.
Tolo seier til HF laurdag at alle habilitetsspørsmåla må på bordet når saka vert handsama av formannskapet tysdag.

Lovar stønad og å arbeida for offentleg eigd badedel
Publisert: 02.05.2014

Ordførar Asbjørn Tolo (H) sende fredag ut eit alternativt framlegg til vedtak i Hardangerbadet-saka. Det vart sendt til gruppeleiarane. Ordføraren oppmodar oppmodar partia om å drøfta framlegget hans på tvers av partigruppene. Saka skal opp i formannskapsmøtet tysdag.

Framlegget kjem i kjølvatnet av eit uoffisielt møte mellom sju av formannskapsmedlemene og Hardangerbadet AS onsdag kveld. Etter orienteringa frå Hardangerbadet drøfta gruppeleiarane om det bør koma eit alternativt framlegg, som no altså er kome.
Gruppeleiar Herleif Tveit (Sp) seier til HF at ein gruppeleiarane nesten ikkje drøfta kva innhaldet i framlegget burde vera, bortsett frå at det burde vera meir positivt enn framlegget frå rådmannen. Tveit har ikkje vore med på å utarbeida framlegget.
Tolo opplyser at framlegget er resultatet av ein dialog med mellom andre dagleg leiar Martin Vik i Hardangerbadet. Målet er å finna ein måte å gå vidare med prosjektet på, men samstundes unngå å bruka altfor lang tid på vidare utgreiing. Dessutan prøver ein å redusera risikoen og innskotet til Kvam herad mest mogeleg, fortel Tolo.

Framlegget lyder ordrett som følgjer:

"Kvam heradsstyre vedtek:

Kvam heradsstyre (HST) viser til den framlagde søknaden frå Hardangerbadet AS (HB AS), og stiller seg positiv til prosjektet som fell inn under Kvam herad (KH) sine visjonar om å vidareutvikla sentrumsområdet i Øystese / Norheimsund som eit senter i regionen både innan attraktivitet for innbyggjarar, besøkjande og næringsliv og som eit næringsprosjekt med å vidareutvikla og skapa ny aktivitet i Kvam.
Prosjektet inneheld interessante og komplimentære element som samla sett gir grunnlag for betre tilbod og ny aktivitet både lokalt og regionalt, og vil om det vert realisert tilføra både Kvam og Hardanger noko nytt og spennande.

HB AS forespør KH om å ta del i prosjektet med konkret deltaking på fleire område, samt å dekka kostnader knytt til prosjektering av badeanlegget som grunnlag for endelege vedtak. HST vil samarbeida med og støtta HB AS i det vidare arbeidet under forutsetningar som fylgjer;

1. Kvam herad går aktivt inn i vidare utarbeiding av prosjektet i samarbeid med HB AS.

2. Kvam herad vil arbeida aktivt med intensjon om å få realisert badedelen/ evt. deler av badedelen i prosjektet som eit kommunalt føretak / interkommunalt selskap (HB KF/IKS).

3. Det skal utarbeidast alternative former for organisering og finansiering av HB KF/IKS med Kvam herad og andre offentlege eigarar samt anna offentleg deltaking og støtte i prosjektet, som gjer dette selskapet tilnærma gjeldfritt/ gjev minst mogleg låneopptak.

4. Det skal utarbeidast organisering / driftsmodellar for privat /kommersiell drift av anlegget tilpassa dei aktuelle finansierings- og støtteordningane, og med tilstrekkelege garantiar for å unngå / minimera / gi forutsigbar økonomisk risiko for Kvam herad og andre offentlege samarbeidspartar.

5. Kvam herad skal saman med HB AS, Hordaland Fylkeskommune, evt. andre hardangerkommunar og Hardangerrådet arbeida for best mogeleg finansiering av HB KF/IKS som eit regionalt anlegg. Kvam herad vil vera ein pådrivar for søknad om spelemidlar og utløysing av andre offentlege midlar.

3. Kvam herad vil samarbeida om og jobba for å utvikla helsedelen i senteret, - jamfør søknad frå HB AS. Dette skal fortrinnsvis gi nye tilbod innan helsetjenester i samarbeid med bl.a. Helse Bergen og Helse Vest.

4. Kvam herad vil dekka sin del av kostnadene i forprosjektet knytt til badeanlegget sett til kr. 1,5 mill., samt dekka kostnad med prosjektstilling i Kvam herad under forprosjektet på kr. 0,5 mill. Kostnadane vert finansiert frå _________.

6. Den aktuelle tomta ved Hardangerfjord Hotell som er i Kvam herad si eige og som er regulert til formålet, vert stilt til disposisjon for prosjektet som del av Kvam herad sitt bidrag.

7. Kvam herad vil ved realisering av prosjektet i tillegg til tomt med verdi anslått til kr. 3 mill. løyva kr. 20 mill. til HB KF/IKS Midlane vert finansierte ved bruk av fond.

8. Det er ein førestnad for Kvam herad si deltaking i HB KF/IKS at prosjektet som ein heilheit vert realisert.

9. HB AS står for prosjektleiing, og arbeidet vert organisert slik at Kvam herad og evt. andre partar blir representert i prosjektgruppa.

Ordførar og to valgte representantar i heradsstyret vert styringsgruppe for Kvam herad sitt engasjement i prosjektet, og avdeling for samfunn og utvikling stiller med sekretær for styringsgruppa.

10. Kvam heradsstyre vil gjera endeleg vedtak om prosjektet inkludert organisering og finansiering når forprosjekt føreligg og saka vert lagt fram for heradsstyret på nytt, etter planen i oktober 2014."

Åtvara mot å binda seg til masta
Publisert: 02.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Kvemmingane vart åtvara mot å verta for opphengde i eitt vegalternativ då formannskapa i Kvam og Jondal møttest måndag.
Les meir i HF i dag.

Søkjar la fram ny informasjon i lukka møte
Publisert: 01.05.2014
Onsdag kveld var representantar for alle parti i Kvam heradsstyre inviterte til eit uoffisielt møte med Hardangerbadet AS i Øystese. Alle bortsett frå Frp var til stades. Seks av dei frammøtte har formannskapsplass. To av dei som deltok, vil truleg vera ugilde i Hardangerbadet-saka. Ingen av dei synest det er problematisk å delta i det nemnde møtet eller i diskusjonar om saka i eigne parti.
I møtet la Hardangerbadet fram eit tilsvar på nokre av påstandane om økonomi og besøkstal i saksutgreiinga til rådmannen. Administrasjonen var ikkje til stades i møtet.

Kollisjon i Steinstøberget
Publisert: 01.05.2014
Ein bil og ein motorsykkel kolliderte i Steinstøberget litt før klokka 17 i dag. Ingen skal ha vorte alvorleg skadde i ulukka.

Smell på heimebane
Publisert: 27.04.2014
Tonny Tysnes (t.v.) i kamp mot Lyngbø.
Foto: Bård Valvatne
 
Øystese tapa i den fyrste heimekampen i 3. divisjon i år. Lyngbø vann 2–1 i Øystese laurdag. Dermed står kvemmingane med null poeng etter to kampar.
Les meir i HF tysdag.

Vil kopla Hardangerbadet til Hardinghuset
Publisert: 24.04.2014
Kvam herad har lova tomt, men ikkje gratis tomt til badeanlegget, skriv rådmann Arild McClellan Steine i saksframlegget.
Arkivfoto: Lars Arvid Oma
 
Saksutgreiinga i Hardangerbadet-saka vart offentleggjord onsdag. Rådmann Arild McClellan Steine ser mykje positivt i prosjektet, men meiner det er uferdig. Han tilrår difor å løyva pengar til ein konsulent som skal arbeida for å gjera prosjektet betre og påføra Kvam herad mindre risiko.

Rådmannen meiner Hardangerbadet AS er for optimistisk i spådomane om besøkstal og driftsoverskot, og spår driftsunderskot.

Steine meiner prosjektet ikkje har brei nok støtte enno, og at dei positive ringverknadene må verta synleggjorde. Han vil kopla badeanlegget til kulturhuset og utgreia båe prosjekta parallelt. Anten bør båe eller ingen av prosjekta realiserast. Koplinga kan auka entusiasmen og dempa konfliktane mellom Norheimsund og Øystese, trur Steine.

Les meir i HF fredag.


Optimistar før heimedebut
Publisert: 25.04.2014
Sportssjef Erling Ola Fykse trenar ein del av A-laget før den fyrste heimekampen.
Foto: Katrine Helgheim

Øystese opna serien med tap måndag. Laurdag kjem Lyngbø til Øystese.
Les kva forventingar trenarar og spelarar har i HF i dag.

Opna med poengdeling
Publisert: 25.04.2014
Foto: Katrine Helgheim

Hovudtrenar Bjørn Atle Austevoll (biletet) i Norheimsund fotball gler seg til sesongen i 4. divisjon, som opna med 2-2 heime mot Osterøy onsdag kveld.
Les meir i HF i dag.

To jenter, to instrument
Publisert: 25.04.2014
Foto: Bård Valvatne

Ingrid Standal Sørheim (t.v.) og Hanna Thiesen er dei av dei fremste musikktalenta i Kvam. Sundag spelar dei på vårkonserten til Norheimsund musikklag. HF har teke ein prat med jentene om kva det krev å vera ung musikar.
Les meir i avisa id ag.

– Ørn tok lam
Publisert: 22.04.2014
Slik såg lammet ut etter ørneåtaket og avlivinga.
Foto: Jan Egil Leirstein
 
Ei kongeørn tok eit lam i Mundheimsdalen måndag, opplyser sauebonde Jan Egil Leirstein. Han var sjølv vitne til hendinga.
– Dette har eg aldri opplevd før. Det var skremmande, seier Leirstein.
Han fortel at han på om lag åtti meters hald såg at ørna kom frå nord. Ho nappa eit lam kring femti meter frå husa i tunet, og lyfta det femten–tjue meter over bakken før ho sleppte det.
Lammet var i live, men eigaren måtte avliva det. Innvollane tytte ut der ørna hadde gripe tak med klørne.
Leirstein seier til HF at lammet truleg var fem dagar gammalt. Då ørna kom, var han i ferd med å grava ned eit lam som hadde døydd naturleg.
Bonden trur sauetap som følgje av ørn kan vera eit større lokalt problem enn mange trur.

Bråkete på Børvenes igjen
Publisert: 22.04.2014
I perioden 24. april–16. mai vert Børvenestunnelen stengd for køyretøy. Årsaak er at det skal koplast nye elektrisitets-, tele- og vass- og avløpsleidningar mellom tunnelen og vegprosjektet på strekkja Nes–Skipadalen.
Trafikken må nytta gamlevegen via Børveneset. Tunnelen vert open for mjuke trafikantar, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

På fiske i nord
Publisert: 21.04.2014
Foto: Arne Fykse

Korleis er det å vera kvemming på lofotfiske? Arne Fykse overtala Terje Rosseland (biletet) frå Øystese til å ha han med. Resultatet kan du lesa om i HF tysdag.

Ottast dominerande hall
Publisert: 21.04.2014
Fylkeskommunen er skeptisk til ein raud idrettshall på Vikøyevja. Fargen kan verta for dominerande, heiter det i ei fråsegn til planframlegget.
Les meir i HF tysdag.

Frå påskedag til politikk
Publisert: 21.04.2014
Tysdag klokka 9 er det møte i hovudutval for teknisk og næring i Jondal. Fleire reguleringsplanar er mellom sakene på saklista.
Les meir i HF tysdag.

Øystese opna med bortetap
Publisert: 21.04.2014
Øystese opna serien i 3. divisjon med tap for Lysekloster på bortebane i dag. Lysekloster vann 4–2.
Les meir i HF fredag.

HF rettar
Publisert: 16.04.2014
I spalta Det skjer tysdag vart det opplyst at Nakkasleng spelar på Naboen pub i Norheimsund både fredag og laurdag. Det korrekte er at Nakkasleng spelar fredag, medan Ferdamann spelar laurdag.

Fuktig fotballøkt
Publisert: 15.04.2014
Foto: Bård Valvatne

Det vart sparka og nikka høgt og lågt i regnvêret då Øystese fotball skipa til Cato Guntveit fotballskule i helga.
Les meir i HF i dag.

Sommelier frå Norheimsund
Publisert: 15.04.2014
Foto: Åsmund Soldal
 
Simon Valland (biletet) er den yngste som har greidd eksamen på fyrste forsøk hjå Norsk sommelier utdannelse. Han regjerer no i vinbaren Altona i Bergen.
Les om kvemmingen i HF i dag.

Prøvde å tinga positiv tilråding i Hardangerbadet-saka
Publisert: 15.04.2014
Gruppeleiar Harald Kjosås (KrF) i Kvam heradsstyre freista i ein sms overtyda assisterande rådmann til å gje ei positiv innstilling i Hardangerbadet-saka. Det fekk rådmann Arild McClellan Steine til å reagera, mellom anna av di Kjosås truleg vil vera ugild i saka. Kjosås tek sjølvkritikk for framferda.
Les meir i HF i dag.

Opna Fitjadalsvegen att
Publisert: 12.04.2014
Fitjadalensvegen vart opna att etter at geologen hadde vurdert rasfaren. Bilistane vert varsla om at det er rasfare, ifølgje kvam.no.

Vegen til Fitjadalen er stengd
Publisert: 11.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Fitjadalsvegen er stengd. Årsaka er at ein stor stein har falle ned på den kommunale vegen. Vegen er stengd eit stykke ovanfor dei øvste husa langs vegen i Øystese.
Driftsleiar Leif Skår i Kvam herad seier til HF at han har tilkalla geolog for å sjå på området. Årsaka er at det er observert nokre tilsynelatande nokså ferske sprekkar like ved der steinen losna. Det er meldt mykje nedbør og venta påskeutfart også til Fitjadalen, så Skår vil vera på den sikre sida før vegen vert opna att.

Dei beste avislesarane
Publisert: 11.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Klassse 7A ved Øystese barneskule (biletet) var best i konkurransen Vis med avis. Tysdag var HF redaktøren på klassebesøk for å dela ut premie og lovord.
Les meir i HF i dag.

Trykkjeverksemd ut av Skaar-familien
Publisert: 11.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Styrk Egil Andersen (biletet) har kjøpt Riss grafisk formgjeving AS av Simmenuten AS.
Les meir i HF i dag.

Herand til sals i Bergen
Publisert: 11.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Glenn E. Olsen og Jorid M. Olsen har 51 hytter å selja i Herand. Ein del er alt selde. Sist veke stod dei og fleire søner på stand i kjøpesenteret Lagunet i Bergen for å selja "det gode liv med det lille ekstra".
Les meir i HF i dag.

På tokt med Mathilde
Publisert: 11.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma

I vår har unge forskarar vore på tokt med Mathilde på Hardangerfjorden. HF var med då elevar ved Ålvik skule fekk seg ein tur i strålande sol 24. mars.
Les meir i HF i dag.

Meistra presset på heimebane
Publisert: 08.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Marius Solheim Wikane (biletet) vart sundag hordameister i feltskyting på heimebane. Rekrutten var suveren. Kjetil Skår frå Tørvikbygd vann klassen for eldre rekruttar.
Les meir i HF i dag.

Legg ned Tolomarka barnehage
Publisert: 08.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Tolomarka barnehage vert nedlagd i 2016. Heradsstyret vedtok i kveld med 17 mot 10 røyster å utvida Norheimsund barnehage i staden. Dermed vart vedtaket frå juni 2013 endra.
Heradsstyret vedtok samrøystes å satsa på ny skule i Ålvik.
Les meir i HF fredag.

Tyssetunellen ferdig i 2015
Publisert: 08.04.2014
 
Foto: Lars Arvid Oma
 
Ifølgje prosjektleiar Svein Rosseland (biletet) vert tunnelen bak Tysse ferdig neste år. Vegprosjektet vil ha mykje å seia for innbyggjarane på Tysse, men òg kvemmingar i ytre delar av Kvam kjem til å nyta godt av tunnelen.
Les meir i HF i dag. 

Vil starta Kvammaløpet for kreftsaka
Publisert: 08.04.2014

Foto: Bård Valvatne
 
Silja Brattli Tolo (biletet) og ei gruppe andre kvemmingar vil vekkja Norheimsundtrimmen til live att. Initiativtakarane vonar at Kvammaløpet skal verta ein tradisjon i Norheimsund. Overskotet skal gå til kreftforeininga.
 – Med løpet slår me to fluger i ein smekk. Me får folk opp av sofaen og støttar kreftsaka, seier ho. 
Les meir i HF i dag. 

Ordførar gav konsulent tunneljobb utan finansiering
Publisert: 08.04.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (H) har gjeve konsulent Helge Hopen oppdraget med å vurdera effekten av håfjellstunnelen. Oppdraget er ikkje finansiert. Kvam bompengeselskap AS var mellomledd då Hopen vart beden om å gje tilbod.
Saka vert tema i møtet i samferdsleutvalet i Kvam rådhus i dag kl. 14. Møtet er ope.
Les om saka i HF i dag. 

Ein gjeng med kvemmingar til landsmønstring
Publisert: 08.04.2014

Biletet av Kvam ungdomsstorband er frå den lokale utgåva av Ungdomens kulturmønstring i Øystesehallen i vinter.
Foto: Katrine Helgheim
 
Songarinne Amalie Jensen Tolo (16), konferansier Lidvard Sandven (18) og dei ti ungdomane i Kvam ungdomsstorband deltek i landsmønstringa i Ungdomens kulturmønstring i juni. Det er klart etter fylkesmønstringa i Grieghallen i Bergen i helga. 
Halvparten av landsmønstringsdeltakarane frå Hordaland er kvemmingar.
Dessutan fekk kvemming Øyvind Nyborg og elev Sunniva Møster ved Hardanger kunstskule kvart sitt stipend på 2.000 kroner.  
Les meir om saka og sjå bilete frå fylkesmønstringa i HF i dag. 

Bil av vegen i Øystese
Publisert: 05.04.2014
Fire personar kom uskadde frå ei bilulukke i Øystese i kveld. Bilen køyrde ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt av vegen i området "Fitjadalen/Soldal", men heldt låg fart.

Ny veggpryd i Kabuso
Publisert: 04.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Lars Korff Lofthus (t.v.) er ein av kunstnarene i den nye utstillinga i Kabuso, som opnar laurdag. Her er han med fagleg leiar Heidi Jaeger.
Les meir i HF i dag.

Stiller ut seg sjølv
Publisert: 04.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Els Geelen stiller ut både kunsten og kunstnaren i separatutstillinga Rotfest i Galleri puls i Norheimsund. Utstillinga vert opna laurdag.
Les meir i HF i dag.

– To barnehagar er ikkje eit alternativ
Publisert: 04.04.2014
To offentlege barnehagar i Norheimsund er ikkje aktuelt, meiner rådmann Arild McClellan Steine.
Om politikarane vil behalda både Norheimsund og Tolomarka barnehagar, må heile barnehagestrukturen vurderast ein gong til, meiner rådmannen. 
– Går ein tilbake og seier at ein skal to offentlege barnehagar i Norheimsund, må me igjen vurdera om me skal ha kommunale elller private barnehagar, om det skal vera barnehage i Tørvikbygd, om ein skal samla barnehagane i Øystese i éin barnehage på Bjørketeigen, og om ein skal leggja ned i Ålvik, seier Steine.
Barnehagesaka står på saklista til heradsstyremøtet tysdag. 
HF inneheld i dag sju lesarinnlegg om barnehagesaka. 


I grøfta i Ålvik
Publisert: 04.04.2014
Ein bil hamna i grøfta i Ålvik natt til måndag. Den mannlege bilføraren vart frakta til sjukehuset på Voss i ambulanse, ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt.

Ny sjef på plass
Publisert: 01.04.2014
Knut Markhus og kollega på kulturkontoret, Mary Ann Sørheim, feira fellesskapen med ostekake i dag.
Foto: Sigbjørn Linga

Knut Markhus er i gang som leiar for kultur og integrering i Kvam herad. Han byrja i jobben tysdag.
Les meir om han i HF fredag.

Planlegg badelandkonkurrent i Ålvik
Publisert: 01.04.2014
 
Foto: Lars Arvid Oma

Elkem Bjølvefossen planlegg eit utandørs, oppvarma basseng ved Tyrvefjøra. Enova støttar tiltaket, og berre klarsignal frå dei folkevalde i Kvam står att.
Til neste år skal smelteverket oppgradera omn nummer 1 og dampturbinen som har  produsert straum sidan 1970-talet.
– Det varme kjølevatnet på 35 grader frå smelteomnane vil, som før, gå til attvinning i kraftstasjonen. Kjølevatnet som renn ut frå kraftstasjonen, vil halda 11 grader. Denne varmeressursen er meir enn stor nok til å produsera varmt badevatn, seier prosjektleiar Finn Olesen (biletet) til HF.
Prosjekteringa syner at varmemengda i kjølevatnet er stor nok til å halda 25 varmegrader i eit basseng på 200 rutemeter året rundt. Olesen seier at volumet kan utvidast mykje om ein går med på å senka temperaturen minimalt.
Rådmann Arild McClellan Steine seier til HF at prosjektet kan løysa fleire problem for Kvam herad.
– Det er ikkje tvil om at eit bade- og velveresenter i Øystese engasjerer mange, både fordi det vil kosta svært mykje og fordi rivaliseringa med Norheimsund ulmar under overflata. Får me eit nesten gratis badeanlegg i Ålvik, unngår me ein del konfliktar og får likevel løyst ei samfunnsoppgåve, seier rådmannen.
Steine meiner kvammapolitikarane bør gripa sjansen medan han er der, for varmtvatnet kan elles hamna på djupt vatn i fjorden. Han vil informera om prosjektet i heradsstyret 8. april når dei folkevalde skal drøfta framtida for Ålvik skule. Han reknar med at saka kan vera ferdig utgreidd frå administrasjonen før formannskapsmøtet 10. juni.
Les meir i HF i dag.

Undervising i det fri
Publisert: 01.04.2014
Foto: Katrine Helgheim

To klassar ved Tørvikbygd skule sat ikkje ved pulten eitt einaste minutt sist veke. I staden fekk dei undervising utandørs.
Les meir i HF i dag.

Kulturminnedirektør vitja Jondal
Publisert: 01.04.2014
Foto: Bård Valvatne

Kan Norsk kulturminnefond bidra til å realisera dei store planane for Jonatunet i Jondal? Direktør Simen Bjørgen (biletet) var i Jondal nyleg for å sjå på fleire kulturminne.
Les meir i HF i dag.

Ti millionar frå Mohn
Publisert: 28.03.2014
Ifølgje styret for Hardangerbadet AS gjev Trond Mohn ti millionar kroner til bade- og velvereanlegget i Øystese. Mohn har ikkje stadfesta opplysinga overfor HF enno.
Les meir i HF i dag.

Heiderskvinne fekk heider
Publisert: 26.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Marie Elisabeth Skutlaberg, betre kjend som Mibeth, fekk tysdag kongen sin fortenestemedalje i sølv. Det vart markert med ei tilstelling i Kvam rådhus.
Les meir i HF fredag.

Privat barnehage har ikkje grense for born med innvandrarbakgrunn
Publisert: 25.03.2014
Administrasjonen i Kvam herad opplyste sist veke formannskapet om at Sandven fus barnehage har ein regel som seier at maksimalt ti prosent av borna kan ha innvandrarbakgrunn. Opplysinga er feil, fortel dagleg leiar Randi Dalen Halvorsen. Assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad beklagar at det var gjeve misvisande informasjon.
Les meir i HF i dag.

Vil gje avslag
Publisert: 25.03.2014
Helse Fonna kan vera villig til å gje Jondal kommune avslag på kjøp av Jonatunet, men ikkje utan vilkår.
Styret i Helse Fonna krev at dersom Jondal kommune vidaresel heile eller delar av eigedomen, skal overskotet fordelast likt mellom kommunen og Helse Fonna. Vidaresal omfattar òg frådeling av tomter.
Dersom kommunen festar bort delar av eigedomen, vil Helse Fonna har halvparten av den årlege festeavgifta.
Styret i Helse vest må godkjenna salet og vilkåra før det er formelt i orden. Onsdag drøftar kommunestyret i Jondal om Nordisk fredsakademi skal få tilskot på næringsfondet. Tilrådinga frå rådmannen er å gje 500.000 kroner, pluss 300.000 kroner til dersom Helse Fonna går med på eit tilsvarande avslag.
Protokollen frå styremøtet seier ingenting om vilkåra administrerande direktør Olav Klausen har send til jondalsordførar Jon Larsgard (Sp). Ifølgje prototkollen gav styret Klausen signal om vidare handsaming. Klausen seier til HF at han no ventar på eit nytt tilbod.

Rosselandsvegen er open att
Publisert: 21.03.2014
Det dramatiske skiltet er no fjerna frå Rosselandsvegen. Det er erstatta med eit som berre varslar rasfare.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Rosselandsvegen er opna for trafikk. Kvam herad har lagt ei stålplate i vegen som eit mellombels sikringstiltak. Måndag vil heradet vurdera kva ein skal gjera vidare i dei rasråka områda i kommunen. Det opplyser assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad.

Geolog gav grønt lys både her og der
Publisert: 21.03.2014
Kommunegeolog Tore Dolvik (t.v.) og geolog Jann Atle Jensen studerer raset i Norheimsund fredag ettermiddag.
Foto: Bård Valvatne
 
Geolog Jann Atle Jensen gav i ettermiddag grønt lys for innflytting i dei evakuerte husa mellom Vallandsvegen og Tolohagen i Norheimsund. Dermed kan dei 12 personane i husa truleg snart flytta inn att
Det var rørsle i massar på Skeie i Steinsdalen som medførde evakuering av to hus i går kveld, men i dag har dei busette fått flytta inn att.
Ifølgje yr.no er det på Aksnes registrert i alt 157 millimeter nedbør torsdag og til og med klokka 7 fredag.

Stummande mørkt i Ålvik
Publisert: 21.03.2014
Veglysa på strekkja mellom trallebanen og Torget i Ålvik har slege seg av klokka 22 om kvelden. Driftsleiar Leiv Jarle Froestad ved Kvam kraftverk AS opplyser at vona er at ein måndag får reparert ”uret” som syter for at lysa slår seg på når det vert mørkt og av når det vert lyst. Kraftverket har vore i Ålvik for å sjå på problemet.

Klare med kalender
Publisert: 21.03.2014
Spelarane på A-laget til Øystese fotball har vore modellar, og er klare med ein ny kampkalender. Kalenderen går frå mars til desember og inneheld kampprogram og annan nyttig informasjon om Øystese fotball, fortel sportssjef Erling Ola Fykse.
Inntektene frå kalendersalet går til drifta av laget, og kalenderen vert mellom anna seld på Øystese stadion. Fykse seier at klubben vonar kalenderen skal vera klar til cupkvalifiseringskampen mot Voss laurdag.

Auka trafikk gjennom Kvam
Publisert: 21.03.2014
Europaveg 16 kan verta stengd i fleire dagar etter fleire ras mellom Bulken og Voss i går. Det finst ein omkøyringsveg, men denne er dårleg eigna til tunge køyretøy. Difor oppmodar Statens vegvesen dei som har høve til det om å nytta fylkesveg 7 gjennom mellom anna Kvam i staden. Det kan med andre ord verta stor trafikk i kommunen når helgetrafikken tek til i dag.

Rosselandsvegen stengd for all trafikk
Publisert: 21.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga
Rosselandsvegen i Steinsdalen er stengd for trafikk etter eit jordras som følgje av store nedbørsmengder. Raset er gått rett nedom og deis under vegen ovanfor Fjærabygda. Vatnet har teke massane med seg over vegen lenger nede, men her er vegen tilsynelatande ikkje skadd.
Klyvevegen i Fyksesund har vore stengd, men vart opna att tidleg fredag.

Jordras i Vallandsvegen
Publisert: 20.03.2014
Ei leikehytte flagra då raset gjekk nedom det kvite huset i Tolohagen 31. Elles ser husa på eigedomane ut til å vera uskadde. Dei evakuerte får tak over hovudet hjå slekt.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Eit jordras er gått i ei bratt skråning på nedsida av eit bustadhus i Tolohagen i Norheimsund. Ingen er skadde, men 12 personar er evakuerte i totalt tre bustadhus, ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt.
Raset gjekk litt før klokka 17, og er om lag tjue meter breitt. Det gjekk mellom Tolohagen og Vallandsvegen. To av dei evakuerte husa ligg i Vallandsvegen. Familien Tor Tveitane og familien Arne Flotve bur i dei to, medan Kjell Magne Seim eig det evakuerte huset ovanfor raset.
HF var på staden om lag klokka 18, og trefte mellom andre kommunegeolog Tore Dolvik. Han sa at for å vera sikker, evakuerer ein husa til i morgon. Hans førebelse vurdering er at det ikkje ser ut til å vera mykje lausmassar att som kan rasa, og at huset ovanfor raset truleg står støtt på fjell. Situasjonen vil verta vurdert att igjen av Dolvik og ein ekstern geolog i morgon. Dolvik seier rasstaden vil vera under oppsyn i alle fall til det er heilt mørkt i kveld. Det er meldt mykje nedbør utover kvelden.
I huset på oppsida av raset er det fleire hyblar. HF trefte mellom andre hybelbuar Alexander Langeland utanfor huset, som var sperra av med politiband. Langeland seier han ikkje merka at raset var gått før nokon ringde og fortalde han det, sjølv om han var heime. Han skal bu hjå bestemora i natt.
 
Kommunegeolog Tore Dolvik studerte raset i ettermiddag. Konklusjonen er evakuering til i morgon for å vera sikker. Raset gjekk nedom det kvite huset bak geologen.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Joar Selsvik Askeland (t.v.) og Alexander Langeland må på besøk til høvesvis mor og bestemor i kveld. Dei bur på hybel i det eine evakuerte huset.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Slik ser toppen av rasområdet hus, rett nedom huset til Kjell Magne Seim.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Her ser ein leikehytta som vart teken av raset, rett ovanfor dei to evakuerte husa i Vallandsvegen.
Foto: Sigbjørn Linga

Tre sperra vegen til Åse
Publisert: 19.03.2014
Det har gått eit lite ras på Åsevegen i Tørvikbygd. Nokre tre sperra vegen, ifølgje teknisk vakt i Kvam herad. Det var tysdag morgon rydda slik at det var mogeleg å passera med ein bil, melder ein bilist til HF.

Skulelagnad vert drøfta politisk
Publisert: 17.03.2014
Mellom anna framtida til Ålvik skule vert drøfta i formannskapsmøtet i Kvam rådhus tysdag klokka 9. I den opne timen vert det orientert om arbeidet med næringsplanen.

Aalvik vart dømd
Publisert: 17.03.2014
Gro Signe Aalvik vart måndag dømd for å nekta å fjerna seg frå eit mastepunkt nær Nystøl i Kvam. To vart heilt frifunne i saka måt åtte aksjonistar.
Les meir i HF tysdag.

Fåreprat i Kvam
Publisert: 17.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Laurdag vart fleire driftsbygg i sauenæringa studerte av mange interesserte augo i regi av prosjektet Ny giv. HF var med då grindverkbygget til Soldal smale vart gått etter i saumane.
Les meir i HF tysdag.

Lønsam start på medlemskap
Publisert: 17.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Sverre Lindøy (biletet) i Kvam vart medlem nummer 100.000 i Coop Hordaland. Det sikra han 50.000 kroner som han kan bruka i Coop-butikkar. Premien vart delt ut i Norheimsund torsdag.
Les meir i HF tysdag.

Drøftar samarbeid mellom Odda og Jondal
Publisert: 15.03.2014
Tysdag har Odda og Jondal formannskap fellesmøte i Odda rådhus. Temaet er kva som skal til for å utvikla Odda som regionsenter, og korleis ein ynskjer å samhandla for å nå felles mål. Møtet er delt i emna samferdsle, regional utvikling, kommunestruktur og samhandlingsreforma. I samferdslebolken skal dagleg leiar Eilev Instanes i Hardangervegen AS og landsbylos Sigrid Brattabø Handegard i Jondal innleia om den såkalla hordalandsdiagonalen.
Marie Fadnes Opheim frå næringshagen i Odda skal fortelja om status i prosjektet som granskar utviklingspotensialet i kjølvatnet av Jondalstunnelen. Prosjektet er finansiert med pengar frå mellom andre Jondal og Kvam kommunar.
Felles legevakt, såkalla ØH-senger, frisklivssentralar og samarbeid og rus og psykiatri er mellom emna i ordskiftet om samhandlingsreforma.
Møtet byrjar klokka 9 og er ope.

Kommunetoppar gav råd
Publisert: 14.03.2014
 
Foto: Katrine Helgheim
 
Onsdag underviste rådmann Arild McClellan Steine og assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad 10. klasse på Kvam ungdomsskule heile dagen. Kommunetoppane ville gje elevane verktøy til å gjera gode val i livet.

Inviterer til folkefest i Granvin
Publisert: 14.03.2014
Laurdag inviterer Granvin herad til folkefest i ungdomshuset Trudvang. Dette er Granvin herad sitt bidrag i høve grunnlovsfeiringa. I samband med markeringa har Granvin herad i samarbeid med plateselskapet Ta:lik gjeve ut ein dvd og ein cd som skal dokumentera Granvin si rike spelemannshistorie.
Musikken på cd-en står Knut Hamre, Åse Teigland og Alexander Aga Røynstrand for, medan kvemmingen Sondre Bjørgum står bak dvd-den.
På festen vert det mellom anna verdspremiere på filmen Læremeisteren og eleven og musikkinnslag frå aktørane på cd-en.

Får konsesjon på Melstveit
Publisert: 14.03.2014
Thor Anton Kalleklev Grindheim får konsesjon for gard nummer 52/2 på Melstveit. Landbruks- og matdepartementet har omgjort Fylkesmannen sitt vedtak i saka.
Les meir i HF i dag.

Truleg lågare avgift i Jondal
Publisert: 14.03.2014
Jondal får nedsett arbeidsgjevaravgift dersom ESA godkjenner utvidinga av ordninga som regjeringa ynskjer.
Les meir i HF i dag.

Ping pong for alle penga
Publisert: 10.03.2014
Foto: Bård Valvatne

Norheimsund open vart arrangert i Norheimsund idrettshall laurdag. 228 kampar vart spela. Fleire lokale heltar gjorde det skarpt.
Les meir i HF tysdag.

HF rettar
Publisert: 10.03.2014
HF tolka framlegget i Jonatunet-saka feil i avisa fredag. Tilrådinga frå rådmannen i Jondal går ikkje ut på eit tilskot på 1,1 millionar kroner, slik HF opplyste. Det rette talet er 800.000 kroner. 300.000 av kronene vert gjevne på vilkår av prisavslag, ifølgje framlegget
I HF tysdag kan du lesa at styret i Helse Fonna drøfta saka som ei orienteringssak sist tysdag, men det vart ikkje teke noka avgjerd. Det opplyser styreleiaren til HF.

Truleg den yngste gjennom tidene på a-laget
Publisert: 10.03.2014
Foto: Bård Valvatne

14 år gamle Kjetil Dørum Lie debuterte for Øystese sitt a-lag i treningskampen mot Haugesund 2 laurdag. Kvemmingane vann fotballkampen 4–3.

Kvinner i Kvam
Publisert: 10.03.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Berit Kronstad Sandven (biletet) var mellom dei som opplyste ein fullsett multisal i Kvam ungdomsskule om korleis det er og var å vera kvinne i Kvam. Kvinnedagen laurdag vart markert med eit variert program.
Les meir i HF tysdag.

Bordtennistilbod i Jondal
Publisert: 10.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga

I vinter har Jondal idrettslag etablert ei bordtennisgruppe. Vona er å få eit miljø på beina.
Les meir i HF i tysdag.

Eit vanskeleg vegval
Publisert: 07.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Ein klar konklusjon og overveldande semje vart ikkje resultatet av folkemøtet om samferdsle i Norheimsund måndag. Men nokre små steg nærare eit felles standpunkt vart kanskje tekne, vonar arrangør Kvam næringsråd.
Les meir i HF i dag.

Best i klassen
Publisert: 07.03.2014
Dei tilsette ved Vinmonopolet starta onsdagen denne veka med litt vinsmaking.
Foto: Bård Valvatne
 
Vinmonopolet i Norheimsund er kåra til årets polutsal i sin klasse i 2013. Klassen har 65 pol.
Les meir i HF i dag.

Stort arrangement, lite publikum
Publisert: 04.03.2014
Det var ingenting å utsetja på innlevinga til bergensbandet Kiss kiss king kong fredag kveld, men publikum lét venta på seg.   
Foto: Katrine Helgheim
 
Øystesehallen var på langt nær full då Åshild og Bjarte presenterer AS skipa til Vinterrock i helga.
– Alle eg har snakka med, var nøgde med musikken og arrangementet. Når folk skjønar kva dei har gått glipp av, trur eg fleire møter opp, seier Bjarte Helland, som satsar på å prøva igjen neste vinter.
Les meir i HF i dag. 

Må velja, meiner Fylkesmannen
Publisert: 04.03.2014
Politikarane i Kvam kan ikkje seia ja takk, båe delar når dei skal handsama reguleringsplanen for ein veg til fjells i Ålvik i komande møtebolk. Dei må anten gå inn for ein skogsbilveg som stoggar ved tregrensa i Ålvik, eller satsa alt på ein veg heilt til Geithaug, om lag 650 meter over havet.
Veglaget og Geoplan AS har delt reguleringsplanen for vegen i to. Målet var å få politisk klarsignal for den minst omfattande planen, og samstundes freista få den mest omfattande planen godkjend i departementet. Det er ikkje i samsvar med prosessen i plan- og bygningslova, meiner Fylkesmannen. 
– Det er opphavleg fremja eitt reguleringsplanforslag for ein veg til Geithaug, skriv fagdirektør Svein Kornerud til Kvam herad, og understrekar at saka må fremjast som éi sak, i éin gong, for heradsstyret.  
Les meir i HF i dag.

Heilaftan med samferdsle
Publisert: 02.03.2014
Måndag kveld er det folkemøte om samferdsle på Thon hotell Sandven i Norheimsund. Men allereie halvannan time før møtet, klokka 17.30, kan interesserte varma opp med det fyrste møtet i det nyvalde samferdsleutvalet i Kvam rådhus. Ifølgje innkallinga er føremålet at medlemene skal ha god nytte av folkemøtet. Møtet vil vera "av orienterande karakter", vert det opplyst.

Trekte tiltalepunkt etter forklaringane
Publisert: 28.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Aktor droppa tiltalen mot fleire av aksjonistane som møtte i Hardanger tingrett måndag og tysdag. Men Gro Aalvik frå Kvam reknar med å verta straffa.
Les meir i HF i dag.

Inviterer folk inn i heimen
Publisert: 28.02.2014
Ei av teikningane i prosjektet Home sweet home av Rosanna Vio.
 
Laurdag opnar den fyrste utstilinga i år i Galleri puls. Rosanna Vio fordjupar seg i skilnaden mellom hus og heim i 25 teikningar, ein installasjon og ein video. Jannecke Knudsen Heien viser akrylmåleri av arbeidsantrekk i Kvam.
Les meir i HF i dag.
 

Bilulukke på Aksnes
Publisert: 30.01.2014
Foto: Katrine Helgheim
 
Klokka 12.52 torsdag fekk politiet melding om at ein bil hadde krasja i fjellveggen på Aksnes i samband med ei forbikøyring. Ifølgje Hordaland politidistrikt var to personar i bilen. Ingen vart alvorleg skadde. Ulukka skjedde i samband med forbikøyring.

Skryt frå feil mann
Publisert: 25.02.2014
HF siterte i dag Sigurd Sande som leiar i Kvam langrenn- og skiskyttarklubb i ein artikkel om Kvammasprinten. Sande er ikkje lenger leiar i klubben, og sitatet skulle difor ha vore kreditert den nye leiaren, Tom Rasmussen. Rasmussen skrytte av innsatsen til dei som arrangerte sprinten.
HF bed om orsaking.

Opp og ned for lokalaviser
Publisert: 25.02.2014
Nettoopplaget til HF var 25 lågare i 2013 enn i 2012. Det viser ferske tal frå Landslaget for lokalaviser (LLA). HF, som i 2013 hadde eit opplag på 5.608, 0,4 prosent lågare enn i 2012, er ikkje åleine om å mista abonnentar. Størst prosentvis nedgang opplevde Sydvesten, som hadde eit opplag på 1.416 i fjor. Det var 10,4 prosent lågare enn året før. Opplaget til Askøyværingen minka med 3,7 prosent, opplaget til Hardanger folkeblad minka med 3,1 prosent, og opplaget til Os- og Fusaposten var 2,9 prosent lågare i 2013 enn i 2012. 
I Hordaland kan berre 6 av totalt 20 lokalaviser i LLA skryta av auka opplagstal. Størst prosentvis auke hadde Bømlo nytt. Avisa hadde eit opplag på 3.294 i 2013, 3 prosent høgare og 96 aviser fleire enn i 2012. Også opplaget til Bygdanytt var høgare i fjor enn i 2012. Avisa hadde ein auke på 2,5 prosent og eit opplag på 4.710.

Kolonnar i tunnel
Publisert: 25.02.2014
Det vert kolonnekøyring i Folgefonntunnelen måndag til fredag denne veka og dei to neste vekene. Årsaka er at Statens vegvesen skal leggja til rette for etableringa av det digitale beredskapssambandet Nødnett.
Det vert køyrt kolonnar kontinuerleg frå klokka 7 til 19.
Nødnett er eit nytt digitalt radiosamband for politi, brannvesen, helseteneste og andre viktige samfunnsfuksjonar. Nettet skal nyttast ved store kriser der det er trong for snøgg gruppekommunikasjon, opplyser Statens vegvesen.
Nettet skal byggjast ut i heile landet og vera ferdig i 2015.


Hurra i kyrkja
Publisert: 24.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Gudstenestegjester i både Jondal, Strandebarm og Norheimsund fekk oppleva ei litt uvanleg gudsteneste sundag. Grunnlovsjubileet vart markert med ein eigen liturgi og søtsaker.
Les meir i HF tysdag.

Måtte setja alle klutar til
Publisert: 24.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Mildvêr og regn medførde problem for arrangørane av Kvammasprinten på Sjusete laurdag. Med stor dugnadsinnsats fekk ein avvikla rennet meir eller mindre som planlagt.
Les meir i HF tysdag.

– Var på eigen grunn
Publisert: 24.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Gro Signe Aalvik hevda sin rett til å opphalda seg på eigen grunn då ho møtte i Hardanger tingrett i dag. Ho er ein av åtte tiltala kraftlineaksjonistar i Odda rådhus. Saka held fram tysdag. HF er på plass.
Les meir i HF tysdag,

Demonstrerte i frustrasjon
Publisert: 21.02.2014
Foto: Privat

Gro Signe Aalvik (biletet) er den einaste kvemmingen som møter i retten i Odda komande veke. Ho nekta å betala bota ho fekk etter å ha okkupert eit mastepunkt nær Nystøl i Øystese. Ho seier bakgrunnen var at ho var godt oppterga av Statnett SF.
Les meir i HF i dag.

Ingen respons på orientering
Publisert: 21.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Politikarane stilte ikkje eitt einaste spørsmål etter at dagleg leiar Martin Vik (biletet) og fleire styremedlemer i Hardangerbadet AS hadde orientert om planane for anlegget i Øystese.

Jorunn Pile vert direktør
Publisert: 20.02.2014
Jorunn Pile er tilsett som ny direktør for Thon hotell Sandven i Norheimsund. Ho byrjar offisielt 1. mars, men er allereie i gang med arbeidet.
Les meir i HF fredag.

Orienterer dei folkevalde om Hardangerbadet-søknad
Publisert: 18.02.2014
Hardangerbadet AS skal i dag presentera søknaden om kommunal deltaking i bade-, helse-, trenings- og velvereanlegget i Øystese for heradsstyret. Søknaden kom til Kvam herad fredag. Prosjektomtalen finn du her.
Les meir om saka i HF i dag.
Sjølve sakshandsaminga i møtet i kveld byrjar ikkje før 18.30, sjølv om møtet startar klokka 16. Etter at Hardangerbadet har sagt sitt, skal kommuneplanen drøftast uformelt. På saklista står mellom anna val av nytt samferdsleutval, reguleringsplanen for strekkja Naf–Ungdomsheimen, val av pensjonsordning for folkevalde og kravet om lovlegkontroll av budsjettvedtaket.

Sel knutepunkt på Kvamskogen
Publisert: 18.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Naf kro & camping AS på Kvamskogen er til sals. Så langt har interessa vore laber.
Les meir i HF i dag.

Samla til øving i Øystese
Publisert: 18.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Lurar du på Hardangerkoret eigentleg er? Svaret finn du i HF i dag.

Drøfta ny struktur
Publisert: 18.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Torsdag sette politikarane i kommunane i Hardanger seg ned i lag for å drøfta dei framtidige kommunegrensene. Ein professor fortalde forsamlinga at han ser få føremoner med samanslåiing.
Les meir i HF i dag.

Klagar på kraftavslag
Publisert: 18.02.2014
I dette området skal kraftstasjonen liggja. Området er allereie fullt av tekniske inngrep, meiner Småkraft AS.
Foto: Lars Arvid Oma
 
Småkraft AS har klaga på vedtaket om å avslå konsesjonssøknaden om Kvennelvi kraftverk.
Les meir i HF i dag.

Set kursen mot grøn makt
Publisert: 14.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Miljøpartiet dei grøne har fått lokallag i Kvam. Måndag arrangerte laget sitt fyrste årsmøte.
Les meir i HF i dag.

Kvam kom på vegkartet
Publisert: 14.02.2014
Mellom andre Jostein Ljones frå Kvam sat i debattpanelet.
Foto: Bård Valvatne


Ein motorveg gjennom Jondal og Kvam, via ei ny fjordbru, var eitt av alternativa som vart nemnde på ein nasjonal vegkonferanse i Bergen måndag.
Les meir i HF i dag.

Satsar på fiskerinæringa
Publisert: 14.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Ole Johnny (biletet) og Terje Rosseland er noko så sjeldsynt som kvemmingar som satsar på fiskeri.
Les meir i HF i dag.

Slår i hel konkurransepåstandar
Publisert: 14.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Vegdirektør Olav Finne (biletet) meiner tunnel under Kvamskogen og rassikring i Tokagjelet ikkje er konkurrerande prosjekt.
Les meir i HF i dag.

Latterleg i Holmatun
Publisert: 11.02.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ikkje alt var til å le av, men rossvollrusserevyen Rasfare får mykje ros av HF sin utsending i avisa i dag.

Lærer born om tru
Publisert: 11.02.2014
Foto: Katrine Helgheim
 
Lina Valland Lyngset er kyrkjelydspedagog i Kvam. I tillegg driv ho med kunstmåling og leverer mortenester til tre born.
Les meir om henne i HF i dag.

Tek til orde for lokal avdeling
Publisert: 11.02.2014
Ingrid Stranden Haavik håpar på ei kommunal barnehageavdeling i Herand. Her er ho på leikeområdet til den nedlagde, private barnehagen.
Foto: Sigbjørn Linga

Dersom barnehagen i Jondal slit med kapasiteten, bør kommunen vurdera lokale avdelingar, meiner Ingrid Stranden Haavik i Herand.
Les meir i HF i dag.

Rådmannen meiner han følgde spelereglane
Publisert: 11.02.2014
Utekontakt og politikar Siriann Lillevik (KTL) fekk ikkje oververa eller informera i møtet i tenesteutvalet. Biletet er frå eit heradsstyremøte.
Arkivfoto: Sigbjørn Linga
 
Leiar i tenesteutvalet, Harald Kjosås (KrF), forstår ikkje kvifor ikkje utekontakt Siriann Lillevik kunne få delta i møtet i tenesteutvalet sist veke.
Rådmann Arild McClellan Steine seier han berre har følgt retningslinene for tilhøvet mellom folkevalde og administrasjon, som seier at rådmannen avgjer kven som skal informera politiske organ. Kjosås har sjølv vore med på å vedta retningslinene. Steine meiner det er viktig å ikkje hengja seg for mykje opp i detaljar, men heller tenkja heilskapleg. Difor er det naturleg at leiarane for utekontakttenesta informerer dei folkevalde, meiner han.
Steine opplyser at det normalt ikkje er nokon grunn for tilsette til å bruka arbeidastid til å delta i politiske møte.
Les meir i HF i dag.

Grønt årsmøte
Publisert: 07.02.2014
Måndag arrangerer Miljøpartiet dei grøne (MDG) sitt lokallag i Kvam sitt fyrste årsmøte. Kvam MDG var skipa 18. juni i fjor. Kommunestyrerepresentant for MDG i Meland kommune, Leif Johnsen, skal fortelja om utvikling av grøn politikk. Johnsen stifta MDG-lag i Meland saman med Tom Sverre Tomren, leiar i Hordaland MDG, i 2011. Ifølgje ei pressemelding frå Kvam MDG er alle velkomne til å lytta til Johnsen og delta i den følgjande diskuasjonen i Kvam rådhus.
Målet til Kvam MDG er å stilla liste i kommunestyrevalet i 2015.
– Det er viktig å leggja større vekt på miljø og berekraft i åra som kjem, seier styreleiar Kari Mostad.

Forsvunne geiter kom til rette
Publisert: 07.02.2014
Geitene som torsdag vart meldt sakna, er no komne til rette. I ein e-post til HF skriv geiteeigar Signe Karin Kvamsøy at alle geitene er komne til rette. Ho skriv at ho ikkje veit kvar dei har vore sidan måndag, men at dei ser heilt normale ut.

Tenesteutvalet ord for ord
Publisert: 06.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Kvifor vart tenesteutvalet i Kvam nedlagt? Er det verkeleg så lite verdfullt som fleirtalet ser til å meina? For å gje kvemmingane sjansen til å vita kva dei mistar utan at møtet har gått gjennom det journalistiske filteret i HF, har avisa gjort eit uvanleg grep: Det siste møtet i utvalet er referert ordrett. Resultatet er fire avissider og ein artikkel på nær åtte tusen ord.
Gle deg til fredag!

Rasfarleg russerevy
Publisert: 06.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Til helga er det russerevy i Holmatun. Tidleg i veka var det tendensar til frykt for at ein var altfor seint ute. Ikkje lenge etter hadde kjensla endra seg.
Les meir i HF fredag.

Eit geitemysterium
Publisert: 06.02.2014
Arkivfoto: Lars Arvid Oma

40 geiter på Kvamsøy er ikkje å finna att. Eigar Signe Karin Kvamsøy har leita og leita utan hell.
Les meir i HF fredag.

Førebur seg til fest i Oslo
Publisert: 03.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Kva har desse dekka med grunnlovsjubileet å gjera?
Les HF tysdag.

Tilrår meir utbygging med flaskehals
Publisert: 03.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Onsdag skal planutvalet ta stilling til ein ny søknad om dispensasjon om rekkjefølgjekravet om trafikksikring på Sandven (biletet) i Norheimsund. Rådmannen tilrår å dispensera, og viser til at det har vorte fast praksis.
Mellom dei andre sakene i planutvalet er reguleringsplanen for Vikøy-evja og for strekkja Naf–Ungdomsheimen på Kvamskogen.
Les meir i HF tysdag.

Høgt hang han...
Publisert: 03.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Frank Fosso hang høgt med motorsaga tysdag. Kvar og kvifor ser du i HF tysdag.

Krinskonkurranse i Steinsdalen
Publisert: 02.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Geir Mo (t.v.) og Per N. Aalvik var både deltakarar og arrangørar då krinsmeisterskapen i miniatyrskyting vart arrangert i Dalatun i Steinsdalen torsdag og fredag.
Les meir i HF tysdag.

Veke ut og inn med vind frå aust
Publisert: