15. november 2018

– Nei takk til vindmøller!

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) bad om fagleg informasjon av overordna karakter. Heradsstyret i Kvam svara med klar melding.


15. November 2018

Budsjett: Helse og omsorg får meir pengar, men må kutta

Økonomien til Kvam herad er venta å gå i minus i fleire år. No må ein spara og finna nye løysingar, meiner rådmann Anita Hesthamar.


15. November 2018

Handsamar ikkje oppdrettsstopp som einskildsak

«Ålvik – ei levande bygd» ønsker full stopp i auke av oppdrettsareal i Kvam. Kari Mostad (MDG) fekk ikkje fleirtal for å lova gruppa at Kvam herad vil jobba for ei berekraftig forvalting av fjorden i tråd med vedtekne strategiar.


14. November 2018

Håpar å unngå for mykje utmeldingssnakk

Formalia og frykt for uturvande utgifter kan «tvinga» Odda, Jondal og Ullensvang til å melda seg ut or Hardangerrådet.


14. november 2018

Loddar ut kunst for Syria

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Foreininga Gje håp til Syrias barn vart starta 13. juni i år av engasjerte kvemmingar og syrarar. Gruppa gjev høve til å støtta klinikkar i Idlib i det krigsråka landet gjennom Redd barna.


14. November 2018

– No slepp folk å ramla

Faren for beinbrot ved trygdebustadene i Øystese er truleg kraftig redusert etter at Kvam herad har lagt varmekablar under asfalten.


13. November 2018

Gjorde karriere av mjølkerobotar

Sondre Eide sel og tilbyr sørvis på mjølkerobotar i heile Hordaland.


13. November 2018

Feira ti år med mote

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

– Det er imponerande kva de har fått til sa ordførar Jostein Ljones då Plant eit tre-butikken feira tiårsjubileum i Øystese laurdag.


13. November 2018

Ynskjer at staten spleisar på opprusting av fylkesveg 7

Det kan vera håp om ytterlegare opprusting av strekkja Øystese–Granvin


13. November 2018

Skyttarlag sår nye skyttarfrø

Hardanger skyttarlag vil engasjera unge nybyrjarar. No startar laget ein skyteskule.


13. November 2018

– Noregs største venegjeng

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

I helga hadde alumnklubben i 4H Hordaland kombinert årsmøte og julebord for fyrste gong. Det heile gjekk føre seg på Jonsvoll i Jondal.


12. November 2018

Ung tradisjon i Holmatun

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

– No er det andre året me har loppemarknad her, så då vert det tradisjon, seier huseigar Arne-Kristian Glück-Teigland.


12. November 2018

Jula tok over Folkets hus igjen

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Laurdag vart det igjen, for det som skal vera fyrste gong sidan 2011, arrangert julemarknad i Folkets hus i Ålvik.