23. september 2017

Klassisk konflikt nærmar seg endeleg avgjerd etter runddans: Friluftsliv mot privatliv i Tørvikbygd

Allmenne mot private interesser. Nabo mot nabo. Fylkesmann mot politikarar. Tysdag kjem ei byggjesak full av motsetningar på det politiske bordet nok ein gong.


23. September 2017

Samlast om bad

Måndag skal partane som samarbeider for å realisera i Hardangerbadet i Øystese, møtast til styringsgruppemøte.


23. September 2017

Fortel om innsats for butikk

Måndag vert det folkemøte i Herand kulturhus i regi av det lokale bygdelaget.


22. September 2017

Rungande nei til nistearbeid

109 av 116 foreldra som har svara, ynskjer at barnehagane skal servera mat. Dei får truleg ynsket oppfylt.


22. September 2017

– Nei til Hardanger, ja til Kvam v.g.s.

Fylkespolitikarane vil ikkje at den nye skulen i Kvam skal heita Hardanger vidaregåande skule.


21. September 2017

Set foten ned for oppdrett

Kvam Sp får ikkje gjennomslag for store oppdrettsområde sentralt i Kvam. Tvert om vert alt sjøareal innom lina Aksnes–Kvamsøy–Steinstø truleg definert som landskapsområde.


21. September 2017

Kvemming kan vinna debutantpris

Geir Tangen (47) frå Øystese er nominert til debutantprisen Nytt blod for krimboka Maestro, som han gav ut i fjor.


20. September 2017

Meir helgearbeid, meir løn i Jondal

Tilsette i helse og omsorg i Jondal kan få auka betaling dersom dei vil arbeida oftare enn kvar tredje helg.


20. September 2017

Øystese vann Hardanger-oppgjer

A-laget til Øystese vart for sterkt for Odda.


20. september 2017

Ikkje nøgd med skilting under ritt

linga@hf.no

Ein eldre mann er misnøgd med informasjonen om flytting av busshaldeplassen til skuleområdet under Bergen–Voss.

Sigbjørn Linga


19. September 2017

Bos går som før enn så lenge

Avfallshenting i Kvam går som før inntil vidare, trass konkurs i RenoNorden.


19. September 2017

Spretta sjampanjen for nye barnehagar

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

I Strandebarm var både born, duer, bygdefolk, korpsmusikantar og talarar inviterte til opning laurdag.


19. September 2017

– Avvis eller avlys!

Dersom Kvam herad kan akseptera bruk av underleverandørar som ikkje stettar krava til reserverte kontraktar, var ikkje dette klart nok i utlysinga, meiner advokat.


18. September 2017

Stansa full bilførar


18. September 2017

– Kjøp industribygget på Mo!

Industribygget på Mo bør kjøpast av Kvam herad, meiner H og KrF i Kvam, som trass inngått byggjekontrakt ikkje har gjeve opp kampen mot tilbygget ved rådhuset.


15. September 2017

Ynskjer kart i større målestokk når kurs for los skal stakast ut

Politikarane vil ikkje utan vidare betala for ei privat deltidsstilling som landsbylos. Dei krev betre utgreiing av losoppgåvene.


17. September 2017

B-laget til Øystese vann

Øystese 2 tok tre poeng mot Hausvik.


16. September 2017

Ja til festivaltomt


16. September 2017

Gjev gammalt hus nytt liv

Det har vorte mykje tømring på tømrar Heine Dalatun siste året. Etter arbeidsdagar fylt med tømring har kveldane gått med til å pussa opp eit gammalt hus i Øystese.


E-avis
Følg HF på Facebook