23. juni 2018

Kongens kar frå Kvam

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Olai Mostad (19) frå Soldal i Øystese avtener verneplikta som musikkgardist i Hans Majestet Kongens Gardes 3. gardekompani på Huseby ved Røa i Oslo. Fredag 29. juni kjem han og kompaniet til Norheimsund.


22. Juni 2018

Lite fleirtal for liten idrettshall

Dobbeltrøysta til ordførar Jon Larsgard (Sp) vart avgjerande då kommunestyret i Jondal vedtok å bygga «liten» idrettshall.


22. Juni 2018

Vara kunne ha snudd saka

Høgre mangla ein representant då kommunestyret skulle røysta over idrettshallen i Jondal. Det kan ha avgjort saka.


22. Juni 2018

Næring og fiskeri: – Returner plan! Miljø: – Eit godt verkemiddel

Den regionale kystsoneplanen for Sunnhordland og Ytre Hardanger bør handsamast på nytt, meiner Nærings- og handelsdepartementet (NHD) og Fiskeridirektoratet. Miljødirektoratet meiner planen er nyttig.


22. Juni 2018

Eit realistisk tunnelval for Hardanger

– Ein kort tunnel vil gjera livet enklare for dei fleste, skriv innleggsforfattarane.


21. Juni 2018

Strør pengar på lokale tiltak

Ei rekkje lokale aktørar får ei pengegåve frå Sparebankstiftinga Hardanger. I Kvam får den nye turlagshytta den største kakebiten.


21. Juni 2018

Til kamp mot ugrasplante

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Parkslirekne, reynoutria japonica, er ein av dei mest uønskte ugrasartane i Noreg. Også i Kvam har skadegjeraren etablert seg fleire stader.


21. Juni 2018

Lukka start i bade-KF

Kvammabadet KF skal vera vidope, men fyrst etter ei rekkje purringar frå HF journalførte Kvam herad dokumentasjon knytt til føretaket.


20. Juni 2018

Eit spørsmål om storleik

Stor, fagleg rett og dyrare, men plasskrevjande, eller mindre og billegare i strid med ynska til lokale idrettskrefter?


20. Juni 2018

Fekk reprimande for å hoppa bukk over eigarstrategien

Investeringa til Kvam kraftverk AS i nye Skulafossen kraftstasjon skulle vore saksutgreidd og førelagd generalforsamlinga. Det vart ho ikkje.