20. november 2018

Tre av fem gir seg i kvammapolitikken

Berre 33 prosent av dei faste representantane i heradsstyret oppgir at dei vil stilla til attval neste haust.


19. November 2018

Song og spela for syriske born

Dei som vitja kyrkja i Norheimsund sundag kveld, kunne både høyra song og musikk, få noko fint å hengja på veggen og gjera ei god gjerning.


19. November 2018

Odelsguten har sleppt ny bok

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Etter å ha gjeve ut boka Odelsguten, kjem no Oddvar Skogasel frå Strandebarm med den vanskelege andreboka Odelsgut i solnedgang.


18. November 2018

Får hus til jul

Kvam herad har gjeve seg sjølv eit flunkande nytt hus i julegåve. I desember tek dei tilsette i bruk det nye bygget til Kvam familie- og læringssenter (KFL).


18. november 2018

Ynskjer sundagsope


17. November 2018

Kom med bøker og filosofi

Djupe tankar og meir eller mindre tjukke bøker stod på programmet då bokbåten «Epos» vitja Øystese tysdag.


16. November 2018

Ja til likeverd, men nei til krav om tingrett

Skal små få like mykje å seia som store kommunar i den eventuelle nye utgåva av Hardangerrådet?


16. November 2018

Djevelskap i HF


16. November 2018

Meiner kommunale eigedomar bør stellast betre

Vedlikehaldet av bygg og vegar uroar rådmannen.