24. Juli 2016

Tradisjonsrik ro på Bjørketeigen

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Eit par hundre meter frå Steinsdalsfossen, eit steinkast frå fylkesveg 7, er tida skrudd fleire hakk tilbake. I røykstova på Bjørketeigen kan ein nyta roa i dei gamle omgjevnadane og den tradisjonelle baksten til Annelise Boye.


24. Juli 2016

Ingunn Undrum er ein av dei siste av sitt slag

Ingunn Undrum har eit yrke få andre har i dag. Ho er den eine av to yrkesaktive reipslagarar i Noreg.


23. Juli 2016

Rørsleglede på tre hjul

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Har du sett ei blå vogn med sykkel bak susa forbi vindauget ditt på Tangerås i det siste? Då er det truleg bebuarane på Strandebarmsheimen som har vore på sykkeltur.


22. Juli 2016

Er i gang med flyttesjau på Nystøl

Arbeidet med å flytta feilplasserte kraftliner ved Nystøl er i gang. Nye mastefundament er ferdige og snart skal mastene monterast.


16. Juli 2016

Lovar dusør for tips om skoten kattemor

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Historia om kattemora Pernille som vart skoten sundag eller måndag, har engasjert mange. No lovar Dyrevernalliansen dusør til dei som kjem med tips.


15. Juli 2016

Katt skoten på Tangerås

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Måndag opplevde sju år gamle Malene og tre år gamle Olai Nesbø Sælid det ingen katteeigarar skal måtta oppleva. Katten deira var skoten.


13. Juli 2016

Sommarklink i sjøkanten

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Medan regnet ausar ned, kan det vera godt å ha ein stad der det er fyr i omnen, rykande fersk gjærbakst og nytrekt kaffi. Klink og kaffi har innteke Hallvardsnaustet for sommaren.


11. Juli 2016

Mange bedrifter i Kvam bryt arbeidsmiljøreglane

Kvar sommar har mange ungdomar sitt fyrste møte med arbeidslivet. LO sin sommarpatrulje jobbar for at dette møtet skal verta så bra som mogeleg.


10. Juli 2016

Desse skal styra bompengeselskapet

Alexander Fosse Andersen er ny styreleiar i Kvam bompengeselskap AS.


09. Juli 2016

Heradsstyremøte på video

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Til no har lyd vore det einaste ein får med seg om ein ikkje sjølv stiller på heradsstyremøte i Kvam. Frå hausten av kan ein sjå møta kvar ein vil når videoar vert overførte på nett.


08. Juli 2016

Bussturistar kom til låst toalettdør på Mundheim

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

I fleire år vart det kjempa for toalett på busshaldeplassen på Mundheim. Seinare vart det diskutert kven som skulle stå for drifta. Tysdag kom fleire fulle bussar med turistar til stengd toalettdør.


08. Juli 2016

Sterk sesong av juniorjentene til Øystese

Jenter 19-laget til Øystese fotball har vore ustoppeleg denne våren. Med eitt tap og ni sigrar vann kvemmingane serien med god margin.


05. Juli 2016

– Bompengar bremsar business

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Dagleg leiar Andreas Skogseth ved sommarskisenteret i Jondal meiner det er uheldig for drifta at bompengane på Fonnavegen er auka frå 80 til 100 kroner.


E-avis
Bilete
Følg HF på Facebook