18. september 2018

Kritisk til flyttesøknad som verkemiddel

Rådmannen er skeptisk til om ålvikarane vil få alt dei drøymer om frå Voss herad.


18. September 2018

Vil høyra kva Voss kan tilby

– Eg kan ikkje sjå at Ålvik har hatt særleg gjennomslagskraft i Kvam dei siste åra, seier Anders Lothe.


18. September 2018

Vil oppgradera Øystese skule og uteområdet i Norheimsund

Medan Øystese barneskule har eit tenleg uteområde og dårlege byggfasilitetar, er situasjonen den motsette i Norheimsund.


17. September 2018

Nytt tap for Øystese

Etter ein periode med gode resultat peikar pilene nedover for herrelaget til Øystese fotball. Laurdag fekk laget ein smell borte mot Fana.


17. September 2018

Ynskjer, men krev ikkje tingrett i forhandlingar

Ikkje alle tykte det var naudsynt, men ingen sette seg imot å senda eit signal om at Jondal ynskjer tingrett i Hardanger.


16. september 2018

Kallar inn ålvikarane til møte om heradsbyte

Ordføraren vil møta ålvikarane før kommunen skal uttala seg om ei eventuell grensejustering.


16. September 2018

Kyrkjefest med svovelsmak

Øystese kyrkje er 150 år i år. Sundag 23. september får kyrkjelyden vera med på ei reise til 1868.


15. September 2018

Stor steinblokk skal ha hamna i sjøen – uvisst om geolog har vurdert området

Vegen var kjapt opna etter eit ras i Steinstøberget fredag føremiddag. Det største nedfallet hamna truleg i sjøen. Det er uvisst om området er granska av geolog.


15. September 2018

Snart kan det vera slutt på søppelturar til Tolomarka

Planane om ny gjenvinningsstasjon i Norheimsund nærmar seg å verta røyndom.


14. September 2018

Fuktige sprang i Strandebarm

Litt nedbør skremmer ikkje ein friidrettsutøvar. Det vart tydeleg då Strandebarm idrettslag onsdag inviterte til friidrettsstemne i idrettsparken.


13. September 2018

Ber om meir draghjelp til Hardangerbadet

Hardangerbadet AS og Helse i Hardanger ynskjer 1,33 millionar offentlege kroner til utgreiingsarbeid.


13. September 2018

Ny kritikk retta mot saksutgreiing i Jondal

Også i ei byggjesak på Torsnes får Jondal kommune kritikk for tynn saksutgreiing.


13. September 2018

Trafikkauke både her og der


13. September 2018

Manar varsamt til å stramma inn i 2019

Kva føringar skal ein ha for pengebruken i Ullensvang kommune?


12. September 2018

Krev leigetakarar i Hardangerbadet med solid økonomi

Hardangerbadet eigedom AS må avtalefesta kontorleigeinntekter på 4,6 millionar kroner. Leigetakarane må ha ein forsvarleg økonomi.