26. April 2018

Bytte vekk hua, fekk klede igjen

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Klesbytedagen i gamleskulen på Norheim vart ein suksess.


26. April 2018

Viste fram skulen med leik og moro

Torsdag kveld inviterte Norheimsund skule elevar på 5.–7. trinn foreldre til open skule.


25. April 2018

– Må skyta meir hjort i Kvam

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Kvam hjorteviltråd opplyser at det vart tildelt 606 fellingsløyve i Kvam i 2017. 429 vart skotne. Det gjev ein fellingsprosent på 71. Avskytinga må aukast, ifølgje Arve Aarhus i Vestskog SA.


25. April 2018

Inviterer til nytt fjordseminar

Forvalting av villfisk, vassdrag, fjord og kystmiljø står på programmet når det 4. og 5. mai vert ei ny utgåve av Hardangerfjordseminaret på Thon Hotel Sandven.


25. April 2018

– Kortare tunnel kan lengjast seinare

Lagnaden til Tokagjel og lengda på tunnelen mot Bergen er tema i formannskapsmøtet i dag.


25. april 2018

Tilbyr sykkelutleige i Kvam i frå sommar

Hardanger åtgaum AS tilbyr i sommar sykkelutleige i Kvam, etter at Kvam herad tildelte oppdraget til verksemda i fjor.


24. April 2018

Styreleiar: – Planlegg fornying i styre!

Herleif Tveit har sete i styret for Kvam kraftverk AS i 12 år. Han er styrelemen med suverent lengst fartstid. Nest mest røynd er styreleiar Bjørn Frode Skaar, som har sete sidan 2009.


24. April 2018

Vann over Os


24. April 2018

Kartlegg kulturen i den nye kommunen

Behov og visjonar til frivillige og kulturaktørar i nye Ullensvang kommune står på agendaen i Jonsvoll onsdag.


24. April 2018

Song himmelhøgt

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Gamle røyster vart som nye då ungdomskoret feira 50-årsjubileet med konsert laurdag.


23. April 2018

Ferdig med oppussinga

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Kunstnarhuset Messen er pussa opp.


22. April 2018

Seier nei til sundagsope

Plan- og driftsutvalet går mot tilrådinga til rådmannen.


22. April 2018

Vil henta argument frå arkivet

Laila Bergsagel meiner argumenta mot sundagsope i førre «runde» var så gode at dei bør børstast støv av.


Følg HF på Facebook