21. august 2018

Solstrand vert som før

Etter ein runddans i byråkratiet vann naboane fram i den omstridde byggjesaka om den gamle båtverkstaden ved Solstrand i Tørvikbygd. Det vert ingen bustad på tomta.


21. August 2018

God start på hausten

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

G14-laget til Norheimsund opna torsdag haustsesongen heime mot bergenslaget Gneist 2. Sesongen vert god om gutane held fram slik.


21. August 2018

Ynskjer ikkje å rusta opp basseng

Sjølv om den tekniske levetida til bassenget i Ålvik for lengst er over, vil Kvam herad ikkje rusta det opp før idrettslaget i bygda eventuelt overtek det.


20. August 2018

Allsidige utom huset

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Då Gunnar Severin Tveiten Torsnes og Kenneth Grimstad skulle starta eige firma, ville dei ha fleire enn eitt bein å stå på. Brei yrkeserfaring gav dei mogelegheita til å stetta dei fleste behov utomhus.


20. august 2018

Drøftar verjevikar


20. August 2018

Oteren gjer truleg framsteg

Kåre Rosseland er ikkje i tvil om kva han kom over ved Byrkjesete. Oterbestanden i distriktet kan vera på veg opp att.


19. August 2018

Punkband til Holmatun

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Punken er nemleg ikkje død.


18. August 2018

Står på sitt ved Ungdomsheimen

Fylkesmannen meiner framleis området ved Ungdomsheimen bør regulerast, men går med på riving.


17. August 2018

Fint vêr gav ikkje tom kinosal

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Kinosommaren i Kvam har vore god.


17. August 2018

For travel i Jondal


17. August 2018

Ung «rektor« med lang rutine på fotballskule

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Med 100 påmelde born vart årets Tine fotballskule i Norheimsund full. Organisatoren bak det heile er ei ung eldsjel.


16. August 2018

Vil slå beina under draumen om flat veg til Bergen

Fylkesrådmannen vil vurdera motsegn om lang tunnel under Kvamskogen vert utgreidd nærare. Tunnelen vert for dyr, for tidkrevjande og for lite i tråd med føringane for bruk av rassikringskroner.


16. August 2018

Innspel til kommuneplanen: Naturvernforbundet meiner lista ligg altfor høgt

Naturvernforbundet i Kvam kritiserer både planprosessen og sjølve kommuneplanen på ei rekkje punkt.


15. August 2018

Smotthol for utbygging på skogen?

Maren Lerøen får likevel føra opp eit tilbygg nær fylkesveg 7 på Kvamskogen. Den fylkeskommunale klagenemnda har gjort om avslaget som Statens vegvesen gav henne før jul.