12 Feb, 2016

– Skred kan demma elv

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

25.000 kubikkmeter jord og stein kan hamna i elva ved Neteland øvst i Steinsdalen.


12 Feb, 2016

Norheimsund industriservice AS er konkurs

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Verksemda gjekk måndag til skifteretten og melde oppbod.


11 Feb, 2016

Har suksess med krimroman

Adjunkt, frilansjournalist, krimbloggar og forfattar Geir Tangen (46) frå Øystese debuterte med sin fyrste krimroman i januar, på eige forlag. Responsen er svært god.


10 Feb, 2016

– Lettvint løysing med dårlegare tryggleik

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Statens vegvesen vil setja ned fartsgrensa frå 60 kilometer i timen til 50 mellom Holmsund på Valland og Rema-bygningen på Tolo.


09 Feb, 2016

Byggjer ny barnehage på omstridd grunn

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Heradet byggjer ny barnehage i Tørvikbygd, men har enno ikkje kjøpt tomta.


06 Feb, 2016

Vil løyna nye kvammapakketal

Atkins Noreg AS har kvalitetssikra kostnadsoverslaga i Kvammapakken. Ålmenta får truleg ikkje sjå rapportutkastet før styringsgruppa har drøfta det 12. februar.


05 Feb, 2016

Grått gull glimar i Ålvik

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Elkem Bjølvefossen lagar verdas dyraste FSM (ferrosilisiummagnesium), men sel meir av spesialmetallet enn noko anna smelteverk i verda.


03 Feb, 2016

Entusiast med nase for næring

Ved årsskiftet vart nordfjordingen Sigmund Vereide tilsett som dagleg leiar i Næringshagen i Hardanger AS. Han har tru på næringslivet i regionen.


03 Feb, 2016

Arbeidet med ny skule i Ålvik vert seinka

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Ferdigstillinga av den nye skulen i Ålvik vert utsett i nesten eit halvt år fordi eit konsulentselskap frå Estland måtte kasta inn handkledet.


02 Feb, 2016

Manglande e-avis


02 Feb, 2016

Full fres på ekteskaps- marknaden for Kvam herad

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Ingen veit enno kvar dei nye kommunegrensene vil gå i Hardanger. Kvam seier i alle fall nei til eit frieri frå Odda, men vil ha ein date med Jondal.


02 Feb, 2016

Gjekk til topps i Holmenkollen

camilla kvamme

redaksjon@hf.no

Med feilfri skyting og god innsats i sporet, gjekk Ingvild Lilletveit Kvåle (13) frå Ålvik til topps i Kvalfoss-sprinten i Holmenkollen sundag.


31 Jan, 2016

Har fått ØH-senger på Toloheimen

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Kvam har fått såkalla «øyeblikkelig hjelp»-senger (ØH) på Toloheimen. Det er resultatet av ein avtale mellom Kvam herad og lokallaget av Den norske legeforening.


30 Jan, 2016

I nærkamp med det lunefulle vestlandsvêret

Det er få verksemder som er så avhengige av vêr og vind som alpine skianlegg. Men dagleg leiar for Furedalen alpin, Jan Guttorm Skeie, lèt seg ikkje vippa av pinnen av det krevjande vestlandsklimaet.


29 Jan, 2016

Martin Vik: – Hardangerbadet er truleg snart finansiert

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Det er venta at både Hardangerfjord hotell eigedom AS og Hardangerbadet AS skal vera finansierte med det fyrste.


28 Jan, 2016

Høgt sjukefråvær, men betre samarbeid etter prosjekt

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Sjukmelde kommunetilsette kostar Jondal kommune 4,2 millionar kroner per år, ifølgje Nav. Kommunen er usikker på kva nivået bør vera.


26 Jan, 2016

Set Bukken til pengesekken

camilla kvamme

redaksjon@hf.no

Connie Langeland (27) og Hege Vedvik (45) har som mål å digitalisera kommunikasjonen i Kvam.


26 Jan, 2016

Jondølingar arbeider for vegdiagonal

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Formannskapet i Jondal står samla bak kravet om å greia ut hordalandsdiagonalen.


22 Jan, 2016

Vil gjera valet enklare

camilla kvamme

redaksjon@hf.no

TIP, TAF, PIN eller BAT? Å bestemma seg for kva vidaregåande opplæring ein skal velja, er ikkje alltid lett.