14. desember 2018

– Veldig sannsynleg at me lukkast

Kvemmingane bør vera stolte over at fagfolk har tru på å byggja opp helsetilbod i Hardangerbadet AS i Øystese, meiner professor Gerd Kvale.


14. Desember 2018

Julefest med gode minne

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no

Tysdag arrangerte dagsenteret på Øysteseheimen julefest. Dei som har vore på senteret i haust, har bidrege ved å stella i stand maten. Dei hadde laga om lag femten ulike typar mat som er vanlege å servera i jula. Festen inneheldt dessutan eit musikalsk innslag.


14. Desember 2018

– Nei til stopp!

2,5 millionar setjefiskar må slaktast om arbeidet i Ljonesvågen stoppar, hevdar utbyggjaren. Stopp er difor ikkje aktuelt, meiner rådmannen.


14. Desember 2018

Oppgraderer mobilnett

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Telenor stengjer 3G-mobilnettet i Hordaland i løpet av fyrste halvår i 2019.


14. Desember 2018

– Det er alltid kjekt når du er ferdig

Glade jul, Tre nøtter til Askepott og Nordnorsk julesalme var blant songane på programmet i Herand kulturhus onsdag.


14. Desember 2018

Tilrår å samla skule i Øystese – i dag må skulane uttala seg

Skulelokala i Øystese er best eigna som base om ein skal samlokalisera avdelingane til Kvam vidaregåande skule.


13. Desember 2018

Får truleg «sjekka inn» mobilen

Sander Eide Aase

redaksjon@hf.no

Då ungdomsrådet i Kvam samla seg for å drøfta budsjettet for 2019, var mobilhotell på ungdomsskulane ei av sakene dei tok opp. Formannskapet meiner 50.000 kroner frå havbruksfondet bør setjast av til føremålet. Men kva er eit mobilhotell, og er det noko som vil verta brukt på skulane?


13. desember 2018

Leiarskifte i Lingalaks AS

Håkon Norheim

norheim@hf.no


13. Desember 2018

Haug fekk ikkje gjennomslag for å gjera kort IHM-prosess

Dei kappa han ikkje tvert, men verksemda til Indre Hordaland miljøverk IKS (IHM) i Ullensvang kommune heng i ein litt tynnare tråd.


12. Desember 2018

Inngjekk intensjonsavtalar om helsesamarbeid

Intensjonsavtalar om helsesamarbeid i Hardangerbadet vart signerte i ettermiddag.


12. Desember 2018

Kan bli kamp om renovasjon

Skal vossbaserte Indre Hordaland miljøverk AS eller kommunal renovasjon i Odda handtera avfall i Ullensvang kommune?


12. Desember 2018

Fakkeltog for forfølgde

Håkon Norheim

norheim@hf.no

Å gå i fakkeltog er ein konkret måte å visa at me bryr oss om menneske som lever under andre kår enn me sjølve på, seier sokneprest og togleiar Lars Arne Vik.


12. Desember 2018

Jaktar på smart visjon

Kva skal vera visjonen for den nye kommunen?


12. Desember 2018

Tok kvar sin 3.-plass


12. Desember 2018

Innvigde ny gard med julekos

Hesteshow og ponniriding var berre byrjinga for å få folk til å komma til Vik gard.


12. Desember 2018

Frittgåande grisar og lokale historier til sals

Tradisjon tru møttest lokale produsentar og bygdefolk til julemarknad i Strandebarm laurdag.


11. Desember 2018

Støttar kraftkroner utan ein knyst

Brorparten av ordskiftet dreia seg om habilitet då politikarane ikkje blanda seg inn i fordelinga av kraftfondet.


11. Desember 2018

Godtek ikkje «ny» kvammapakke

– Nei til den nye takstordninga i Kvammapakken, seier dei folkevalde. Men kva inneber det?


11. Desember 2018

Hjartans takk!