4/18/2014
Postadresse:
Boks 94
5601 Norheimsund

Telefon: 56 55 00 20
Faks: 56 55 00 21
Tipstelefon: 90 13 11 88

Foretningsavdeling:
annonse@hf.no

Redaksjon:
redaksjon@hf.no

Ansvarleg redaktør:
Sigbjørn Linga
linga@hf.no

HF rettar
Publisert: 16.04.2014
I spalta Det skjer tysdag vart det opplyst at Nakkasleng spelar på Naboen pub i Norheimsund både fredag og laurdag. Det korrekte er at Nakkasleng spelar fredag, medan Ferdamann spelar laurdag.

Fuktig fotballøkt
Publisert: 15.04.2014
Foto: Bård Valvatne

Det vart sparka og nikka høgt og lågt i regnvêret då Øystese fotball skipa til Cato Guntveit fotballskule i helga.
Les meir i HF i dag.

Sommelier frå Norheimsund
Publisert: 15.04.2014
Foto: Åsmund Soldal
 
Simon Valland (biletet) er den yngste som har greidd eksamen på fyrste forsøk hjå Norsk sommelier utdannelse. Han regjerer no i vinbaren Altona i Bergen.
Les om kvemmingen i HF i dag.

Prøvde å tinga positiv tilråding i Hardangerbadet-saka
Publisert: 15.04.2014
Gruppeleiar Harald Kjosås (KrF) i Kvam heradsstyre freista i ein sms overtyda assisterande rådmann til å gje ei positiv innstilling i Hardangerbadet-saka. Det fekk rådmann Arild McClellan Steine til å reagera, mellom anna av di Kjosås truleg vil vera ugild i saka. Kjosås tek sjølvkritikk for framferda.
Les meir i HF i dag.

Opna Fitjadalsvegen att
Publisert: 12.04.2014
Fitjadalensvegen vart opna att etter at geologen hadde vurdert rasfaren. Bilistane vert varsla om at det er rasfare, ifølgje kvam.no.

Vegen til Fitjadalen er stengd
Publisert: 11.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Fitjadalsvegen er stengd. Årsaka er at ein stor stein har falle ned på den kommunale vegen. Vegen er stengd eit stykke ovanfor dei øvste husa langs vegen i Øystese.
Driftsleiar Leif Skår i Kvam herad seier til HF at han har tilkalla geolog for å sjå på området. Årsaka er at det er observert nokre tilsynelatande nokså ferske sprekkar like ved der steinen losna. Det er meldt mykje nedbør og venta påskeutfart også til Fitjadalen, så Skår vil vera på den sikre sida før vegen vert opna att.

Dei beste avislesarane
Publisert: 11.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Klassse 7A ved Øystese barneskule (biletet) var best i konkurransen Vis med avis. Tysdag var HF redaktøren på klassebesøk for å dela ut premie og lovord.
Les meir i HF i dag.

Trykkjeverksemd ut av Skaar-familien
Publisert: 11.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Styrk Egil Andersen (biletet) har kjøpt Riss grafisk formgjeving AS av Simmenuten AS.
Les meir i HF i dag.

Herand til sals i Bergen
Publisert: 11.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Glenn E. Olsen og Jorid M. Olsen har 51 hytter å selja i Herand. Ein del er alt selde. Sist veke stod dei og fleire søner på stand i kjøpesenteret Lagunet i Bergen for å selja "det gode liv med det lille ekstra".
Les meir i HF i dag.

På tokt med Mathilde
Publisert: 11.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma

I vår har unge forskarar vore på tokt med Mathilde på Hardangerfjorden. HF var med då elevar ved Ålvik skule fekk seg ein tur i strålande sol 24. mars.
Les meir i HF i dag.

Meistra presset på heimebane
Publisert: 08.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Marius Solheim Wikane (biletet) vart sundag hordameister i feltskyting på heimebane. Rekrutten var suveren. Kjetil Skår frå Tørvikbygd vann klassen for eldre rekruttar.
Les meir i HF i dag.

Legg ned Tolomarka barnehage
Publisert: 08.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Tolomarka barnehage vert nedlagd i 2016. Heradsstyret vedtok i kveld med 17 mot 10 røyster å utvida Norheimsund barnehage i staden. Dermed vart vedtaket frå juni 2013 endra.
Heradsstyret vedtok samrøystes å satsa på ny skule i Ålvik.
Les meir i HF fredag.

Tyssetunellen ferdig i 2015
Publisert: 08.04.2014
 
Foto: Lars Arvid Oma
 
Ifølgje prosjektleiar Svein Rosseland (biletet) vert tunnelen bak Tysse ferdig neste år. Vegprosjektet vil ha mykje å seia for innbyggjarane på Tysse, men òg kvemmingar i ytre delar av Kvam kjem til å nyta godt av tunnelen.
Les meir i HF i dag. 

Vil starta Kvammaløpet for kreftsaka
Publisert: 08.04.2014

Foto: Bård Valvatne
 
Silja Brattli Tolo (biletet) og ei gruppe andre kvemmingar vil vekkja Norheimsundtrimmen til live att. Initiativtakarane vonar at Kvammaløpet skal verta ein tradisjon i Norheimsund. Overskotet skal gå til kreftforeininga.
 – Med løpet slår me to fluger i ein smekk. Me får folk opp av sofaen og støttar kreftsaka, seier ho. 
Les meir i HF i dag. 

Ordførar gav konsulent tunneljobb utan finansiering
Publisert: 08.04.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (H) har gjeve konsulent Helge Hopen oppdraget med å vurdera effekten av håfjellstunnelen. Oppdraget er ikkje finansiert. Kvam bompengeselskap AS var mellomledd då Hopen vart beden om å gje tilbod.
Saka vert tema i møtet i samferdsleutvalet i Kvam rådhus i dag kl. 14. Møtet er ope.
Les om saka i HF i dag. 

Ein gjeng med kvemmingar til landsmønstring
Publisert: 08.04.2014

Biletet av Kvam ungdomsstorband er frå den lokale utgåva av Ungdomens kulturmønstring i Øystesehallen i vinter.
Foto: Katrine Helgheim
 
Songarinne Amalie Jensen Tolo (16), konferansier Lidvard Sandven (18) og dei ti ungdomane i Kvam ungdomsstorband deltek i landsmønstringa i Ungdomens kulturmønstring i juni. Det er klart etter fylkesmønstringa i Grieghallen i Bergen i helga. 
Halvparten av landsmønstringsdeltakarane frå Hordaland er kvemmingar.
Dessutan fekk kvemming Øyvind Nyborg og elev Sunniva Møster ved Hardanger kunstskule kvart sitt stipend på 2.000 kroner.  
Les meir om saka og sjå bilete frå fylkesmønstringa i HF i dag. 

Bil av vegen i Øystese
Publisert: 05.04.2014
Fire personar kom uskadde frå ei bilulukke i Øystese i kveld. Bilen køyrde ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt av vegen i området "Fitjadalen/Soldal", men heldt låg fart.

Ny veggpryd i Kabuso
Publisert: 04.04.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Lars Korff Lofthus (t.v.) er ein av kunstnarene i den nye utstillinga i Kabuso, som opnar laurdag. Her er han med fagleg leiar Heidi Jaeger.
Les meir i HF i dag.

Stiller ut seg sjølv
Publisert: 04.04.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Els Geelen stiller ut både kunsten og kunstnaren i separatutstillinga Rotfest i Galleri puls i Norheimsund. Utstillinga vert opna laurdag.
Les meir i HF i dag.

– To barnehagar er ikkje eit alternativ
Publisert: 04.04.2014
To offentlege barnehagar i Norheimsund er ikkje aktuelt, meiner rådmann Arild McClellan Steine.
Om politikarane vil behalda både Norheimsund og Tolomarka barnehagar, må heile barnehagestrukturen vurderast ein gong til, meiner rådmannen. 
– Går ein tilbake og seier at ein skal to offentlege barnehagar i Norheimsund, må me igjen vurdera om me skal ha kommunale elller private barnehagar, om det skal vera barnehage i Tørvikbygd, om ein skal samla barnehagane i Øystese i éin barnehage på Bjørketeigen, og om ein skal leggja ned i Ålvik, seier Steine.
Barnehagesaka står på saklista til heradsstyremøtet tysdag. 
HF inneheld i dag sju lesarinnlegg om barnehagesaka. 


I grøfta i Ålvik
Publisert: 04.04.2014
Ein bil hamna i grøfta i Ålvik natt til måndag. Den mannlege bilføraren vart frakta til sjukehuset på Voss i ambulanse, ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt.

Ny sjef på plass
Publisert: 01.04.2014
Knut Markhus og kollega på kulturkontoret, Mary Ann Sørheim, feira fellesskapen med ostekake i dag.
Foto: Sigbjørn Linga

Knut Markhus er i gang som leiar for kultur og integrering i Kvam herad. Han byrja i jobben tysdag.
Les meir om han i HF fredag.

Planlegg badelandkonkurrent i Ålvik
Publisert: 01.04.2014
 
Foto: Lars Arvid Oma

Elkem Bjølvefossen planlegg eit utandørs, oppvarma basseng ved Tyrvefjøra. Enova støttar tiltaket, og berre klarsignal frå dei folkevalde i Kvam står att.
Til neste år skal smelteverket oppgradera omn nummer 1 og dampturbinen som har  produsert straum sidan 1970-talet.
– Det varme kjølevatnet på 35 grader frå smelteomnane vil, som før, gå til attvinning i kraftstasjonen. Kjølevatnet som renn ut frå kraftstasjonen, vil halda 11 grader. Denne varmeressursen er meir enn stor nok til å produsera varmt badevatn, seier prosjektleiar Finn Olesen (biletet) til HF.
Prosjekteringa syner at varmemengda i kjølevatnet er stor nok til å halda 25 varmegrader i eit basseng på 200 rutemeter året rundt. Olesen seier at volumet kan utvidast mykje om ein går med på å senka temperaturen minimalt.
Rådmann Arild McClellan Steine seier til HF at prosjektet kan løysa fleire problem for Kvam herad.
– Det er ikkje tvil om at eit bade- og velveresenter i Øystese engasjerer mange, både fordi det vil kosta svært mykje og fordi rivaliseringa med Norheimsund ulmar under overflata. Får me eit nesten gratis badeanlegg i Ålvik, unngår me ein del konfliktar og får likevel løyst ei samfunnsoppgåve, seier rådmannen.
Steine meiner kvammapolitikarane bør gripa sjansen medan han er der, for varmtvatnet kan elles hamna på djupt vatn i fjorden. Han vil informera om prosjektet i heradsstyret 8. april når dei folkevalde skal drøfta framtida for Ålvik skule. Han reknar med at saka kan vera ferdig utgreidd frå administrasjonen før formannskapsmøtet 10. juni.
Les meir i HF i dag.

Undervising i det fri
Publisert: 01.04.2014
Foto: Katrine Helgheim

To klassar ved Tørvikbygd skule sat ikkje ved pulten eitt einaste minutt sist veke. I staden fekk dei undervising utandørs.
Les meir i HF i dag.

Kulturminnedirektør vitja Jondal
Publisert: 01.04.2014
Foto: Bård Valvatne

Kan Norsk kulturminnefond bidra til å realisera dei store planane for Jonatunet i Jondal? Direktør Simen Bjørgen (biletet) var i Jondal nyleg for å sjå på fleire kulturminne.
Les meir i HF i dag.

Ti millionar frå Mohn
Publisert: 28.03.2014
Ifølgje styret for Hardangerbadet AS gjev Trond Mohn ti millionar kroner til bade- og velvereanlegget i Øystese. Mohn har ikkje stadfesta opplysinga overfor HF enno.
Les meir i HF i dag.

Heiderskvinne fekk heider
Publisert: 26.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Marie Elisabeth Skutlaberg, betre kjend som Mibeth, fekk tysdag kongen sin fortenestemedalje i sølv. Det vart markert med ei tilstelling i Kvam rådhus.
Les meir i HF fredag.

Privat barnehage har ikkje grense for born med innvandrarbakgrunn
Publisert: 25.03.2014
Administrasjonen i Kvam herad opplyste sist veke formannskapet om at Sandven fus barnehage har ein regel som seier at maksimalt ti prosent av borna kan ha innvandrarbakgrunn. Opplysinga er feil, fortel dagleg leiar Randi Dalen Halvorsen. Assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad beklagar at det var gjeve misvisande informasjon.
Les meir i HF i dag.

Vil gje avslag
Publisert: 25.03.2014
Helse Fonna kan vera villig til å gje Jondal kommune avslag på kjøp av Jonatunet, men ikkje utan vilkår.
Styret i Helse Fonna krev at dersom Jondal kommune vidaresel heile eller delar av eigedomen, skal overskotet fordelast likt mellom kommunen og Helse Fonna. Vidaresal omfattar òg frådeling av tomter.
Dersom kommunen festar bort delar av eigedomen, vil Helse Fonna har halvparten av den årlege festeavgifta.
Styret i Helse vest må godkjenna salet og vilkåra før det er formelt i orden. Onsdag drøftar kommunestyret i Jondal om Nordisk fredsakademi skal få tilskot på næringsfondet. Tilrådinga frå rådmannen er å gje 500.000 kroner, pluss 300.000 kroner til dersom Helse Fonna går med på eit tilsvarande avslag.
Protokollen frå styremøtet seier ingenting om vilkåra administrerande direktør Olav Klausen har send til jondalsordførar Jon Larsgard (Sp). Ifølgje prototkollen gav styret Klausen signal om vidare handsaming. Klausen seier til HF at han no ventar på eit nytt tilbod.

Rosselandsvegen er open att
Publisert: 21.03.2014
Det dramatiske skiltet er no fjerna frå Rosselandsvegen. Det er erstatta med eit som berre varslar rasfare.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Rosselandsvegen er opna for trafikk. Kvam herad har lagt ei stålplate i vegen som eit mellombels sikringstiltak. Måndag vil heradet vurdera kva ein skal gjera vidare i dei rasråka områda i kommunen. Det opplyser assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad.

Geolog gav grønt lys både her og der
Publisert: 21.03.2014
Kommunegeolog Tore Dolvik (t.v.) og geolog Jann Atle Jensen studerer raset i Norheimsund fredag ettermiddag.
Foto: Bård Valvatne
 
Geolog Jann Atle Jensen gav i ettermiddag grønt lys for innflytting i dei evakuerte husa mellom Vallandsvegen og Tolohagen i Norheimsund. Dermed kan dei 12 personane i husa truleg snart flytta inn att
Det var rørsle i massar på Skeie i Steinsdalen som medførde evakuering av to hus i går kveld, men i dag har dei busette fått flytta inn att.
Ifølgje yr.no er det på Aksnes registrert i alt 157 millimeter nedbør torsdag og til og med klokka 7 fredag.

Stummande mørkt i Ålvik
Publisert: 21.03.2014
Veglysa på strekkja mellom trallebanen og Torget i Ålvik har slege seg av klokka 22 om kvelden. Driftsleiar Leiv Jarle Froestad ved Kvam kraftverk AS opplyser at vona er at ein måndag får reparert ”uret” som syter for at lysa slår seg på når det vert mørkt og av når det vert lyst. Kraftverket har vore i Ålvik for å sjå på problemet.

Klare med kalender
Publisert: 21.03.2014
Spelarane på A-laget til Øystese fotball har vore modellar, og er klare med ein ny kampkalender. Kalenderen går frå mars til desember og inneheld kampprogram og annan nyttig informasjon om Øystese fotball, fortel sportssjef Erling Ola Fykse.
Inntektene frå kalendersalet går til drifta av laget, og kalenderen vert mellom anna seld på Øystese stadion. Fykse seier at klubben vonar kalenderen skal vera klar til cupkvalifiseringskampen mot Voss laurdag.

Auka trafikk gjennom Kvam
Publisert: 21.03.2014
Europaveg 16 kan verta stengd i fleire dagar etter fleire ras mellom Bulken og Voss i går. Det finst ein omkøyringsveg, men denne er dårleg eigna til tunge køyretøy. Difor oppmodar Statens vegvesen dei som har høve til det om å nytta fylkesveg 7 gjennom mellom anna Kvam i staden. Det kan med andre ord verta stor trafikk i kommunen når helgetrafikken tek til i dag.

Rosselandsvegen stengd for all trafikk
Publisert: 21.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga
Rosselandsvegen i Steinsdalen er stengd for trafikk etter eit jordras som følgje av store nedbørsmengder. Raset er gått rett nedom og deis under vegen ovanfor Fjærabygda. Vatnet har teke massane med seg over vegen lenger nede, men her er vegen tilsynelatande ikkje skadd.
Klyvevegen i Fyksesund har vore stengd, men vart opna att tidleg fredag.

Jordras i Vallandsvegen
Publisert: 20.03.2014
Ei leikehytte flagra då raset gjekk nedom det kvite huset i Tolohagen 31. Elles ser husa på eigedomane ut til å vera uskadde. Dei evakuerte får tak over hovudet hjå slekt.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Eit jordras er gått i ei bratt skråning på nedsida av eit bustadhus i Tolohagen i Norheimsund. Ingen er skadde, men 12 personar er evakuerte i totalt tre bustadhus, ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt.
Raset gjekk litt før klokka 17, og er om lag tjue meter breitt. Det gjekk mellom Tolohagen og Vallandsvegen. To av dei evakuerte husa ligg i Vallandsvegen. Familien Tor Tveitane og familien Arne Flotve bur i dei to, medan Kjell Magne Seim eig det evakuerte huset ovanfor raset.
HF var på staden om lag klokka 18, og trefte mellom andre kommunegeolog Tore Dolvik. Han sa at for å vera sikker, evakuerer ein husa til i morgon. Hans førebelse vurdering er at det ikkje ser ut til å vera mykje lausmassar att som kan rasa, og at huset ovanfor raset truleg står støtt på fjell. Situasjonen vil verta vurdert att igjen av Dolvik og ein ekstern geolog i morgon. Dolvik seier rasstaden vil vera under oppsyn i alle fall til det er heilt mørkt i kveld. Det er meldt mykje nedbør utover kvelden.
I huset på oppsida av raset er det fleire hyblar. HF trefte mellom andre hybelbuar Alexander Langeland utanfor huset, som var sperra av med politiband. Langeland seier han ikkje merka at raset var gått før nokon ringde og fortalde han det, sjølv om han var heime. Han skal bu hjå bestemora i natt.
 
Kommunegeolog Tore Dolvik studerte raset i ettermiddag. Konklusjonen er evakuering til i morgon for å vera sikker. Raset gjekk nedom det kvite huset bak geologen.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Joar Selsvik Askeland (t.v.) og Alexander Langeland må på besøk til høvesvis mor og bestemor i kveld. Dei bur på hybel i det eine evakuerte huset.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Slik ser toppen av rasområdet hus, rett nedom huset til Kjell Magne Seim.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Her ser ein leikehytta som vart teken av raset, rett ovanfor dei to evakuerte husa i Vallandsvegen.
Foto: Sigbjørn Linga

Tre sperra vegen til Åse
Publisert: 19.03.2014
Det har gått eit lite ras på Åsevegen i Tørvikbygd. Nokre tre sperra vegen, ifølgje teknisk vakt i Kvam herad. Det var tysdag morgon rydda slik at det var mogeleg å passera med ein bil, melder ein bilist til HF.

Skulelagnad vert drøfta politisk
Publisert: 17.03.2014
Mellom anna framtida til Ålvik skule vert drøfta i formannskapsmøtet i Kvam rådhus tysdag klokka 9. I den opne timen vert det orientert om arbeidet med næringsplanen.

Aalvik vart dømd
Publisert: 17.03.2014
Gro Signe Aalvik vart måndag dømd for å nekta å fjerna seg frå eit mastepunkt nær Nystøl i Kvam. To vart heilt frifunne i saka måt åtte aksjonistar.
Les meir i HF tysdag.

Fåreprat i Kvam
Publisert: 17.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Laurdag vart fleire driftsbygg i sauenæringa studerte av mange interesserte augo i regi av prosjektet Ny giv. HF var med då grindverkbygget til Soldal smale vart gått etter i saumane.
Les meir i HF tysdag.

Lønsam start på medlemskap
Publisert: 17.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Sverre Lindøy (biletet) i Kvam vart medlem nummer 100.000 i Coop Hordaland. Det sikra han 50.000 kroner som han kan bruka i Coop-butikkar. Premien vart delt ut i Norheimsund torsdag.
Les meir i HF tysdag.

Drøftar samarbeid mellom Odda og Jondal
Publisert: 15.03.2014
Tysdag har Odda og Jondal formannskap fellesmøte i Odda rådhus. Temaet er kva som skal til for å utvikla Odda som regionsenter, og korleis ein ynskjer å samhandla for å nå felles mål. Møtet er delt i emna samferdsle, regional utvikling, kommunestruktur og samhandlingsreforma. I samferdslebolken skal dagleg leiar Eilev Instanes i Hardangervegen AS og landsbylos Sigrid Brattabø Handegard i Jondal innleia om den såkalla hordalandsdiagonalen.
Marie Fadnes Opheim frå næringshagen i Odda skal fortelja om status i prosjektet som granskar utviklingspotensialet i kjølvatnet av Jondalstunnelen. Prosjektet er finansiert med pengar frå mellom andre Jondal og Kvam kommunar.
Felles legevakt, såkalla ØH-senger, frisklivssentralar og samarbeid og rus og psykiatri er mellom emna i ordskiftet om samhandlingsreforma.
Møtet byrjar klokka 9 og er ope.

Kommunetoppar gav råd
Publisert: 14.03.2014
 
Foto: Katrine Helgheim
 
Onsdag underviste rådmann Arild McClellan Steine og assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad 10. klasse på Kvam ungdomsskule heile dagen. Kommunetoppane ville gje elevane verktøy til å gjera gode val i livet.

Inviterer til folkefest i Granvin
Publisert: 14.03.2014
Laurdag inviterer Granvin herad til folkefest i ungdomshuset Trudvang. Dette er Granvin herad sitt bidrag i høve grunnlovsfeiringa. I samband med markeringa har Granvin herad i samarbeid med plateselskapet Ta:lik gjeve ut ein dvd og ein cd som skal dokumentera Granvin si rike spelemannshistorie.
Musikken på cd-en står Knut Hamre, Åse Teigland og Alexander Aga Røynstrand for, medan kvemmingen Sondre Bjørgum står bak dvd-den.
På festen vert det mellom anna verdspremiere på filmen Læremeisteren og eleven og musikkinnslag frå aktørane på cd-en.

Får konsesjon på Melstveit
Publisert: 14.03.2014
Thor Anton Kalleklev Grindheim får konsesjon for gard nummer 52/2 på Melstveit. Landbruks- og matdepartementet har omgjort Fylkesmannen sitt vedtak i saka.
Les meir i HF i dag.

Truleg lågare avgift i Jondal
Publisert: 14.03.2014
Jondal får nedsett arbeidsgjevaravgift dersom ESA godkjenner utvidinga av ordninga som regjeringa ynskjer.
Les meir i HF i dag.

Ping pong for alle penga
Publisert: 10.03.2014
Foto: Bård Valvatne

Norheimsund open vart arrangert i Norheimsund idrettshall laurdag. 228 kampar vart spela. Fleire lokale heltar gjorde det skarpt.
Les meir i HF tysdag.

HF rettar
Publisert: 10.03.2014
HF tolka framlegget i Jonatunet-saka feil i avisa fredag. Tilrådinga frå rådmannen i Jondal går ikkje ut på eit tilskot på 1,1 millionar kroner, slik HF opplyste. Det rette talet er 800.000 kroner. 300.000 av kronene vert gjevne på vilkår av prisavslag, ifølgje framlegget
I HF tysdag kan du lesa at styret i Helse Fonna drøfta saka som ei orienteringssak sist tysdag, men det vart ikkje teke noka avgjerd. Det opplyser styreleiaren til HF.

Truleg den yngste gjennom tidene på a-laget
Publisert: 10.03.2014
Foto: Bård Valvatne

14 år gamle Kjetil Dørum Lie debuterte for Øystese sitt a-lag i treningskampen mot Haugesund 2 laurdag. Kvemmingane vann fotballkampen 4–3.

Kvinner i Kvam
Publisert: 10.03.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Berit Kronstad Sandven (biletet) var mellom dei som opplyste ein fullsett multisal i Kvam ungdomsskule om korleis det er og var å vera kvinne i Kvam. Kvinnedagen laurdag vart markert med eit variert program.
Les meir i HF tysdag.

Bordtennistilbod i Jondal
Publisert: 10.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga

I vinter har Jondal idrettslag etablert ei bordtennisgruppe. Vona er å få eit miljø på beina.
Les meir i HF i tysdag.

Eit vanskeleg vegval
Publisert: 07.03.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Ein klar konklusjon og overveldande semje vart ikkje resultatet av folkemøtet om samferdsle i Norheimsund måndag. Men nokre små steg nærare eit felles standpunkt vart kanskje tekne, vonar arrangør Kvam næringsråd.
Les meir i HF i dag.

Best i klassen
Publisert: 07.03.2014
Dei tilsette ved Vinmonopolet starta onsdagen denne veka med litt vinsmaking.
Foto: Bård Valvatne
 
Vinmonopolet i Norheimsund er kåra til årets polutsal i sin klasse i 2013. Klassen har 65 pol.
Les meir i HF i dag.

Stort arrangement, lite publikum
Publisert: 04.03.2014
Det var ingenting å utsetja på innlevinga til bergensbandet Kiss kiss king kong fredag kveld, men publikum lét venta på seg.   
Foto: Katrine Helgheim
 
Øystesehallen var på langt nær full då Åshild og Bjarte presenterer AS skipa til Vinterrock i helga.
– Alle eg har snakka med, var nøgde med musikken og arrangementet. Når folk skjønar kva dei har gått glipp av, trur eg fleire møter opp, seier Bjarte Helland, som satsar på å prøva igjen neste vinter.
Les meir i HF i dag. 

Må velja, meiner Fylkesmannen
Publisert: 04.03.2014
Politikarane i Kvam kan ikkje seia ja takk, båe delar når dei skal handsama reguleringsplanen for ein veg til fjells i Ålvik i komande møtebolk. Dei må anten gå inn for ein skogsbilveg som stoggar ved tregrensa i Ålvik, eller satsa alt på ein veg heilt til Geithaug, om lag 650 meter over havet.
Veglaget og Geoplan AS har delt reguleringsplanen for vegen i to. Målet var å få politisk klarsignal for den minst omfattande planen, og samstundes freista få den mest omfattande planen godkjend i departementet. Det er ikkje i samsvar med prosessen i plan- og bygningslova, meiner Fylkesmannen. 
– Det er opphavleg fremja eitt reguleringsplanforslag for ein veg til Geithaug, skriv fagdirektør Svein Kornerud til Kvam herad, og understrekar at saka må fremjast som éi sak, i éin gong, for heradsstyret.  
Les meir i HF i dag.

Heilaftan med samferdsle
Publisert: 02.03.2014
Måndag kveld er det folkemøte om samferdsle på Thon hotell Sandven i Norheimsund. Men allereie halvannan time før møtet, klokka 17.30, kan interesserte varma opp med det fyrste møtet i det nyvalde samferdsleutvalet i Kvam rådhus. Ifølgje innkallinga er føremålet at medlemene skal ha god nytte av folkemøtet. Møtet vil vera "av orienterande karakter", vert det opplyst.

Trekte tiltalepunkt etter forklaringane
Publisert: 28.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Aktor droppa tiltalen mot fleire av aksjonistane som møtte i Hardanger tingrett måndag og tysdag. Men Gro Aalvik frå Kvam reknar med å verta straffa.
Les meir i HF i dag.

Inviterer folk inn i heimen
Publisert: 28.02.2014
Ei av teikningane i prosjektet Home sweet home av Rosanna Vio.
 
Laurdag opnar den fyrste utstilinga i år i Galleri puls. Rosanna Vio fordjupar seg i skilnaden mellom hus og heim i 25 teikningar, ein installasjon og ein video. Jannecke Knudsen Heien viser akrylmåleri av arbeidsantrekk i Kvam.
Les meir i HF i dag.
 

Bilulukke på Aksnes
Publisert: 30.01.2014
Foto: Katrine Helgheim
 
Klokka 12.52 torsdag fekk politiet melding om at ein bil hadde krasja i fjellveggen på Aksnes i samband med ei forbikøyring. Ifølgje Hordaland politidistrikt var to personar i bilen. Ingen vart alvorleg skadde. Ulukka skjedde i samband med forbikøyring.

Skryt frå feil mann
Publisert: 25.02.2014
HF siterte i dag Sigurd Sande som leiar i Kvam langrenn- og skiskyttarklubb i ein artikkel om Kvammasprinten. Sande er ikkje lenger leiar i klubben, og sitatet skulle difor ha vore kreditert den nye leiaren, Tom Rasmussen. Rasmussen skrytte av innsatsen til dei som arrangerte sprinten.
HF bed om orsaking.

Opp og ned for lokalaviser
Publisert: 25.02.2014
Nettoopplaget til HF var 25 lågare i 2013 enn i 2012. Det viser ferske tal frå Landslaget for lokalaviser (LLA). HF, som i 2013 hadde eit opplag på 5.608, 0,4 prosent lågare enn i 2012, er ikkje åleine om å mista abonnentar. Størst prosentvis nedgang opplevde Sydvesten, som hadde eit opplag på 1.416 i fjor. Det var 10,4 prosent lågare enn året før. Opplaget til Askøyværingen minka med 3,7 prosent, opplaget til Hardanger folkeblad minka med 3,1 prosent, og opplaget til Os- og Fusaposten var 2,9 prosent lågare i 2013 enn i 2012. 
I Hordaland kan berre 6 av totalt 20 lokalaviser i LLA skryta av auka opplagstal. Størst prosentvis auke hadde Bømlo nytt. Avisa hadde eit opplag på 3.294 i 2013, 3 prosent høgare og 96 aviser fleire enn i 2012. Også opplaget til Bygdanytt var høgare i fjor enn i 2012. Avisa hadde ein auke på 2,5 prosent og eit opplag på 4.710.

Kolonnar i tunnel
Publisert: 25.02.2014
Det vert kolonnekøyring i Folgefonntunnelen måndag til fredag denne veka og dei to neste vekene. Årsaka er at Statens vegvesen skal leggja til rette for etableringa av det digitale beredskapssambandet Nødnett.
Det vert køyrt kolonnar kontinuerleg frå klokka 7 til 19.
Nødnett er eit nytt digitalt radiosamband for politi, brannvesen, helseteneste og andre viktige samfunnsfuksjonar. Nettet skal nyttast ved store kriser der det er trong for snøgg gruppekommunikasjon, opplyser Statens vegvesen.
Nettet skal byggjast ut i heile landet og vera ferdig i 2015.


Hurra i kyrkja
Publisert: 24.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Gudstenestegjester i både Jondal, Strandebarm og Norheimsund fekk oppleva ei litt uvanleg gudsteneste sundag. Grunnlovsjubileet vart markert med ein eigen liturgi og søtsaker.
Les meir i HF tysdag.

Måtte setja alle klutar til
Publisert: 24.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Mildvêr og regn medførde problem for arrangørane av Kvammasprinten på Sjusete laurdag. Med stor dugnadsinnsats fekk ein avvikla rennet meir eller mindre som planlagt.
Les meir i HF tysdag.

– Var på eigen grunn
Publisert: 24.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Gro Signe Aalvik hevda sin rett til å opphalda seg på eigen grunn då ho møtte i Hardanger tingrett i dag. Ho er ein av åtte tiltala kraftlineaksjonistar i Odda rådhus. Saka held fram tysdag. HF er på plass.
Les meir i HF tysdag,

Demonstrerte i frustrasjon
Publisert: 21.02.2014
Foto: Privat

Gro Signe Aalvik (biletet) er den einaste kvemmingen som møter i retten i Odda komande veke. Ho nekta å betala bota ho fekk etter å ha okkupert eit mastepunkt nær Nystøl i Øystese. Ho seier bakgrunnen var at ho var godt oppterga av Statnett SF.
Les meir i HF i dag.

Ingen respons på orientering
Publisert: 21.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Politikarane stilte ikkje eitt einaste spørsmål etter at dagleg leiar Martin Vik (biletet) og fleire styremedlemer i Hardangerbadet AS hadde orientert om planane for anlegget i Øystese.

Jorunn Pile vert direktør
Publisert: 20.02.2014
Jorunn Pile er tilsett som ny direktør for Thon hotell Sandven i Norheimsund. Ho byrjar offisielt 1. mars, men er allereie i gang med arbeidet.
Les meir i HF fredag.

Orienterer dei folkevalde om Hardangerbadet-søknad
Publisert: 18.02.2014
Hardangerbadet AS skal i dag presentera søknaden om kommunal deltaking i bade-, helse-, trenings- og velvereanlegget i Øystese for heradsstyret. Søknaden kom til Kvam herad fredag. Prosjektomtalen finn du her.
Les meir om saka i HF i dag.
Sjølve sakshandsaminga i møtet i kveld byrjar ikkje før 18.30, sjølv om møtet startar klokka 16. Etter at Hardangerbadet har sagt sitt, skal kommuneplanen drøftast uformelt. På saklista står mellom anna val av nytt samferdsleutval, reguleringsplanen for strekkja Naf–Ungdomsheimen, val av pensjonsordning for folkevalde og kravet om lovlegkontroll av budsjettvedtaket.

Sel knutepunkt på Kvamskogen
Publisert: 18.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Naf kro & camping AS på Kvamskogen er til sals. Så langt har interessa vore laber.
Les meir i HF i dag.

Samla til øving i Øystese
Publisert: 18.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Lurar du på Hardangerkoret eigentleg er? Svaret finn du i HF i dag.

Drøfta ny struktur
Publisert: 18.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Torsdag sette politikarane i kommunane i Hardanger seg ned i lag for å drøfta dei framtidige kommunegrensene. Ein professor fortalde forsamlinga at han ser få føremoner med samanslåiing.
Les meir i HF i dag.

Klagar på kraftavslag
Publisert: 18.02.2014
I dette området skal kraftstasjonen liggja. Området er allereie fullt av tekniske inngrep, meiner Småkraft AS.
Foto: Lars Arvid Oma
 
Småkraft AS har klaga på vedtaket om å avslå konsesjonssøknaden om Kvennelvi kraftverk.
Les meir i HF i dag.

Set kursen mot grøn makt
Publisert: 14.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Miljøpartiet dei grøne har fått lokallag i Kvam. Måndag arrangerte laget sitt fyrste årsmøte.
Les meir i HF i dag.

Kvam kom på vegkartet
Publisert: 14.02.2014
Mellom andre Jostein Ljones frå Kvam sat i debattpanelet.
Foto: Bård Valvatne


Ein motorveg gjennom Jondal og Kvam, via ei ny fjordbru, var eitt av alternativa som vart nemnde på ein nasjonal vegkonferanse i Bergen måndag.
Les meir i HF i dag.

Satsar på fiskerinæringa
Publisert: 14.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Ole Johnny (biletet) og Terje Rosseland er noko så sjeldsynt som kvemmingar som satsar på fiskeri.
Les meir i HF i dag.

Slår i hel konkurransepåstandar
Publisert: 14.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Vegdirektør Olav Finne (biletet) meiner tunnel under Kvamskogen og rassikring i Tokagjelet ikkje er konkurrerande prosjekt.
Les meir i HF i dag.

Latterleg i Holmatun
Publisert: 11.02.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ikkje alt var til å le av, men rossvollrusserevyen Rasfare får mykje ros av HF sin utsending i avisa i dag.

Lærer born om tru
Publisert: 11.02.2014
Foto: Katrine Helgheim
 
Lina Valland Lyngset er kyrkjelydspedagog i Kvam. I tillegg driv ho med kunstmåling og leverer mortenester til tre born.
Les meir om henne i HF i dag.

Tek til orde for lokal avdeling
Publisert: 11.02.2014
Ingrid Stranden Haavik håpar på ei kommunal barnehageavdeling i Herand. Her er ho på leikeområdet til den nedlagde, private barnehagen.
Foto: Sigbjørn Linga

Dersom barnehagen i Jondal slit med kapasiteten, bør kommunen vurdera lokale avdelingar, meiner Ingrid Stranden Haavik i Herand.
Les meir i HF i dag.

Rådmannen meiner han følgde spelereglane
Publisert: 11.02.2014
Utekontakt og politikar Siriann Lillevik (KTL) fekk ikkje oververa eller informera i møtet i tenesteutvalet. Biletet er frå eit heradsstyremøte.
Arkivfoto: Sigbjørn Linga
 
Leiar i tenesteutvalet, Harald Kjosås (KrF), forstår ikkje kvifor ikkje utekontakt Siriann Lillevik kunne få delta i møtet i tenesteutvalet sist veke.
Rådmann Arild McClellan Steine seier han berre har følgt retningslinene for tilhøvet mellom folkevalde og administrasjon, som seier at rådmannen avgjer kven som skal informera politiske organ. Kjosås har sjølv vore med på å vedta retningslinene. Steine meiner det er viktig å ikkje hengja seg for mykje opp i detaljar, men heller tenkja heilskapleg. Difor er det naturleg at leiarane for utekontakttenesta informerer dei folkevalde, meiner han.
Steine opplyser at det normalt ikkje er nokon grunn for tilsette til å bruka arbeidastid til å delta i politiske møte.
Les meir i HF i dag.

Grønt årsmøte
Publisert: 07.02.2014
Måndag arrangerer Miljøpartiet dei grøne (MDG) sitt lokallag i Kvam sitt fyrste årsmøte. Kvam MDG var skipa 18. juni i fjor. Kommunestyrerepresentant for MDG i Meland kommune, Leif Johnsen, skal fortelja om utvikling av grøn politikk. Johnsen stifta MDG-lag i Meland saman med Tom Sverre Tomren, leiar i Hordaland MDG, i 2011. Ifølgje ei pressemelding frå Kvam MDG er alle velkomne til å lytta til Johnsen og delta i den følgjande diskuasjonen i Kvam rådhus.
Målet til Kvam MDG er å stilla liste i kommunestyrevalet i 2015.
– Det er viktig å leggja større vekt på miljø og berekraft i åra som kjem, seier styreleiar Kari Mostad.

Forsvunne geiter kom til rette
Publisert: 07.02.2014
Geitene som torsdag vart meldt sakna, er no komne til rette. I ein e-post til HF skriv geiteeigar Signe Karin Kvamsøy at alle geitene er komne til rette. Ho skriv at ho ikkje veit kvar dei har vore sidan måndag, men at dei ser heilt normale ut.

Tenesteutvalet ord for ord
Publisert: 06.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Kvifor vart tenesteutvalet i Kvam nedlagt? Er det verkeleg så lite verdfullt som fleirtalet ser til å meina? For å gje kvemmingane sjansen til å vita kva dei mistar utan at møtet har gått gjennom det journalistiske filteret i HF, har avisa gjort eit uvanleg grep: Det siste møtet i utvalet er referert ordrett. Resultatet er fire avissider og ein artikkel på nær åtte tusen ord.
Gle deg til fredag!

Rasfarleg russerevy
Publisert: 06.02.2014
Foto: Bård Valvatne

Til helga er det russerevy i Holmatun. Tidleg i veka var det tendensar til frykt for at ein var altfor seint ute. Ikkje lenge etter hadde kjensla endra seg.
Les meir i HF fredag.

Eit geitemysterium
Publisert: 06.02.2014
Arkivfoto: Lars Arvid Oma

40 geiter på Kvamsøy er ikkje å finna att. Eigar Signe Karin Kvamsøy har leita og leita utan hell.
Les meir i HF fredag.

Førebur seg til fest i Oslo
Publisert: 03.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Kva har desse dekka med grunnlovsjubileet å gjera?
Les HF tysdag.

Tilrår meir utbygging med flaskehals
Publisert: 03.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Onsdag skal planutvalet ta stilling til ein ny søknad om dispensasjon om rekkjefølgjekravet om trafikksikring på Sandven (biletet) i Norheimsund. Rådmannen tilrår å dispensera, og viser til at det har vorte fast praksis.
Mellom dei andre sakene i planutvalet er reguleringsplanen for Vikøy-evja og for strekkja Naf–Ungdomsheimen på Kvamskogen.
Les meir i HF tysdag.

Høgt hang han...
Publisert: 03.02.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Frank Fosso hang høgt med motorsaga tysdag. Kvar og kvifor ser du i HF tysdag.

Krinskonkurranse i Steinsdalen
Publisert: 02.02.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Geir Mo (t.v.) og Per N. Aalvik var både deltakarar og arrangørar då krinsmeisterskapen i miniatyrskyting vart arrangert i Dalatun i Steinsdalen torsdag og fredag.
Les meir i HF tysdag.

Veke ut og inn med vind frå aust
Publisert: 31.01.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Austavinden pregar Hardanger for tida. I HF i dag kan du sjå nokre glimt av det vinden medfører.

Feira fullførd kraftline
Publisert: 30.01.2014
Journalist og forfattar Finn Tokvam underheldt Statnett-leiinga og inviterte gjester på Thon hotell Sandven tysdag kveld.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Statnett SF runda av soga om kraftlina i Hardanger med mastefest i Samnanger og Norheimsund. Parallelt runda Hardangeraksjonen av demonstrasjonane like ved festområda.
Les meir i HF i dag.

Skiftar namn og farge
Publisert: 30.01.2014
Torsdag opnar Coop extra-butikken i Øystese dørene. Dermed går Coop mega over i historia i Kvam.
Les meir i HF fredag.

Rydda veg til skigleda
Publisert: 28.01.2014
Odd Øygarden (t.v.) og Ingmar Ølmheim gler seg over at det igjen er mogeleg å gå i preparerte løyper ved Alkleiv. Her er dei i skogen på veg opp til platået.
Foto: Sigbjørn Linga

Ti innsatsvillige mannfolk med motorsager og ein dugnad på to timar var det som skulle til. No er det igjen råd å gå på ski på Alkleiv-platået ovanfor Norheimsund.
Les meir i HF i dag.

Breie smil i Førde
Publisert: 28.01.2014
Foto: Privat

Øystese gymnas gjorde det betre enn nokosinne i meisterskapen for vidaregåande skular i Førde i helga.
I HF i dag kan du sjå kor godt det gjekk.

Kraftlineopning i dag
Publisert: 28.01.2014
I dag vert kraftlina frå Simadal til Samnanger offisielt opna. Fyrst vert det ei markering ved transformatorstasjonen i Børdal. I kveld vert det middag på Thon hotell Sandven i Norheimsund.
Les om hendinga i HF fredag.

Nei til utsetjing
Publisert: 24.01.2014
Styreleiar og dagleg leiar Kjell Olav Samland ville utsetja den politiske handsaminga av den siste fråsegne om kraftverket i Storelvi. Det gjekk ikkje hovudutval for teknisk og næring med på tysdag.
Les meir i HF i dag.

Hotell omsider offisielt opna
Publisert: 24.01.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (t.v.) saman med designansvarleg Sissel Berdal Haga og Olav Thon sjølv.
Foto: Bård Valvatne
 
Olav Thon dukka opp med det vanlege hovudplagget for å delta i opninga av Thon hotell Sandven onsdag.
Les intervjuet med Thon i HF i dag.

Møtte Laksevåg 6 på heimebane
Publisert: 24.01.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Ole Marcus Løkhammer (biletet) spela for Hardanger bordtennisklubb i ein lagkamp i 5. divisjon tysdag.
Resultatet kan du sjå i HF i dag.

E-post er ikkje frå Jostein Ljones
Publisert: 22.01.2014
Har du fått ein e-post frå lokal- og fylkespolitikar Jostein Ljones (Sp) i dag, der han opplyser at han er i England og treng å låna 1.500 pund av deg?
Det er minst to problem med det. Ljones er ikkje i England, og e-posten er ikkje frå han. 
– Truleg har nokon stole gmail-kontoen min, for eg greier ikkje koma inn på han sjølv. Meldinga er sikkert send til alle på adresselista mi, seier Ljones til HF.
E-posten har ifølgje Ljones resultert i at fleire hundre har ringt han for å gjera han merksam på saka.
Meldinga – som var skriven på dårleg norsk og inneheldt ei historie om at Ljones hadde vorte fråstolen veska si på ein busstasjon i York – var signert med Ljones sitt fulle namn, adressa hans og telefonnummeret. Tilsynelatande. Men då HF ringde nummeret, svara ei kvinne på Austlandet. Også ho hadde vorte nedringd i dag av folk som ville ha tak i kvemmingen. Telefonnummeret hennar liknar Ljones sitt, men to av siffera er bytte om.

Set alle klutar til for å spara
Publisert: 21.01.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Jondal kommune skal granskast. Med innleigde krefter vonar dei folkevalde å finna måtar å spara pengar på.
Les meir i HF i dag.

Lærde elevar om motgang
Publisert: 21.01.2014
Foto: Bård Valvatne

Hallgeir Berge (biletet) frå Strandebarm endra syn på mangt og mykje etter at han var innblanda i ei stygg bilulukke i 2003. Fredag fortalde han elevar ved Øystese gymnas om røynslene.
Les meir i HF i dag.

Samlar inn saker og ting til Lærdal
Publisert: 21.01.2014
Foto: Privat
 
Britt Melstveit (biletet) har teke initiativ til å hjelpa brannoffer i Lærdal. Det fekk stor respons raskt.
Les meir i HF i dag.

Kjosås fast tilsett
Publisert: 21.01.2014
Frank Kjosås frå Øystese er fast tilsett som skodespelar i Det norske teatret i Oslo. Det same er teatersjef Erik Ulfsby og Charlotte Frogner. Alle tre har vore tilknytte teateret i ei årrekkje, ifølgje ei pressemelding.
Kjosås er svært glad for tilsetjinga.
– Det er overraskane fordi det rett og slett ikkje er så vanleg lenger. Men dæven så moro det er! seier Kjosås, som har hatt mellom anna store roller i musikalar og spela i både filmar og tv-seriar.

Markhus vert kommunal
Publisert: 21.01.2014
Knut Markhus frå Norheimsund har takka ja til tilbodet om stillinga som leiar for kultur og integrering i Kvam herad. Han opplyser til HF at han gler seg kraftig til å byrja 1. april.

Legg ned roseproduksjon i Kvam
Publisert: 17.01.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Trygve Torvik (biletet) avsluttar snittroseproduksjonen i Tørvikbygd. Han er mellom dei siste produsentane i Noreg.
Les meir i HF i dag.

Vedlikehald, budsjett og bårehus på saklista
Publisert: 17.01.2014
Foto: Bård Valvatne

Lurar du på kva Kyrkjeleg fellesråd i Kvam kom fram til i det timelange møtet onsdag? Svaret finn du i HF i dag.

Markhus kan verta kommunal leiar
Publisert: 16.01.2014
Knut Markhus har fått tilbodet om stillinga som leiar for kultur og integrering i Kvam herad. Kvemmingen var ein av 14 søkjarar. Heradet har gjennomført to intervjurundar, og Markhus fekk tilbodet denne veka. Det opplyser sjef for samfunn og utvikling i Kvam herad, Jon Nedkvitne.
Markhus kjem frå Norheimsund. Han har bakgrunn som mellom anna forfattar og journalist, og har til dømes vore fagleg leiar i Kabuso. Den siste tida har han vore fylkeskommunal spesialrådgjevar.
Markhus opplyser til HF at han er glad for tilbodet, men at ein del formalitetar må avklarast før han svarar Kvam herad.

Vil riva skulen i Ålvik
Publisert: 14.01.2014
Arkivfoto

Rådmannen i Kvam vil riva det meste av Ålvik skule og byggja ein ny og mindre skule.
Les meir i HF i dag.

Ungdomar viste seg fram
Publisert: 14.01.2014

Foto: Katrine Helgheim
 
Lidvard Sandven, Sunniva Møster, Vilde Tellevik, Amalie Jensen Tolo, Anja Solberg, Øyvind Nyborg, Stålis og Kvam ungdomsstorband opptrer i fylkeskulturmønstringa i Grieghallen 5. april. Det er klart etter den lokale utgåva av Ungdommens kulturmønstring i Øystesehallen sundag. 
Du kan lesa om og sjå bilete frå arrangementet i HF i dag. 

Førebur seg til UKM i Øystese
Publisert: 10.01.2014
Sunniva Møster deltek i UKM med to bilete. Det eine er dette.

HF har snakka med to av deltakarane som stiller i særklasse i Ungdomens kulturmønstring i Øystesehallen sundag: Konferansier Lidvard Sandven og kunstnar Sunniva Møster.
Les meir i HF i dag.


Foto: Sigbjørn Linga
Lidvard Sandven ser fram til å underhalda massane nok ein gong.

Får berre delvis gjennomslag
Publisert: 10.01.2014
Arkivfoto: Sigbjørn Linga
 
Synnøve Kvamme og andre i Hardangeraksjonen har berre fått éin av fire ordførarar til å lata vera å stilla opp på mastefesten til Statnett SF 28. januar: Ingebjørg Winjum (V) i Granvin. Vel å merka skal heller ikkje Ulvik-ordføraren vera med, men han oppgjev praktiske årsaker som grunn. Ordførar Asbjørn Tolo (H) i Kvam meiner ein ikkje oppnår noko ved å halda seg vekke.
Les meir i HF i dag.

Gler seg over funn
Publisert: 10.01.2014
Bård Gauden studerer arkeologane Thomas Bruen Olsen og Morten Ramstad, som studerer funnet han har gjort.
Foto: Bård Valvatne

Arkeologane kasta seg med varsemd over funnet til metalldetektorbrukar Bård Gauden denne veka. Dei slår fast at han truleg har funne ei vikinggrav.
Les meir i HF i dag.

Fann sverd frå vikingtida i Kvam
Publisert: 07.01.2014
Foto: Hordaland fylkeskommune
 
Bård Gauden (24) frå Norheimsund har funne eit gammalt sverd i Kvam som vekkjer oppsikt. Han fann ein del av klinga på eit sverd frå førhistorisk tid. Arkeolog Jostein Aksdal frå fylkeskommunen reiste for å sjå på funnstaden, og fann resten av sverdet, ei øks og ein ljå.
– Dette er det fyrste kjende sverdet frå yngre jarnalder i Kvam. Funnet er svært viktig, seier Aksdal i ei pressemelding frå fylkeskommunen.
Han slår fast at Gauden truleg har funne ei grav. Gjenstandane og samansetjinga tyder på at ho kan vera frå år 750–800 e.Kr.
Fylkeskommunen skryter av Gauden, som straks varsla kulturminnestyresmaktene om funnet. Sverdet skal takast vare på i dei kulturhistoriske samlingane til Universitetsmuseet i Bergen. Museet vil gjennomføra ei utvida sikringsgransking av funnstaden, og er på plass i dag.

Høgt heng ho og blid er ho
Publisert: 07.01.2014
Foto: Nils Vermund Gjerstad

Guri Norheim Storeide (25) frå Norheimsund gjennomførde i sommar eit såkalla helidropp på Voss for fyrste gong. Du kan lesa meir om den uredde kvinna i HF i dag.

Sel hotellet i Strandebarm
Publisert: 05.01.2014
Hotellet i Strandebarm skal seljast. Det er for krevjande å administrera drifta frå Trondheim, og omsetninga var svært dårleg i haust, opplyser eigarselskapet Vital invest AS i ei pressemelding.
Hotellet er annonsert på finn.no. "Prisantydning" er 4,75 millionar kroner.
Les meir i HF tysdag.

Mistenkjer høg fart i Ålvik
Publisert: 04.01.2014
Ingen vart alvorleg skadde i ei bilulukke på fylkesveg 7 i Ålvik laurdag kveld. Politiet mistenkjer at føraren kan ha halde høg fart, ifølgje operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt.  

Arbeid held fram
Publisert: 03.01.2014

 
Vegarbeidet i Kvammapakken durar vidare i det nye året. Den samanhengande gang- og sykkelvegen langs fylkesveg 49 frå Norheimsund til Vikøy manglar berre topplaget med asfalt, og vegmerking. Arbeidet med fylkesveg 7 på Nes går greitt og er i rute, ifølgje Statens vegvesen. Reguleringsplanen for strekkja frå Skipadalen til Norheimsund vart godkjend 17. desember, men det er uvisst når anleggsarbeidet startar. Den såkalla Lingaparsellen på fylkesveg 49 skal lysast ut som totalentreprise i desse dagar. Fyllinga i sjøen på Stronda i Øystese (biletet) skal vera ferdig planert og stelt til sommaren, opplyser vegvesenet.
Du kan lesa meir i HF i dag.

Ei ankerhistorie
Publisert: 03.01.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Eit turistskip mista eit anker på om lag tolv tonn i Sognefjorden på 1920-talet. Om lag seksti år seinare vart det henta opp. No ligg ankeret på Kaldestad i Norheimsund.
Historia kan du lesa i HF i dag.

Stengde for vassføring
Publisert: 03.01.2014


Med ein trestokk (biletet) stengde Gryto kraft AS for minstevassføringa i ei elv i Fyksesund. Grunnen var at kraftverket skulle utføra støypearbeid i elva. Stokken vart ikkje fjerna etterpå før ein anonym person tipsa styresmaktene om plomberinga. Resultatet vart at kraftverket måtte fjerna stokken, i tillegg til å betala 200.000 kroner i gebyr for å bryta eit av vilkåra for at kraftverket slapp søkja om konsesjon.
Dagleg leiar Leif Johan Tveiten i Gryto kraft seier kraftverket ikkje såg alvoret i å avbryta minstevassføringa, og forsikrar at noko liknande ikkje skal skje igjen.
Les meir i HF i dag.

Ein heilt vanleg dag på jobben
Publisert: 31.12.2013
Hanna Steinstø hjelper Elisabeth Vines ut døra. Vines tok ein blodprøve på den siste ordinære arbeidsdagen til sjukepleiaren.
Foto: Sigbjørn Linga

Etter nesten eit kvart hundreår på same arbeidsplass skulle ein kanskje tru at den siste arbeidsdagen var spesiell. Hanna Steinstø (67) tok alt med knusande ro då ho avslutta karrieren på sjukestova i Ålvik fredag.
Les meir i HF i dag.

Kinotilbod under lupa
Publisert: 31.12.2013
Foto: Even Norheim Johansen
 
Kva tykkjer brukarane om kinotilbodet i Kvam? HF har spurt ein del av dei.
Les meir i HF i dag.

Intens innspurt før fest
Publisert: 31.12.2013
Foto: Even Norheim Johansen
 
Tiandeklassingane på Kvam ungdomsskule er i innspurten med musikalen som skal synast på vinterfesten 10. januar.
Les meir i HF i dag.

Volleyball i romjulstid
Publisert: 31.12.2013
Foto: Even Norheim Johansen
 
Lars Endre Tholo (t.v.) og Jostein Solberg var mellom deltakarane i julegristurneringa i Øystesehallen laurdag.
Les meir i HF i dag.

Avskoren frå omverda
Publisert: 30.12.2013
HF har ikkje hatt telefonisk kontakt med omverda den siste veka. Dersom du ringjer hovudnummeret til avisa, 56 55 00 20, vert du vidarekopla til dagleg leiar Camilla Skaar Ljones. Dersom du vil ha kontakt med redaksjonen, kan du ringja redaktør Sigbjørn Linga på 415 66 112.

Veg stengd etter ras
Publisert: 28.12.2013
 Foto: Sigbjørn Linga
 
Vegen frå fylkesveg 7 på Mo i Steinsdalen til industriområdet i Sandvenhagen er stengd laurdag. Eit jordras har medført at fleire tre sperrar vegen.
Også Rosselandsvegen er stengd. Årsaka er rasfare, melder kvam.no. 

Målvakt sikra sigeren
Publisert: 26.12.2013
 
Foto: Sigbjørn Linga
 
Målvakt Morten Madsen Skeie (biletet) vart dagens matchvinnar i romjulscupen i fotball i Norheimsund. Han skåra det avgjerande målet i finalen for eit lag der mellom andre fotballproff Torgeir Børven var med.
Les meir i HF tysdag.

Nissar på rekkje og rad
Publisert: 23.12.2013
Foto: Bård Valvatne

Alle elevane på skulen i Ålvik medverka i julespelet i Folkets hus sist veke.
Les meir i HF julaftan.

Reine ord for pengane
Publisert: 23.12.2013
Foto: Sigbjørn Linga

Unni Valland (biletet) er sjefen over alle reinhaldarar i Kvam - i alle fall dei offentleg tilsette. Rådmannen kallar henne ein skikkeleg kvardagshelt.
I HF julaftan kan du lesa eit intervju med henne.

Frå Vålerenga til Nederland
Publisert: 23.12.2013
Arkivfoto: Sigbjørn Linga
 
Torgeir Børven frå Øystese er klar for ein nederlandsk toppklubb.
Les meir i HF julaftan.

HF rettar
Publisert: 20.12.2013
 
Foto: Sigbjørn Linga

I papirutgåva av HF i dag vert det opplyst at heradsstyret i Kvam samrøystes løyvde 500.000 kroner i kommunalt lån til installasjonen Skyspace i Øystese. Det er feil. Dei tre representantane for Frp, mellom dei Frode Nygård (biletet) røysta mot løyvinga. Ingen tok ordet i saka.

Ulukke i Tokagjelet
Publisert: 20.12.2013
Foto: Even Norheim Johansen
 
Om lag klokka 12.30 opplyste politiet at det har skjedd ei trafikkulukke i Tokagjelet. To bilar har frontkollidert i låg fart. Ifølgje politiet er det glatt på vegen i området. Politiet melder om små personskadar. Bilane er frakta vekk, og vegen er opna for trafikk att.

Tilrår løyve til bygging av Herand kraftverk
Publisert: 20.12.2013
Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) tilrår Olje- og energidepartementet å gje Herand kraft AS løyve til å byggja Herand kraftverk i Jondal. Kraftverket i Storelvi vil produsera om lag 74 gigawattimar årleg, noko som tilsvarar straumbruken til om lag 3.700 husstandar. 
NVE legg vekt på at vasskraftverket vil gje eit monaleg tilskot til produksjon av fornybar energi.

Naturleg eller kunstig?
Publisert: 20.12.2013
 
 
Arne Bleie (t.v.) frå Lote har selt juletre i Grova sidan 1988. Denne veka var han på plass, og trea gjekk unna.
Fleire butikkar i Kvam sel plastjuletre. Fleire og fleire slike vert selde, sjølv om Bleie ikkje merkar noko til det.
– Uheldig, meiner Naturvernforbundet.
Les meir om saka i HF i dag. 

Ikkje nøgde med einannan
Publisert: 20.12.2013
Herleif Tveit (t.v.) og Jostein Ljones i Sp er ikkje imponerte over budsjettframlegget til fleirtalet. Og fleirtalet er ikkje imponert over framlegget til mindretalet.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Eigedomsskatten for hytter og hus vert redusert, men ikkje så fort som fleirtalet i Kvam opphavleg planla. Nedtrappinga skjer gradvis til 2 promille i 2017.
Les meir om budsjettvedtaket i HF i dag.

Halvøy mellom to permar
Publisert: 20.12.2013
Zoolog Torstein Solhøy, som døydde i år, i prat med born på Nes for ein del år sidan. Solhøy var ei viktig brikke i arbeidet med boka om Neshalvøya.
Foto: Privat

Mykje vart sagt og skrive om Neshalvøya då debatten om lokalisering av Fjellstrand AS sitt planlagde verft føregjekk. No er ein del av det samla mellom to stive permar. 34 fagfolk på ulike felt har studert halvøya i detalj.
Les meir i HF i dag.

Budsjettmøte i Kvam
Publisert: 17.12.2013
Klokka 16 i dag går startskotet for vinterens vakraste eventyr: budsjettmøtet i Kvam heradsstyre. Møtet er ope for alle.
I HF i dag kan du lesa at gruppeleiarane møttest onsdag kveld for å sjå om dei kunne verta samde om eit felles budsjettutkast. Det vart dei ikkje. Dessutan kan du lesa at dei folkevalde vil løyva pengar til opprusting av Storeteigen utan at saka er vurdert av administrasjonen.
Ikkje berre budsjettet og økonomiplanen står på saklista. Dei folkevalde skal mellom anna drøfta nye vedtekter for barnehagane i Kvam, reguleringsplanen for Skipadalen–Tolo, samanslåing av Kvam eldreråd og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne, og lån til installasjonen Skyspace.

Heia på Røberg i fellesskap
Publisert: 17.12.2013
Foto: Even Norheim Johansen

Om lag tretti personar følgde finaletapet til Magnus Røberg då Naboen pub inviterte til Farmen-kveld sundag.
Les meir i HF i dag.

Går i lag i sør
Publisert: 17.12.2013

Kvar tysdag går ei gruppe turgåarar i lag på tur i strandebarmsområdet. Trim og trivnad er sentrale ingrediensar.
Les meir i HF i dag.

Lys og lussekattar
Publisert: 17.12.2013
Foto: Malene Rogdaberg Trå
 
Lucia-dagen vart markert både her og der fredag. HF vitja Sandven fus barnehage.
Les meir i HF i dag.

Lovar spaning og temperament
Publisert: 13.12.2013
Foto: Even Norheim Johansen
 
Magnus Røberg lovar både glede og sinne i siste episode av Farmen på TV2 sundag kveld. Kvemmingen er ein av tre som kan vinna tevlinga. I helga er Røberg invitert til Oslo for å delta i diverse moro knytt til avslutninga av sesongen.
Les meir i HF i dag.

Plan fekk blanda mottaking
Publisert: 13.12.2013
Jorunn Underhaug (Sp) ser med uro på reguleringsplanen for den nye ferjekaien i Jondal.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Ikkje alle synest godt om  den nye planen for ferjeleiet i Jondal onsdag. Nokre ville utsetja saka, og nokre røysta mot å godkjenna planen.
Les meir i HF i dag.

Røberg klar for semifinalen
Publisert: 10.12.2013
Foto: Bård Valvatne
 
Magnus Røberg (biletet) frå Norheimsund er klar for semifinalen i Farmen. I kveld vart det klart at han vart best i den tredelte gardskonkurransen. Jarle Tangerås sikra seg semifinale ved å vera best i ei hinderløype, og Morten Heggedal hadde allereie i øksekasttevlinga måndag sikra seg plass i semifinalen.

Røberg gjer det skarpt
Publisert: 10.12.2013
Kvemming Magnus Røberg gjorde det godt då finaleveka i realityprogrammet Farmen på TV2 starta måndag kveld. Røberg er enno ikkje sikra plass i semifinalen, men er svært nær ved å lukkast etter å ha fått full pott i to av tre øvingar i ein konkurranse. Røberg var med ein margin på åtte sekund raskast til å ro over eit vatn, henta ein tømmerstokk med båten og slepa stokken nokre meter opp frå vatnet. Deretter vart han kåra til den beste saueklipparen. I kveld vert det kjent om han sikrar seg semifinaleplass.
Røberg var svært skuffa over seg sjølv etter at han mislukkast i å gripa den fyrste sjansen til å få semifinaleplass. Øvinga var øksekasting.

Ventar med portal
Publisert: 10.12.2013
I dag vert det opna for lysregulering i Tokagjelet. Årsaka er at Statens vegvesen har bestemt seg for å stoppa arbeidet med ny portal i Snauhaugtunnelen for vinteren. Det er uvisst om arbeidet lèt seg gjennomføra. Resultata av den geotekniske kontrollen førre veke er enno ikkje klare. Med pause til våren får ein betre tid til å vurdera den beste tekniske løysinga for ny portal og støttemur.
I natt vart det arbeidd med bolting. Målet er å ha på plass ein mellombels stålportal på ni meter denne veka. Når portalen vert montert, må vegen stengjast ei heilt natt, melder vegvesenet i ei melding til Kvam herad.

Mannssterkt kor i kyrkja
Publisert: 09.12.2013
Det store prosjektkoret, med mellom andre Kvammakoret-medlemene, ventar på å få få koma inn og ta plass i kyrkja.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Laurdag framførde mellom andre Kvammakoret Messa di Gloria i Norheimsund kyrkje. I alt var om lag 120 songarar med, i tillegg til Orkesteret Fossegrimen.

Moro for små og store
Publisert: 09.12.2013
Nissen kjem, dregen av Hafslobrunen, dirigert av Trond Sandven.
Foto: Sigbjørn Linga

Julemarknaden i Strandebarm har etter kvart vorte ein tradisjon. Laurdag inviterte Trond Sandven og Lene Tørvik igjen til førjulsstemning på Kinck-garden.
Les meir i HF tysdag.

Knusande siger mot serieleiar
Publisert: 06.12.2013
Hardanger bordtennisklubb slo Fjell-kameraterne 2 heile 10–0 i ein kamp i 4. divisjon i Norheimsund sist tysdag. Kjell Stordal, Jack Feng og Håvard Markhus representerte heimelaget, som tapa berre to sett.
Ingen av laga hadde tapa i serien før oppgjeret. Bortelaget er framleis serieleiar med seks poeng på fire kampar. Hardanger er nest best med fire poeng på to kampar.
Laurdag er det duka for ein ny kamp for førstelaget til kvammaklubben.

Grått og vått
Publisert: 06.12.2013
Foto: Lars Arvid Oma

November vart ein unormalt våt månad. Statistikken viser at det er store lokale skilnader i nedbørsmengda lokalt i Kvam.
Les meir i HF i dag.

Klar for Farmen-finalen
Publisert: 03.12.2013
Magnus Røberg og Solfrid Vatne Dale flytta saman ikkje lenge etter at Røberg kom heim frå innspelinga av Farmen. No bur dei i Steinsdalen.
Foto: Bård Valvatne

Måndag kveld vart det kjent at Magnus Røberg frå Norheimsund er klar for finalen av realityserien Farmen på TV2. Røberg vart vald til såkalla storbonde den siste veka før finaleveka. Det inneber at han ikkje kan verta slegen ut av tevlinga. Fleire påpeika at det var svært fortent ettersom Røberg har stått på for andre og vore ei sentral brikke i dei såkalla vekeoppdraga deltakarane får.
Røberg er for lengst tilbake i Norheimsund etter innspelinga. Han seier til HF at opphaldet har endra han som person.
Les meir i HF i dag. 

Nytt møte i samferdslegruppe
Publisert: 03.12.2013
Samferdslegruppa i Kvam har møte i Kvam rådhus i dag klokka 13. Innkallinga vart send torsdag. Gruppa skal mellom
anna drøfta mandat, roller og arbeidsoppgåver i gruppa, status i Tokagjelet, ordføraren si orientering i fylkesutvalet og
eit planlagt møte med Statens vegvesen 16. desember. Møtet er ope for alle.

Syng Puccini for harde livet
Publisert: 03.12.2013
André Ellingsen (t.h.) har vore med i Kvammakoret lenge. No øver han og kollegaene på Messa di Gloria.
Foto: Bård Valvatne
 
Laurdag framfører mellom andre Kvammakoret Messa di Gloria av G. Puccini i Norheimsund. Koret har øvd på det krevjande stykket sidan i haust.
Les meir i HF i dag.

To råd drøfta eitt råd
Publisert: 29.11.2013
Foto: Sigbjørn Linga

Kvam eldreråd og rådet for menneske med nedsett funksjonsevne var fysisk samla i dag, men er ikkje slegne samen enno. Råda drøfta framlegget om "fusjon" i dag. Du kan lesa i HF tysdag kva dei meiner.

Skattespørsmål i det blå
Publisert: 28.11.2013
Herleif Tveit (Sp, t.h.) ville tysdag vita kva Paul Ringheim (SV) meiner om eigedomsskatt. Svaret var at SV har eit avslappa forhold til skatten, men at han støttar framlegget om å redusera han i 2015.
Foto: Sigbjørn Linga

SV er på vippen i budsjettdebatten i Kvam. Den einaste representanten for partiet i heradsstyret, Paul Ringheim (SV), meiner ein få finna ei fornuftig løysing for eigedomsskatt. Tysdag sytte han for at Frp, H, Ap og V fekk knappast mogeleg fleirtal i formannskapet for å redusera skattesatsen for hus og hytter i 2015.
Les meir i HF fredag.

Meiner kvemmingane vert førde bak lyset
Publisert: 28.11.2013
Foto: Sigbjørn Linga

Ordførar Asbjørn Tolo (H) meiner ikkje det er problematisk at han samla alle partigruppene i Kvam rådhus måndag kveld for å drøfta budsjettet. Ein av dei fremste ekspertane på offentlegheit i Noreg, Gunnar Bodahl-Johansen, er svært usamd. Han opplyser at lista ligg svært lågt for å definera ei samling av folkevalde som eit møte som skal vera ope for ålmenta.
Les meir i HF fredag.

Drøftar opning i Tokagjelet
Publisert: 26.11.2013
Kolonnekøen i Tokagjelet.
Foto: Katrine Helgheim
 
Statens vegvesen og Kvam herad har i ettermiddag møte for å drøfta situasjonen i Tokagjelet. Vegvesenet hadde klokka 15.20 enno ikkje sendt ut den daglege rapporten med siste nytt.

Slik føregår budsjettarbeidet i Kvam
Publisert: 25.11.2013

Medan ordførar Asbjørn Tolo (t.v.) tek kopiar, drøftar representantar for alle partigrupper vidare i naborommet.
Foto: Sigbjørn Linga

I morgon skal formannskapet avgje budsjettinnstilling. Vel 12 timar før møtet var det trongt om plassen i det eine møterommet i tredje høgda i rådhuset i Norheimsund. Dei fleste representantane i heradsstyret, for alle partigrupper, var samla i lukka møte etter invitasjon frå ordførar Asbjørn Tolo (H) for å drøfta budsjettet og økonomiplanen. Sp hadde eig eige gruppemøte i etasjen under, men hadde to utsendingar i toppetasjen.

Misnøgd med skiftande informasjon
Publisert: 25.11.2013
Statens vegvesen melde i dag frå om ei ny endring i kolonneopplegget i Tokagjelet. Den varsla grunnboringa vart utførd i dag, og skal analyserast medan arbeidet med pigging og meisling av den gamle tunnelportalen føregår. Entreprenør Mesta AS skal arbeida om natta, ikkje om dagen, slik vegvesenet fyrst varsla fredag.
Tysdag vert det kolonnar til fastre tider på dagtid og om natta. Klokka 19–23 og klokka 3.30–6.30 vert det stengt. Frå og med onsdag vert det kontinuerlege kolonnar mellom klokka 6.30 og 19. Klokka 19–00 og klokka 3.30–6.30 vert det steng. Frå midnatt til 03.15 vert det éin kolonne itimen kvar veg.
Teknisk sjef Hogne Høysæter skreiv i dag til vegvesenet at Kvam herad er svært misnøgd med alle endringane i opningstidene. Han meiner det er positivt med kontinuerlege kolonnar på dagtid frå og med onsdag, men påpeikar at kontinuerlege kolonnar døgeret eigentleg skulle koma i gang for lengst.
Høysæter meiner den uføreseielege informasjonen ikkje er akseptabel, og at næringslivet og ålmenta har store utfordringar med å retta seg etter opplysingane. Han krev eit møte med vegvesenet tysdag eller onsdag for å få informasjon om kva som skal skje framover.

Tok Vamp med heim
Publisert: 25.11.2013
Torstein Lofthus (t.h.), Øyvind Staveland (t.v.), Jan Ingvar Toft og resten av Vamp fekk mykje skryt etter jubileumskonserten i Øystesehallen laurdag kveld. 
Foto: Katrine Helgheim

Trommeslagar Torstein Lofthus og resten av Vamp lokka 440 menneske til Øystesehallen laurdag kveld. Kvemmingen fekk ekstra stor applaus frå heimepublikummet, og sette pris på det.
– Det er noko spesielt med å spela heime, seier Lofthus.
Les meir i HF i morgon.

Kanskje ei veke til utan full opning
Publisert: 22.11.2013
Fjellsikringa i Tokagjelet er nesten over, men vegen opnar ikkje for fullt komande veke heller. I HF i dag kan du lesa om karane som har hange i fjellsida i vekevis.
Foto: Katrine Helgheim
 
Heller ikkje komande måndag vart det opna for kontinuerleg kolonnekøyring i Tokagjelet på dagtid, melder Statens vegvesen. Årsaka er at det må utførast grunnboring måndag for å undersøkja grunntilhøva under den gamle portalen og støttemuren.
– Det kan sjå ut som om det er over sju meter ned til fast grunn, noko sum tyder at det eventuelt må borast ned pålar som ein kan støypa eit fundament på. Ein må ha fjell eller betongundament som grunnlag for ny støttemur og tunnelportal, skriv vegvesenet.
Prøvane etter grunnboringa vil ikkje vera analyserte av geoteknikar før i slutten av komande veke Fyrst når resultata er klare, kan entreprenør Mesta AS stipulera ein framdriftsplan. Etter grunnboringa vil ein halda fram med å fjerna den gamle portalen og fundamentera.
Sikringsarbeidet i fjellsida ovanfor fylkesvegen vert sluttført i helga, men vegen vert open for kontinuerlege kolonnar i tidsromma 7–19 og 23–00 både laurdag og sundag. Komande veke vert det seks kolonnar kvar veg i tidsrommet mellom 06.30 og 18.45. I tillegg vert det kontinuerleg kolonnekøyring i tida 19–6.30 kvar dag. Det er ikkje lagt opp til kontinuerlege kolonnar helga 30.november–1. desember.
Magnar Røthe i Statens vegvesen seier det ikkje hadde vore mogeleg å oppdaga dei dårlege grunntilhøva tidlegare, og at det såleis er uunngåeleg med delvis vegstenging i nokre dagar til. Røthe seier han inst inne vonar at det skal vera mogeleg å få til ei løysing som gjer det mogeleg å opna for trafikk ein gong i komande veke. Han forsikrar at vegvesenet gjer alt det kan for å få vegen opna snarast råd.
Ordførar Asbjørn Tolo (H) er ikkje nøgd med utsetjinga av opninga, og seier i ettermiddag at han arbeider for å få ei løysing som er betre for kvemmingane. Difor hadde Kvam herad i ettermiddag enno ikkje publisert dei nye opningstidene komande veke på heimesida.
Fredag kveld opplyste Tolo til HF at vegvesenet har opplyst at det vil verta vurdert å justera trafikkreguleringa når grunnboringa er avslutta måndag.

Hardanger med nederlandske augo
Publisert: 22.11.2013
Foto: Bård Valvatne
 
Korleis ser nederlendarane på Hardanger? Mellom andre Paul Dikker (biletet) gjev svaret i ei utstilling som opnar på Utne sundag.
Les meir i HF i dag.

Høgare prisar, færre elevar
Publisert: 22.11.2013
Denne veka er det kulturskuleveke med konserter både her og der i Kvam. Biletet er frå ein konsert i Norheimsund tysdag.
Foto: Emma Skaar

Heradsstyret auka prisane i Kvam kulturskule med 25 prosent i år. Elevtalet har gått ned nesten like mykje.
Les meir i HF i dag.

Lokka mange med verdsdag
Publisert: 19.11.2013

 
Borna kunne vera med i fem ulike verkstader. For dei mellom null og tre år passa verkstaden til perkusjonist Celio de Carvahlo best. Han underheldt med lydar frå regnskogen.  
Foto: Katrine Helgheim
 
Barnas verdensdager vart arrangert for fyrste gong i Kvam laurdag, møtte rundt 800 små og store fram.
– Enormt og overveldande, seier initiativtakar Arngunn Timenes Bell.
Du kan sjå bilete frå arrangementet i HF i dag.  

Budsjettmøte i Jondal
Publisert: 19.11.2013
Onsdag er det budsjettmøtet i formannskapet i Jondal. Møtet byrjar klokka 11 i rådhuset, og er ope for alle.
Hovudutval for teknisk og næring nekta sist veke å tilrå eit budsjettframlegg. Etter framlegg frå Jon Steinar Skeie (Sp) vedtok fleirtalet enkelt og greitt at netto driftsresultat er for dårleg i innstillinga frå rådmannen. Men medlemene hadde ikkje eit eige framlegg for å bøta på resultatet.
Les meir i HF i dag.

Ei trygg hamn
Publisert: 19.11.2013
Foto: Bård Valvatne

Olav Sletvold i Strandebarm båtlag meiner den nye båthamna på Tangeråsneset har gjeve Strandebarm ei tenleg hamn i mange år.
Les meir i HF i dag.

Kalendersal skaffar inntekter
Publisert: 19.11.2013
Foto: Bård Valvatne

Speidarane i Norheimsund vart fråstolne ein del utstyr i år. For å få pengar til nytt utstyr, skal dei selja kalendrar.
Les meir i HF i dag.

Spør om mangt og mykje
Publisert: 19.11.2013
I dag byrjar budsjettforhandlingane i Kvam formannskap. I går føremiddag hadde rådmann Arild McClellan Steine motteke ei rekkje spørsmål frå tre parti: Sp, KrF og KTL.
Alle stiller spørsmål om framlegget om å leggja ned utekontakttenesta. KrF vil ha ei grundig orientering om tenesta, og vil vita korleis tilbodet til ungdomane skal sikrast dersom nedlegginga vert vedtekten. KTL nøyer seg med å spørja kvifor utekontakten er omtala i kapitlet om helse og omsorg når tenesta er organisert under barnevern.
KTL vil vita kva rådmannen tenkjer om sal av dei nedlagde skulane i Steinsdalen og Norheimsund. KrF bed om informasjon om korleis det går med arbeidet med å redusera leiga av biblioteklokale i Norheimsund med 450.000 kroner i 2015.
Heradsstyret har vedteke å redusera eigedomsskatten for private hus og hytter frå 3,5 til 2 promille i 2015. Seinare skal han fjernast. Både Sp og KrF vil vita kva teneste ein må kutta i for å nå målet.
Sp lurar på korleis det står til med kommunale bygg, kva framlegget om kutt i skule på 1 million kroner vil medføra, kva hjelpetiltak som er reduserte i barnevernet, og kva kostnaden vil vera med å gje plass til 14 born som ventar på barnehageplass.
KrF lurar på om det er realistisk å spara meir pengar i helse og omsorg, og om situasjonen er like prekær som tidlegare i år. Partiet lurar på om det er pengar å spara på samarbeid eller kjøp av tenester på informasjons- og kommunikasjonsteknologifeltet, og i kor stor grad  kommunen lukkast med å hjelpa til med å gjera brukarar rusfrie.
Elevtalet i kulturskulen har gått ned etter at prisen vart auka. Sp spør kva det vil kosta heradet å tilby billegare plassar til elevar det fyrste året. KrF lurar på om det er klart at prisen er årsaka til elevreduksjonen.
KTL slår fast at rådmannen har gjort store endringar i den kommunale organisasjonen, og vil vita om endringane har medført innsparing.
Korkje H, SV, Frp, V eller Ap hadde sendt spørsmål til rådmannen i går føremiddag. Rådmannen hadde gjeve partia frist til sundag med å senda spørsmål dersom dei vil ha gjennomarbeidde svar i møtet i dag.
Møtet i dag er på Norheimsund skule. Det er ope for spesielt interesserte.

Frå Berlin til Storeteigen
Publisert: 16.11.2013
Pressefoto
 
 
Laurdag kveld spelar songar og komponist Eva Pfitzenmaier (biletet) på Storeteigen i Øystese.
– Artisten kjem rett frå Berlin til verkstaden. Dette vert den fyrste av fleire mindre konsertar med den gamle møbelverkstaden som arena, fortel Arne-Kristian Glück-Teigland.
By the waterhole er soloprosjektet til Pfitzenmaier, som er kjend frå mellom anna Krachmacher. Ifølgje ei pressemelding møtet slagkraftige tekstar og fengjande melodigar drivande rytmar og rue lydflater, alt akkompagnert av vakre videoklipp.

Trommar på heimebane
Publisert: 14.11.2013
Pressefoto: NRK
 
Øyvind Staveland seier Torstein Lofthus frå Øystese er ein strålande trommeslagar. Neste helg kjem Lofthus i lag med Staveland og resten av Vamp til heimbygda til trommisen for å halda konsert.
Les meir i HF fredag.

Fargerikt møte i fylkeskommunen
Publisert: 14.11.2013
Foto: Lars Arvid Oma
 
Frøydis Moberg (t.v.). og Kjersti Berge frå Fargespill i Bergen presenterte Fargespill-konseptet for kultur- og ressursutvalet i fylkeskommunen på hotellet i Øystese tysdag.
Les meir i HF fredag.

Strukturert konferanse
Publisert: 14.11.2013
Foto: Katrine Helgheim
 
Mellom anna paneldebatt (biletet) stod på programmet då Hardangerkonferansen samla vel hundre personar i Norheimsund onsdag og torsdag. Kommunestruktur var temaet i år. Fylkesmann Lars Sponheim sa mellom mangt anna at Kvam herad er stort nok til å vera eigen kommune også i framtida.
Les meir i HF fredag.

Feira med kulturmangfald
Publisert: 11.11.2013
Knut Markhus var ein av mange med bidrag i jubileumsframsyninga Glød i Kabuso.
Foto: Sigbjørn Linga

Harding puls sitt 20-årsjubileum både viste og høyrdest att i Kvam i helga.
Les meir i HF tysdag.

På jakt etter slekt
Publisert: 11.11.2013
Karen Matthiessen var ein av dei som lytta til førelesinga om slektsgransking.
Foto: Åsmund Soldal
 
Slektsgransking sysselset mange. I helga fekk spesielt interesserte i Kvam høyra ein dataekspert fortelja korleis ein kan finna meir ut om forfedrane.
Les meir i HF tysdag.

Ordførarar samla i "Blåhuset"
Publisert: 11.11.2013
Foto: Bård Valvatne
 
Hardangerrådet drøfta mellom anna breibandring i Hardanger, tunnel under Kvamskogen og stønad til fredssenteret i Jonatunet i møtet i Jondal torsdag.
Les meir i HF tysdag.

Heidra for utrøytteleg innsats
Publisert: 08.11.2013
Foto: Bård Valvatne
 
Sverre Sørnes (biletet) fekk onsdag fortenestemedaljen i sølv frå kongen.
Les meir i HF i dag.

To veker på overtid
Publisert: 08.11.2013
Det vert kolonnekøyring i Tokagjelet sju gonger for dagen kvar veg i to veker til, sjølv om Statens vegvesen tidlegare har opplyst at vegen vert opna seinast etter komande helg. Vel å merka vert det kontinuerleg kolonnekøyring store delar av dagen både laurdag 9. og sundag 10. november. Dei to neste helgane vert det ikkje kontinuerlege kolonnar.
Reidar Tolo, som har engasjert seg i saka, reknar med at dette må vera feil. I ein e-post til ei rekkje leiarar i vegvesenet og fylkeskommunen fredag morgon bed han om at vegstenginga vert avslutta snarast for å avgrensa skadane ho påfører Kvam.
Tolo bed i e-posten om ei stadfesting av at han er lesen og vil verta følgd opp, men hadde fredag kveld enno ikkje fått svar.
Svanhild Ringheim i vegvesenet opplyser til HF at sikringa i Tokagjelet er vorte mykje meir omfattande enn ein såg føre seg i starten. Entreprenøren har gjort det meste ferdig, men må halda på nokre dagar til etter helga av di vegen var open lenge laurdag og sundag sist helg, og vert det same denne helga. Dessutan er det sett opp fleire kolonnar på dagtid enn i opphavleg plan, opplyser Ringheim.
Når sikringa er gjennomførd, byrjar arbeidet med ny portal. Entreprenøren vert vald fyrst komande veke, og fyrst då vil det verta avgjort korleis den vidare trafikkavviklinga vert, ifølgje Ringheim.
Kolonnekøyringa byrjar på toppen av Tokagjelet og nedom Snaughaugtunnelen, sjølv om rasområdet er svært avgrensa. Ringheim opplyser at transportnæringa har kome med innspel om at det ikkje er tilrådeleg å lata køyretøy starta kolonnen i bratt terreng dersom det vert glatt. Vidare er det ikkje ynskeleg å lata bilane venta på leiebilen inne i tunnelane, sjølv om det kan gjerast i særskilde tilfeller om ein har vurdert risikoen på førehand.
Raset gjekk sundag 15. september, altså for åtte veker sidan komande sundag.

Får truleg ikkje konsesjon
Publisert: 08.11.2013
Foto: Katrine Helgheim

Thor Anton K. Grindheim kjem truleg ikkje til å få konsesjon for overtaking av ein gard på Melstveit. Etter ein runddans i byråkratiet har ein granne fått tilbod om å overta eigedomen.
Les meir i HF i dag.

Vil leiga sparehjelp utanfrå
Publisert: 08.11.2013
Foto: Sigbjørn Linga

Rådmannen i Jondal vil hyra eksterne krefter til å finna ut korleis kommunen kan spara.
Les meir om budsjettframlegget for 2014 i HF i dag.

Trivst på hesteryggen
Publisert: 08.11.2013
Foto: Bård Valvatne
 
Tone Hestad Valland (biletet) er ein av dei beste ryttarane i Kvam. Du kan lesa om henne i HF i dag.

Fekk skryt for å stå på
Publisert: 08.11.2013
Foto: Bård Valvatne
 
Torill Gjerde (biletet) i Strandebarm sokneråd fekk ros for innsatsen for prest i Strandebarm då Kyrkjeleg fellesråd drøfta nye prostigrenser tysdag.
Les meir i HF i dag.

Halvparten røysta blankt i protest
Publisert: 08.11.2013
Borghild Storaas Ones (t.h.) ventar medan Jon Nedkvitne og Kari W. Vik (ståande) tel opp dei skriftlege røystene.
Foto: Sigbjørn Linga

Borghild Storaas Ones (Ap) er ny varaordførar i Kvam. Med 13 blanke røyster fekk ho ingen pangstart.
Les meir i HF i dag.

Mangla vinnar av konkurranse
Publisert: 08.11.2013
I HF i dag kom me i skade for å utelata namnet på vinnaren av konkurransen "Kven, kva, kvar" sist fredag. Rett svar var Arne Johannessen. Vinnaren er Evy Prestegård frå Stord.

Optimistisk i Vikøy
Publisert: 08.11.2013
Foto: Lars Arvid Oma

Harald Olav Fosso er i ein alder av 22 år både grise- og sauebonde i Vikøy.
Les meir i HF i dag.

Droppar siste kolonne
Publisert: 07.11.2013
Den siste kolonna i Tokagjelet på kvardagar vert droppa frå og med måndag. Kolonnen gjekk frå Snauhaugtunnelen ved midnatt, og ned att frå toppen av Tokagjelet 00.15. Årsaka til endringa er at få bilar ha nytta seg av kolonnen.
Den siste kolonnen kvar dag vil frå og med måndag gå klokka 22.30 frå Snauhaugtunnelen.

Budsjettdag i Kvam
Publisert: 05.11.2013
Klokka 16 i dag vert budsjettframlegget frå rådmannen lagt fram for Kvam heradsstyre. Møtet i amfisalen på Norheimsund skule er ope for alle.
Før budsjettmøtet skal formannskapet ha ordinært møte. Tre av fire saker er haldne hemmelege. To av dei gjeld ynske frå Skålheim kraftverk AS og Porkegjel kraft AS om nedsett eigedomsskatt. Den siste gjeld fullmakt til å skifta pensjonsleverandør, ei sak som òg skal drøftast av heradsstyret.
Den einaste saka med offentleg saksutgreiing gjeld sal av tre kommunale eigedomar på strekkja Linga–Oma.
HF har fått avslag på søknaden om innsyn i skattesakene, og har klaga på avslaget. Ordførar Asbjørn Tolo (H) seier det er eit ynske frå søkjarane at sakene vert haldne unna offentleg innsyn.
Heradsstyret skal drøfta ein søknad frå varaordførar Atle Naterstad (Ap) om fritak frå alle politiske verv. Dersom han får fritak, må heradsstyret finna nye politikarar i posisjonane Naterstad har hatt.

Store gap i tannlegeprisane
Publisert: 05.11.2013
Foto: Bård Valvatne

Det er til dels store prisskilnader mellom tenestene tannlegane i Kvam tilbyd. Ein del av skilnadene kan forklarast med at tenestene inkluderer litt ulike element. Difor er ikkje opplysingane på nettsida hvakostertannlegen.no alltid ein god peikepinn.
Les meir i HF i dag.

Sikra meistertittelen på framand grunn
Publisert: 04.11.2013
Sindre Austevoll og lagkameratane slo Fitjar på bortebane.
Foto: Bård Valvatne

Norheimsund var krinsmeister i 5. divisjon. Sundag slo laget Fitjar i Sunnhordland.
Les meir i HF tysdag.

Fekk livet snudd på hovudet
Publisert: 31.10.2013
Foto: Bård Valvatne
 
Markus Opsahl-Engen (16) frå Kvam vart brått alvorleg sjuk i fjor. Til sist måtte han få nytt hjarta. Etter ein lang kamp er han no tilbake i kvardagen. Laurdag deltok han i misjonsløpet på Framnes.
Les meir i HF fredag.

Vil kvitta seg med eigedomar
Publisert: 31.10.2013
Den gamle skulen på Linga er i dårleg stand.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Rådmannen i Kvam vil velja dei tidlegare skulane på Oma og Linga, og den tidlegare tannklinikken i Strandebarm.
Les meir i HF fredag.

Nye tider i Tokagjelet
Publisert: 31.10.2013
Laurdag 2. og 9. november vert Tokagjelet ope for kolonnekøyring frå klokka 07 til 24. Sundag 3. og 10. november vert gjelet ope frå klokka 9.30 til 19. I tillegg vert det fleire kolonnar på kvardagane frå og med måndag, opplyste Statens vegvesen i går ettermiddag.
Kolonnane som køyrer frå Norheimsund-sida av Snauhaugtunnelen, mot Tokagjelet, startar klokka 6.30, 7.00, 9.30, 11.30, 16.30, 18.30, 22.30 og 00. Motsett veg køyrer kolonnane klokka 6.45, 7.15, 9.45, 11.45, 16.45, 18.45, 22.45 og 00.15.
Ifølgje meldinga er den nye ordninga komen i stand i samarbeidmed Kvam herad, næringslivet i Kvam og Skyss.
Kåre Olav Aldall i vegvesenet opplyser at det enno ikkje er sikkert vegen vert opna permanent 11. november, slik planen har vore. Det kjem an på framdrifta i sikringsarbeidet og vêrtilhøva, opplyser han.

Naterstad vil trekkja seg
Publisert: 30.10.2013
Arkivfoto: Even Norheim Johansen
 
Varaordførar i Kvam, Atle Naterstad (Ap, biletet), har søkt om fritak frå alle politiske verv i Kvam herad. Han stadfestar det overfor HF.
Ifølgje ordførar Asbjørn Tolo (H) vil søknaden truleg verta handsama av heradsstyret når budsjettframleggewt vert lagt fram tysdag. Tolo fortel at partia som samla seg om val av ordførar og varaordførar etter valet i 2011, er samde om å peika ut Borghild Storaas Ones (Ap) til ny varaordførar dersom Naterstad får fritak.

Skal drøfta ordning
Publisert: 30.10.2013
Det er enno uvisst korleis trafikkreguleringa vert i Tokagjelet når portalen til Snauhaugtunnelen skal byggjast opp att etter raset 15. september. Ifølgje ei melding frå Statens vegvesen skal saka drøftast med Kvam herad og næringslivet i Kvam. Målet er ei best mogeleg ordning.
Måndag vart kolonnekøyringa utvida. Kolonnane køyrer om morgonen, føremiddagen, ettermiddagen og kvelden.
I helga tok arbeidarane som sikrar fjellsida på rasstaden ein pause på eitt døger fordi dei var trøytte. Meldinga fekk ordførar Asbjørn Tolo (H) til å påpeika at folk i Kvam òg er trøytte etter vegstenging i seks veker. Stenginga røyner på for mange og kostar lokalsamfunnet mange gonger det sikringa og ryddinga i Tokagjelet kostar. Til dømes har handelsstanden hatt ein nedgang i omsetnaden på 30–35 prosent, hevdar Tolo.
– Det byrjar bli vanskelegare å driva for fleire. Stenginga kostar betydelege summar kvar dag, skriv Tolo.
Han har fått oppmoding frå Norheimsund næringslag om å opna vegen i ein lengre både laurdag og sundag komande helg. Tolo seier han har fått signal om det truleg vil lata seg gjera.
Statens vegvesen melder onsdag ettermiddag at det enno ikkje er teke ei avgjerd, men at dei nye opningstidene som skal gjelda frå fredag, vil verta kunngjorde torsdag.

Midt på treet for kvinnelag
Publisert: 29.10.2013
Ingrid Neteland Bjerkan (t.h.) kjempar om ballen i kampen mot Sund.
Foto: Sigbjørn Linga

Kvinnelaget til Norheimsund fotballklubb enda om lag midt på tabellen i den fyrste sesongen. Laget tapa 1–3 for den suverene serievinnaren sundag.
Les meir i HF i dag.

Opprykk for gutar
Publisert: 29.10.2013
Benjamin Mikkelsen dreg til mot Flaktveit.
Foto: Sigbjørn Linga

Gutelaget til Øystese rykte opp til 2. divisjon sundag. Laget slo Flaktveit 10–2 i siste kampen.
Les meir i HF i dag.

Best på overtid
Publisert: 29.10.2013
Kampen mot Gneist vart avslutta med jubelscener og maskulin nærleik.
Foto: Bård Valvatne
 
Norheimsund låg lenge tynt an, men to seine skåringar berga vona om krinsmeistertittelen i 5. divisjon sundag. Gneist tapa 3–4 for kvemmingane.
Les monaleg meir i HF i dag.

Akademikarar slo slitarar
Publisert: 29.10.2013
Sofaslitarane drøftar taktikk. Kanskje.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Lærarlaget frå Øystese vann knokkelcupen i Øystese laurdag. Dei andre som deltok, var Sofaslitarane, Ålvik og Strandebarm.

Stor ståhei for ny skule
Publisert: 29.10.2013
Foto: Bård Valvatne

Det var trongt i gangane då den nye skulen i Norheimsund vart markert med mellom anna elevinnslag, talar, lærardans og 140 kaker torsdag.
Les meir i HF i dag.

Presenterer budsjettet i Jondal
Publisert: 28.10.2013
Klokka 16 måndag presenterer rådmannen sitt budsjettframlegg for 2014 i rådhuset. Møtet er ope for alle.

Usamde om vegen vidare
Publisert: 25.10.2013
Bjarne Mo (H, t.v.) og Jostein Ljones (Sp) drøfta vegen vidare i kampen for hardangertunnelen tysdag.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Jostein Ljones (Sp) meiner kvemmingane må kjempa for både opprusting av Tokagjelet og tunnel under Kvamskogen. Kjell Helvik og Jan Tjosås i kommuneadministrasjonen fryktar at tiltak i gjelet kan gjera sjansen for å få tunnelen mindre. Dette kom fram i det andre møtet i samferdslegruppa tysdag. HF var til stades i møtet.
Les meir i HF i dag.

Bowling via mobilnettet
Publisert: 25.10.2013
Frank Tangen spelar bowling over telefon.
Foto: Lars Arvid Oma
 
Raset i Tokagjelet råkar fleire enn næringslivet og pendlarane. Endåtil Kvam bowlingklubb må tilpassa seg.
Les meir i HF i dag.

Opnar veg i ettermiddag
Publisert: 23.10.2013
Europveg 16 mellom Arna og Trengereid skal opnast att om lag klokka 17 i dag, melder Statens vegvesen.

Utvidar kolonnekøyring måndag
Publisert: 23.10.2013
Frå og med måndag vert det mogeleg å koma gjennom Tokagjelet både midt på dagen og seint på kvelden, i tillegg til dei allereie innførde tidspunkta. Statens vegvesen innfører to kolonner kvar veg frå og med klokka 11.30 og éi kolonne kvar veg klokka 23. Kolonnekøyringa på føremiddagen byrjar ved Snauhaugtunnelen, medan køyringa om kvelden byrjar på toppen av Tokagjelet.

Kan verta auka trafikk på fylkesveg 49
Publisert: 23.10.2013
I natt gjekk det eit ras på E16 mellom Arna og Trengereid. Trafikkoperatør Tore Tysse i Statenms vegvesen opplyser at ein som følgje av raset kan rekna med ein viss auke i trafikken  på fylkesveg 49 frå Mundheim til Norheimsund, og vidare på fylkesveg 7 til Voss. Årsaka er at dei tilrådde omkøyringsvegane er dårlege, og at det kan verta kaos dersom mange tunge køyretøy vel dei. Det vil difor vera ein føremon om ein del køyrer via Norheimsund, fortel Tysse.
Dei tilrådde omkøyringsvegane er fylkesveg 137 frå Os til Hegglandsdalen, og fylkesveg 552 via ferjesambandet Hatvik–Venjaneset til Eikelandsosen, og vidare på fylkesveg 48 til Tysse.
Det er uvisst kor lang tid det vil ta før E16 opnar att, fortel Tore Tysse. Ein geolog skal vurdera rasstaden frå helikopter i føremiddag. Det er no lange køar ved raset.

Måtte utsetja kolonnekøyring
Publisert: 22.10.2013
Mykje vatn i vegbanen medførde at kolonnene med bilar som skulle køyra gjennom Tokagjelet frå klokka 18 i kveld, vart seinka med om lag førti minutt, melder Statens vegvesen.

Flyttar frå Steinsdalen til Vikøy i 2014
Publisert: 22.10.2013
Styreleiar Eivind Straumstein og rekotr Brit Gjerde Voster jublar over kjøpet av eigedomen som tidlegare rommar Vikøy/Aksnes skule.
Foto: Lars Arvid Oma

Norheimsund friskule flyttar i 2014 til Vikøy. Friskulen har kjøpt nedlagde Vikøy/Aksnes skule for tre millionar kroner.
Les meir i HF i dag.

Følgjer godt med på vêret
Publisert: 22.10.2013
Det er meldt store mengder regn i dag. Seksjonsleiar Lars Øyre i Statens vegvesen seier til HF at entreprenøren som arbeider med å sikra rasstaden i Tokagjelet, vil følgja godt med på utviklinga i tilfelle det skulle verta risiko for nedfall. Det meste av fjellsida er sikra, men vatnet har ein tendens til å riva med seg små steinar som kan vera farlege nok.
Øyre opplyser at risikoen for snø og kulde, og dermed vanskelege arbeidsforhold under bygginga av tunnelportalen, er ei viktig årsak til at vegvesenet ynskjer god framdrift.
Fleire seier til HF at dei meiner vegen burde vore opna oftare og lenger, og at ein heller kunne ha utsett den siste sikringa litt. TIl dømes meiner Rolf B. Bergesen, næringsdrivande på Kvamskogen, at vegvesenet ikkje ser ut til å ta inn over seg dei alvorlege følgjene av vegstenginga.
Øyre forsikrar at vegvesenet ser konsekvensane, og seier det kan verta aktuelt med meir opning av vegen alt før helga. Den største kranen som vert nytta i arbeidet, skal etter planen snart fjernast. Då vil det verta monaleg enklare å opna vegen oftare, fortel Øyre.

Aksjonsdag Noreg rundt
Publisert: 20.10.2013

Solveig J. Valland (t.v.), Reidun Skålheim Solberg og Ingunn Bjørke finn seg søtsaker etter å ha levert frå seg bøssene til ordførar Asbjørn Tolo, som er leiar i tv-aksjonskomiteen i Kvam, i Sparebanken vest sine lokale i Norheimsund.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Inntektene frå tv-aksjonen går i år til Nasjonalforeininga for folkehelse sitt arbeid med demens.
Les meir i HF tysdag.

Vann med Guntveit på banen
Publisert: 20.10.2013
Foto: Sigbjørn Linga
 
Cato Guntveit (biletet) var tilbake på banen då Øystese slo Åkra i den siste kampen i 3. divisjon i år laurdag.
Les meir i HF tysdag.

Snart i mål med vassverk
Publisert: 18.10.2013
Foto: Lars Arvid Oma
 
Raset i Tokagjelet medførde utfordringar for entreprenøren, men det nye vassverket på Kvamskogen nærmar seg mål.
Les meir i HF i dag.

Festa i gamleskulen
Publisert: 18.10.2013
Foto: Bård Valvatne

Tysdag var ei av dei store høgtidene til muslimane markert i gamleskulen på Norheim i Norheimsund.
Les meir om festen i HF i dag.

Tokagjelet opnar så smått måndag
Publisert: 17.10.2013
Måndag morgon slepper den fyrste bilen forbi rasstaden i Tokagjelet sidan 15. september. Klokka 6.30 går den fyrste kolonna med bilar frå Norheimsund-sida av Snauhaugtunnelen. Den neste kolonna går klokka 7.00. På veg ned att tek leiebilen med seg bilar frå Kvamskogen-sida. Om ettermiddagen er tidspunkta for dei to planlagde kolonnene frå Kvamskogen-sida 18.00 og 18.30. Kjem ein for seint, må ein ta ein av omvegane.
Les meir i HF fredag.

Ikkje ferdig før julemånaden
Publisert: 14.10.2013
Foto: Bård Valvatne

Bilistane må finna seg i å stå og køyra i kø på strekkja Vikøy–Norheimsund til desember. Vegarbeidet er kraftig seinka.
Les meir i HF tysdag.

Festival i strålande sol
Publisert: 14.10.2013
Ragnar Skogheim (t.v.) vann amatørklassen i sidertevlinga. Her er han med dommarane Fredrik Saroea, Vidar Valland Klausen og Hanne Frostad.
Foto: Åsmund Soldal
 
Vel 1.800 personar var innom dei ulike arrangementa til Hardanger frukt- og siderfestival, tippar arrangøren sjølv.
Les meir om tilskipinga i HF tysdag.

Vil halda i hop
Publisert: 14.10.2013
Leiar Ingebjørg Winjum (V) og ordførarkollegaene i Hardangerrådet drøftar kommunekartet.
Foto: Sigbjørn Linga

Hardanger-kommunane bør ikkje flørta med andre kommunar, men slå seg saman med kvarandre til éin eller fleire kommunar. Det var ei av meiningane som kom fram då Hardangerrådet drøfta kommunestruktur torsdag.
Les meir i HF tysdag.

Leiteaksjon på Kvamskogen
Publisert: 12.10.2013
Ei mor med tre born gjekk seg laurdag kveld vill på veg ned frå Byrkjefjell til Kvamskogen, opplyser operasjonsleiar Morten Kronen i Hordaland politidistrikt. Politiet og hjelpekorpsmannskap frå Kvam byrja leita etter følgjet klokka 19.30.

Naudløysing gjev dobbeltrom
Publisert: 11.10.2013
Fire enkeltrom i korttidsavdelinga ved rehabiliteringssenteret på Toloheimen vert truleg dobbeltrom. Kvam heradsstyre løyvde tysdag 200.000 kroner til naudtiltak for å avvikla ventelistene i helse- og omsorgseininga.
– Tomannsrom er betre enn ingen rom, påpeika forslagsstillar Bjørgulv Hauger (Frp).
Dobbeltromma vert finansierte ved at ein hentar pengane frå det budsjetterte overskotet i år. Ekstraløyvinga skal etter planen letta trykket til politikarane har vedteke budsjettet for 2014.
 
Les meir i HF fredag.

Ramsalt frå revisjon
Rolleblanding, dårleg planlegging, manglande styring, innkjøp utan utlysing, byggjetabbar og budsjettsprekk prega utbygginga av Jondal vassverk, meiner Indre Hordaland regisjonsdistrikt.
Det haglar av knusande konklusjonar i rapporten etter forvaltingsrevisjon av vassverkprosjektet. Revisjonsdistriktet brukar om lag femti sider til å fortelja soga om eit mangeårig prosjekt som enno ikkje er fullkome.
 
Les meir i HF fredag.

Automatisk lagarbeid på Lid
Publisert: 11.10.2013

Ordførar Asbjørn Tolo (H) opna tysdag landets fyrste automatiske produksjonsline i sitt slag på Lid jarnindustri AS.
Foto: Åsmund Soldal
 
Lid jarnindustri AS i Steinsdalen auka produksjonskapasiteten, effektiviteten og presisjonen mange hakk tysdag. Den mekaniske verksemda er fyrst i landet med å få ei produksjonsline i drift, slik at ulike robotar samarbeider automatisk. Ein gigantisk laserbrennar og ei kraftig knekkpresse gjer mestedelen av jobben.
Starten vart markert med snorklipping og kakefest for tilsette og leverandørar.
– Investeringa på nesten 18 millionar kroner styrkjer konkurransekrafta til merkevara Dalen, seier marknadssjef Dag Rune Lid (t.v.) til HF.
 
Les meir i HF fredag.

Om mat og tenner
Publisert: 11.10.2013

Kokk Frode Aga gjev lure tips om filetering og om kvar ein får kjøpt den beste auren.
Foto: Åsmund Soldal
 
God tannhelse og god mat stod i fokus då verdsdagen for eldre vart markert i Norheimsund tysdag. Den offentlege tannklinikken i Norheimsund mobiliserte nesten heile staben for å informera om korleis eldre bør ta vare på tanngarden. Fjernsynskokk Frode Aga laga matrettar som dei fleste bør kunna tyggja. Kjøkenseansen på Norheimsund skule vart ei munter stund. Aga er nemleg ei oppkome av morosame soger. Over femti pensjonistar deltok på markeringa, som var arrangert av tannhelsetenesta og Kvam eldreråd.
 
Les meir i HF fredag.

Kan nærma seg smutthol i Tokagjelet
Publisert: 09.10.2013
Statens vegvesen kan koma til å sleppa bilar forbi rasstaden i Tokagjelet om morgonen og ettermiddagen om halvanna veke.
Les meir i HF fredag.

Sprang i gråvêr
Publisert: 08.10.2013
Margaret G. Drivenes delte ut medaljar til alle som sprang barneløpet.
Foto: Bård Valvatne

Vêret var dårleg, men deltakinga god i Tørvikbygdløpet sundag. Ingen nye rekordar vart sette på det sleipe underlaget.
Les meir i HF i dag.

Rota bort sigeren
Publisert: 08.10.2013
Sebastian Skåre Tune (t.v.) og Øystese tapa kampen på overtid laurdag.
Foto: Bård Valvatne

Øystese har hatt ein tendens til å rota bort poeng på overtid. Laurdag skjedde det igjen i 3. divisjon for herrar.
Les meir i HF i dag.

Ein uthaldande type
Publisert: 08.10.2013
Kjell Inge Tufte Tyssen på toppen av eit av dei mest nytta turmåla i Kvam: Torefjell.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Kjell Inge Tufte Tyssen er ofte heilt på tur. Leiaren i Kvam turlag er ikkje typen til å sitja i stova og glo. Det har mykje meir føre seg og springa opp på og ned att frå eit fjell, slik han ser det.
Les meir om karen i HF i dag.

Ny lensmann er tilsett
Publisert: 04.10.2013
Terje Sperrevik frå Os er tilsett som vikarierande lensmann i Kvam og Samnanger frå 1. november. Berre han og Andor Helgheim, som har fungert som lensmann ei tid, søkte.
Les eit intervju med Sperrevik i HF i dag.

Klar tale frå rådmannen
Publisert: 04.10.2013
Foto: Sigbjørn Linga

Rådmann Arild McClellan Steine (biletet) la ikkje all verda mellom då han innleidde budsjettprosessen i haust i formannskapsmøtet tysdag. Han oppmoda politiikarane om å vera mindre opphengde i detaljar, heva blikket og engasjera seg meir i dei viktige og overordna spørsmåla. Deretter fekk han spørsmål om det er mogeleg å berga biblioteket i Øystese.
Les meir i HF i dag.

Nøgd med plateslepp
Publisert: 04.10.2013
Foto: Sigbjørn Linga
 
Torsdag kom den nye plata til Gisle Torvik frå Tørvikbygd. Laurdag var det platesleppkonsert i Norheimsund.
Les meir i HF i dag.

Vil ikkje ha fleire kraftverk her
Publisert: 04.10.2013
Arkivfoto: Sigbjørn Linga

Bør politikarane i Kvam setja foten ned for all vidare kraftutbygging i Fyksesundet? Ja, meiner rådmannen. Formannskapet er usamd. Tysdag avgjer heradsstyret.
Les meir i HF i dag.

Markerer eldredagen i Kvam
Publisert: 04.10.2013
Tysdag vert eldredagen markert i Kvam. Bak arrangementet står Kvam eldreråd og tannhelsetenesta i Hordaland fylkeskommune.
– Eldredagen er ei årleg markering som finn stad i heile landet. I Kvam har dagen vorte markert i mange år. Me har hatt ulike tema frå år til år, fortel leiar i Kvam eldreråd, Kirsten Aase.
Årets tema er mat for eldre. Eldrerådet har invitert kjendiskokk Frode Aga frå Ålvik for å læra deltakarane å laga ernæringsmessig gode matrettar. Arrangementet finn stad på Norheimsund skule.
– Rettane er tilpassa einslege eldre som bur for seg sjølve. Når ein er åleine, tek ein gjerne litt lett på matlaginga. Ein tenkjer kanskje at det er jo berre meg. Men det svarar seg ikkje i lengda, seier Aase.
Eldrerådsleiaren fortel at det vert smaksprøvar og litt anna på programmet i tillegg til kokkeleringa. Deltakarane treng ikkje melda seg på.
– Me innrettar oss etter kor mange som kjem, understrekar Aase.
Tannhelsetenesta byrja samarbeida med Kvam eldreråd om eldredagen i fjor. Folkehelsekoordinator innan tannhelse, Martha Nødtvedt Sandven, fortel at føremålet er å informera om tannhelse og kva rettar dei eldre har.
– Det vert informasjon, opplysing og matlaging. Mat er viktig for både kropp og tenner, seier Sandven.
Kvam eldreråd har fått stønad frå Kvam herad til arrangementet. Elles har eldrerådet hatt mange velvillige hjelparar i samband med tilrettelegginga av markeringa.
– Eldre utgjer ein stor del av det norske samfunnet. Det vert stadig fleire av oss, så kvifor ikkje ha ein dag der eldre er i søkjelyset? seier Aase.

Er ja/nei-spørsmål vanskelege å svara på?
 
ja nei