24. mars 2017

Sende søknadene og tilrådinga til eine søkjaren

Ein av åtte søkjarar, Kvam næringsråd, var mellomledd og kontaktperson då søknadene og tilrådinga om kompensasjonsstønad kom til Kvam herad.


24. Mars 2017

Blæs opp til dans

Kvemmingar som vil trimma dansefoten, bør oppsøkja Øystese i helga.


23. Mars 2017

I sorg etter trefelling

Onsdag vart fire bjørketre i Øystese sentrum saga ned. Nick Christensen kallar inngrepet vandalisme. Heradsgartnar Nils J. Drage meiner sentrum er finare utan trea.


23. Mars 2017

– Naturinngrep kan skremma vekk turistane

Sjølv om kraftutbygging genererer inntekter, kan urørt natur vera meir verd, meiner direktør i NCE Tourism, Dag Aksnes.


21. Mars 2017

Ber om plan for Tokagjelet

Hordaland fylkeskommune ber Statens vegvesen starta arbeidet med ein kommunedelplan for fylkesveg 7 forbi Tokagjelet.


21. Mars 2017

Årsmøte i Øystese idrettslag: Fotballen kan verta skild frå idrettslaget

På årsmøtet i Øystese idrettslag onsdag skal laget vurdera om Øystese fotball skal ut av laget etter eit ønske frå fotballklubben.


20. Mars 2017

Fleire brotsverk i Kvam og Jondal

Talet på melde lovbrot auka med 13,4 prosent i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt i fjor. I Jondal var auken på 35,3 prosent.


18. Mars 2017

Ap snur pendelen i legekontorsaka

Kvam Ap vil likevel ikkje leggja ned legekontoret i Ålvik. Det store spørsmålet vert kva Sp landar på.


E-avis
Følg HF på Facebook