10/4/2015
Postadresse:
Boks 94
5601 Norheimsund

Telefon: 56 55 00 20
Faks: 56 55 00 21
Tipstelefon: 90 13 11 88

Foretningsavdeling:
annonse@hf.no

Redaksjon:
redaksjon@hf.no

Ansvarleg redaktør:
Sigbjørn Linga
linga@hf.no

I einsam majestet
Publisert: 28.09.2015
Foto: Bård Valvatne 
 
Kjetil Dyrvik (biletet) var raskast av skarve fire deltakarar i konkurranseklassen i Øystesetrimmen sundag. Til gjengjeld auka talet på mosjonistar.
Les meir i HF tysdag. 

Forklarar skulesprekk
Publisert: 28.09.2015
Arkivfoto: Lars Arvid Oma 
 
Opprustinga av Norheimsund skule (biletet) skulle kosta 50 millionar. Sluttsummen vert 135 millionar. Korleis kunne det enda slik? Rådmannen har gjort eit nytt forsøk på å forklara kva som har skjedd.
Les meir i HF tysdag. 

Fekk kika inn i avstengd verd
Publisert: 21.09.2015
Foto: Vilde G. Oppedal
 
Elkem Bjølvefossen AS arrangerte open dag for fyrste gong på fleire år laurdag. Mange nytta høvet til å sjå kva som føregår bak porten.
Les meir i HF tysdag. 

Larsgard fekk støtte av KrF
Publisert: 18.09.2015
Arkivfoto: Sigbjørn Linga 
 
Jon Larsgard (Sp, biletet) held fram som ordførar i Jondal. Sp vart samd med KrF om ein intensjonsavtale torsdag kveld. Reidun Haugen Dalseth (KrF) vert varaordførar. KrF er gjennom avtalen sikra plass i dei politiske utvala.
Les meir i HF tysdag. 

Tingar om makt i kveld i Jondal
Publisert: 17.09.2015
I kveld møtest partia i Jondal for å drøfta samarbeid. Det opplyser ordførar Jon Larsgard (Sp). Sp fekk ein oppslutnad på 45 prosent i valet måndag.
Les meir i HF fredag. 

Fire år gammalt vedtak møter motbør
Publisert: 17.09.2015
Nils Eivind Stranden (t.v.) og Lars Ese Ur i teknisk eining i Kvam herad orienterte om planane på Notaneset.
Foto: Bård Valvatne
 
Planane om eit stort kloakkreinseanlegg på Notaneset i Øystese – av fleire kalla indrefileten – vekte oppsikt på eit folkemøte i bygda onsdag kveld. Heradsstyremedlem Siriann Lillevik (KTL) sa ho aldri hadde støtta plasseringa i 2011 om ho hadde visst omfanget av tiltaket.
Les meir i HF fredag.
 
Slik ser dagens bygg med reinseanlegg ut på Notaneset. Det nye vert monaleg større.
Foto: Lars Arvid Oma 

Jostein Ljones ny ordførar i Kvam
Publisert: 16.09.2015
Jostein Ljones, Heidi Sandven Botnen og Ottar Steinar Randa er dei nye frontfigurane i kvammapolitikken. Her er dei fotograferte utanfor Kvam rådhus etter tingingane i kveld.
Foto: Sigbjørn Linga 
 
Jostein Ljones (Sp) vert ny ordførar i Kvam i oktober. Sp, KrF og H samla seg i kveld om valet. Heidi Sandven Botnen (KrF) vert varaordførar. Ottar Steinar Randa (H) vert leiar i planutvalet. Målet er å få til ei politisk plattform partia kan stå saman om til det konstituerande møtet i det nye heradsstyret i oktober. Det opplyser trioen til HF.
Les meir i HF fredag. 

Kandidatane klare i Kvam
Publisert: 15.09.2015
Kandidatane er kåra i valet i Kvam. Følgjande har fått fast plass i heradsstyret:
 
SV (3,7 prosent):
Øyvind Larsen
 
V (4,8 prosent)
Helge Karlsøen
 
MDG (5,1 prosent):
Kari B. Mostad
 
H (10,5 prosent)
Ottar Randa
Hallgeir Torpe
Sølvi Berge
 
Frp (12 prosent)
Bjørgulv Hauger
Frode Nygård
Torleif Hauger 
 
KrF (12, prosent):
Heidi Sandven Botnen
Arne Sandven
Lisbeth F. Oma
 
Ap (20,6 prosent):
Borghild Storaas Ones
Even Øyri
Halvard Lilletveit
Karin Mo Valland
Gunnar Skeie
Nils Drage
 
Sp (31 prosent):
Jostein Ljones
Herleif Tveit
Heidi E. Ørjansen
Svein J. Stuve
Kari Torpe
Siv Håbrekke
Ingunn Karin Torvik
Torgeir Magnar Børve  
Hallstein Mo

Valstyret skal godkjenna valet klokka 15 i ettermiddag.
Lista viser mellom anna at Ålvik har fått inn fem representantar i fem ulike parti.
Jostein Ljones (Sp) seier til HF at han reknar det som naturleg at han vert ordførar, og at han reknar Sp som valvinnar med 31 prosent av røystene. 

Sp vert størst i Kvam
Publisert: 14.09.2015
Jostein Ljones (nummer tre frå høgre) og Sp ligg an til å få tre fleire heradsstyremedlemer dei neste fire åra. Kari Mostad (i grøn t-skjorte) ligg an til å få éin plass, til liks med SV og V (som sit til høgre for Ljones). Biletet er frå ein debatt i Norheimsund torsdag.
Foto: Sigbjørn Linga 
 
Førehandsrøystene narra kvemmingane litt i år. Når 95 prosent av røystene er talde opp, ser Sp ut til å bli størst igjen med 31,2 prosent av røystene og heile 9 mandat i heradsstyret, mot dagens 6. Ap går fram til 6 mandat med 20,7 prosent av røystene. Ap og Sp får dermed fleirtal dersom dei får til eit samarbeid.
KrF ligg an til å få 12,3 prosent og 3 mandat, like mange som Frp med 11,9 prosent. H mistar 1 mandat med 10,5 prosent og ser ut til å få 3 representantar. SV, V og MDG ligg an til å få 1 mandat kvar.

Forskar på islast
Publisert: 15.09.2015
Foto: Lars Arvid Oma
 
Eit forskingsprosjekt i Ålvik-fjella skal røpa kor stor islast kraftlinene er utsette for.
Les meir i HF i dag. 

Torgdag med suksess
Publisert: 15.09.2015
Foto: Sigbjørn Linga 
 
Torgdagsarrangørane i Norheimsund var heldige med vêret. Dermed vart frammøtet godt laurdag.
Les meir i HF i dag. 

Både Ap og H fram, Sp og KrF tilbake
Publisert: 14.09.2015
Når 97 prosent av røystene i Jondal er opptalde, ligg både H og Ap an til framgang. Ap har fått 24,1 prosent og H 18,4 prosent av røystene. Sp har fått 45,7 prosent, medan KrF har fått 11,8 prosent. Einaste endring i kommunestyret vert då at H får eitt mandat frå Sp, noko som veltar fleirtalet til Sp.

Sp kan mista fleirtalet i Jondal
Publisert: 14.09.2015
Førehandsrøystene tilseier at Sp ikkje får reint fleirtal ein gong til i Jondal. Partiet fekk 45,8 prosent av røystene. Ap fekk 21,4 prosent av røystene, ein liten tilbakegang dersom det endelege resultatet vert om lag slik. Valvinnar vert kanskje H, som går fram med 7,4 prosentpoeng til 19,6 prosent av førehandsrøystene.
Dersom resultatet vert ståande, må både KrF, H og Ap gå i lag for å danka ut Sp i forhandlingane etter valet. Mandatfordelinga vert slik ut frå førehandsrøystene: Sp 8, Ap 4, H 3 og KrF 2.

Ap størst så langt
Publisert: 14.09.2015
Borghild Storaas Ones og Ap sanka flest av førehandsrøystene i Kvam.
Foto: Sigbjørn Linga 
 
Ap og Miljøpartiet dei grøne er valvinnarar i Kvam dersom førehandsrøystene gjev eit rett bilete av valet. Partiet fekk 24,2 prosent av førehandsrøystene. Sp fekk 22,6 prosent. KrF fekk 14,9 og Frp 11,8 av førehandsrøystene, og H 10,2 prosent. Miljøpartiet dei grøne fekk 8,2 prosent av førehandsrøystene, om lag dobbelt så mykje som SV og V.
Mandatfordelinga vert slik ut frå førehandsrøystene: Ap 7, Sp 6, KrF 4, H 3, Frp 3, MDG 2, V 1 og SV 1. Det inneber at Sp får like mange som i dag, medan Ap aukar med tre medlemer i heradsstyret. KrF får like mange som i dag, H mistar ein, SV og Frp blir som før, V mistar éin, og MDG får inn to.

Siste debatt før valet
Publisert: 10.09.2015
Foto: Sigbjørn Linga
 
I kveld gjekk siste toget for kvammapolitikarar som vil briljera på ei offentleg scene før valdagen måndag. Kvam næringsråd skipa til debatt på Norheimsund skule.
I HF fredag kan du lesa fleire artiklar om kommunevalet i Kvam og Jondal. Mellom emna er fulldeling på Jondal skule, gang- og sykkelveg frå Jondal sentrum til Sætveithagen, eigedomsskatt i Kvam og oppretting av eit kommunalt tomteselskap.
Les meir i HF fredag. 

Tilbake på gamle tomter
Publisert: 10.09.2015
Foto: Lars Arvid Oma 
 
Arvid Fosse (t.h.) kjem frå Strandebarm, men har vore i Canada i nesten femti år. I ungdomen spela han i kvammabandet The Shivers. Denne veka er han i Kvam for å øva inn shadowsmusikk med gamle kjende og opptre på Torgdagen laurdag.
Les meir i HF fredag. 

Markerer utdanning med konsert
Publisert: 10.09.2015
Foto: Lars Arvid Oma 
 
Anita Forselius (biletet) i Strandebarm har gjennomført songpedagogutdanning i København. For å feira, slår ho til med ein konsert saman med fleire musikarar på Thon Hotel Sandven fredag.
Les om henne i HF fredag. 

Frist for lesarinnlegg
Publisert: 09.09.2015
Fredag gjev HF ut siste avis før valet måndag, og køen av lesarinnlegg er veksande. Me minner om at fristen for å få lesarinnlegg vurderte til avisa fredag, er klokka 9 torsdag. Grensa for lengda på innlegga er 900 ord, men me føretrekkjer kortare tekstar.

Lokal musikkhistorie mellom to permar
Publisert: 07.09.2015
Foto: Sigbjørn Linga
 
Håkon Valland (t.v.) og Jon Kjosås har gjeve ut bok om "piggtrådmusikken" i Kvam på 1960-talet.
Les meir i HF tysdag. 

Innser at det kan bli tøffe val
Publisert: 07.09.2015
Alf H. Brekke var møteleiar i Strandebarm. 
Foto: Sigbjørn Linga
 
Sjølv om ingen av partia har fylt programma med kutt, vedgjekk fleire av toppkandidatane i Kvam i ein debatt i Strandebarm sist veke at økonomiske utfordringar kan føra til tøffe prioriteringar dei neste fire åra. Men Jostein Ljones (Sp) nekta for at politikarane har vore uansvarlege.
Les meir i HF tysdag. 

Freista sjarmera veljarane
Publisert: 07.09.2015
 
 
Ordførarkandidat Olav-Magnus Hammer var ein av mange som brukte både retoriske og fysiske verkemiddel, som roser, for å sanka røyster i Lasselunden i Jondal laurdag. Nokre amerikanske studentar som var innom, var imponerte over kor fredeleg valkampen var.
Les meir i HF tysdag. 

I eitt med naturen
Publisert: 07.09.2015
Jondølingane samla seg ved Vassendvatnet. Til venstre står landsbylos Sigrid Brattabø Handegard. 
Foto: Sveinung Selsvik
 
I helga sov vel hundre personar ute i organiserte former både i Kvam og Jondal.
Les meir i HF tysdag. 

Opnar mellom Ålvik og Kvanndal i kveld
Publisert: 07.09.2015
Fylkesveg 7 opnar ved Lussandberget i kveld klokka 20. Det melder Statens vegvesen i ei pressemelding. 

Studerte bønder på nært hald
Publisert: 04.09.2015
Nils Neteland (t.h.) i Neteland samdrift fortalde Knut Storberget nokre pauli ord om det å vera bonde i 2015.
Foto: Sigbjørn Linga 
 
Landbrukspolitisk talsmann i Ap, Knut Storberget, fekk høyra at vilkåra for relativt små vestlandsbruk er dårlege då han vitja Kvam og Jondal tysdag.
Les meir i HF fredag. 

Ulukke i Øystese
Publisert: 03.09.2015
Foto: Privat 
 
Ein moped og ein lastebil kolliderte i svingen nedom Øystese gymnas i Øystese i dag. Mopedføraren er ved medvit, men har smerter i ein fot. Det er 30-sone på ulukkesstaden, melder Hordaland politidistrikt på Twitter.

Valdebatt i Strandebarm
Publisert: 02.09.2015
Torsdag kveld skipar grendeutvala på strekkja Innstranda–Mundheim til valdebatt for listetoppane i kommunevalet i Kvam. Alf Brekke skal leia debatten i kantina på Strandebarm skule.

Kan flytta heim att
Publisert: 02.09.2015
Slik såg løa ut etter brannen. I framgrunnen står gasstanken som førte til evakueringa.
Foto: Sigbjørn Linga 
 
Faren er no over på Mundheim etter at gassflaska er teken ut av branntomta og senka i sjøen, melder Hordaland politidistrikt på Twitter. 
Innbyggjarane kan flytta heim att etter eit kort informasjonsmøte med politiet.  

Mundheim evakuert igjen
Publisert: 02.09.2015
Klokka 10.15 vart innbyggjarane i Mundheim sentrum evakuerte igjen etter at det vart oppdaga ein tank med 11 kilo propan inne på branntomta. 
– Ein slik tank kan medføra ein kraftig eksplosjon viss den går av, seier operasjonsleiar Morten Kronen i Hordaland politidistrikt. 
Rett før klokka 11 opplyste brannvesenet om at dei går inn på branntomta for å lokalisera propantanken samstundes som det spyler vatn på den for å kjøla den ned.
– Ein vil deretter anten ta med flaska ut og senka den i fjorden, viss den er kald nok, eller skyta hol på den og utføra ei kontrollert avbrenning, opplyser Kronen. 

Mundheim sentrum evakuert
Publisert: 02.09.2015
Slik ser det ut på branntomta i dag. Om lag to tusen kyllingar strauk med i brannen.
Foto: Sigbjørn Linga 
 
 
Slik såg det ut då det brann på tomta i natt. 
Foto: Peter Mundheim 
 
Heile Mundheim sentrum er evakuert på grunn av eksplosjonsfare. Ei løe med om lag to tusen kyllingar brann ned i natt. Bak løa var det ein propantank med 1.200 liter propan, og inne i løa var ein tank med 600 liter diesel. På grunn av eksplosjonsfaren valde brannvesenet å evakuera alle som bur innanfor ein radius på 400 meter frå løa og stengja fylkesvegane i området, fortel Morten Kronen, operasjonsleiar ved Hordaland politidistrikt.
– Hadde propantanken gått i lufta, hadde det blitt ein kjempesmell. Det var viktig for brannvesenet å både sløkkja brannen og kjøla ned propantanken, seier Kronen. 
Anne Mundheim og Jarle Johansen som eig løa, seier dei vart vekte kring klokka 03.30 av nabo Peter Mundheim. Han seier til HF at han vakna av røyklukt på soverommet der han sov med vindauga ope, og varsla straks brannvesenet og naboar. 
15 hus med til saman 22 personar vart evakuerte. Dei er samla i ungdomshuset på Oma. Brannårsaka er ukjend. Det lokale brannvesenet i Kvam fekk hjelp av mannskap frå Fusa. Til saman har tjue personar arbeidd med å sløkkja brannen.
Løa inneheldt om lag to tusen kyllingar. Eigarane driv kyllingproduksjon for Homlagarden på Aksnes.
Brannvesenet i Bergen sa i natt til NRK at løa var overtent då brannvesenet kom til staden, og at kyllingane neppe kunne reddast.
Klokka 7.30 opplyste Kronen at eksplosjonsfaren var over og vegen opna for trafikk. Arbeidet med å sløkkja siste rest av brannen pågjekk framleis, og politiet og brannvesenet sat i møte for å vurdera når dei evakuerte kunne reisa heim. 
Klokka 9 vart det varsla at dei evakuerte kunne få reisa heim om ein halvtime. 
HF kjem tilbake med meir informasjon.
 
 
Evakuerte vart samla i ungdomshuset Fritun på Oma. Tilsette i pleie og omsorg i Kvam herad kom til staden for å sjå til dei evakuerte, og tilbaud dei frukost etter at Joker-butikken velvillig opna dørene før opningstid. 
Foto: Sigbjørn Linga 

Opprettar båtrute mellom Ålvik og Kvanndal
Publisert: 31.08.2015
Frå og md tysdag morgon går det båt mellom ferjekaien i Kvanndal og den gamle dampskipskaien i Ålvik. Skyss har hjelpt Statens vegvesen med å få på plass båtruta. Fylkesveg 7 ved Lussandberget har vore stengd sidan førre måndag, og vil vera stengd minst til fredag.
Vegstellet opplyser i ei pressemelding at skyssbåten, Helgøy Princess, har ein fart på 25 knop og kan ta 48 passasjerar. Vegvesenet ynskjer tilbakemeldingar om dei oppsette rutetidene, som kan verta endra.
Dei justerte rutetidene finn du her.

Sjefen sjølv går av
Publisert: 31.08.2015
Foto: Lars Arvid Oma 
 
Bjørg Rogde (biletet) har arbeidd på handelslaget i Norheimsund i 41 år. I dag er karrieren som fast tilsett over. Butikksjefen har meldt seg som ekstrahjelp.
Les meir i HF tysdag. 

Kan tapa store summar
Publisert: 31.08.2015
Arkivfoto: Sigbjørn Linga 
 
Kvam herad kan tapa store inntekter dersom eit regjeringsframlegg om endringar i eigedomsskatten vert vedteke. Framlegget er på høyring. Mellom anna skatten på kraftlina i fjellet (biletet) kan verta råka.
Les meir i HF tysdag. 

Vått og godt i Strandadalen
Publisert: 31.08.2015
Foto: Strandebarm idrettslag 
 
Strandadalsløpet vart ein våt affære laurdag. 25 deltok, mellom dei Silje Svåsand og dottera Amalie Svåsand Måge (biletet.
Les meir i HF tysdag. 

Lussandberget stengt til fredag
Publisert: 31.08.2015
Fylkesveg 7 vert stengd ved Lussand minst til fredag. Det melder Statens vegvesen etter ei ny geologvurdering i dag.
Les meir i HF tysdag. 

Vegstenging fører til ulemper for smelteverk
Publisert: 30.08.2015

Lussandberget er framleis stengt, etter ei ny geologvurdering fredag. Årsaka er ei steinblokk som trugar med å rasa ut. Blokka var fredag redusert til halv storleik med varsam sprenging, men natt til fredag sklei ho lenger fram.

Entreprenøren har arbeidd på skift i dagslys heile helga for å leggja opp rasvoll på innsida av vegen for å ta vare på vegen dersom blokka fell ned, og for å verna eit bustadhus. Dei som bur i huset, er evakuerte.

Ifølgje Arild Rykkje ved Elkem Bjølvefossen AS fører stenginga mellom Ålvik og Granvin til fleire ulemper for smelteverket i Ålvik. Sju tilsette frå Granvin eller Voss måtte sist veke køyra via Trengereid for å koma på arbeid. I helga arbeidde fire personar frå Voss eller Granvin skift på 12 timar. Dei måtte innkvarterast på hotell.

Rykkje påpeikar at tilsette som har avtale på sjukehuset på Voss, må ta fri heile dagen på grunn av den ekstra reisetida. Kvar veke får smelteverket levert om lag femten vogntog med flis frå Granvin. Lassa må køyrast via Trengereid. Det same gjeld to vogntog med pallar frå Ulvik kvar veke. På toppen kjem ulemper for dagleg varetransport med vogntog til skandinaviske kundar, fortel Rykkje.


Dårleg resultat i dårleg vêr
Publisert: 29.08.2015
Sebastian Skåre Tune ville ha straffespark i denne situasjonen i 1. omgang, men fekk ikkje medhald. 
Foto: Sigbjørn Linga
 
Lyngbø slo Øystese 2–0 på bortebane i ettermiddag. Stillinga var 0–0 halvvegs i 3.-divisjonskampen. 
 

Politisk lupe mot Tørvikbygd
Publisert: 27.08.2015
Foto: Vilde G. Oppedal
 
Stig Aase var ordstyrar då Tørvikbygd grendeutval skipa til debatt i Bygdatun onsdag kveld. Ei rekkje lokale saker vart drøfta i detalj.
Les meir i HF fredag. 

Ordgrense i lesarbidrag
Publisert: 28.08.2015

I desse ordrike valkamptider kan det vera på sin plass å minna om at HF har ei maksimalgrense for lesarinnlegg på 900 ord. Me tek med glede mot langt kortare og konsise innlegg.

I same slengen tillét me oss å informera litt om korleis me fordeler lesartekstar på dei to spaltene Lesaren skriv og Fritt ord: 

Fritt ord er mynta på offentleg ordskifte og meiningsytringar. Innlegg i spalta som inngår i ein løpande debatt og er svar på tidlegare innlegg, bør visa til desse.

Lesaren skriv skal helst ikkje innehalda ordskifte, men kan omfatta til dømes dikt, referat frå turar eller spesielle hendingar, ein tekst om eit emne frå gamle dagar eller anna meir eller mindre kuriøst stoff som andre kan ha glede av å lesa.

Korkje i Fritt ord eller Lesaren skriv er det rom for helsingar, takksemdytringar eller andre innslag som høyrer heime på annonseplass. Slike vil med andre ord ikkje koma på prent under desse vignettane.

Me minner om at fristen for å få bidrag vurderte trykte er måndagar og torsdagar klokka 9. At ein sender teksten før fristen, gjev ingen garanti for trykking i fyrstkomande avis. Kvalitet og relevans i kvart innlegg vert vurdert av redaksjonen.

Redaktør Sigbjørn Linga


Siger til Norheimsund
Publisert: 27.08.2015
Foto: Bård Valvatne 
 
John Koala (i raudt) avgjorde Norheimsund-kampen mot Smørås i 5. divisjon måndag.
Les meir i HF fredag. 

Flytande ordskifte
Publisert: 27.08.2015
Ein del interesserte kvemmingar møtte fram på valferja for å lytta til debatten om Kvam herad.
Foto: Vilde G. Oppedal
 
Nrk Hordaland si valferje vitja Øystese tysdag, og sende direkte både på radio og Internett. Valdebattar for ei rekkje kommunar stod på programmet.
Les meir i HF fredag. 

Tjuveri på Mundheim
Publisert: 25.08.2015

Måndag tok ein eller fleire ukjende gjerningsmenn seg inn i eit bustadhus på Mundheim og stal eit pengebeløp, fortel politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger politidistrikt. Tjuveriet skjedde midt på dagen, og ein ukjent bil vart observert på eigedommen til huseigaren i 12-tida. Bilen var ein eldre BMW kabriolet med sølvgrå lakk og svart tak. Den var norskregistrert og hadde eit registreringsnummer som byrja med bokstavane BR. Helgheim oppmodar alle som har sett noko om å melda frå til politiet.


Fann mystiske kryss på døra
Publisert: 25.08.2015

Tysdag fekk Kvam og Samnanger politidistrikt meldingar frå ein huseigar og ein hytteeigarar som begge hadde funne mystiske kryss på ytterdørene, fortel politioverbetjent Andor Helgheim frå Kvam og Samnanger politidistrikt.

Kven som har teikna kryssa og kvifor er usikkert, men Helgheim fortel at det hender kryss på dører eller postkassar vert brukt av kriminelle til å markera innbrotsmål.

Helgheim oppmodar folk om å vera på vakt og kontakta politiet om dei legg merke til noko mistenkeleg.


Låner 20 millionar til Hardangerbadet
Publisert: 24.08.2015
Om lag femti følgde debatten i rådhuset.
Foto: Sigbjørn Linga 
 
 
Kvam herad går inn med 20 millionar lånte kroner i prosjektet Hardangerbadet i Øystese. Den totale kommunale investeringa er på 90 millionar kroner. 70 av desse millionane skal hentast frå mellom anna spelepengar og momskompensasjon.
Fleirtalet vedtok måndag kveld samrøystes eit framlegg frå Sp om å gå inn i prosjektet med dei 20 millionane. Ap, V, Frp og Paul Ringheim (SV) røysta fyrst for eit framlegg frå Ap om å avslå kommunal deltaking i prosjektet, men dette fall.
Bassenget i Ålvik, Norheimsund og Øystese vert lagt ned som følgje av vedtaket dersom Hardangerbadet vert realisert.
Les meir i HF fredag.

Vil truleg yta 20 millionar
Publisert: 24.08.2015
Sp såg sundag ut til å gå inn for framlegget til rådmannen om å ta opp eit lån på 20 millionar kroner til etableringa av Hardangerbadet KF. Det opplyste Herleif Tveit (Sp), vel å merka med atterhald om at partiet skal ha eit siste gruppemøte rett før dagens heradsstyremøte om saka.
Møtet i Kvam rådhus byrjar klokka 16 og er ope for alle. 

Ulukke i Tokagjelet
Publisert: 21.08.2015
Ein bil med to personar køyrde i fjellveggen i Snauhaugtunnelen i Tokagjelet litt før klokka 20 i kveld. Ein mann og eit barn sat i bilen. Naudetatane er på staden, og fekk ut ein person som sat fastklemt i bilen. Skadeomfanget er ukjent, melde politiet ei tid etter klokka 20. Om lag klokka 20.20 starta politet manuell dirigering forbi ulukkesstaden.
Politiet opplyser at båe i bilen har brotskadar i armen, og politiet utelukkar ikkje heileskaking.

Vart heidra av mållaget
Publisert: 21.08.2015

 
Foto: Bård Valvatne

Sidan 2004 har vaksenopplæringa i Kvam undervist på nynorsk. Ifølgje Noregs mållag (NM) gjev berre 39 av 114 nynorskkommunar i Noreg framandspråklege norskopplæring på nynorsk. Det tykkjer mållaget er altfor få. For å auka talet starta mållaget denne hausten kampanjen Ny norsk. Positiv merksemd er eit verkemiddel i kampanjen, og onsdag vitja NM-leiar Marit Aakre Tennø vaksenopplæringa i Kvam. Med seg hadde ho både blomar og lovord. Vona er at merksemda skal lokka fleire kommunar i området til å velja nynorsk i vaksenopplæringa. 


Slo Fyllingsdalen 2 med eit naudskrik
Publisert: 20.08.2015
Foto: Bård Valvatne

Øystese vann kampen mot Fyllingsdalen 2, men det var så vidt. Kampen måndag baud på sju mål.
Les meir i HF fredag.

To leiingar skal bli til éi på eitt år
Publisert: 20.08.2015
Arkivfoto: Lars Arvid Oma
 
Administrasjonane ved Norheimsund vidaregåande skule og Øystese gymnas (biletet) skal slåast saman innan eitt år. Det har opplærings- og helseutvalet i fylkeskommunen bestemt.
Les meir i HF fredag.

Mange vile høyra om Hardangerbadet
Publisert: 20.08.2015
NRK Hordaland intervjuar varaordførar Borghild Storaas Ones (Ap) og ordførar Asbjørn Tolo (H), som har ulikt syn på kommunal deltaking i Hardangerbadet.
Foto: Sigbjørn Linga

Målt i talet på tilhøyrarar må møtet om Hardangerbadet i Norheimsund onsdag kunna kallast ein stor suksess. Kring 150 møtte fram. Hardangerbadet nytta høvet til å kritisera skeptikarane og presentera prosjektet, somme stilte kritiske spørsmål, og andre skrytte av tiltaket.
Les meir i HF fredag.

Ope møte om Hardangerbadet
Publisert: 18.08.2015
Onsdag kveld arrangerer Hardangerbadet AS ope møte på Thon Hotel Sandven i Norheimsund. Ifølgje dagleg leiar Martin Vik vil selskapet koma med faktaopplysingar om prosjektet og kommentera dei nylege medieoppslaga, ikkje minst i Bergens tidende. Det vert høve til å stilla spørsmål om prosjektet.
Hardangerbadet skriv i ein e-post til gruppeleiarane i dei politiske partia at dei meiner Kvam herad bør yta meir pengar til prosjektet enn rådmannen tilrår. 
Les meir i HF i dag. 

Sp støttar ikkje utsetjing
Publisert: 18.08.2015
Kvam Sp kjem ikkje til å støtta Ap sitt framlegg om å utsetja debatten om Hardangerbadet for å sikra ein meir demokratisk prosess. Det fortel gruppeleiar Herleif Tveit til HF. Han seier Sp ikkje er ferdig med å drøfta sjølve saka, og difor ikkje har avgjort om partiet vil gå inn for kommunal deltaking i prosjektet i Øystese.

Skriv om bygdedyr og valdtekt
Publisert: 18.08.2015
I haust gjev forfattar Agnes Matre ut si andre bok. Handlinga er lagd til Øystese.
Les om boka i HF i dag. 

Gjeting på Mo
Publisert: 18.08.2015
Marianne Byrkjeland var den einaste lokale deltakarane i fylkesmeisterskapen for gjetarhundar i Steinsdalen i helga. I HF i dag kan du sjå korleis det enda.

Meiner kvemmingane må ofra og satsa
Publisert: 18.08.2015
Den som inkje vågar, han ikkje vinn.
Slik kan det kanskje oppsummerast, det store intervjuet med ordførar Asbjørn Tolo (H) i Kvam i HF i dag. HF har spurt Tolo om kvifor han brenn så sterkt for Hardangerbadet. Han snakkar mellom anna om medieoppslaga om saka og habilitetsspørsmåla. 

Falske hentemeldingar kan innehalda virus
Publisert: 14.08.2015

Ei verksemd i Kvam fekk nyleg det som verka vera ein e-post frå Posten. I e-posten stod det at verksemda hadde fått ein pakke som ikkje var henta. Då ein tilsett trykte på ein link for å skriva ut hentelapp, starta dette eit program som krypterte og låste ei rekkje Office-dokument på datamaskina.

Det var Steinar Foss Andersen, dagleg leiar i Kvamnet AS, som tipsa HF om saka. Han fortel at e-posten inneheld logoen til posten, men at språket langt frå var feilfritt. Mellom anna inneheld e-posten overskrifta ”Du har uforloste pakken”.

Andersen fortel at krypteringsprogrammet arbeidde stille i bakgrunnen i ein halv time før verksemda skjøna at noko var gale. Først då nokon prøvde å opna ei av dei krypterte filene og det dukka opp eit krav om å kjøpa eit dekrypteroingsprogram, forstod dei tilsette kva som hadde skjedd.

Andersen har høyrt om fleire verksemder i Hordaland som har fått den same e-posten den siste tida. Han trur ikkje det å kjøpa dekrypteringsprogrammet er ei god løysing om datamaskina vert infisert. 

– Det beste er nok å sletta alle filene som ligg på dei infiserte katalogane, og oppretta filene på nytt frå backup-kopiar, seier han og minner om kor viktig det er å vera på vakt mot e-post som verkar mistenkjeleg og å ha kopiar av viktige filer.


Skarpasvingen vart for skarp
Publisert: 14.08.2015
Foto: Brit Aksnes

Skarpasvingen vart i skarpaste laget for ein trailer torsdag kveld. Deler av tilhengaren hamna i grøfta og bilen vart ståande fast.

Lensmann Terje Sperrevik i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt fortel at politiet fekk melding om uhellet i halv sjutida. Ein patrulje var på plass for å dirigera trafikken ein time seinare. Trass uhellet vart ikkje vegen sperra. Sjølv større køyretøy kunne passera, fortel Sperrevik.

Like etter klokka ni vart traileren fjerna. Årsaka til at det tok så lang tid var ifølgje Sperrevik at det var vanskeleg å få tak i stor nok bergingsbil. Uhellet førte ikkje til personskade. 
 

Trur Hardangerbadet vert valkampsak
Publisert: 10.08.2015
Gruppeleiar Bjarne Mo (H) trur kommunal deltaking i Hardangerbadet vert valkampsak i år uansett om saka vert avgjord 24. august eller ikkje. Grunnen er at saka truleg uansett må takast opp att politisk seinare.
Kvam Ap har offentleggjort at partiet kjem til å føreslå å utsetja saka, men gruppeleiar Borghild Storaas Ones utelukkar ikkje at det sitjande heradsstyret kan avgjera henne i det aller siste møtet 6. oktober. Det vil i så fall vera etter valet.
Les meir i HF tysdag. 

Siste skvett på Øvreviken
Publisert: 10.08.2015
Foto: Brit Aksnes

I om lag tolv år har Roger Vassnes (biletet) og tre andre halde liv i Øvreviken pub i Øystese. Laurdag vart dei siste skvettane serverte. Bygget er selt og framtida til puben uviss.
Les meir i HF tysdag.

Færre på leir
Publisert: 10.08.2015
Foto: Bård Valvatne

Johannes Furu Skarpeid var ein av deltakarane på sommarleiren til Hardanger bordtennisklubb sist veke.
Les meir i HF tysdag.

Båt har fått vener
Publisert: 10.08.2015
Foto: Bård Valvatne

Kyrkjebåten i Jondal har vore i flittig bruk i sommar. Årsaka ser du i HF tysdag.

Branntilløp i Kyrkjebø
Publisert: 02.08.2015
Til høgre står søppeldunken som stod i botnen av søppelsjakta. Denne vart teken ut og spylt. 
 
Brannvernet og politiet rykte ut då det vart meldt om røykutvikling i bygget Kyrkjebø i Øystese sundag kveld. Ifølgje brannsjef Bjørn Johansen i Kvam herad var truleg avfall i ei søppelsjakt årsaka til røykutviklinga, som medførte at ein del busette i bygget måtte evakuerast. Brannvernet fekk raskt kontroll over situasjonen etter å ha gått inn med røykdykkarar.

Hobby med smell i
Publisert: 27.07.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Fredag formeleg brakar det laus på Landsskyttarstemnet på Lesja. Frå Jondal skyttarlag dreg ein kontingent på 18 skyttarar, mellom dei Victoria Lilleås (biletet).
Les meir i HF tysdag.

Spurde ikkje skuleorgan om bassengsyn
Publisert: 27.07.2015
Rådmannen i Kvam har ikkje bede samarbeidsutvala ved skulane uttala seg om framlegget om nedlegging av tre basseng. Ifølgje opplæringslova har utvala rett til å uttala seg om saker som gjeld skulen.
I Ålvik får framlegget om nedlegging både rektor og leiar i grendeutvalet til å reagera.
Les meir i HF tysdag.

Eit campingliv
Publisert: 27.07.2015
Foto: Brit Aksnes
 
Lillian og Leif Harald Kvaale (biletet) har campingvogn på Fonneland i Kvam. Dei er to av mange trufaste gjester som spanderer mange av feriane på kommunen. HF har oppsøkt campingplassane for å studera campinglivet nærare.
Les meir i bladet tysdag.

Måtte henta flytegarn
Publisert: 23.07.2015
Oppsynsmann Hartvig Haugen i Statens naturoppsyn måtte denne veka hanka inn eit ulovleg flytegarn ved leia der båtar køyrer inn til Fyksesund. I verste fall kan slike garn føra til alvorlege ulukker.
Les meir i HF fredag.

Slit med dårleg kapasitet
Publisert: 23.07.2015
Fleire kraftverk i Jondal har fått konsesjon, men manglar linekapasitet til å overføra den planlagde straumen.
Les meir i HF fredag.

Kritisk til kommunal linje
Publisert: 23.07.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Elisabeth Eikeland (t.h.) får ikkje gå på skule på Hatlestrand lenger når ho skal byrja på ungdomsskulen i august. Det frustrerer henne og foreldra Lillian og Mogens. Familien bur i Kvam, men vurderer å flytta på grunn av avslaget frå Kvam herad.
Saka vart fyrst omtala i Grenda.
Les meir i HF fredag.

Trivst i møte med menneske
Publisert: 23.07.2015
Foto: Hallgeir Berge
 
Lars Oma (86) trivst i selskapet til Solveig Fykse på Toloheimen. Sistnemnde utdannar seg til sjukepleiar og har sommarjobb i pleie og omsorg i Kvam.
Les meir om henne i HF fredag.

Siste sesong på Ljones
Publisert: 23.07.2015
Foto: Hallgeir Berge

Gunnar Dolve og dottera Ingeborg (8) kosar seg i eigen jordbæråker på siste året. Neste år er det slutt på jordbærdyrking på garden.
Les meir i HF fredag.

Storstove for skyttarar
Publisert: 21.07.2015
Arbeidet med å laga nytt skyteanlegg i Vangdalsåsen er godt i gang, men enno er det lenge til det smell for fullt.
– Me håpar og trur at dei første delane av anlegga skal stå klare om halvtanna år, seier Dag Skår, leiar i nemnda som organiserer arbeidet i Vangdalsåsen.
Les meir i HF tysdag. 

Kler opp med duk på Folgefonna
Publisert: 21.07.2015
Foto: Fonna Glacier Ski Resort
 
Fonna Glacier Ski Resort har lagt 7.500 kvadratmeter med duk for å bevara snøen på Folgefonna. Sommarskisenteret nyttar teknikken som eit av dei fyrste sentra i landet, hevdar dagleg leiar Andreas Skogseth. Med duken vonar ein å kunna bevara snøen betre. Skisenteret har enorme mengder snø å ta av denne sesongen. Sesongen kan truleg vara heilt ut i september, spår skisjefen. Les meir om tilhøva på sommarskisenteret i HF tysdag.

Bankmann vart campar
Publisert: 21.07.2015
Foto: Even Norheim Johansen
Norbert Kramer (biletet) og kona har fått det travelt på Vassel gard i Herand. Tilværet som forretningsfolk i Nederland er bytt ut med jobben som campingstyrarar i Hardanger. Les meir om planane til paret i HF i dag. 

Nei og ja på Kvamskogen
Publisert: 13.07.2015
Planutvalet i Kvam vil ikkje godta frådeliing av campinghyttene ved Naf´en på Kvamskogen, men er velvillig innstilt til ynsket om å bruka den tidlegare vegvaktarbustaden til hytte.
Les om sakene i HF tysdag. 

Nærmar seg siste stopp
Publisert: 13.07.2015
Foto: Åsmund Soldal 
 
Skulafossen kraftstasjon i Strandebarm skal erstattast med ein ny kraftstasjon. I HF tysdag kan du lesa om den gamle slitaren. 

Ikkje heilt grøn i politikken
Publisert: 13.07.2015
Foto: Vilde G. Oppedal
 
Natalia Golis er den einaste kvemmingen med realistisk von om plass i fylkestinget etter valet i haust. Du kan lesa om dei politiske måla til representanten for Miljøpartiet dei grøne i HF tysdag. 

Levd liv i Dysvik
Publisert: 13.07.2015
Foto: Brit Aksnes
 
Eilev Dysvik mista synet på det eine auga i ei arbeidsulukke som 87-åring. Det er på langt nær det einaste dramatiske som har skjedd i livet hans.
Møt kvemmingen i HF tysdag. 

Utvalsleiarar kritiske til Hardangerbadet-prosess
Publisert: 09.07.2015
Leiaren i eldrerådet og i rådet for menneske for nedsett funksjonsevne meiner råda bør få høve til å handsama Hardangerbadet-saka. Ordførar Asbjørn Tolo (H) legg opp til å ta saka opp direkte i heradsstyret 24. august, utan debattar i formannskapet eller andre utval og råd. Fleire gruppeleiarar synest det er uproblematisk.
Les meir i HF fredag. 

Vil verna Øystesevassdraget
Publisert: 09.07.2015
To stortingsrepresentantar frå SV vil ha ein omkamp om vern av Øysteseelva frå fjell til fjøre.
Les meir i HF fredag. 

Ja til det største, nei til dei små
Publisert: 09.07.2015
Noregs vassdrags- og energidirektorat vil seia ja til utbygging av Tokagjel kraftverk. Olje- og energidepartementet har siste ordet i saka.
Direktoratet har i same slengen avslege fleire søknader om konsesjon for mindre kraftverk i Kvam.
Les meir i HF fredag. 

Kritisk til satsing på regionsenter
Publisert: 09.07.2015
Norheimsund har vakse seg for sterkt på kostnad av dei andre bygdene i Kvam. Det meiner Øystese grendeutval, som i eit innspel til samfunnsdelen av kommuneplanen skriv at Norheimsund har retta sugerøyret mot dei andre bygdene for å sikra seg tilbod og funksjonar.
Les meir i HF fredag. 

Positiv til kommunal deltaking
Publisert: 07.07.2015
Dagleg leiar Martin Vik i Hardangerbadet AS meiner framlegget frå administrasjonen er eit godt utgangspunkt, men at det kanskje trengst nokre politiiske justeringar.
Arkivfoto: Sigbjørn Linga

Rådmannen i Kvam tilrår kommunal deltaking i Hardangerbadet i Øystese. Han vil gje 20 millionar kroner til anlegget og oppretta eit kommunalt føretak som skal eiga og driva ein del av det. Skulebadinga i Øystese, Norheimsund og Ålvik vert føreslegen flytta inn i Hardangerbadet.
Saka vert drøfta i eit ekstra heradsstyremøte 24. august, og vert difor truleg avgjord før valet i haust.
Les meir i HF i dag.

Ikkje Odda utan Ullensvang
Publisert: 26.06.2015

Foto: Even Norheim Johansen 
 
Ein samla kommune med Kvam, Jondal, Odda og Ullensvang er meir aktuell enn kommuneforslaget Kvam, Jondal og Odda, skal ein tru kvammaordførar Asbjørn Tolo (H). Jon Larsgard (Sp) seier Jondal sin skjebne er sterkt knytt til kva alternativ Ullensvang veljer. Dei tre utgreiingane om kommunesamanslåinga vart presenterte i Eidfjord måndag kveld. Les meir om det felles kommunestyremøtet i HF i dag. 

Trafikkulukke på Bjelkanes
Publisert: 23.06.2015
Foto: Bård Valvatne
 

Om lag klokka 13.40 fekk operasjonssentralen i Hordaland melding om ei trafikkulukke ved rasteplassen ved Bjelkaneset. Vakta på Politiets operasjonssentral i Hordaland fortel at ein bil vart påkjørt bakfrå i samband med avkjørsel frå riksveg 7. Både politi, ambulanse og brannvesen rykkte ut.

Det var ein person i kvar bil. Ingen vart skadd i ulukka, men den eine bilføraren vart sjekka på staden av ambulansepersonell. Vegen vart stengt i ein periode, men frå klokka 14.40 var det normal trafikk på staden. 

 
 

Droppar å stilla i møte
Publisert: 19.06.2015
Politikarane skal vera Kvam herad sine representantar i samarbeidsutvala i dei kommunale barnehagane. I løpet av dei siste fire åra har oppmøtet hjå fleire av dei vore glissent. Eitt av fjorten, to av ti og fire av ni møte er fasiten hjå tre. Leis meir i HF i dag.

Meistrar på Voss
Publisert: 17.06.2015
Liv Sollesnes frå Jondal og Joakim Øye frå Tørvikbygd vart i helga hordameistrar i baneskyting på Voss. Fleire andre lokale skyttarar gjorde det godt. 

Kvartett i fjellveggen i Ålvik
Publisert: 15.06.2015
 
Foto: Even Norheim Johansen 
 
Ein bil med fire personar køyrde i fjellveggen nord for Ålvik i ettermiddag. To personar fekk kuttskadar og vart sende til Voss sjukehus. Dei to andre kom uskadde frå ulukka, ifølgje politiet. Det er uvisst kva som er årsaka til kollisjonen.
Les meir i HF fredag. 

Kvam herad får avgjera arealbruk i Hansvågen
Publisert: 09.06.2015
Kommunal- og regionaldepartementet overlèt til kvemmingane å vurdera om det aktuelle verftsområdet i Hansvågen på Mundheim skal brukast til industri eller tilbakeførast til landbruks-, natur- og friluftsføremål. Departementet vil ikkje setja i gang ein prosess for å oppheva reguleringsplanen. Kvam herad må vurdera kva området skal brukast til, vert det opplyst i saksutgreiinga.
I 2009 gav departementet ein frist på fem år for å byrja på arbeidet med verftet. 
Les meir i HF fredag. 

Fylkestinget gjestar Kvam
Foto: Sigbjørn Linga
 
Fylkestinget i Hordaland har møte i Norheimsund i dag og i morgon. Ordførar Asbjørn Tolo (H) fekk æra av å ynskja medlemene velkomne til Kvam med ein presentasjon av kommunen. Deretter gauv gjestene laus på dei politiske debattane, som var mykje prega av snakk om vêret i innleiinga.
Fleire kvemmingar tok plass på Thon Hotel Sandven: Dag Rune Mo (Ap), Natalia Golis (MDG), Astrid F. Selsvold (Ap) og Jostein Ljones (Sp). 
Saklista er lang, men inneheld ingen utprega lokale saker. 

Volleyballtalent fekk økonomisk drahjelp
Publisert: 08.06.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Sunniva Helland-Hansen frå Øystese var ein av fleire unge hardingar som fekk kulturstipendet til Sparebankstiftinga Hardanger sist veke. Hogne Høysæter overrekte utmerkinga på vegner av stiftinga.
Les meir i HF tysdag. 

Spaserte og spurta mot kreft
Publisert: 08.06.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Trass grisevêr vart det deltakarrekord i den andre utgåva av Kvammaløpet. 355 deltok og støtta kreftsaka.
Les meir i papiravisa tysdag. 

Gav jarnet i sykkelritt
Publisert: 08.06.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Vaffeljarna gjekk varme i Norheimsund sentrum då Bergen–Voss og Norheimsund–Voss vart arrangert laurdag. Dugnadsinnsatsen betalar seg for lokale lag som treng pengar til drifta.
Les meir i HF tysdag. 

Tek ikkje stilling til tunnel
Publisert: 05.06.2015

Politikarane ynskjer framleis ikkje å ta debatten om håfjellstunnelen. I staden tilrådde formannskapet heradsstyret å be styringsgruppa for Kvammapakken greia ut mellom anna kostnadene med tunnelen. Frp og KTL er kritiske. – Er tunnelen noko me vil bruka pengane våre på, spurte Svein-Rune Stakseng (KTL) i formannskapet onsdag. Les meir i HF i dag.


Må gjera store kutt
Publisert: 02.06.2015

Kvam herad må redusera årleg driftsnivå med 40 millionar kroner. Årsaka er blant anna sviktande finansinntekter, lågare skatteinntekter og statlege overføringar og ein nedgang i kraftinntektene.
Kommunen bør finna innsparingstiltak tilsvarande minst 25 millionar for 2015, ifølgje rådmannen.
Les meir i HF tysdag.


Open, men nattestengd
Publisert: 29.05.2015
Etter å ha vore stengd ei veke, opna E16 ved Boge i Vaksdal klokka 18 i går, skriv Statens vegvesen i ei pressemelding.
Geolog og annan ekspertise var på synfaring i området tidlegare på dagen, og konklusjonen vart at vegen kunne opnast under kontrollerte tilhøve. Det betyr at trafikken vil vera lysregulert, slik at berre eitt felt er ope om gongen. Strekninga blir nattestengd mellom klokka 23 og klokka 05. Vegvesenet åtvarar om at vegen kan verta stengd på kort varsel dersom tilhøva endrar seg slik at vaktmannskapa i området ikkje har sikt opp i fjellsida. Trafikantane må difor vera budde på å måtta snu, skriv vegvesenet.

Tradisjonell kondisjonsdyst i Herand
Publisert: 28.05.2015
Foto: Sigbjørn Linga
 
Mandius Hjartnes (biletet) og mange andre gav på i Herand rundt 2. pinsedag. Vandrepokalen i kvinneklassen vandra ut av idrettslaget og inn i pokalskapet til Johanna Mo for godt.
Les meir i HF fredag.

Sykkeldelisk i Kvam og Jondal
Publisert: 28.05.2015
Elleville sykkelinteresserte møtte fram langs løypa for å sjå stjernene trakka forbi. Her er eit variert utval på Norheim i Norheimsund.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Tour des Fjords-sirkuset susa gjennom Kvam onsdag ettermiddag, og kryssa fjorden til Jondal dagen etter. Mange møtte fram både langs løypa og ikkje minst i målområdet for å sjå Alexander Kristoff spurta inn til ein ikkje uventa siger.
Sjå bileta og les om folkefesten i HF fredag.

Badeavgjerd i badetemperatur?
Publisert: 28.05.2015
Saka om Hardangerbadet kan verta avgjord i sommar. Dersom alt går vegen, kan rådmannen ha saksutgreiinga klar 2. juli, ifølgje eit notat som er sendt til gruppeleiarane i Kvam heradsstyre. Ordførar Asbjørn Tolo (H) meiner det kan vera grunn til å ha eit ekstraordinært møte i heradsstyret av respekt for den store innsatsen som er lagt ned i prosjektet.
Ordføraren kalla 11. mai inn til eit ikkje kunngjort møte mellom gruppeleiarane for å drøfta framdrifta i saka. Han meiner eit fleirtal i møtet uttrykte vilje til å  få saka avgjord i sommar, men poengterer at det ikkje vart bestemt noko i møtet.
I 2004 rådde Fylkesmannen Kvam herad til å avvikla gruppeleiarsamlingar. Tolo seier han er kjend med fråsegna, men seier det var mest føremålstenleg med eit lukka møte.
Les meir i HF fredag.

Rekk ikkje vedta plan før frist
Publisert: 28.05.2015
Jan Mo AS har opsjon på kjøp av tomt i Busdalen i Øystese. Selskapet får rett til å overta tomta dersom Kvam herad ikkje innan 1. oktober skaffar verksemda alternativt næringsareal. Det er i teorien ikkje mogeleg å oppnå, for reguleringsplanen for området ved grustaket og Øystesevassdraget kan ikkje vera vedteken før tidlegast 6. oktober med dagens møteplan. Kvam herad har hatt tre år på seg til å få planen klar etter at opsjonsvedtaket vart gjort i 2012.
Les meir i HF fredag.

Må riva og byggja nye master
Publisert: 28.05.2015
Statnett SF bomma med plasseringa av mastene nær Nystøl i Kvam. Det straffar seg. No er selskapet pålagt å justera traseen i tråd med konsesjonsvedtaket for Simadal–Samnanger-lina.
Les meir i HF fredag.

Send foto frå Tour des Fjords
Publisert: 26.05.2015
HF oppmodar alle til å senda bilete til redaksjon@hf.no frå den store sykkelfesten Tour des Fjords i morgon.

E16 framleis stengd

E16 mellom Bergen og Voss opnar tidlegast onsdag. Statens vegvesen opplyser til bt.no at oppryddinga av raset ved Vaksdal vil starta så smått i dag, men at det vil ta minst to dagar å rydda alt.
Det er venta stor trafikk på fylkesveg 7 måndag ettermiddag og vegvesenet oppmodar folk til å reisa heim så tidleg som råd.


Kunstverk har forsvunne frå parken
Publisert: 24.05.2015
Foto: Harding Puls

Eit kunstverk av Felieke van der Leest forsvann i helga frå parken i Norheimsund. Verket er ein del av Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! Kunstverket Kamuflasje hjort med skyteskive anheng var montert høgt oppe i eitt av trea langs Strandvegen. Då kunstverket skulle presenterast i samband med opninga av Mellom Himmel og Fjord. SJÅ! 2015 på søndag, oppdaga ein at berre namneskiltet hang att, skriv Solfrid Aksnes, leiar for Harding Puls, i ei pressemelding.  Verket vart laga som ein del av kunstprosjektet Mellom Himmel og Fjord i 2014.  Kunstnarar som arbeidde i området førre veke stadfestar at verket hang på plassen sin midt i veka. Det må difor ha forsvunne ein av dei siste dagane, skriv Aksnes i pressemeldinga.  Kunstnar van der Leest eig verket, og tykkjer det er svært trist å mista det. Aksnes oppmodar den eller dei som har teke kunstverket om å levera det tilbake, anten til henne eller til kunstnaren.


Lange køar ved Fyksesundbrua
Publisert: 21.05.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Raset på E 16 ved Vaksdal gjer at trafikken mellom Voss og Bergen må køyra via Granvin og Kvam. Mykje tungtrafikk kombinert med smale vegar gjorde at det fredag ettermiddag var kolonnekøyring med følgebil på heile strekninga frå Granvin til Fyksesundbrua. Resultatet vart lang kø ved brua. Ifølgje trafikkvakta ved brua, må bilistane belaga seg på ventetider opp mot ein time. Statens vegvesen rapporterer at vegen ved Vaksdal ikkje vert opna fredag. Rasstaden skal undersøkjast på nytt i løpet av laurdagen.

Sykkelfest gjev biltrøbbel
Publisert: 22.05.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Arrangørane er inne i dei siste førebuingane før sykkelrittet Tour des fjords kjem til Kvam onsdag. Mellom anna prøvekøyrer lokale syklistar løypa mellom Norheimsund og Øystese. På bilete held ei gruppe på å testa modifiserte fartshumpar på Mo. Dei som skal køyra bil i Kvam på onsdag bør ikkje ha det travelt. Sykkelrittet gjer at fleire vegar vert stengde delar av dagen. Mellom klokka fem og seks vert det til dømes ikkje mogleg å køyra bil mellom Norheimsund og Øystese.

HF vil ha bilete av di 17. mai-feiring
Publisert: 15.05.2015
Foto: Lars Arvid Oma
 
Sjølv om yr.no lovar ein våt og kald 17. mai, skal det fortærast is og pølser i små og mindre små bygder både i Kvam og Jondal. HF rekk ikkje over alle feiringane på ein enkelt arbeidsdag, og oppfordrar difor lesarane til å senda bilete frå si feiring. Me er takksame for alle bidrag om du feirer dagen på Fykse, i tigerstaden eller i Seattle, og loddar ut 5 Flax-lodd til ein heldig fotograf. Send foto til redaksjon@hf.no eller mms til 90 13 11 88. Skriv ein kort bilettekst om motiv og kvar biletet er teke, og namn og adresse på fotografen.

Song for dei gamle
Foto: Bård Valvatne
 
Ro, ro til fiskeskjær og andre velkjende songar runga gjennom Toloheimen då born frå Sandven fus barnehage inviterte bebuarane på demensavdelinga til songstund førre onsdag. Avdelingsleiar Liv Skutlaberg er ikkje i tvil om at musikken har positiv effekt på dei som bur på avdelinga.
– Når borna syng songar dei gamle kjenner, hentar dette fram minne som elles ikkje er der. Me opplever ofte at menneske som har mista språket, byrjar å syngja med når dei høyrer songar frå barndommen, seier ho.

HAKU tek pause på ubestemt tid
Publisert: 12.05.2015
Søknadsfristen til Hardanger kunstskule (HAKU) gjekk ut 1. mai. Talet på søkjarar var lågare enn skuleleiinga hadde håpa. Måndag ettermiddag møttest styret i stiftinga Hardanger kunstskule  for å drøfta situasjonen. I ei pressemelding skriv styret mellom anna: ”På grunn av låg innsøking har generalforsamlinga i stiftinga Hardanger Kunstskule vedteke at  det ikkje vert regulær drift ved kunstskulen skuleåret 2015/16.”
Styret skriv også: ”Styret ser at det er gjort eit stort grunnlagsarbeid og har fått innspel på andre måtar å drive skulen vidare. Styret meiner  at skulen har stor verdi for Hardanger som kulturregion og er oppteken av å vurdera andre former for drift av skulen.”

Hotell konkurs
Publisert: 08.05.2015
Selskapet som har drive Hardangerfjord hotell i Øystese, er konkurs. Eigedomsselskapet Hardangerfjord hotel eiendom AS overtok drifta av hotellet sist i april.
Hotelleigar Per Ove Pedersen seier til HF at lovnaden om medverknad til Hardangerbadet står ved lag.

-Bør omorganisera Hardangerbadet
Publisert: 08.05.2015
Den føreslegne organiseringa av Hardangerbadet vil ikkje stetta krava til momsrefusjon og spelepengar. Dette går fram av ei juridisk utgreiing frå to advokatar i PriceWaterhouseCoopers AS. Advokatane meiner det er lurt av Kvam herad å gjera grundig førearbeid før saka kjem opp i heradsstyret. Ordførar Asbjørn Tolo (H) ville helst sett at saka kunne drøftast i juni, men rådmann Arild McClellan Steine vil venta til det siste møtet i inneverande valperiode, i oktober.

Femti tanka med tankar om Ålvik
Publisert: 08.05.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Arbeidet til éin gammal og femten unge diktarar møtte publikum for første gong då diktboka Sjøvegen vart lansert fredag 1. mai. Boka inneheld 50 tankadikt som er skrivne av den australske diktaren Ross Donlon (bilete) og omsette til norsk av 6.- og 7.-klassingar frå Ålvik.

Nytt jordsig i Skutlalia
Publisert: 29.04.2015
 Jordsiget gjorde at det danna seg sprekkar i bakken over muren som skal beskytta vegen. Måndag var representantar frå kommunen og ein ekstern geolog og inspiserte staden.
Foto: Kvam herad
 
 
Jordmassane i Skutlalia held fram med å røra på seg. I helga losna eit stort jordflak på om lag 50 X 50 meter og sklei ned mot muren som skal beskytta vegbana. Leif Skår, driftsleiar for veg og anlegg i Kvam herad, fortel at jordsleppet har gått sakte og at massane ikkje har flytta seg langt. Han trur siget byrja laurdag og heldt fram sundag. Jordmassane gjorde at arbeidet med muren vart stansa, slik at massane skulle få siga frå seg og geologar inspisera staden. Arbeidet starta att tysdag.
– Dette jordsiget er nok eit bevis på at jordmassane i området er ustabile. Laurdag kom det om lag 50 millimeter nedbør, og det er truleg årsaka til at massane byrja røra på seg, seier Skår.
Like under Skutlalia ligg Movatnet. Eit stort ras frå lia vil truleg gå rett i vatnet. Skår oppmoda folk om å respektera at det er ferdsleforbod på gangvegen rundt vatnet.
Arbeidet med å sikra vegen til Skutlaberg vert neppe ferdig før sommarferien, trur Skår.
Han er usikker kva prislappen på arbeidet vert, då det framleis er uklart kor mykje arbeid som er naudsynt.
– Det eg kan seia, er at det er snakk om milionbeløp, seier han.
Rekninga for arbeidet må kommunen i hovudsak ta sjølv. Kommunen har fått skjønsstønad frå staten etter flaumen i oktober. Delar av pengane skal brukast i Skutlalia.
– Men dette kjem berre til å dekkja ein liten del av kostnadene, seier Skår.

Vert verande i Nepal
Publisert: 28.04.2015
Folk bur under open himmel, i telt eller under presenningar, i frykt for nye etterskjelv. Her frå hagen til Tore og Ragnhild Skeie i Dhulikhel.
Foto: Ragnhild Skeie

Tekst: Lars Arvid Oma 
Ragnhild og Tore Skeie frå Norheimsund har vurdert å reisa heim etter jordskjelvkatastrofen i Nepal, men har bestemt seg for å verta verande, så sant dei ikkje får evakueringsordre frå organisasjonen Himalpartner og norske styresmakter.
Sjølv om det etter forholda står bra til med ekteparet Skeie, har påkjenningane vore store. På telefon i dag, frå Dhulikhel nær Katmandu, fortel dei om uverkelege og dramatiske dagar.
Situasjonen i store delar av Nepal svært kaotisk og uoversiktleg, og det er eit enormt behov for snarleg hjelp.
– Me har endeleg hatt ei natt utan etterskjelv, men me er slitne. Dei siste nettene har det ikkje blitt meir enn totalt tre timar søvn. Inntrykka er sterke, og tårene ligg langt framme. Det har vore ei stor påkjenning, men me tykkjer det er greitt å vera her – også med tanke på å bearbeida eigne kjensler. Dei kraftige skjelva sit enno i kroppen, og det vil dei gjera lenge. Det vil før eller seinare koma ein reaksjon på dette, seier Ragnhild.
Dei siste nettene har ekteparet budd i telt saman med nepalesiske naboar.
Ragnhild og ektemannen Tore er takksame for at dei berga livet. No ventar nye tak for folket i deira andre heimland.
Det er nok av oppgåver i det jordskjelvherja landet. Kapasiteten på sjukehusa er sprengd, og folk ventar på at den internasjonale hjelpa skal koma fram. Leger uten grenser er allereie på plass, saman med team frå ei rekkje land. Den nepalesiske hæren er også sett inn i arbeidet.
Det er ingen som veit sikkert kor mange som har mista livet i katastrofen. I områda nord for Katmandu er det mange landsbyar som ein framleis veit lite om etter jordskjelvet. Det kjem meldingar om enkelte landsbyar som så og seia er borte frå kartet, utan spor etter folk. Ein nær ven og samarbeidspartnar, Egil Hagen frå Nordconsult, har kome tilbake frå områda i nord med rystande meldingar om heile landsbyar som er utradert. Hagen var vitne til støvskyer som likna vulkanoske, truleg etter enorme ras i fjella. Mange fryktar at talet på omkomne kjem til å stiga dramatisk dei neste vekene.
Ragnhild og Tore gjer det dei kan for å hjelpa folket i nærområdet, mellom anna i Dhulikhel, der dei bur.
Sjølv om situasjonen er vanskeleg, og tilgangen på mat og reint vatn byrjar å bli vanskeleg, satsar ekteparet Skeie på å bli. To norske familiar med små born er på veg heim til Noreg.
– Fram til no har det dreia seg om nepalesarar me kjenner, menneske som ikkje lenger har tak over hovudet. Men midt i alt det vanskeleg og vonde er det imponerande og rørande å sjå korleis folk hjelper kvarandre. Det er fantastisk å vera vitne til slik hjartevarme, seier Ragnhild.
Ho er sliten, men framleis innstilt på å hjelpa.
Det vil vera trong for naudhjelp i lang tid framover. Etterpå ventar eit omfattande arbeid med å byggja opp att dei hardast ramma områda. Ifølgje FN er så mange som åtte millionar menneske råka av katastrofen. 1,4 millionar menneske har desperat trong for mat. Øydelagde vegar gjer at det er vanskeleg å få inn utstyr og varer med bil. På flyplassen er det kaos. Fly med hjelpesendingar kjem ikkje ned og må mellomlanda i India.
– Det kjem lite varer inn til Katmandu no. Mange vegar er øydelagde og folk er redde for å ferdast med bil på utsette vegar på grunn av faren for fleire etterskjelv og ras, seier Tore.
 – Det er ein uverkeleg situasjon. Mange har snakka om faren for eit stort jordskjelv. No har me opplevd det på kroppen og er midt oppe i det, seier han.
– Kva kan folk her heime gjera?
– Det er ikkje så mykja anna ein kan gjera enn å hugsa på oss og eventuelt bidra økonomisk. Etter naudhjelpsfasen startar eit omfattande arbeid med å skaffa folk tak over hovudet og livsgrunnlag vidare. Himalpartnar vil saman med gode samarbeidspartnarar, som United Mission to Nepal, arbeida aktivt i oppbyggingsfasen. I denne innsatsen krevst det pengar og ressursar, seier Tore.

Annullerer byggjetilbod
Publisert: 28.04.2015

Kvam herad gav nyleg Byggmester Markhus oppdraget med å byggja dei fire nye barnehagane i Kvam. Etter å ha motteke ein klage, er tilbodet no annullert, skriv Kvam herad på heimesida.
Klagen synte at det var ein feil i utrekninga knytt til tildelingskriteriet framdrift. Dette gav Byggmester Markhus fleire poeng enn verksemda skulle hatt.
Ei korrigering av feilen syner at det er det lokale arbeidsfellesskapet mellom verksemdene H2 byggeteknikk AS, GBS entreprenør AS, Kvammabygg AS og Kåre Neteland AS som har det billegaste tilbodet. Arbeidsfellesskapet har difor vorte tildelt oppdraget.
Kvammaverksemdene gav eit tilbod på 97 millionar kroner. Dette er innanfor dei 118 millionane heradsstyret har løyvd til prosjektet.
Ny klagefrist er 8. mai.


Kvemmingar i jordskjelvdrama
Publisert: 25.04.2015
 Foto: Ragnhild Skeie
 
Tore og Ragnhild Skeie frå Norheimsund opplevde det kraftige jordskjelvet i Nepal i dag på nært hald. Ifølgje avisa Dagen var Tore Skeie i ei kyrkje i Katmandu då skjelvet starta. Veggane i bygget kollapsa, men Skeie kom seg uskadd ut, fortel generalsekretær Heidi Westborg Steel i Himalpartner, organisasjonen ekteparet Skeie er utsending for. Tore er ein erfaren landkoordinator for Himalpartner i Nepal og leier organisasjonen sitt arbeid i landet.
På Facebook fortel Ragnhild at dei etter ei skremmande oppleving førebur seg på ei natt utandørs i telt, saman med naboar (biletet).

Kan klappa saman
Publisert: 24.04.2015
Mange av dei 5.000 gravsteinane på dei seks gravplassane i Kvam er usikra. Desse utgjer ein stor tryggleiksrisiko når sesongen for stell av graver tek til, seier kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Usikra gravsteinar kan nemleg velta og skada personar alvorleg, påpeikar han.
 Kyrkjegardsarbeidaren har som mål å sjekka alle gravsteinane i vår.
– Det er likevel eigarane som har det fulle ansvaret for at steinane er sikra forskriftsmessig, seier Lid.

Ute av cupen
Øystese rauk ut av fotballcupen i kveld. Åsane vann 2–0 i Øystese og gjekk vidare til 2. runde. Øystese fekk ein spelar utvist, og gjestene tok leiinga etter om lag ein time.
Les meir i HF fredag. 

Fann kvammamotiv i krigsbok
Publisert: 21.04.2015
Bjørn Kjetil Hansen frå Mundheim fann mange kjende motiv då han bladde i ei biletbok på ein loppemarknad i Niedersachsen. Han bladde straks opp 30 euro for minneboka til den tyske avdelinga som gjekk til åtak ved Fossen bratte i 1940. Felttoget er skildra med bilete og dikt.

Siger på heimebane
Publisert: 21.04.2015
Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Etter ein første omgang som vart dominert av Os 2, tok A-laget til Norheimsund seg saman etter pause og sikra til slutt siger i årets første kamp på heimebane.
Fredrik Røed (til venstre) skåra to av måla til heimelaget. 

Gravemaskinbrann i Tolomarka
Publisert: 16.04.2015
 
Foto: Bård Valvatne
 
Om lag klokka 13 torsdag fekk politiet melding om at ei gravemaskin frå Kjosås maskin AS stod i brann på masseuttaket i Tolomarka.
Både politi og brannvesen rykte ut og brannen vart raskt sløkt. Vitne fortel at ingen vart skadd i brannen. Årsaka til at det byrja brenna var ikkje kjend då HF var på staden.

I helga brakar det laus
Publisert: 10.04.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Kampane i 3. divisjon og 5. divisjon i fotball startar denne helga. Herrelaget til Øystese opnar sesongen borte mot Tertnes måndag, medan Norheimsund reiser til Nymark og møter Baune 2 sundag. I Øystese er lagleiinga optimistisk og trur laget kjem til å klatra frå fjorårets 7. plass. I Norheimsund er ein mest opptekne av å byggja klubben opp att etter nedrykket i fjor.
Øystese har allereie tjuvstarta sesongen med å kvalifisera seg til 1. runde i noregsmeisterskapen. Onsdag slo kaptein Marcelo Ribeiro (bilete) og resten av laget Follese 4–0 på bortebane.

Mange spekkhoggarar i fjorden
Publisert: 05.04.2015
Det er observert mange spekkhoggarar i Hardangerfjorden dei siste dagane. Her er me mor og barn som boltrar seg i fjorden ved Mundheim.
Foto: Pål Biseth
 
Det har vore store mengder spekkhoggarar i fjorden dei siste dagane.
Ifølgje Pål Biseth har det vore observert spekkhoggarar ved Skjellodden (Varaldsøy), Mundheim, Bondesund, Oma, Strandebarm og Ulvik og truleg mange andre steder.
– Ein flokk var her ved Mundheim skjærtorsdag og hadde ei vanvittig oppvisning i «sildefiske». Fem-seks stykker hadde pressa opp ein «sildeknute» og kava voldsomt i overflata så sjøsprøyten sto tre-fire meter til vêrs. Det var spekkhoggarar å sjå over heile Mundheimsbukta; til saman mellom 15 og 20 dyr, før dei runda Langaneset og sette kursen innover Bondesundet. Litt seinere vart det frå ferga ved Skjellodden observert det som truleg var ein annen flokk, fortel Biseth.

Naudbluss førte til politiaksjon
Publisert: 03.04.2015
Foto: Lars A. Oma
 
Oppskytinga av eit naudbluss i området mellom fylkesveg 7 og Byrkjesete på Kvamskogen i 16-tida i dag førte til at politiet rykte ut med mannskap og fleire bilar. Ifølgje innsatsleiar Kjetil Øyri var det sprikjande opplysningar om kvar naudblusset vart observert. Politiet, i samarbeid med Røde kors, brukte mange timar på å finna ut om folk var i naud eller om naudblusset vart skote opp ulovleg.
Politiet har tidlegare gjort hyttefolket på Kvamskogen merksame på at bruk av fyrverkeri og naudbluss på denne tida av året er ulovleg.

Atterhalden rådmann
Publisert: 31.03.2015
Rådmann Arild McClellan Steine er ikkje nøgd med alle svara han fekk frå Hardangerbadet AS. Steine seier til HF at han vurdererer å følgja opp svara med endå fleire spørsmål. Les meir om kommentarane frå rådmannen i HF i dag.

Møttest til dialog om kristendom og islam
Foto: Bård Valvatne
 
Det handla om forholdet mellom kristendom og islam då Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk råd Noreg, møtte Yvonne Margaretha Wang, leiar av Bergen kyrkjelege dialogsenter til dialogkveld i Øystese førre tysdag. Begge var samde om at vegen vidare var å leggja vekt på det kristne og muslimar har felles, og ikkje det som skil dei to religionane.

Tøffingar over fjellet
Publisert: 31.03.2015
Foto: Bygdagnist AS

24 hardhausar fullførte laurdag fjellskiløpet Hardinglaup som gjekk frå Øystese til Voss. Løpet gjekk føre seg utan problem og skadar, men deltakarane møtte både dårleg sikt og ujamt føre.
Både arrangøren og deltakarane er svært nøgde med arrangementet.
I avisa tysdag kom me til å skriva at det var 22 deltakrar i løpet. Det korrekte er sjølvsagt 24 då det var 18 menn og seks kvinner som deltok. Me beklagar feilen. 
 
 

Usemje kring framdrift
Publisert: 27.03.2015
Hardangerbadet AS har svara rådmannen på spørsmåla til rapporten som selskapet la fram for Kvam herad i januar. Du kan lesa om svara i HF i dag. Rådmannen er likevel ikkje nøgd. Les hans kommentarar i avisa på tysdag.

Sel tangentar for å kjøpa flygel
Publisert: 27.03.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Kunsthuset Kabuso fyller ti år til neste år. Sterke krefter arbeider for å gje kunsthuset eit nytt flygel verdt nesten ein million kroner i fødselsdagsgåve. For å delfinansiera kjøpet skal alle dei 88 flygeltangentane seljast til musikkelskande sponsorar for 3.000 kroner kvar. Ein komité (bilete) som består av pianist Geir Botnen, politikarane Jostein Ljones og Harald Kjosås, Karen Margrethe Øystese og Synnøve Marie Vik, vikarierande fagleg leiar i Kunsthuset Kabuso skal realisera flygelplanane.

Havørn stranda i bukta
Publisert: 23.03.2015
Foto: Even Norheim Johansen

Ein vengjeskadd havørn stranda på eit skjer utanfor Sandvenholmen i Norheimsund i helga. Hannørnen overnatta to netter på skjeret, før eit lokalt redningskorps berga rovfuglen i land laurdag ettermiddag. Les meir i HF i morgon.

Nei til fellesutgreiing av Hardanger-kommune
Publisert: 20.03.2015
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ordførarane i Granvin, Eidfjord og Ulvik avviste Kvam og Odda sitt initiativ til ei samanslåings-utgreiing for heile Hardanger i Hardangerrådet torsdag. Dei folkevalde i Jondal og Ullensvang støtta fellesforslaget frå Kvam og Odda, men ordførar Solfrid Borge (Sp) i Ullensvang er ikkje positiv til forslaget. Ho stilte spørsmålsteikn ved om alternativet er realistisk. Heradsstyret i Granvin har allereie gjort vedtak på at kommunen ikkje ynskjer å vera del av ein samla Hardanger-kommune. Innbyggjarane vil heller sjå mot Voss dersom det vert snakk om ei storsamanslåing, sa ordførar Ingebjørg Winjum (V). Eidfjord skal vurdera forslaget i kommunestyret på måndag, men ordførar Anved Johan Tveit (Sp) vert forundra om politikarane støttar forslaget. Han fryktar Eidfjord vert ein utkant i ein geografisk stor kommune. Politikarane i Ulvik ynskjer å konsentrera seg om utgreiinga av nordalternativet, som består av Ulvik, Granvin, Eidfjord og Ullensvang. – Om me er nøydde til å bli større vil me sjå mot Voss, sa ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap). Les meir i HF tysdag.

Dekte fjella med lyskunst
Publisert: 20.03.2015
Foto: Running rivers crew
 
Førre veke skjedde det rare ting i fjella i Jondal. Dei ansvarlege var ei gruppe svenske og litauiske kunstnarar som kallar seg Running rivers crew. Kunstnarane var i Jondal for å samla filmsnuttar til den timelange framsyninga Long Winter, som skal ha premiere i Stockholm til neste år.

Rota seg vekk i tåka
Publisert: 19.03.2015
Ti elevar og ein lærer frå ein ungdomsskule i bergensområde vart tidleg torsdag ettermiddag overraska av tåke på toppen av stolheisen til Eikedalen skisenter. Klassen slo alarm og naudetatane rykte ut.
– Dei mista retningssansen i tåka og fann ikkje vegen ned att, fortel Terje Sperrevik, lensmann i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt.
Då HF snakka med lensmannen klokka halv tre torsdag var dei bortkomne bergensarane lokaliserte av redningsmannskapane, og arbeidet med å hjelpa dei ned frå fjellet i godt gang.

Jordras i Liabrekka
Publisert: 10.03.2015
Foto: Even Norheim Jonhansen
 
Eit hus vart råka av eit jordras i Liabrekka i Steinsdalen tysdag morgon. Politiet fekk melding om raset like før klokka 8.30, opplyser politibetjent Ann-May Garen ved Kvam og Samnanger lensmannskontor. Politi, brannvesen og ambulanse rykte ut.
Kommunegeolog Tore Dolvik var tidleg i området. Han opplyser at raset vart utløyst av store vassmassar som rann inn i rasområdet.
– Anten har ein bekk på oppsida av huset gått tett, eller så har vassmassane ført til overkapasitet i bekken, seier Dolvik.
Geologen avkreftar at det er fare for nye ras.
– Så lenge bekken held seg der han skal, er det ikkje fare for fleire ras. Det er meldt om mindre nedbør dei neste dagane. Men det er eit sårbart område, og det er ikkje mykje som skal til, seier Dolvik. 
Huseigar Eli Steine melde sjølv frå om raset.
– Eg høyrde eit veldig brak. Då eg såg ut på terrassen, såg eg jordmassane, fortel Eli Steine.
Eit mindre uthus vart teke av raset. Terrassen er dekt av leire og stein.
Brannmannskapet arbeidde med å drenera vekk vassmassar frå skredområdet tysdag føremiddag.

Tvungne til å permittera
Publisert: 06.03.2015

Foto: Fjellstrand
 
Sidan i sommar har oljeprisen meir enn halvert seg. Dette har fått ringverknader også innover i Hardangerfjorden. Fjellstrand AS har arbeid fram til påske. Etter det er situasjonen usikker. Verftet har allereie sendt ut permitteringsvarsel til ti tilsette. Fleire permitteringar kan verta naudsynt etter påske. Eigar Hans Martin Gravdal ser likevel ikkje så svart på situasjonen. – Me er i forhandlingar om fleire nye ordrar. Den første kan vera i boks allereie i løpet av mars, seier han.

Brann i brøytebil
Publisert: 03.03.2015
Foto: Bård Valvatne
I halv firetida tysdag ettermiddag måtte brannvesenet i Kvam rykkja ut til ein brøytebil som byrja å brenna like ved Steinsdalsfossen. Ingen personar vart skadd i brannen, men augevitne fortel at brannen utvikla seg raskt. Sjåføren måtte hoppa frå førarhuset medan flammene stod ut frå maskinrommet.

Har mista viktig tilskot
Publisert: 03.03.2015
Grannehjelpa har mista tilskotet på 20.000 kroner som stiftinga tidlegare har fått for å arrangera internasjonal kvinnegruppe etter at regjeringa la om tilskotsordninga for frivillig, fleirkulturelt arbeid. No er det berre integreringstiltak i Bergen kommune som kan få slik stønad i Hordaland. Kjersti Toppe (Sp) skal ta opp saka på Stortinget onsdag.

Hardangerbadet får forskingsstatus
Publisert: 24.02.2015
Hardangerbadet (HB) fekk innvilga søknaden om å verta forskings- og utviklingsverksemd. I samarbed med forskings- og utviklingsinstitusjonane Helse Bergen og Universitetet i Bergen, inneber det at helse- og forskingsprosjekta i HB kan få store skattefrådrag. Gulrota er meir inntekter og auka status, meiner styreleiar i HB, Alfred Halstensen.

Samla landsbyen til vinterfest
Publisert: 24.02.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Laurdag inviterte jondølingane til første landsbydag på vinterstid. I tillegg til boder der lokale og tilreisande seljarar tilbaud produkta sine, var det ei lang rekkje ulike aktivitetar. Ein av dei var isbading i Vikefjøra, der eit dusin modige personar tok på seg badedrakta og sprang på sjøen.

36 færre kvemmingar i 2014
Publisert: 20.02.2015
 
Folketeljinga utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) er oppdatert i dag, og syner ein nedgang i talet på personar busette i Kvam. Det budde ved årsskiftet 8.539 i Kvam, mot 8.575 i fjor. Samanlikna med siste kvartal i 2013 vart færre born fødde – 17 i 2013 mot 21 i 2014 –,  og fleire personar døydde – 21 i 2013 mot 20 i 2014 –, men heile 33 fleire personar flytta frå kommunen i 2014 enn i 2013. Les meir i komande HF.

Får byggja kraftverk i Herand
Publisert: 18.02.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Olje- og energidepartementet (OED) har vurdert Herand kraft AS sin søknad om å få byggja kraftverk i Herand. Like før jul vart det klart at verksemda fekk konsesjon. Herand kraft hadde utarbeidd fire alternativ for utbygginga. Dei tre første hadde vassinntak i Fodnastølsvatnet. OED valde alternativ fire, som har vassinntak på nedsida av Fodnastølsfossen (bilete) ved gangbrua til Galtasete.

Smittsam skjemt
Publisert: 18.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen 

Rossvollrevyen Då ebola kom til bygda gjekk for tilnærma fulle hus i Holmatun i helga. Avgangselevane ved Øystese gymnas fleipa mellom anna med ein merksemdsjuk ordførar og eit stereotypisk countryband. Sverre Gauden (biletet) var ein av fleire som tidleg fann tonen under premiereframsyninga fredag kveld.


Frontkollisjon ved Furedalen
Publisert: 14.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen

To personar vart flogne til Haukeland universitetssjukehus etter at to personbilar krasja like ved Furedalen alpin på Kvamskogen laurdag føremiddag. Ulukka skjedde i svingen mellom avkøyrsla til alpinanlegget og parkeringsplassen nedst i Mødalsvegen. Dei to andre personane i bilen kom frå uhellet utan fysiske skader, opplyser innsatsleiar Ronny André Øvrebotten på staden. Politiet fekk meldinga like etter klokka ni, og alle utrykningseiningane rykte ut. Bilen som kom køyrande i retning Norheimsund har truleg hamna over i motgåande køyrefelt. Vitneforklaringar og åstadsobservasjonar tyder på det, opplyser politiet.
Trafikken blei dirigert i eitt felt kort tid etter at politiet hadde komme til staden. Det er snø i vegbanen og glatt over Kvamskogen laurdag.

Trakka og klart
Publisert: 10.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ei sju kilometer lang skiløype har openberra seg langs Vassendvatnet i Jondal. Når løypa til Fodnastøl står klar neste sesong, kan skiglade frå Jondal og Herand leggja bak seg tre vatn og fire stølar på si ferd gjennom marka. Den ferske skiløypa har vorte til nærast utelukkande ved hjelp av dugnad.

Smasha seg til NM
Publisert: 10.02.2015
Foto: Bård Valvatne

I helga var det regionmeisterskap for U17- og U19-spelarar i volleyball i Øystesehallen. Gulrota var ein plass i noregsmeisterskapane som vert arrangerte i Bodø og i Tønsberg. Alle Rossvoll-laga kan byrja pakka koffertane.

Mellomlanda på veg til øving
Publisert: 27.01.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Ein sjeldan fugl i form av eit Sea king-helikopter frå Luftforsvaret vitja Norheimsund tysdag føremiddag. Om lag klokka 10.30 landa helikopteret på strandvegen, like ved kontoret til HF. Kenneth Baustad, seksjonsleiar i Bergen brannvesen, var ein av dei som var på landingsstaden. Han fortel at helikopteret mellomlanda i Kvam på veg til ei øving i akutt ureining i Kvanndal. Der skal mannskapane øva på kva ein gjer om ei ferje får ein oljelekkasje. Helikopteret skulle fira mannskap ned på ferja.

Nytt ras
Publisert: 21.01.2015
Tysdag kveld gjekk det eit nytt ras ved skitrekket i Eikedalen. Operasjonsleiar i Hordaland politidistrikt Frode Kolltveit seier at dei fekk melding om raset i åttetida. Skitrekket var då utan straum og mørkelagt, samstundes som det var mange menneske i løypene. Politiet sendte leitemannskapar inn i rasområdet, men fann ingen teikn på at at menneske var råka av raset. Søket vart avslutta klokka ti.

Mann teken av ras i Eikedalen
Publisert: 20.01.2015
Tysdag gjekk det eit snøskred i Skeiskvandalen nær Eikedalen skisenter. Politiet fekk melding om raset om lag klokka 12.30, og lensmann i Kvam og Samnanger politidistrikt, Terje Sperrevik fortel til HF at raset vart utløyst av ein mannleg skigåar som gjekk i området. Mannen ringde sjølv til Eikedalen skisenter og varsla om raset, og fekk hjelp av mannskapar frå skisenteret til å koma seg laus frå snømassane. Mannen skal ikkje ha vorte alvorleg skadd og køyrte frå staden i eigen bil. Ingen andre vart tekne av snømassane. Lensmannen minner om at det er stor rasfare i fjellet for tida, og oppmodar folk om å vera ekstra forsiktige.

Presteløyse
Publisert: 16.01.2015
Foto: Åsmund Soldal
 
Sokneprest i Fusa, Roar P. Strømme, takka fyrst ja til stillinga som ny sokneprest i Vikøy. No har han ombestemt seg, og Bjørgvin bispedøme har valt å lysa stillinga ut på nytt. Prostiprest i Strandebarm og Fusa, Ellen Nordtun, var innstilt som nummer to på søkjarlista. Nordtun har valt å seia opp jobben, mellom anna fordi ho ikkje fekk tilbod om sokneprestestillinga i Vikøy sokn.

Lærte sjølvforsvar
Publisert: 16.01.2015

Foto: Brit Aksnes
 
Ei rekkje kvinner trassa førre helg styggevêret og tok turen til sjølvforsvarskurset på Kvam ungdomsskule.
Der lærte dei å forsvara seg med kamsporten Krav maga.

Kalkunprodusent spreier vingene
Publisert: 13.01.2015
Foto: Pressebilete "Det norske måltid"
 
Els Geelen og Stein Brynjolf Pedersen i kalkunverksemda Økodrift Homlagarden AS har vunne kåringar for økologisk kjøt fleire gongar. I mattevlinga "Det norske måltid" vann verksemda bransjeprisen for årets beste naturelle kjøt, og storvinsten som stadfestar at kalkunkjøtet frå Homlagarden har høgast marknadspotensial av kjøtprodusentane i landet.

Ikkje håfjellstunnel utan bompengar
Publisert: 13.01.2015
Foto: Brit Aksnes
 
Skal håfjellstunnelen byggjast lyt det høgst sannsynleg inn bompengar for å finansiera, då prosjektet har ein prislapp på 600 millionar. Sjølv om leiar i Kvam næringsråd, Torleiv Ljones, og Frode Nygård (Kvam Frp) er ueinige om tunnelen skal realiserast, ynskjer begge no at folk kjem inn i debatten før det er for seint. Saka skal opp i heradstyret i midten av februar. Les meir i HF i dag.
 

Vinterfestleg
Publisert: 13.01.2015
Foto: Lars Arvid Oma
 
Les om Kvam ungdomsskule sin vinterfest i HF i dag.

Kulturmønsterungdom
Publisert: 13.01.2015
Foto: Lars Arvid Oma

Ove Matti Thiesen framførde eit klassisk stykke på gitar på ungdommens kulturmønstring i Øystesehallen på sundag. Les om tevlinga i HF i dag.
 

Folgefonna kapitulerer
Publisert: 09.01.2015
Foto: Åsmund Soldal
 
Skal ein tru prognosane til professor og klimaforskar Jostein Bakke, vil Folgefonna krympa med alarmerande snøggleik dei neste tiåra. Breen har trekt seg raskare tilbake dei siste tjue åra enn i nokon tilsvarande periode etter førre istid.

Ikkje heilt i rute
Publisert: 09.01.2015
Foto: Fjellstrand AS
 
Batteriferja Ampere skulle trafikkera sambandet Lavik-Oppedal frå 1. januar. Strenge dokumentasjonskrav frå Sjøfartsdirektoratet gjer at ferja framleis ligg ved kaien i Omastrand.

Satsar på talenta
Publisert: 09.01.2015
Foto: Bård Valvatne
 
God oppfølging er viktig for at unge fotballspelarar skal utvikla seg. Difor har Øystese fotball oppretta talentgruppa Talent Øystese for å gje utvalde unge spelarar ekstratrening og personleg oppfølging.

Sjefen på Sandven
Publisert: 09.01.2015
Foto: Brit Aksnes

Jorunn Pile hadde eigentleg tenkt å ta ein pause frå restaurant- og reiselivsbransjen og hadde heller ikkje tenkt å søkja då stillinga som direktør for Thon Hotel Sandven vart utlyst. Men livet vert ikkje alltid som ein planleggjer, og den entusiastiske nyesjefen trivst særs godt med kjekke kollegaer og god nattesvevn. Ho kan også lattermildt avkrefta Hotel Caesar-tilstander i Norheimsund.

Feil bilettekstar
Publisert: 04.07.2014
På side 12 i HF fredag var det ein omtale av den nye rulleskibana på Sjusete. Diverre hadde alle bileta fått den same biletteksten. Bileta som viser alle dugnadsarbeidarane samla, viser Tom Rasmussen (t.v.), Margunn Sande, Sigurd Sande, Sjur Tarjei Fykse, Olav Tufteland og Knut Njaa.
HF bed om orsaking for feilen.

Lite dyr, stor utrykking
Publisert: 04.07.2014
Dei innblanda køyretøya vart lite skadde i uhellet.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Politiet, ambulansetenesta og brannvesenet rykte ut til eit uhell nær Vangdalsbergtunnelen fredag føremiddag. Ein bilførar skal ha bremsa for eit vegkryssande ekorn, fortel politibetjent Bernt Ove Slyngstad. Resultatet var at bilen bak køyrde i bilen til ekornvenen. Ein passasjer i den fremste bilen klaga over nakkesmerter, noko som medførte ei godt dimensjonert uttrykking.

Aalvik vann igjen
Erling Aalvik frå Ålvik vann i kveld Lurkalarm for tredje år på rad. Tida var 30.32. Solveig Torsvik vann kvinneklassen med tida 42.36, ifølgje bygdalarm.no.

Påkøyrsle i Norheimsund
Publisert: 02.07.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ein syklist er påkøyrd i Norheimsund, melder operasjonssentralen i Hordaland politidistrikt kl. 14.08 i dag.

Straumen borte i Kvam
Publisert: 01.07.2014
Slik såg det ut i Grova kring midnatt måndag kveld. Berre bilane lyste opp handlegata.
Foto: Sigbjørn Linga
 
Straumen forsvann i store delar av Kvam i går kveld. Torevêret medførte fleire feil på straumnettet på strekkja Norheimsund–Oma. I tillegg var mykje av Kvamskogen utan straum på grunn av lynnedslag og brann i ein stolpe.
Dei fleste feila vart mellombels retta i dag tidleg, men Fjellstrand AS vanta i dag tidleg framleis straum på grunn av brot i ein høgspentkabel, ifølgje administrerande direktør Arne Tillung i Kvam kraftverk AS.
Han oppmodar kundar som framleis er utan straum, om å melda frå til kraftverket.


Kvammapakken kan kosta over 750 millionar
Publisert: 01.07.2014
440 millionar 2009-kroner er avsette til vegtiltaka i Kvammapakken. Leiinga i Kvam bompengeselskap AS varslar at sluttsummen kan verta over 750 millionar kroner.
Les meir i HF i dag.

Bålkos i strandsona
Publisert: 23.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Måndag kveld vart jonsok feira. Ikkje alle våga å tenna bålet på grunn av det tørre vêret sist tida, men på tomta til Asbjørn Flatebø nær Storeteigen i Øystese var bålet ein glohaug, pølsepinnane lange og humøret godt då HF var innom.

Dekorerte maktkorridorane
Publisert: 24.06.2014
Foto: Bård Valvatne

Jorunn D. Mæland (t.v.) og Kari W. Vik i politisk sekretariat i Kvam herad er ikkje berre dugande til å få politiske vedtak loggførte. Dei står bak ei utstilling av Mons Breidvik-verk i Kvam rådhus.
Les meir i HF i dag.

Frå fest til fest
Publisert: 24.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Folk strøymde til Steinsdalsfossen (over) og strandvegen (under) laurdag. Mange fekk med seg både fossefesten og Kork-konserten.
Les meir i HF i dag.

Foto: Sigbjørn Linga

Assisterande rådmann i Kvam døydde i trafikkulukke
Publisert: 23.06.2014
Assisterande rådmann i Kvam herad, Astrid Ljones Fjærestad (47) frå Arna, døydde i ei motorsykkelulukke i Tysvær sundag. Også systera hennar døydde i ulukka. Motorsykkelen dei to sat på, trefte ein møtande bil, ifølgje politiet.

Siste møte før ferien
Publisert: 16.06.2014
Tysdag er det både generalforsamling i Kvam kraftverk AS og møte i Kvam heradsstyre. Styret i kraftverket tilrår eit utbyte til eigaren på 15 millionar kroner i 2013.
I heradsstyremøtet står mellom anna ei rekkje kraftsaker, 1. tertialrapport og fleire reguleringsplanar på saklista. Dessutan har ordføraren varsla ei orientering om kva som skjer på samferdslefeltet for tida. Møtet byrjar 12.30 og er ope.

Forlis var falsk alarm
Publisert: 16.06.2014
Laurdag ettermiddag fekk politiet melding om at ein open fritidsbåt hadde forlist ved Årvikneset mot Varaldsøy. Ein leiteaksjon der både luftambulanse, ein politibåt, dykkarar frå Bergen, ei ferje og fleire frivillige deltok, vart straks sett i gong.
Ingen personar vart funne. Etter kort tid vart aksjonen avslutta og naudmeldinga avskriven som falsk alarm.

Fjordjazz med futt
Publisert: 16.06.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Hardanger big band og Gisle Torvik slo dei musikalske tølene saman på Thon hotell Sandven under Hardingtonar. Tysdag kan du lesa kva utsendingen til HF tykte om samspelet.

Hendingsrik helg er over
Publisert: 16.06.2014
Festivalane i Norheimsund var velsigna med godt vêr heile helga. Det trekte mange til sentrum, særleg laurdag.
Foto: Sigbjørn Linga

Ei stor festivalhelg i Norheimsund er over. Medan trebåtfestivalen truleg sette ny publikumsrekord, var besøket på Hardingtonar-konsertane mindre enn arrangørane vona.
Les meir i HF tysdag.

– It´s beautiful!
Publisert: 16.06.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Laurdag vert turistveganlegget ved Steinsdalsfossen offisielt opna. Ed og Louise Miles frå Londaon synest anlegget er vakkert.
Sjå bileta av anlegget i HF tysdag.

Strukturfellesskap slår sprekkar
Publisert: 16.06.2014
Arkivfoto: Sigbjørn Linga
 
Dagleg leiar i Hardangerrådet ynskjer ei felles utgreiing av kommunestruktur der alle kommunane er med. Eidfjord, Ulvik, Granvin og Ullensvang flørtar med kvarandre og vil fyrst og fremst utgreia ei felles samanslåing. Jondal sit på gjerdet, medan Kvam og Odda ser ut til å vera innstilte på å hengja seg på Hardangerrådet-prosjektet allereie no. Saka kjem opp i heradsstyremøtet i Kvam tysdag.
Les meir i HF tysdag.

Klipte omsider snora
Publisert: 15.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Fredag vart den nye vegen mellom Norheimsund og Vikøy offisielt opna med fest i Norheimsund.
Les meir i HF tysdag.

Brenner er på plass
Publisert: 15.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Hans Olav Brenner er programleiar for Da Kork kom til bygda. Sundag kveld vart han motteken av nokre hundre på kaien i Norheimsund. Det tok ikkje lang tid før han hadde fått låna seg ein bil.
Les meir i HF tysdag.

Opnar prosjekt med kjempesprekk
Publisert: 13.06.2014
Vegen frå Vikøy til Norheimsund vert offisielt opna med eit arrangement i Norheimsund i dag. Prosjektleiar i Kvammapakken, Rolf Harkestad, sa nyleg til HF at biten frå Kaldestad til meieritomta ikkje var med i Kvammapakken, og at det var del av forklaringa på kostnadssprekken på nesten hundre millionar kroner. Men karta i søknaden om godkjenning av Kvammapakken viser også denne strekkja. Harkestad vedgår at strekkja var med på papiret, men at kostnadsoverslaget på 75 millionar kroner ikkje omfatta denne biten. Årsaka er ein glipp eller ei misforståing, opplyser han.
Les meir i HF i dag.

Messe til Kvam
Publisert: 13.06.2014
Sundag vert det folkemusikkmesse i Vikøy kyrkje. Messa er skriven av Rannveig Djønne, som var hyra av Ullensvang kyrkje til å skriva ny gudstenestemusikk i folkemusikkstil for tre år sidan. Tekstane er gamle, men melodiane er nye og inspirerte av folkemusikk frå Hardanger. Til dømes er Gloria ein rudl og Sanctus ein vals, opplyser kyrkjeverje Olav Skeie Lid i ei pressemelding.
Han skriv at messa er framførd 25 gonger i Hardanger, Voss og Notodden. I Kinsarvik vert like godt Gloria og Kyrie frå messa nytta fast.
– Folkemusikkmessa legg vekt på at det skal nyttast lokale folkemusikarar, og difor vert uttrykket ulikt for kvar framføring, skriv Lid.

Samferdsleutvalet får informasjon om rapportar
Publisert: 09.06.2014
Heradsstyret løyvde nyleg 800.000 kroner til kjøp av tre rapportar om samferdsle. Den eine rapporten var tinga allereie før møtet, og dei to andre hadde samferdsleutvalet bede ordføraren tinga.
Fredag ettermiddag kom innkallinga til eit møte i utvalet tysdag. Ifølgje innkallinga skal utvalet få informasjon om dei tre rapportane. Møtet byrjar klokka 13.30 og er ope.

Traktortreff for andre gong
Publisert: 09.06.2014
Foto: Even Norheim Johansen

Traktortreffet i Tørvikbygd kan vanskeleg kallast anna enn ein suksess. Alt gjekk etter planen, bortsett frå at traktorkortesjen seinka ei full ferje med bilar. Det var ikkje planlagt.
Les meir i HF tysdag.

Bruka krefter mot kreft
Publisert: 09.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Kvammaløpet samla store og små til inntekt for kreftsaka sundag. 250 deltok, og arrangørane er overvelda.
Les meir i HF tysdag.

Ny boltreplass utandørs
Publisert: 09.06.2014
Elfrid Oma i pleie og omsorg i Kvam herad klipper snora og markerer at terrassen er opna.
Foto: Bård Valvatne

Lions-klubben i Strandebarm har skaffa bebuarane på Strandebarmsheimen ein ny uteplass – ein sklisikker terrasse som vart bygd på dugnad på ei lita veke.
Les meir i HF tysdag.

Trur Jondal kan spara relativt enkelt
Publisert: 05.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Rådmann Siv Helle Prestegard (biletet) rår over ein organisasjon som er så dyr i drift at Jondal kommune ikkje treng innføra eigedomsskatt. Det held å vera litt mindre raus med tenestene, meiner Telemarksforskning.
Les meir i HF fredag.

Håpar på ny stordomstid for Storhaug
Publisert: 05.06.2014
Foto: Bård Valvatne

Songartribunen på Storhaug i Ålvik er frå 1958, men ser nesten som ny ut. Måndag vart den oppussa tribunen innvigd med konsert.
Les meir i HF fredag.

Kan kjøpa seg nye toradar
Publisert: 05.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Embla Forthun Guntveit (biletet) frå Jondal har brått fått råd til å kjøpa seg nye toradar. Årsaka ser du i HF fredag.

Ingen siger til laksepizzaen
Publisert: 05.06.2014
Tysdag reiste tre niandeklassingar frå Strandebarm skule til Oslo for å konkurrera mot tre andre pizzabakarar i finalen i turneringa Skolepizza. Vona var at ein sjølvkomponert laksepizza skulle falla i smak hjå juryen.
Det vart ingen siger på strandbarmingane denne gongen. I staden stakk elevar frå Frøyland skule av med sigeren. Laksepizzaen fekk likevel gode tilbakemeldingar frå juryen, som omtala pizzaen som modig og kreativ, skriv lærar Linda Grøtt i ein e-post til HF.

Heimetap i Norheimsund
Publisert: 04.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Norheimsund tapa onsdag kveld 1–2 på heimebane for Nordhordland i 4. divisjon.
Les meir i HF fredag.

Opnar fossen for trafikk i dag
Publisert: 04.06.2014
Stien opp til og bak Steinsdalsfossen vert opna for ålmenta i dag. Området inn mot foten av fossen vert ikkje opna av di det nyleg er sådd der, opplyser Bjørn Andresen i Statens vegvesen.

Varm forsommar
Publisert: 03.06.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Magne og Halvor i Øystese var to av mange unge som hadde funne fram badebuksa i helga. Dei påstod hardnakka at det ikkje var særleg kaldt. Vêrmeldinga tilseier litt meir skya, men framleis varmt vêr den neste veka.

Til Strandebarm for å omtala Fosse
Publisert: 03.06.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Journalist Christine Döissel i Süddeutche Zeitung var mellom dei som fann vegen til Fossedagar 2014 i helga. Ho var i Noreg for å portrettera Fosse, og fann ut at det kunne vera interessant å sjå eit Fosse-stykke oppført på heimstaden hans.
Les meir i HF i dag.

Folkemassane strøymde til "ny" foss
Publisert: 03.06.2014
Sperra? Tja – det bryr ikkje turistane seg så mykje om. Sundag strøymde dei opp til fossen.
Foto: Sigbjørn Linga
 
 
Steinsdalsfossen kan verta opna for ålmenta om kort tid. Det skal vurderast i eit møte i dag. Sundag var sperringa flytta til sides, og turistane støymde til for å sjå fossen bakfrå og nytta det nye utsiktsplatået. Farleg såg det ikkje ut til å vera, men forbode var det.
Les meir i HF i dag.

Heidra for innsatsen
Publisert: 03.06.2014
Foto: Bård Valvatne
 
Kunstnar Audun Storaas (biletet) var ein av fleire som fekk fortent heider for stor innsats for kyrkja og uteområdet på Kyrkjehaugen i Norheimsund. Bygget runda 25 år med fest og moro i helga.
Les meir i HF i dag.

Juksemakar, pipelort med godt humør
Publisert: 03.06.2014
Slik kan ein òg sjå ut når ein har passert Skjervet. Det gode humøret skuldast truleg det syklistane har mellom beina. Frå venstre: Hans Erik Ringkjøp, Ingebjørg Winjum og Knut Markhus..
Foto: Sigbjørn Linga

To ordførarar, ein kultursjef og ein redaktør med dårleg sykkeltreningsgrunnlag vart utstyrde med kvar sin elektriske sykkel og ordre om å sykla nær åtte mil til Voss. I HF i dag kan du sjå korleis det enda.

Prøver å gjera dommarar til laks
Publisert: 03.06.2014

Foto: Lars Arvid Oma

Tre ungdomar frå Strandebarm deltek denne veka i ei pizzatevling i Oslo. Dei stiller med sjølvkomponert laksepizza. HF var med på generalprøven måndag.
Les meir i HF i dag.

Fleire tusen innom ny matstasjon
Publisert: 03.06.2014

Foto: Sigbjørn Linga

Bergen–Voss med matstasjon i Norheimsund sentrum var så vellukka at det truleg vert tradisjon, melder dagleg leiar Nils Olaf Solberg i sykkelrittet. Om lag seksti deltok i det nye rittet Norheimsund–Voss.
Les meir i HF i dag.

Telefon mot øyra
Publisert: 30.05.2014
Politiet kontrollerte tjue bilar ved Furedalen på Kvamskogen måndag. Éin bilførar fekk forenkla førelegg for å snakka i mobiltelefon utan handfri, avslører politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Slapp billeg frå ulukke
Publisert: 30.05.2014
Sundag kveld mista ein bilførar kontrollen på bilen i ein sving ved Kvinnhovden på Kvamskogen. Bilen fekk skrens og hamna i grøfta på motsett side av vegen, før han til sist kom ut att i vegbanen. Tre personar var i bilen. Ingen vart alvorleg skadde. Saka vert etterforska, fortel politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Drog til syklist
Publisert: 30.05.2014
Sundag kveld vart ein syklist i Øystese slegen av ein annan kar. Saka er meld til politiet. Karane kjende var kjende, og valden framstod som uprovosert, fortel politioverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Rauk inn for fyll
Publisert: 30.05.2014
Natt til laurdag fekk politiet melding om ein tilsynelatande forkomen mann som låg på bakken i Norheimsund sentrum. Vedkomande viste seg å vera relativt oppegåande, og vedkomande vart teken med til fyllearresten i Bergen.
Rett etter midnatt natt til sundag fekk ein annan rusa kvemming same lagnad, fortel politoverbetjent Andor Helgheim ved Kvam og Samnanger lensmannskontor.

Klar for tredje gong
Publisert: 30.05.2014
Foto: Lars Arvid Oma
 
Tor-Bjørn Kolltveit (biletet) deltek i sykkelrittet Bergen–Voss for tredje gong laurdag. Nytt av året er rittet Norheimsund–Voss og stor sykkelfest i Norheimsund.
Les meir i HF i dag.

Skrudde saman tre av greiner
Publisert: 29.05.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (t.v.) fekk møta kunstnar Jaakko Pernu ved kunstverket måndag.
Foto: Bård Valvatne
 
Synest du flaggstonga på Straumhaugen i Norheimsund har endra seg litt? Du er inne på noko. Ein finsk kunstnar har bygt eit tre på fundamentet der stonga stod.
Les meir om finnen fredag.

Viser vår herlege heim
Publisert: 29.05.2014
Foto: Katrine Helgheim

Heidi Ann Jaeger ()t.v.), Ann Charlotte Ellingsen og Torunn Øvsthus i Kunsthuset Kabuso ser fram til ei sommarutstilling med nasjonalromantiske perler. Opninga er laurdag. Kronjuvelen er Brudeferd i Hardanger.
Les meir i HF fredag.

Sykkelsirkus i Norheimsund
Publisert: 29.05.2014
Foto: Lars Arvid Oma

Denne veka får sykkelsporten uvanleg stor merksemd både i HF og Kvam. Onsdag passerte deltakarane i Tour des fjords gjennom Kvam. Forventingane var store, men det heile var snøgt overstått.
Les meir i HF fredag.

Det skjer litt av kvart
Publisert: 27.05.2014
Spalta Det skjer vart diverre utelaten i HF i dag. Du finn ein oppdatert aktivitetskalender i menyen til venstre på nettsida vår.

Krom, lakk og høgoktan
Publisert: 22.05.2014
 
Veteranane i Ford-klubben er klare til å visa sine rullande smykke. Frå venstre: Sveinung Kvalvik, Svein-Hogne Børven og Kjell Henning Berge.
Foto: Åsmund Soldal
 
Ford M klubb vart starta som verdas fyrste i sitt slag i Øystese for 30 år sidan. I helga feirar gunnleggjarane og andre Ford-entusiastar seg sjølve og bilane på arnestaden for rørsla. Om ein dukkar djupare i historia, syner det seg at også Ålvik må reknast med. Kjernen i saka er uansett bilar frå perioden 1952–1972. M-en står for Meisterstück (meisterstykke).
 
Les meir i HF fredag.

Får ha mekanikarklasse
Publisert: 22.05.2014
 
Den velutstyrde verkstaden ved Norheimsund vidaregåande skule vert ikkje ståande tom.
Foto: Åsmund Soldal

 
Norheimsund vidaregaåande skule mistar VG1-klassen i bygg og anlegg frå komande skuleår. Det same skjer med VG2 i helse- og ungdomsfag. Til gjengjeld vedtok fylkesutvalet onsdag uventa å oppretthalda VG1 i køyretøyfag, som eigentleg var tiltenkt Odda vidaregåande skule.
Rektor Vidar Ask reknar med at bortfallet av bygg- og anleggsklassen vert mellombels. Han trur det melder seg mange nok søkjarar til å oppretta klassen att i 2015. Skulen har hatt kontinuerleg undervising i faget sidan 1949.
 
Les meir i HF fredag.

Vil dukka djupare i badet
Publisert: 20.05.2014
Mot røystene til Frp, Ap og V avgjorde Kvam heradsstyre måndag at ein skal gå vidare med planane om eit bade- og velveresenter i Øystese. Fleirtalet på 18 mot 9 røysta for at heradet mellom anna skal inngå eit samarbeid med Hardangerbadet AS, bruka 1,5 millionar kroner på prosjektering og tilsetja ein prosjektmedarbeidar. Rådmannen sitt forslag om å vurdera prosjektet saman med Hardinghuset i Norheimsund vart forkasta av alle politikarane. Mindretalet ynskte eit opplegg med mindre risiko for heradet enn formannskapstilrådinga inneber.
Ifølgje assisterande rådmann Astrid Ljones Fjærestad er ikkje heradsstyrevedtaket klarsignal for senteret, men eit ynske om å utgreia prosjektet endå grundigare, og dermed klarleggja risikoen for Kvam herad.  Hardangerbadet AS skal ha rolla som prosjektleiar.
Tor Brattebø i Hardangerbadet AS er svært nøgd med vedtaket. Han seier til HF at kommunal medverknad er det viktigaste elementet i prosjektet på dette stadiet. 
 
Les meir i HF fredag.

Spår sprekk i Kvammapakken
Publisert: 20.05.2014
 
 Foto: Lars Arvid Oma
 
Utbetringa av fylkesveg 49 mellom Norheimsund og Vikøy er tilgodesett med 75 millionar 2008-kroner i Kvammapakken. Kostnaden vert truleg om lag 185 millionar kroner.
Prosjektet er ikkje det einaste som ser ut til å kunna verta monaleg dyrare enn ramma i Kvammapakken tilseier. Men til skilnad frå dei fleste andre prosjekta er det nesten ferdig. Med andre ord er det ingen veg tilbake.
Les om saka i HF i dag. 

Vel overstått nasjonaldag
Publisert: 20.05.2014
Baste, Nelly og June inspiserer kakebordet i Folkets hus i Ålvik.
Foto: Bård Valvatne 

17. mai er over for denne gong. I HF i dag finn du bilete frå nasjonaldagsfeiringa i Kvam og Jondal.  

Nær siger mot Brann 3
Publisert: 15.05.2014
Norheimsund fotballklubb leidde 2–0 mot Brann 3 på bortebane tysdag, men kampen enda 2-2. Eivind Daniel Røed og Markus Austevoll gav gjestene leiinga. Brann 2 utlikna dei siste 20 minutta av kampen i 4. divisjon, melder norheimsundfk.no.

Utan løn, men med arbeidsglede
Publisert: 15.05.2014
Foto: Bård Valvatne

Når det offentlege sviktar og ikkje tek vare på eigedomane, er det godt samfunnet har personar som arbeider utan å få løn for strevet. Takk vera frivillig innsats har både Vikøy kyrkje og gamleskulen på Norheim fått seg eit estetisk lyft den siste tida.
Les meir i HF fredag.

Med klippekort på fjellet
Publisert: 15.05.2014
Arkivfoto: Sigbjørn Linga

Leiar i Kvam turlag, Kjell Inge Tufte Tyssen (biletet), lokkar ikkje berre med ukvesste blyantar og fuktige bøker i plastboksar på fjelltoppane i Kvam i år. Nytt av året er klippetenger.
Les meir i HF fredag.

Glimra med fråvere
Publisert: 15.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Etikkseminaret for heradsstyret, 1. varamedlem og kontrollutvalet tysdag var obligatorisk. Kvam herad mottok ingen forfallsmeldingar, men fire av ti stilte ikkje opp.
Les meir i HF fredag.

Fotografering kan løna seg
Publisert: 15.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga

HF oppmodar alle lesarane om å senda inn foto frå 17. mai-feiringa. Avisa trekkjer ein vinnar mellom alle som sender inn bilete før sundag 18. mai kl. 18. Vedkomande kan gle seg til fem Flax-lodd dumpar ned i postkassen.

Stenging av Børvenestunnelen vert utvida
Publisert: 13.05.2014

Børvenestunnelen vert stengd for køyretøy til 6. juni klokka 13. Årsaka er krevjande grunnforhold og ekstra arbeid med vass- og avløpsanlegget, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.  

- Me veit at dette vil medføra endå lengre tid med ulemper for bebuarane langs gamlevegen, men bed om forståing for løysinga som er vald, skriv vegvesenet.

Tunnelen er open for gåande og syklande.


Øystese er i siget
Publisert: 13.05.2014
Tonny A. Tysnes (til høgre) stod bak to mål sundag.
Foto: Bård Valvatne
 
Øystese er kome i siget i 3. dvisjon. Sundag fekk Fyllingsdalen bank i Øystese.
Les meir i HF i dag.

Kraftfull lokal verdiskaping
Publisert: 12.05.2014
Administrerande direktør Arne Tillung i Kvam kraftverk AS arbeider med både langsiktig planlegging og daglege utfordringar.
Foto: Lars A. Oma
 
Administrerande direktør i Kvam kraftverk AS, Arne Tillung, er glad for at kommunen ikkje fall for freistinga å selja selskapet på slutten av 90-talet. Tillung leier ei verksemd med stor lokal verdiskaping.
Les meir i HF tysdag.
 

Lovar å arbeida aktivt for prosjekt
Publisert: 09.05.2014
Bjarne Mo (H), Borghild Storaas Ones (Ap) og Asbjørn Tolo (H) følgjer debatten om habiliteten til dei to sistnemnde i formannskapsmøtet frå sidelina.
Foto: Lars Arvid Oma


Formannskapet meiner Kvam herad bør ta eitt steg nærarare Hardangerbadet. Fleirtalet ynskjer å arbeida for å realisera det og finna gode driftsmodellar, og å lova 20 millionar kroner pluss tomt til anlegget om det vert realisert.
Les meir i HF i dag.

Tok skalpen på Nordre Fjell
Publisert: 09.05.2014
 
Foto: Bård Valvatne
 
Norheimsund fotballklubb fekk den fyrste sigeren i 4. divisjon onsdag.
Les meir i HF i dag.

Nytt funn i Norheimsund
Foto: Lars Arvid Oma

Bård Gauden har nok ein gong sett arkeologar i sving i Norheimsund.
Du kan lesa kva metalldetektorentusiasten har funne i HF i dag.

Tok sine tre fyrste poeng
Publisert: 06.05.2014
Øystese vann 4–3 over Haugesund 2 i Haugesund måndag, trass ei lang liste over skadar og forfall.
Med det tok kvemmingane sine fyrste tre poeng denne sesongen, etter å ha tapa dei to fyrste kampane. 
Sundag kjem Fyllingsdalen 2 til Øystese.

Måtte leita etter kampsaker
Publisert: 05.05.2014
Foto: Bård Valvatne

Ålvikarane må sjå ut av landet for å finna dei store kampsakene til 1. mai-feiringa for tida. Der er det til gjengjeld nok å ta av, ifølgje hovudtalar Frank Aarebrot.
Les meir i HF tysdag.

Synest løysinga er god
Publisert: 05.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga

Idrettshallen på evja i Vikøy (biletet) er ok, meiner rådmannen, trass i fleire protestar på tiltaket.
Les meir om denne saka og ei rekkje andre saker i planutvalsmøtet onsdag i HF i morgon.

Bowling og samvera i Øystese
Publisert: 05.05.2014
Foto: Janne Monsen
 
Kvam bowlingklubb arrangerte ei turnering i Øystese i helga. Les meir om tevlinga Hardangerbløminga i HF tysdag.

Meiner band er uproblematiske
Publisert: 03.05.2014
Ordførar Asbjørn Tolo (H) meiner det er heilt uproblematisk at han er aktiv i saka for å få realisert bade- og velvereanlegget i Øystese, sjølv om han har både forretnings- og partiband til Jarle Hjartåker.
Hjartåker er deltakar i Helsebanken legekontor ANS, som etter planen skal flytta inn i det nye anlegget ved Hardangerfjord hotell. Tolo og Hjartåker har drive forretningar saman og eig framleis Hardanger fjordadventure ANS i lag. Båe er dessutan med i heradsstyregruppa til H.
Rådmann Arild McClellan Steine opplyser at han har vurdert banda mellom dei to. Konklusjonen er at Tolo ikkje er automatisk ugild etter forvaltingslova. Tolo opplyser at arbeidstakarforholdet til kona hans, som er tilsett i Helsebanken, ikkje var del av vurderinga.
Tolo seier til HF laurdag at alle habilitetsspørsmåla må på bordet når saka vert handsama av formannskapet tysdag.

Lovar stønad og å arbeida for offentleg eigd badedel
Publisert: 02.05.2014

Ordførar Asbjørn Tolo (H) sende fredag ut eit alternativt framlegg til vedtak i Hardangerbadet-saka. Det vart sendt til gruppeleiarane. Ordføraren oppmodar oppmodar partia om å drøfta framlegget hans på tvers av partigruppene. Saka skal opp i formannskapsmøtet tysdag.

Framlegget kjem i kjølvatnet av eit uoffisielt møte mellom sju av formannskapsmedlemene og Hardangerbadet AS onsdag kveld. Etter orienteringa frå Hardangerbadet drøfta gruppeleiarane om det bør koma eit alternativt framlegg, som no altså er kome.
Gruppeleiar Herleif Tveit (Sp) seier til HF at ein gruppeleiarane nesten ikkje drøfta kva innhaldet i framlegget burde vera, bortsett frå at det burde vera meir positivt enn framlegget frå rådmannen. Tveit har ikkje vore med på å utarbeida framlegget.
Tolo opplyser at framlegget er resultatet av ein dialog med mellom andre dagleg leiar Martin Vik i Hardangerbadet. Målet er å finna ein måte å gå vidare med prosjektet på, men samstundes unngå å bruka altfor lang tid på vidare utgreiing. Dessutan prøver ein å redusera risikoen og innskotet til Kvam herad mest mogeleg, fortel Tolo.

Framlegget lyder ordrett som følgjer:

"Kvam heradsstyre vedtek:

Kvam heradsstyre (HST) viser til den framlagde søknaden frå Hardangerbadet AS (HB AS), og stiller seg positiv til prosjektet som fell inn under Kvam herad (KH) sine visjonar om å vidareutvikla sentrumsområdet i Øystese / Norheimsund som eit senter i regionen både innan attraktivitet for innbyggjarar, besøkjande og næringsliv og som eit næringsprosjekt med å vidareutvikla og skapa ny aktivitet i Kvam.
Prosjektet inneheld interessante og komplimentære element som samla sett gir grunnlag for betre tilbod og ny aktivitet både lokalt og regionalt, og vil om det vert realisert tilføra både Kvam og Hardanger noko nytt og spennande.

HB AS forespør KH om å ta del i prosjektet med konkret deltaking på fleire område, samt å dekka kostnader knytt til prosjektering av badeanlegget som grunnlag for endelege vedtak. HST vil samarbeida med og støtta HB AS i det vidare arbeidet under forutsetningar som fylgjer;

1. Kvam herad går aktivt inn i vidare utarbeiding av prosjektet i samarbeid med HB AS.

2. Kvam herad vil arbeida aktivt med intensjon om å få realisert badedelen/ evt. deler av badedelen i prosjektet som eit kommunalt føretak / interkommunalt selskap (HB KF/IKS).

3. Det skal utarbeidast alternative former for organisering og finansiering av HB KF/IKS med Kvam herad og andre offentlege eigarar samt anna offentleg deltaking og støtte i prosjektet, som gjer dette selskapet tilnærma gjeldfritt/ gjev minst mogleg låneopptak.

4. Det skal utarbeidast organisering / driftsmodellar for privat /kommersiell drift av anlegget tilpassa dei aktuelle finansierings- og støtteordningane, og med tilstrekkelege garantiar for å unngå / minimera / gi forutsigbar økonomisk risiko for Kvam herad og andre offentlege samarbeidspartar.

5. Kvam herad skal saman med HB AS, Hordaland Fylkeskommune, evt. andre hardangerkommunar og Hardangerrådet arbeida for best mogeleg finansiering av HB KF/IKS som eit regionalt anlegg. Kvam herad vil vera ein pådrivar for søknad om spelemidlar og utløysing av andre offentlege midlar.

3. Kvam herad vil samarbeida om og jobba for å utvikla helsedelen i senteret, - jamfør søknad frå HB AS. Dette skal fortrinnsvis gi nye tilbod innan helsetjenester i samarbeid med bl.a. Helse Bergen og Helse Vest.

4. Kvam herad vil dekka sin del av kostnadene i forprosjektet knytt til badeanlegget sett til kr. 1,5 mill., samt dekka kostnad med prosjektstilling i Kvam herad under forprosjektet på kr. 0,5 mill. Kostnadane vert finansiert frå _________.

6. Den aktuelle tomta ved Hardangerfjord Hotell som er i Kvam herad si eige og som er regulert til formålet, vert stilt til disposisjon for prosjektet som del av Kvam herad sitt bidrag.

7. Kvam herad vil ved realisering av prosjektet i tillegg til tomt med verdi anslått til kr. 3 mill. løyva kr. 20 mill. til HB KF/IKS Midlane vert finansierte ved bruk av fond.

8. Det er ein førestnad for Kvam herad si deltaking i HB KF/IKS at prosjektet som ein heilheit vert realisert.

9. HB AS står for prosjektleiing, og arbeidet vert organisert slik at Kvam herad og evt. andre partar blir representert i prosjektgruppa.

Ordførar og to valgte representantar i heradsstyret vert styringsgruppe for Kvam herad sitt engasjement i prosjektet, og avdeling for samfunn og utvikling stiller med sekretær for styringsgruppa.

10. Kvam heradsstyre vil gjera endeleg vedtak om prosjektet inkludert organisering og finansiering når forprosjekt føreligg og saka vert lagt fram for heradsstyret på nytt, etter planen i oktober 2014."

Åtvara mot å binda seg til masta
Publisert: 02.05.2014
Foto: Sigbjørn Linga
 
Kvemmingane vart åtvara mot å verta for opphengde i eitt vegalternativ då formannskapa i Kvam og Jondal møttest måndag.
Les meir i HF i dag.

Søkjar la fram ny informasjon i lukka møte
Publisert: 01.05.2014
Onsdag kveld var representantar for alle parti i Kvam heradsstyre inviterte til eit uoffisielt møte med Hardangerbadet AS i Øystese. Alle bortsett frå Frp var til stades. Seks av dei frammøtte har formannskapsplass. To av dei som deltok, vil truleg vera ugilde i Hardangerbadet-saka. Ingen av dei synest det er problematisk å delta i det nemnde møtet eller i diskusjonar om saka i eigne parti.
I møtet la Hardangerbadet fram eit tilsvar på nokre av påstandane om økonomi og besøkstal i saksutgreiinga til rådmannen. Administrasjonen var ikkje til stades i møtet.

Kollisjon i Steinstøberget
Publisert: 01.05.2014
Ein bil og ein motorsykkel kolliderte i Steinstøberget litt før klokka 17 i dag. Ingen skal ha vorte alvorleg skadde i ulukka.

Smell på heimebane
Publisert: 27.04.2014
Tonny Tysnes (t.v.) i kamp mot Lyngbø.
Foto: Bård Valvatne
 
Øystese tapa i den fyrste heimekampen i 3. divisjon i år. Lyngbø vann 2–1 i Øystese laurdag. Dermed står kvemmingane med null poeng etter to kampar.
Les meir i HF tysdag.

Vil kopla Hardangerbadet til Hardinghuset
Publisert: 24.04.2014
Kvam herad har lova tomt, men ikkje gratis tomt til badeanlegget, skriv rådmann Arild McClellan Steine i saksframlegget.
Arkivfoto: Lars Arvid Oma
 
Saksutgreiinga i Hardangerbadet-saka vart offentleggjord onsdag. Rådmann Arild McClellan Steine ser mykje positivt i prosjektet, men meiner det er uferdig. Han tilrår difor å løyva pengar til ein konsulent som skal arbeida for å gjera prosjektet betre og påføra Kvam herad mindre risiko.

Rådmannen meiner Hardangerbadet AS er for optimistisk i spådomane om besøkstal og driftsoverskot, og spår driftsunderskot.

Steine meiner prosjektet ikkje har brei nok støtte enno, og at dei positive ringverknadene må verta synleggjorde. Han vil kopla badeanlegget til kulturhuset og utgreia båe prosjekta parallelt. Anten bør båe eller ingen av prosjekta realiserast. Koplinga kan auka entusiasmen og dempa konfliktane mellom Norheimsund og Øystese, trur Steine.

Les meir i HF fredag.


Optimistar før heimedebut
Publisert: 25.04.2014
Sportssjef Erling Ola Fykse trenar ein del av A-laget før den fyrste heimekampen.
Foto: Katrine Helgheim

Øystese opna serien med tap måndag. Laurdag kjem Lyngbø til Øystese.
Les kva forventingar trenarar og spelarar har i HF i dag.

Opna med poengdeling
Publisert: 25.04.2014
Foto: Katrine Helgheim

Hovudtrenar Bjørn Atle Austevoll (biletet) i Norheimsund fotball gler seg til sesongen i 4. divisjon, som opna med 2-2 heime mot Osterøy onsdag kveld.
Les meir i HF i dag.

To jenter, to instrument
Publisert: 25.04.2014
Foto: Bård Valvatne

Ingrid Standal Sørheim (t.v.) og Hanna Thiesen er dei av dei fremste musikktalenta i Kvam. Sundag spelar dei på vårkonserten til Norheimsund musikklag. HF har teke ein prat med jentene om kva det krev å vera ung musikar.
Les meir i avisa id ag.

– Ørn tok lam
Publisert: 22.04.2014
Slik såg lammet ut etter ørneåtaket og avlivinga.
Foto: Jan Egil Leirstein
 
Ei kongeørn tok eit lam i Mundheimsdalen måndag, opplyser sauebonde Jan Egil Leirstein. Han var sjølv vitne til hendinga.
– Dette har eg aldri opplevd før. Det var skremmande, seier Leirstein.
Han fortel at han på om lag åtti meters hald såg at ørna kom frå nord. Ho nappa eit lam kring femti meter frå husa i tunet, og lyfta det femten–tjue meter over bakken før ho sleppte det.
Lammet var i live, men eigaren måtte avliva det. Innvollane tytte ut der ørna hadde gripe tak med klørne.
Leirstein seier til HF at lammet truleg var fem dagar gammalt. Då ørna kom, var han i ferd med å grava ned eit lam som hadde døydd naturleg.
Bonden trur sauetap som følgje av ørn kan vera eit større lokalt problem enn mange trur.

Bråkete på Børvenes igjen
Publisert: 22.04.2014
I perioden 24. april–16. mai vert Børvenestunnelen stengd for køyretøy. Årsaak er at det skal koplast nye elektrisitets-, tele- og vass- og avløpsleidningar mellom tunnelen og vegprosjektet på strekkja Nes–Skipadalen.
Trafikken må nytta gamlevegen via Børveneset. Tunnelen vert open for mjuke trafikantar, opplyser Statens vegvesen i ei pressemelding.

På fiske i nord
Publisert: 21.04.2014
Foto: Arne Fykse

Korleis er det å vera kvemming på lofotfiske? Arne Fykse overtala Terje Rosseland (biletet) frå Øystese til å ha han med. Resultatet kan du lesa om i HF tysdag.

Ottast dominerande hall
Publisert: 21.04.2014
Fylkeskommunen er skeptisk til ein raud idrettshall på Vikøyevja. Fargen kan verta for dominerande, heiter det i ei fråsegn til planframlegget.
Les meir i HF tysdag.

Frå påskedag til politikk
Publisert: 21.04.2014
Tysdag klokka 9 er det møte i hovudutval for teknisk og næring i Jondal. Fleire reguleringsplanar er mellom sakene på saklista.
Les meir i HF tysdag.

Øystese opna med bortetap
Publisert: 21.04.2014
Øystese opna serien i 3. divisjon med tap for Lysekloster på bortebane i dag. Lysekloster vann 4–2.
Les meir i HF fredag.

HF rettar
Publisert: 16.04.2014
I spalta Det skjer tysdag vart det opplyst at Nakkasleng spelar på Naboen pub i Norheimsund både fredag og laurdag. Det korrekte er at Nakkasleng spelar fredag, medan Ferdamann spelar laurdag.

Fuktig fotballøkt
Publisert: 15.04.2014
Foto: Bård Valvatne

Det vart sparka og nikka høgt og lågt i regnvêret då Øystese fotball skipa til Cato Guntveit fotballskule i helga.
Les meir i HF i dag.

Sommelier frå Norheimsund
Publisert: 15.04.2014
Foto: Åsmund Soldal
 
Simon Valland (biletet) er den yngste som har greidd eksamen på fyrste forsøk hjå Norsk sommelier utdannelse. Han regjerer no i vinbaren Altona i Bergen.
Les om kvemmingen i HF i dag.