18. november 2017

Då Inge datt på klaken, var han glad huset var tilpassa

Marie Elisabeth Skutlaberg meiner fleire godt vaksne bør tenkja på korleis det er å verta gamal i huset dei bur i.


18. November 2017

– Kunsten gjer livet verdt å leva

– Utan kunsten hadde me sikkert vore effektive, men ikkje vore spesielt nær kvarandre, seier den nye sjefen i Kunsthuset Kabuso, Sissel Lillebostad.


17. November 2017

Kvam veks, Odda stuper

Folketalet i Kvam auka med 24 i 3. kvartal, og enda på 8.493 ved utgangen av september. I Jondal gjekk folketalet ned med 1 til 1.105.


16. November 2017

– Hardanger er Chianti

– Bergen er ingenting utan resten av fylket. Korleis speler me kvarandre gode? spør Harald Schjelderup.


16. november 2017

Stort stemne med fint kaliber

Strandebarm miniatyren veks og veks. Årets stemne hadde 176 deltakarar. Det er ifølgje arrangør Strandebarm skyttarlag ny rekord.


16. November 2017

Låser døra for demente – meiner reglar vert følgde

– Korleis kan ein gi demente i Kvam ein betre kvardag?


16. November 2017

Sprengjer nær born


15. November 2017

– Kvernuri er ovleg viktig

Åsmund Soldal

redaksjon@hf.no

Dersom Hardangerskifer AS får utvida steinbrotet i Kvernuri på Solesnes, kan verksemda vera sikra drift i ytterlegare 50–100 år. Skjer det ikkje, er levetida avgrensa til åtte–ti år, hevdar Hardangerskifer AS.


14. November 2017

Brann i bustad i Øystese

Fire personar måtte evakuera heimen sin i natt. To kjæledyr mista livet.


14. November 2017

Seier nei til pengar til fylling ved Hardangerbadet

Skal det løyvast pengar til fylling i sjøen ved Hardangerbadet, må politikarane ta initiativet.


14. November 2017

Difor vel folk å pendla

Natur og familie er dei viktigaste årsakene til at folk som arbeider utanfor regionen, vel å busetta seg i Hardanger.


13. November 2017

Mot «Hardanger-kupp», for Vestlandet som fylkesnamn

Fylkespolitikarane ville ikkje gi den nye vidaregåande skulen i Kvam namnet «Hardanger» sidan skulen er éin av fleire i Hardanger. Men når Hordaland og Sogn og Fjordane skal slå seg saman, vil dei kalla det nye fylket Vestlandet.


12. November 2017

Tre generasjonar samla til festmiddag

Hallgeir Berge

redaksjon@hf.no

Det nye kjøkenet på Haugatun vart feira i regi av Strandebarm ungdomslag laurdag med ein staseleg middag, vise ord og bygdedans. Ein durabeleg fest blei det.


12. November 2017

Badeland


10. November 2017

Sprang for å hjelpa Nepal

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Framnesruss støttar organisasjonen Himalpartner gjennom årets misjonsprosjekt. Laurdag sprang skuleelevane inn 823.845 kroner til arbeid med mental helse i Nepal.


10. November 2017

Bombekrater på barneskule

Når skuleelevane ikkje kan koma på biblioteket, kvifor ikkje flytta biblioteket til skulen?


10. November 2017

E-avis endeleg på plass att

Den nye e-avisa til HF er i drift etter overgangen til ny leverandør.