21. Juni 2018

Strør pengar på lokale tiltak

Ei rekkje lokale aktørar får ei pengegåve frå Sparebankstiftinga Hardanger. I Kvam får den nye turlagshytta den største kakebiten.


21. Juni 2018

Til kamp mot ugrasplante

Håkon Norheim

redaksjon@hf.no

Parkslirekne, reynoutria japonica, er ein av dei mest uønskte ugrasartane i Noreg. Også i Kvam har skadegjeraren etablert seg fleire stader.


21. Juni 2018

Lukka start i bade-KF

Kvammabadet KF skal vera vidope, men fyrst etter ei rekkje purringar frå HF journalførte Kvam herad dokumentasjon knytt til føretaket.


20. juni 2018

Eit spørsmål om storleik

Stor, fagleg rett og dyrare, men plasskrevjande, eller mindre og billegare i strid med ynska til lokale idrettskrefter?


20. Juni 2018

Fekk reprimande for å hoppa bukk over eigarstrategien

Investeringa til Kvam kraftverk AS i nye Skulafossen kraftstasjon skulle vore saksutgreidd og førelagd generalforsamlinga. Det vart ho ikkje.


19. Juni 2018

Kjartan Lauritzen avsluttar Bygdalarm

«Fredag»-artisten står på scena på «meieritomta» i Norheimsund laurdagen. Også klubb på Straumen kjøpesenter står på programmet.


19. Juni 2018

Ålvikarar søker om grensejustering

– Me har stor tru på at Voss vil verta eit stort regionsenter i framtida, og me vil at Ålvik skal vera nært knytt til dette.


19. Juni 2018

Sparka seg til nye belte

Utøvarar frå Kvam karateklubb var oppe til karateeksamen då klubben i helga arrangerte trening med gradering i Øystese.


19. Juni 2018

Rekordpåmelding til Torefjell opp

Dei som ønskjer fleire motbakkar i livet, kan gle seg til onsdag. Då inviterer Kvam langrenn- og skiskyttarklubb (Kvam LSK) til Torefjell opp.