30. september 2016

Sponheim forskoterer kuvending i Jondal

Kvam får stå åleine, medan Jondal bør slå seg saman med Odda og Ullensvang.


30. September 2016

Vart dårlege av nytt bygg

Både tilsette og gjester hjå pedagogisk-psykologisk teneste (PPT) vart dårlege i dei mellombelse lokala i Sandvenhagen næringsbygg. No skal ein del tilsette flytta til rådhuset, der det vert omkalfatring.


30. September 2016

Stiller ut detaljerte teikningar

Laurdag opnar Galleri puls dørene til ei ny utstilling med verk av Kay Arne Kirkebø.


30. September 2016

Testar sider- produksjon

Spildegarden i Øystese feirar tiårsjubileum med å investera i utstyr og prøva siderproduksjon. Snart er det klart for frukt- og siderfestival i Øystese.


29. september 2016

To kontrollar tysdag


29. September 2016

Bilete frå minicup

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no

Strandebarm idrettslag arrangerte minicup laurdag. Bileta ser du her.


27. September 2016

Ordføraren bøyer seg i Jondal

Gruppeleiarane for partia i Jondal er samde om å handsama saka om kommunereforma i eit eige møte onsdag 5. oktober.


27. September 2016

Larsgard samlar gruppeleiarane etter klar dom frå departementet

Ordførar Jon Larsgard (Sp) kan ikkje nekta å setja kommunereforma på saklista når fleirtalet ynskjer det, seier Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Klokka 10 samlar han gruppeleiarane for å drøfta saka.


27. September 2016

Meiner næringsrådet opptrer useriøst

Reidar Tolo synest spørjegranskinga til Kvam næringsråd er useriøs.


27. September 2016

Svinga stokken for første gong

Petro Romanyshyn er ny dirigent i Øystese skulemusikklag. Sundag leia han korpset i konsert for første gong.


27. September 2016

Kommunesamanslåing


27. September 2016

Tausheit er gull?


27. September 2016

Protest


27. September 2016

Ynskjer å utdanna reiselivet

Jondal kommune bør yta 15.000 kroner til utdanningsprosjektet Kompetansepakke i reiselivet, som Stiftinga Høgskuleutdanning i Hardanger står bak. Rådmannen tilrår kommunestyret å løyva pengane onsdag.


27. September 2016

Nesten heilt i hundre

99 deltok i Øystesetrimmen sundag


26. September 2016

61 prosent valde Røyrli-tunnelen

Tysdag byrjar arbeidet med å få politikarane i Kvam med å bokstaveleg tala gjera vegval. Med seg får dei mellom anna ei fersk meiningsmåling.


26. September 2016

Leirstein kjappast til Ullhovda

26 deltok i Ullhovda opp sundag.


E-avis
Følg HF på Facebook