23. September 2018

Meiner tida ikkje er inne for tingrettskrav

Fellesnemnda i Ullensvang, Odda og Jondal ynskjer kamp for tingretten. Ullensvangordførar Solfrid Borge (Sp) meiner nemnda er med på å skapa splid.


22. September 2018

– Vanskeleg å følgja tankerekkja

Investeringar er ikkje uforsvarlege sjølv om dei skjer i Norheimsund i staden for Øystese.


22. september 2018

– Ei gladsak

Bir As vil byggja miljøstasjon i Sandvenhagen.


22. September 2018

Etter 11 år skjer noko på Kysnesstrand

I 2007 vedtok politikarane å avklara ny tilkome til leikeområdet ved skulen på Kysnes. 11 år seinare var ingenting gjort.


22. September 2018

Ungdomslaget set foten ned

Kysnessttrand ungdomslag vil ha eit ord med i saka om leikeområdet ved Kysnes skule.


22. September 2018

«Trykkeriet» har fått nye eigarar

Sjur Mikal Dolve

redaksjon@hf.no

Dei tidlegare lokala som Riss grafisk formgjeving AS nytta på Sjydnahaugen i Øystese er kjøpt opp av det nye selskapet Skjødnahaugen AS.


21. September 2018

– Det kan henda eg vert vegetarianar

Ikkje alle elevane i klasse 9B på Kvam ungdomsskule tykte det var like kjekt å sjå eit lam verta slakta.


21. September 2018

Reknefeil aukar kostnad med mange millionar

Opprustinga av skulen i Jondal kan i alt kosta kommunen 107 millionar kroner, 20 millionar meir enn tidlegare skissert.


21. September 2018

44 sprang i regnet

Det var vått og surt då Kvam langrenn- og skiskyttarklubb arrangerte terrengløp på Sjusete onsdag kveld.


21. September 2018

Drøfta varsling


21. September 2018

Har skote siste skot

Dei vart ferdige med å sprengja grunnen til det nye sjøaktivitetssenteret i Strandebarm småbåthamn onsdag. I haust skal bygget reisa seg.


21. September 2018

Endrar beredskapsplan etter omkøyringskaos

Då europaveg 16 vart stengd etter eit steinsprang 29. august, sette ikkje Statens vegvesen inn tiltak for omkøyring i samsvar med beredskapsplanen.


20. September 2018

– Me blir sett og kjenner oss inkluderte

Kari Torpe (Sp) frå Ålvik seier ålvikarane er glade for kommunal satsing i heimbygda.


20. September 2018

Gamle får sjå rett til himmels

Med tanke på både drift og investering peikar eitt alternativ seg ut for Strandebarmheimen. Uansett alternativ får bebuarane himmelsk utsikt om dei lyftar blikket.