4/27/2015
Postadresse:
Boks 94
5601 Norheimsund

Telefon: 56 55 00 20
Faks: 56 55 00 21
Tipstelefon: 90 13 11 88

Foretningsavdeling:
annonse@hf.no

Redaksjon:
redaksjon@hf.no

Ansvarleg redaktør:
Sigbjørn Linga
linga@hf.no

Kvemmingar i jordskjelvdrama
Publisert: 25.04.2015
 Foto: Ragnhild Skeie
 
Tore og Ragnhild Skeie frå Norheimsund opplevde det kraftige jordskjelvet i Nepal i dag på nært hald. Ifølgje avisa Dagen var Tore Skeie i ei kyrkje i Katmandu då skjelvet starta. Veggane i bygget kollapsa, men Skeie kom seg uskadd ut, fortel generalsekretær Heidi Westborg Steel i Himalpartner, organisasjonen ekteparet Skeie er utsending for. Tore er ein erfaren landkoordinator for Himalpartner i Nepal og leier organisasjonen sitt arbeid i landet.
På Facebook fortel Ragnhild at dei etter ei skremmande oppleving førebur seg på ei natt utandørs i telt, saman med naboar (biletet).

Kan klappa saman
Publisert: 24.04.2015
Mange av dei 5.000 gravsteinane på dei seks gravplassane i Kvam er usikra. Desse utgjer ein stor tryggleiksrisiko når sesongen for stell av graver tek til, seier kyrkjeverje Olav Skeie Lid. Usikra gravsteinar kan nemleg velta og skada personar alvorleg, påpeikar han.
 Kyrkjegardsarbeidaren har som mål å sjekka alle gravsteinane i vår.
– Det er likevel eigarane som har det fulle ansvaret for at steinane er sikra forskriftsmessig, seier Lid.

Ute av cupen
Øystese rauk ut av fotballcupen i kveld. Åsane vann 2–0 i Øystese og gjekk vidare til 2. runde. Øystese fekk ein spelar utvist, og gjestene tok leiinga etter om lag ein time.
Les meir i HF fredag. 

Fann kvammamotiv i krigsbok
Publisert: 21.04.2015
Bjørn Kjetil Hansen frå Mundheim fann mange kjende motiv då han bladde i ei biletbok på ein loppemarknad i Niedersachsen. Han bladde straks opp 30 euro for minneboka til den tyske avdelinga som gjekk til åtak ved Fossen bratte i 1940. Felttoget er skildra med bilete og dikt.

Siger på heimebane
Publisert: 21.04.2015
Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Etter ein første omgang som vart dominert av Os 2, tok A-laget til Norheimsund seg saman etter pause og sikra til slutt siger i årets første kamp på heimebane.
Fredrik Røed (biletet) scora to av måla til heimelaget. 
 

Gravemaskinbrann i Tolomarka
Publisert: 16.04.2015
 
Foto: Bård Valvatne
 
Om lag klokka 13 torsdag fekk politiet melding om at ein gravemaskin frå Kjosås maskin AS stod i brann på masseuttaket i Tolomarka.
Både politi og brannvesen rykte ut og brannen vart raskt sløkt. Vitner fortel at ingen personar vart skadd i brannen. Årsaka til at det byrja brenna var ikkje kjend då HF var på staden.

I helga brakar det laus
Publisert: 10.04.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Både 3. divisjon og 5. divisjon i fotball startar denne helga. Herrelaget til Øystese opnar sesongen borte mot Ternes måndag, medan Norheimsund reiser til Nymark og møter Baune 2 sundag. I Øystese er lagleiinga optimistar og trur laget kjem til å klatra frå fjorårets 7.-plass. I Norheimsund er dei mest opptekne av å byggja klubben opp att etter nedrykket i fjor.
Øystese har allereie tjuvstarta sesongen med å kvalifisera seg til 1. runde i noregsmeisterskapen. Onsdag slo kaptein Marcelo Ribeiro (bilete) og resten av laget Follese 4–0 på bortebane.

Mange spekkhoggarar i fjorden
Publisert: 05.04.2015
Det er observert mange spekkhoggarar i Hardangerfjorden dei siste dagane. Her er me mor og barn som boltrar seg i fjorden ved Mundheim.
Foto: Pål Biseth
 
Det har vore store mengder spekkhoggarar i fjorden dei siste dagane.
Ifølgje Pål Biseth har det vore observert spekkhoggarar ved Skjellodden (Varaldsøy), Mundheim, Bondesund, Oma, Strandebarm og Ulvik og truleg mange andre steder.
– Ein flokk var her ved Mundheim skjærtorsdag og hadde ei vanvittig oppvisning i «sildefiske». Fem-seks stykker hadde pressa opp ein «sildeknute» og kava voldsomt i overflata så sjøsprøyten sto tre-fire meter til vêrs. Det var spekkhoggarar å sjå over heile Mundheimsbukta; til saman mellom 15 og 20 dyr, før dei runda Langaneset og sette kursen innover Bondesundet. Litt seinere vart det frå ferga ved Skjellodden observert det som truleg var ein annen flokk, fortel Biseth.

Nødbluss førde til politiaksjon
Publisert: 03.04.2015
Foto: Lars A. Oma
 
Oppskytinga av eit nødbluss i området mellom Fv 7 og Byrkjeseter på Kvamskogen i 16-tida i dag førde til at politiet rykte ut med mannskap og fleire bilar. Ifølgje innsatsleiar Kjetil Øyri var det sprikande opplysningar om kor nødblusset vart observert. Politiet i samarbeid med Røde kors brukte mange timar på å finna ut om folk var i naud, eller om nødblusset vart skote opp ulovleg.
Politiet har tidlegare gjort hyttefolket på Kvamskogen merksame på at bruk av fyrverkeri og naudbluss på denne tida av året er ulovleg.
 
 
 

Atterhalden rådmann
Publisert: 31.03.2015
Rådmann Arild McClellan Steine er ikkje nøgd med alle svara han fekk frå Hardangerbadet AS. Steine seier til HF at han vurdererer å følgja opp svara med endå fleire spørsmål. Les meir om kommentarane frå rådmannen i HF i dag.

Møttest til dialog om kristendom og islam
Foto: Bård Valvatne
 
Det handla om forholdet mellom kristendom og islam då Mehtab Afsar, generalsekretær i Islamsk råd Noreg, møtte Yvonne Margaretha Wang, leiar av Bergen kyrkjelege dialogsenter til dialogkveld i Øystese førre tysdag. Begge var samde om at vegen vidare var å leggja vekt på det kristne og muslimar har felles, og ikkje det som skil dei to religionane.

Tøffingar over fjellet
Publisert: 31.03.2015
Foto: Bygdagnist AS

24 hardhausar fullførte laurdag fjellskiløpet Hardinglaup som gjekk frå Øystese til Voss. Løpet gjekk føre seg utan problem og skadar, men deltakarane møtte både dårleg sikt og ujamt føre.
Både arrangøren og deltakarane er svært nøgde med arrangementet.
I avisa tysdag kom me til å skriva at det var 22 deltakrar i løpet. Det korrekte er sjølvsagt 24 då det var 18 menn og seks kvinner som deltok. Me beklagar feilen. 
 
 

Usemje kring framdrift
Publisert: 27.03.2015
Hardangerbadet AS har svara rådmannen på spørsmåla til rapporten som selskapet la fram for Kvam herad i januar. Du kan lesa om svara i HF i dag. Rådmannen er likevel ikkje nøgd. Les hans kommentarar i avisa på tysdag.

Sel tangentar for å kjøpa flygel
Publisert: 27.03.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Kunsthuset Kabuso fyller ti år til neste år. Sterke krefter arbeider for å gje kunsthuset eit nytt flygel verdt nesten ein million kroner i fødselsdagsgåve. For å delfinansiera kjøpet skal alle dei 88 flygeltangentane seljast til musikkelskande sponsorar for 3.000 kroner kvar. Ein komité (bilete) som består av pianist Geir Botnen, politikarane Jostein Ljones og Harald Kjosås, Karen Margrethe Øystese og Synnøve Marie Vik, vikarierande fagleg leiar i Kunsthuset Kabuso skal realisera flygelplanane.

Havørn stranda i bukta
Publisert: 23.03.2015
Foto: Even Norheim Johansen

Ein vengjeskadd havørn stranda på eit skjer utanfor Sandvenholmen i Norheimsund i helga. Hannørnen overnatta to netter på skjeret, før eit lokalt redningskorps berga rovfuglen i land laurdag ettermiddag. Les meir i HF i morgon.

Nei til fellesutgreiing av Hardanger-kommune
Publisert: 20.03.2015
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ordførarane i Granvin, Eidfjord og Ulvik avviste Kvam og Odda sitt initiativ til ei samanslåings-utgreiing for heile Hardanger i Hardangerrådet torsdag. Dei folkevalde i Jondal og Ullensvang støtta fellesforslaget frå Kvam og Odda, men ordførar Solfrid Borge (Sp) i Ullensvang er ikkje positiv til forslaget. Ho stilte spørsmålsteikn ved om alternativet er realistisk. Heradsstyret i Granvin har allereie gjort vedtak på at kommunen ikkje ynskjer å vera del av ein samla Hardanger-kommune. Innbyggjarane vil heller sjå mot Voss dersom det vert snakk om ei storsamanslåing, sa ordførar Ingebjørg Winjum (V). Eidfjord skal vurdera forslaget i kommunestyret på måndag, men ordførar Anved Johan Tveit (Sp) vert forundra om politikarane støttar forslaget. Han fryktar Eidfjord vert ein utkant i ein geografisk stor kommune. Politikarane i Ulvik ynskjer å konsentrera seg om utgreiinga av nordalternativet, som består av Ulvik, Granvin, Eidfjord og Ullensvang. – Om me er nøydde til å bli større vil me sjå mot Voss, sa ordførar Hans Petter Thorbjørnsen (Ap). Les meir i HF tysdag.

Dekte fjella med lyskunst
Publisert: 20.03.2015
Foto: Running rivers crew
 
Førre veke skjedde det rare ting i fjella i Jondal. Dei ansvarlege var ei gruppe svenske og litauiske kunstnarar som kallar seg Running rivers crew. Kunstnarane var i Jondal for å samla filmsnuttar til den timelange framsyninga Long Winter, som skal ha premiere i Stockholm til neste år.

Rota seg vekk i tåka
Publisert: 19.03.2015
Ti elevar og ein lærer frå ein ungdomsskule i bergensområde vart tidleg torsdag ettermiddag overraska av tåke på toppen av stolheisen til Eikedalen skisenter. Klassen slo alarm og naudetatane rykte ut.
– Dei mista retningssansen i tåka og fann ikkje vegen ned att, fortel Terje Sperrevik, lensmann i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt.
Då HF snakka med lensmannen klokka halv tre torsdag var dei bortkomne bergensarane lokaliserte av redningsmannskapane, og arbeidet med å hjelpa dei ned frå fjellet i godt gang.

Jordras i Liabrekka
Publisert: 10.03.2015
Foto: Even Norheim Jonhansen
 
Eit hus vart råka av eit jordras i Liabrekka i Steinsdalen tysdag morgon. Politiet fekk melding om raset like før klokka 8.30, opplyser politibetjent Ann-May Garen ved Kvam og Samnanger lensmannskontor. Politi, brannvesen og ambulanse rykte ut.
Kommunegeolog Tore Dolvik var tidleg i området. Han opplyser at raset vart utløyst av store vassmassar som rann inn i rasområdet.
– Anten har ein bekk på oppsida av huset gått tett, eller så har vassmassane ført til overkapasitet i bekken, seier Dolvik.
Geologen avkreftar at det er fare for nye ras.
– Så lenge bekken held seg der han skal, er det ikkje fare for fleire ras. Det er meldt om mindre nedbør dei neste dagane. Men det er eit sårbart område, og det er ikkje mykje som skal til, seier Dolvik. 
Huseigar Eli Steine melde sjølv frå om raset.
– Eg høyrde eit veldig brak. Då eg såg ut på terrassen, såg eg jordmassane, fortel Eli Steine.
Eit mindre uthus vart teke av raset. Terrassen er dekt av leire og stein.
Brannmannskapet arbeidde med å drenera vekk vassmassar frå skredområdet tysdag føremiddag.

Tvungne til å permittera
Publisert: 06.03.2015

Foto: Fjellstrand
 
Sidan i sommar har oljeprisen meir enn halvert seg. Dette har fått ringverknader også innover i Hardangerfjorden. Fjellstrand AS har arbeid fram til påske. Etter det er situasjonen usikker. Verftet har allereie sendt ut permitteringsvarsel til ti tilsette. Fleire permitteringar kan verta naudsynt etter påske. Eigar Hans Martin Gravdal ser likevel ikkje så svart på situasjonen. – Me er i forhandlingar om fleire nye ordrar. Den første kan vera i boks allereie i løpet av mars, seier han.

Brann i brøytebil
Publisert: 03.03.2015
Foto: Bård Valvatne
I halv firetida tysdag ettermiddag måtte brannvesenet i Kvam rykkja ut til ein brøytebil som byrja å brenna like ved Steinsdalsfossen. Ingen personar vart skadd i brannen, men augevitne fortel at brannen utvikla seg raskt. Sjåføren måtte hoppa frå førarhuset medan flammene stod ut frå maskinrommet.

Har mista viktig tilskot
Publisert: 03.03.2015
Grannehjelpa har mista tilskotet på 20.000 kroner som stiftinga tidlegare har fått for å arrangera internasjonal kvinnegruppe etter at regjeringa la om tilskotsordninga for frivillig, fleirkulturelt arbeid. No er det berre integreringstiltak i Bergen kommune som kan få slik stønad i Hordaland. Kjersti Toppe (Sp) skal ta opp saka på Stortinget onsdag.

Hardangerbadet får forskingsstatus
Publisert: 24.02.2015
Hardangerbadet (HB) fekk innvilga søknaden om å verta forskings- og utviklingsverksemd. I samarbed med forskings- og utviklingsinstitusjonane Helse Bergen og Universitetet i Bergen, inneber det at helse- og forskingsprosjekta i HB kan få store skattefrådrag. Gulrota er meir inntekter og auka status, meiner styreleiar i HB, Alfred Halstensen.

Samla landsbyen til vinterfest
Publisert: 24.02.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Laurdag inviterte jondølingane til første landsbydag på vinterstid. I tillegg til boder der lokale og tilreisande seljarar tilbaud produkta sine, var det ei lang rekkje ulike aktivitetar. Ein av dei var isbading i Vikefjøra, der eit dusin modige personar tok på seg badedrakta og sprang på sjøen.

36 færre kvemmingar i 2014
Publisert: 20.02.2015
 
Folketeljinga utført av Statistisk sentralbyrå (SSB) er oppdatert i dag, og syner ein nedgang i talet på personar busette i Kvam. Det budde ved årsskiftet 8.539 i Kvam, mot 8.575 i fjor. Samanlikna med siste kvartal i 2013 vart færre born fødde – 17 i 2013 mot 21 i 2014 –,  og fleire personar døydde – 21 i 2013 mot 20 i 2014 –, men heile 33 fleire personar flytta frå kommunen i 2014 enn i 2013. Les meir i komande HF.

Får byggja kraftverk i Herand
Publisert: 18.02.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Olje- og energidepartementet (OED) har vurdert Herand kraft AS sin søknad om å få byggja kraftverk i Herand. Like før jul vart det klart at verksemda fekk konsesjon. Herand kraft hadde utarbeidd fire alternativ for utbygginga. Dei tre første hadde vassinntak i Fodnastølsvatnet. OED valde alternativ fire, som har vassinntak på nedsida av Fodnastølsfossen (bilete) ved gangbrua til Galtasete.

Smittsam skjemt
Publisert: 18.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen 

Rossvollrevyen Då ebola kom til bygda gjekk for tilnærma fulle hus i Holmatun i helga. Avgangselevane ved Øystese gymnas fleipa mellom anna med ein merksemdsjuk ordførar og eit stereotypisk countryband. Sverre Gauden (biletet) var ein av fleire som tidleg fann tonen under premiereframsyninga fredag kveld.


Frontkollisjon ved Furedalen
Publisert: 14.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen

To personar vart flogne til Haukeland universitetssjukehus etter at to personbilar krasja like ved Furedalen alpin på Kvamskogen laurdag føremiddag. Ulukka skjedde i svingen mellom avkøyrsla til alpinanlegget og parkeringsplassen nedst i Mødalsvegen. Dei to andre personane i bilen kom frå uhellet utan fysiske skader, opplyser innsatsleiar Ronny André Øvrebotten på staden. Politiet fekk meldinga like etter klokka ni, og alle utrykningseiningane rykte ut. Bilen som kom køyrande i retning Norheimsund har truleg hamna over i motgåande køyrefelt. Vitneforklaringar og åstadsobservasjonar tyder på det, opplyser politiet.
Trafikken blei dirigert i eitt felt kort tid etter at politiet hadde komme til staden. Det er snø i vegbanen og glatt over Kvamskogen laurdag.

Trakka og klart
Publisert: 10.02.2015
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ei sju kilometer lang skiløype har openberra seg langs Vassendvatnet i Jondal. Når løypa til Fodnastøl står klar neste sesong, kan skiglade frå Jondal og Herand leggja bak seg tre vatn og fire stølar på si ferd gjennom marka. Den ferske skiløypa har vorte til nærast utelukkande ved hjelp av dugnad.

Smasha seg til NM
Publisert: 10.02.2015
Foto: Bård Valvatne

I helga var det regionmeisterskap for U17- og U19-spelarar i volleyball i Øystesehallen. Gulrota var ein plass i noregsmeisterskapane som vert arrangerte i Bodø og i Tønsberg. Alle Rossvoll-laga kan byrja pakka koffertane.

Mellomlanda på veg til øving
Publisert: 27.01.2015
Foto: Bård Valvatne
 
Ein sjeldan fugl i form av eit Sea king-helikopter frå Luftforsvaret vitja Norheimsund tysdag føremiddag. Om lag klokka 10.30 landa helikopteret på strandvegen, like ved kontoret til HF. Kenneth Baustad, seksjonsleiar i Bergen brannvesen, var ein av dei som var på landingsstaden. Han fortel at helikopteret mellomlanda i Kvam på veg til ei øving i akutt ureining i Kvanndal. Der skal mannskapane øva på kva ein gjer om ei ferje får ein oljelekkasje. Helikopteret skulle fira mannskap ned på ferja.

Nytt ras
Publisert: 21.01.2015
Tysdag kveld gjekk det eit nytt ras ved skitrekket i Eikedalen. Operasjonsleiar i Hordaland politidistrikt Frode Kolltveit seier at dei fekk melding om raset i åttetida. Skitrekket var då utan straum og mørkelagt, samstundes som det var mange menneske i løypene. Politiet sendte leitemannskapar inn i rasområdet, men fann ingen teikn på at at menneske var råka av raset. Søket vart avslutta klokka ti.

Mann teken av ras i Eikedalen
Publisert: 20.01.2015
Tysdag gjekk det eit snøskred i Skeiskvandalen nær Eikedalen skisenter. Politiet fekk melding om raset om lag klokka 12.30, og lensmann i Kvam og Samnanger politidistrikt, Terje Sperrevik fortel til HF at raset vart utløyst av ein mannleg skigåar som gjekk i området. Mannen ringde sjølv til Eikedalen skisenter og varsla om raset, og fekk hjelp av mannskapar frå skisenteret til å koma seg laus frå snømassane. Mannen skal ikkje ha vorte alvorleg skadd og køyrte frå staden i eigen bil. Ingen andre vart tekne av snømassane. Lensmannen minner om at det er stor rasfare i fjellet for tida, og oppmodar folk om å vera ekstra forsiktige.

Presteløyse
Publisert: 16.01.2015
Foto: Åsmund Soldal
 
Sokneprest i Fusa, Roar P. Strømme, takka fyrst ja til stillinga som ny sokneprest i Vikøy. No har han ombestemt seg, og Bjørgvin bispedøme har valt å lysa stillinga ut på nytt. Prostiprest i Strandebarm og Fusa, Ellen Nordtun, var innstilt som nummer to på søkjarlista. Nordtun har valt å seia opp jobben, mellom anna fordi ho ikkje fekk tilbod om sokneprestestillinga i Vikøy sokn.

Lærte sjølvforsvar
Publisert: 16.01.2015

Foto: Brit Aksnes
 
Ei rekkje kvinner trassa førre helg styggevêret og tok turen til sjølvforsvarskurset på Kvam ungdomsskule.
Der lærte dei å forsvara seg med kamsporten Krav maga.

Kalkunprodusent spreier vingene
Publisert: 13.01.2015
Foto: Pressebilete "Det norske måltid"
 
Els Geelen og Stein Brynjolf Pedersen i kalkunverksemda Økodrift Homlagarden AS har vunne kåringar for økologisk kjøt fleire gongar. I mattevlinga "Det norske måltid" vann verksemda bransjeprisen for årets beste naturelle kjøt, og storvinsten som stadfestar at kalkunkjøtet frå Homlagarden har høgast marknadspotensial av kjøtprodusentane i landet.

Ikkje håfjellstunnel utan bompengar
Publisert: 13.01.2015
Foto: Brit Aksnes
 
Skal håfjellstunnelen byggjast lyt det høgst sannsynleg inn bompengar for å finansiera, då prosjektet har ein prislapp på 600 millionar. Sjølv om leiar i Kvam næringsråd, Torleiv Ljones, og Frode Nygård (Kvam Frp) er ueinige om tunnelen skal realiserast, ynskjer begge no at folk kjem inn i debatten før det er for seint. Saka skal opp i heradstyret i midten av februar. Les meir i HF i dag.
 

Vinterfestleg
Publisert: 13.01.2015
Foto: Lars Arvid Oma
 
Les om Kvam ungdomsskule sin vinterfest i HF i dag.

Kulturmønsterungdom
Publisert: 13.01.2015
Foto: Lars Arvid Oma

Ove Matti Thiesen framførde eit klassisk stykke på gitar på ungdommens kulturmønstring i Øystesehallen på sundag. Les om tevlinga i HF i dag.
 

Folgefonna kapitulerer
Publisert: 09.01.2015
Foto: Åsmund Soldal
 
Skal ein tru prognosane til professor og klimaforskar Jostein Bakke, vil Folgefonna krympa med alarmerande snøggleik dei neste tiåra. Breen har trekt seg raskare tilbake dei siste tjue åra enn i nokon tilsvarande periode etter førre istid.

Ikkje heilt i rute
Publisert: 09.01.2015
Foto: Fjellstrand AS
 
Batteriferja Ampere skulle trafikkera sambandet Lavik-Oppedal frå 1. januar. Strenge dokumentasjonskrav frå Sjøfartsdirektoratet gjer at ferja framleis ligg ved kaien i Omastrand.

Satsar på talenta
Publisert: 09.01.2015
Foto: Bård Valvatne
 
God oppfølging er viktig for at unge fotballspelarar skal utvikla seg. Difor har Øystese fotball oppretta talentgruppa Talent Øystese for å gje utvalde unge spelarar ekstratrening og personleg oppfølging.

Sjefen på Sandven
Publisert: 09.01.2015
Foto: Brit Aksnes

Jorunn Pile hadde eigentleg tenkt å ta ein pause frå restaurant- og reiselivsbransjen og hadde heller ikkje tenkt å søkja då stillinga som direktør for Thon Hotel Sandven vart utlyst. Men livet vert ikkje alltid som ein planleggjer, og den entusiastiske nyesjefen trivst særs godt med kjekke kollegaer og god nattesvevn. Ho kan også lattermildt avkrefta Hotel Caesar-tilstander i Norheimsund.

Vinterstengt foss
Publisert: 23.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Den nyopprusta gangstigen under Steinsdalsfossen vert stengd i vintermånadene. Du kan lesa om årsaka til sperringane i HF i dag.

Trivst i Kvam
Publisert: 23.12.2014

Foto: Brit Aksnes
 
For Sabaah Abdullahi (t.v) og Hamdi Abdisamad var det viktig å få lufta kva dei meinte etter trugsmålssaka mot Amal Aden. Dei set si lit til at politiet finn ut kven som eventuelt har kome med trugslane, men mest av alt vil dei at bygdafolket ikkje dømmer eit heilt miljø utfrå denne hendinga. Dei meinar også at det trengst ein dialog for å fanga opp dei som kanskje slit meir enn andre med å tilpassa seg den norske kulturen.


Truga til å forlata Kvam
Publisert: 16.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Den norsk-somaliske forfattaren og samfunnsdebattanten Amal Aden sin skuleturné i Kvam vart ikkje avslutta som planlagd. Etter å ha besøkt Norheimsund vidaregåande skule og Øystese gymnas måndag, mottok den frittalande kvinna truslar frå personar i delar av det muslimske miljøet i Kvam, som seinare oppsøkte henne ved hotellet der ho budde. Etter det Hordaland Folkeblad kjenner til er det grunn til å tru at personar som har tilhald i kommunen kalla inn forsterkningar frå Bergen. Aden går alltid med valdsalarm, og etter ei vurdering av trugselssituasjonen sytte to politkonstablar ved Kvam og Samnanger lensmannskontor for vakthald under arrangementet på Kvam folkebibliotek i går kveld. Som resultat av trugslane avlyste Øystese gymnas det planlagde føredraget på skulen i dag tidleg. Aden kjenner seg ikkje trygg og seier at kommunen har store problem. Ho presiserer at problema gjeld nokre ytst få i kommunen. Ifølgje Aden har lærarane sett problemet, men ingen veit korleis dei skal ta tak i det.
– Det er mangel på leiing. Når kommunen tek i mot flyktningar har dei plikt til å følgja opp. Dette vert tydelegvis ikkje gjort i Kvam. Akkurat no er det rett og slett ikkje bra å vera i Kvam. At nokon kan truga meg slik er uakseptabelt, seier Aden.
Rådmann Arild McClellan Steine tykkjer fyrst og fremst at saka er lei. Han understrekar at kommunen tek avstand frå trugsmåla. Han er likevel usamd med Aden i at det er mangel på leiing i Kvam herad. Rådmannen meiner kommunen følgjer opp flyktningane.
– Kring ti prosent av innbyggjarane i Kvam er innvandrarar og integrering er eit viktig felt for oss. Me er ikkje på langt nær gode nok, men kommunen brukar mykje tid og ressursar på at integreringa skal vera god, seier Steine.
Han seier at kommunen har ein hyppig dialog med det muslimske miljøet i Kvam.
– Dette er kriminelle handlingar utførde av enkeltindivid, og kvar einskild lyt stå ansvarleg for eigen oppførsel, seier rådmannen. 
 

Straumbrot etter lynnedslag
Publisert: 16.12.2014
Store delar av Norheimsund var utan straum ein kort periode i ettermiddag. HF får ikkje kontakt med Kvam kraftlag, men det er grunn til å tru at straumen forsvann som følgje av eit lynnedslag.

Bilulukke på Bjelkanes
Publisert: 16.12.2014
Foto: Even Norheim Johansen
 
Ein bil fekk sleng og trefte fjellveggen på fylkesveg 7 mellom Bjelkanes og Fyksesund like før klokka 12.30 i dag. Føraren av bilen mista kontrollen over bilen og trefte støypekanten. Deretter trefte bilen fjellveggen og hamna i køyrebana på motsett side.  To personar som sat i bilen vart sendt til legevakt og seinare sjukehus med lettare skadar, opplyser lensmann Terje Sperrevik i Kvam og Samnanger lensmannsdistrikt. Brannvesen og fleire politipatruljar rykte ut til staden. To patruljar frå UP dirigerte trafikken, og vegen opna kort tid etter.
Det er vanskeleg føre på fleire vegar i kommunen i dag. Lensmannen oppmodar trafikantar om å avpassa farten etter tilhøva.

Permitterer etter oljeprisfall
Publisert: 16.12.2014
                                                                                                                                                             Foto: Bård Valvatne
 
Prisen på eit fat råolje har stupt denne hausten. Prisfallet gjer at oljeselskapa investerer mindre og dette råkar mange verksemder på Vestlandet. Jondal stål AS leverer mellom anna deler til pumper som vert brukt i oljeindustrien. Dagleg leiar Egil Hamarsland (bildet) fortel at ordrebøkene er tynnare enn på lenge. Frå 1. desember måtte verksemda permittera sju tilsette.

Julestemning i Strandebarm
Publisert: 09.12.2014
                                                                                                                                                  Foto: Vilde Grimelid Oppedal
 
Laurdag var det julestemning for store og små på Kinck-garden i Strandebarm. Nissebesøk, ansiktsmåling og turar med fjordhesten hallingjon var populært blant borna.
Dei vaksne kunne velja og vraka mellom ei rekkje handverksprodukt og kortreist mat.
Les meir i HF i dag.

Delte ut gåver til store og små
Publisert: 05.12.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
Julekvelden kom tidleg for 16 organisasjonar i Kvam og Jondal. Sparebankstiftinga Hardanger opna gåvesekken og delte ut til saman 2,1 millionar kroner.Overrekkinga av gåvebevisa fann stad på Thon hotell Sandven måndag kveld. Sjølve utdelinga stod Gunnar Skeie, dagleg leiar i stiftinga

Ny butikk i drivhuset
Publisert: 03.12.2014
                                                                                                                                                               Foto: Lars Arvid Oma
 
I helga opna den nye butikken til Berge Gard & Gartneri. Mange stakk innom for å sjå nærare på konseptet. I eine enden av drivhuset er det rydda plass og innreia ein butikk og kafè som byd på litt av kvart. Blomar og buskar med tilbehør av alle slag, sjølvsagt, men også mykje anna.
– Det er kjekt å vera i gang, seier dagleg leiar og eigar Anne Grete Berge.
Les HF tysdag 2. desember.

I pengenaud
Publisert: 28.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
Hardanger kunstskule (HAKU) er snart tom for pengar og risikerer å måtta stengja over nyttår. No vonar skulen at Kvam herad kan stilla med naudhjelp slik at skulen kan driva vidare.
Kommunen har allereie løyvd over ein million kroner til skulen. Les meir i HF i dag.

Historisk bokbåt-besøk
Publisert: 24.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Bård Valvatne
 
For første gong i historia la bokbåten Epos til kai i Øystese som bokbåt. Epos har tidlegare berre vitja staden som turistrute om sommaren. Laurdag vart det litterær underhaldning for både store og små ombord på båten.
Les meir i HF tysdag.

Vann pris for animasjonsfilm
Publisert: 21.11.2014
                                                                                                                                                                Foto: Åsmund Soldal
 
Tord Torpe (29) frå Øystese vann nyleg gull i tevlinga Visuelt saman med kameraten Magnus Nyquist. Filmen Biblioteket var svært populær hos juryen. Les meir i HF fredag.

Slit i pleie- og omsorgssektoren
Publisert: 21.11.2014

Under budsjettkonferansen i Kvam herad tysdag kom det fram at kapasiteten på sengeplassar innan pleie og omsorg er sprengt. Dette gjer at kommunen i år har brukt over ein million på å ha paseintar liggjande på sjukehus.
Politikarane skal forsøka å finna ei løysing i budsjettet. Administrasjonen har ikkje komme med forslag til kva som kan gjerast. Les meir i HF i dag.


HF presiserer
Publisert: 19.11.2014
HF skreiv tysdag at ordførar Asbjørn Tolo (H) i Kvam sikra to ekstra millionar frå kompensasjonen for arbeidsgjevaravgift til Hardangerbadet AS. Det er ikkje korrekt at pengane er i boks. Tolo har fått styringsgruppa som tilrår fordeling av pengane, til å støtta løyvinga i ei førebels innstilling. Den endelege innstillinga skal avgjerast i eit telefonmøte i dag, noko som går fram av artikkelen inni avisa, men ikkje i tilvisinga på framsida. Seinare skal fylkesutvalet ta den endelege avgjerda om fordelinga.
HF bed om orsaking.

E16 er open for alle
Publisert: 09.11.2014
Foto: Bente Bergstø, Statens vegvesen
 
Etter å ha vore stengd for tunge køyretøy i nokre dagar, vart europaveg 16 sundag opna att aust for Evanger. Dermed vil tungtrafikken i Kvam truleg avta. Statens vegvesen håpa å opna vegen att laurdag, men det gjekk ikkje på grunn av ei ny utgliding av vegen ned i elva.

Tungtrafikk dundrar gjennom Kvam
Publisert: 04.11.2014
Køyretøy på over 7,5 tonn må dei neste dagane køyra gjennom Kvam i staden for på europaveg 16 mellom Bergen og Voss. Årsaka er at europavegen aust for Evanger fekk store skadar i flaumen sist veke. Ein geotekniknar granska staden måndag. Konklusjonen var at det ikkje var forsvarleg å lata tyngre køyretøy bruka vegen, som manglar delar av fundamentet, melder Statens vegvesen i ei pressemelding.

Legg fram budsjett
Publisert: 04.11.2014
I ettermiddag presenterer rådmannen i Kvam budsjettframlegget for 2015. Onsdag presenterer rådmannen i Jondal budsjettutkastet.

Åtvarar mot bandittar
Publisert: 04.11.2014
Politiet åtvarar mot omreisande kjeltringar i Hordaland. Ei rekkje stader har det vore grove tjuveri i bedrifter, mellom anna Tide og Kiwi. Tjuvane tek seg inn gjennom vegger og dører, og stel store gjenstandar. Aktiviteten framstår som organisert, melder Marit Erstad ved Kvam og Samnanger lensmannskontor. Ho oppmodar alle om å følgja godt med og melda frå til politiet dersom dei oppdagar noko uvanleg.

Dansa for Iren
Publisert: 04.11.2014
Foto: Bård Valvatne

Mange strøymde til idrettshallen i Øystese sundag for å dansa zumba. I same slengen hjelpte dei Iren Linga, som er råka av ALS og ynskjer å prøva nye medisinar.
Les meir i HF i dag.

Kjem dårleg ut av ny rapport
Publisert: 04.11.2014
Rådmannen i Jondal har ikkje følgt opp alle punkta i ein revisjonsrapport frå 2010. I ein ny rapport kjem det fram mellom anna at datasystemet Kvalitetslosen enno ikkje er skikkeleg innført i kommunen, nesten seks år etter at det vart kjøpt.
Den nye forvaltingsrevisjonsrapporten vert drøfta av kommunestyret onsdag.
Les meir i HF i dag.

Dugnad for villaksen
Publisert: 04.11.2014