16. Januar 2017

Telefontrøbbel i HF

Kjem du ikkje gjennom til HF i dag, har det si forklaring.


14. Januar 2017

Må tola folk flest rundt novene på Torsnes-kaien

Den tidlegare butikken og postkontoret ved sjøen på Torsnes kan verta rive og erstatta med ein tomannsbustad.


13. Januar 2017

Knudsen: – For dyrt i kyrkjene

Tidlegare sokneprest i Kvam, Johnny Roy Knudsen, meiner arrangørane av kyrkjekonsertar bør tenkja meir katedral og mindre børs. Fleire arrangørar minner om at heller ikkje gudshusa har konsertar utan kostnader.


13. januar 2017

Tilsette tek til motmæle

To tilsette i avdeling for psykisk helse i Jondal kommune meiner rådmannen kjem med feilaktige og grove påstandar i saksutgreiinga som gjeld avdelinga.


13. Januar 2017

Fortel om ulovleg vaktordning på avdelinga

Ifølgje rådmannen har avdeling for psykisk helse hatt ei ulovleg vaktordning.


13. Januar 2017

Kritisk til at tilsette vert framstilte som motvillige

Fleire folkevalde reagerer på at rådmannen offentleg skildrar dei som uvillige til å vera med på endringar.


12. Januar 2017

På skitur til Kina

John Svahn (72) nøyer seg ikkje med ein tur i Kjosås-løypa. 1. nyttårsdag reiste han i eins ærend til Kina for å gå på ski.


10. Januar 2017

Næringsråd vil ha zipline over Movatnet

Kvam næringsråd vil greia ut moglegheita for å laga ei såkalla zip-line frå Seberg ved Sæleset til Bjørketeigen i Steinsdalen i Norheimsund.


10. Januar 2017

Fantastisk


10. Januar 2017

Vegprat i neste gruppemøte

Kvam herad har gjort fylkeskommunen kjend med vedtaket om å gje revisjonen av Kvammapakken ei relativt kald skulder.


09. Januar 2017

Eventyrleg musikal

10.-klassingane ved Kvam ungdomsskule hausta ståande applaus for framsyninga av musikalen Trur me bomma litt på årets vinterfest i helga. Sjå video over og biletserie til høgre.


E-avis
Følg HF på Facebook