10. desember 2018

– To–tre milliardar dyrare i Hisdalen

Ynsket om trafikknutepunkt i Hisdalen vil kosta fleire milliardar kroner ekstra.


10. Desember 2018

Manglar skilt om hjort


09. Desember 2018

Frp vil senka eigedomsskatten

Sidan eigedomsskatten vart innført, har politikarane varsla at dei eigentleg vil fjerna han. Berre Frp vil ta eit fyrste skritt: reduksjon med ein halv promille.


09. Desember 2018

Nytt arbeidsmiljøtilsyn i Jondal

Arbeidstilsynet har sett i gang ei ny tilsynssak i Jondal kommune.


08. Desember 2018

Kuvending bergar turistbåten

Turistbåtruta i Hardanger held fram i minst fem år til.


08. Desember 2018

Dugnadsånd kan hjelpa Strandebarm skule

Grendeutvalet i Strandebarm vil vaska og måla skulen for Kvam herad.


08. desember 2018

Refleks: Hjulefeiring


08. Desember 2018

– Prioriterer det viktigaste

Ressursmangel har halde att vedlikehaldsarbeidet i heradet, men det naudsynte har vorte gjort, seier leiar Stein Rykkje.


08. Desember 2018

Nyborg debuterer med Grieg

Då songar Øyvind Nyborg (18) skulle gje ut sin første cd, valde han å spela inn ein songsyklus av Edvard Grieg.


07. Desember 2018

Vil ha full stopp i Ljonesvågen

Arbeidet med produksjonshall i Ljonesvågen kan verta stoppa.


07. Desember 2018

Øystesevassdraget vert verna

No er det formalisert: Regjeringa vil verna Øystesevassdraget.


23. November 2018

– Me vil berre skapa glede

Russepresident Thea Valland trur ikkje det vert noko slåstkamp mellom russen i Øystese og på Framnes.


07. Desember 2018

– Håpar det er ei bok som vil vara

Historia om Breidablik – og om all slags folk som har vore der oppe – er skriven. – Eg er glad for å få oppleva dette, seier Bjarne Huse.


07. Desember 2018

Knuser sparegrisen for vedlikehald og museumsprosjekt

Dei folkevalde klarar ikkje å venta med å forsyna av havbruksfondet til retningslinene for bruken er på plass. Mest vil dei ofra for å bøta på gamle vedlikehaldssynder.


07. Desember 2018

Arbeider fram julestemninga

For mange unge i Ålvik er arbeidsstova i bygda ein snarveg til dei gode julekjenslene. Tysdag stilte deltakarane på årets arbeidsstove ut produkta.


06. Desember 2018

15-åring vil verta rådmann

Sander Eide Aase (15) frå Tørvikbygd vil verta rådmann i Hurdal. Det førte til fleire presseoppslag.


06. Desember 2018

Video: Festa for dei frivillige

Sjonglering, song og søte kaker stod på menyen då Grannehjelpa og Kvam herad onsdag feira den frivillige innsatsen med folkefest i Øystesehallen.


Følg HF på Facebook