Dette er ein artikkel for abonnentane våre

13. April 2018

Same argumenta, ny vektlegging


21. mars i fjor røysta KrF og H mot oppdrettsareal ved Kvamsøy i regional kystsoneplan. Eitt år seinare tok partia til orde for å ta området inn i kommuneplanen.


Login HF