Dette er ein artikkel for abonnentane våre

12. Mars 2018

Ønsker betre fritidstilbod for fattige born


Born i låginntektsfamiliar har større risiko for å falla utanfor i fritida.

– Skal me få alle med, må lag og organisasjonar, frivillige og det offentlege samarbeida, seier Kristin K. Urrang.


Login HF