Dette er ein artikkel for abonnentane våre

09. Januar 2018

Ja til kraftleidning i Jondal


«Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har gjeve Haugaland Kraft Nett AS og Hardanger Energi Nett AS løyve til å bygge nye 66 (132) kV kraftleidningar i kommunane Kvinnherad og Jondal.»


Login HF