Publisert 03. desember 2017 kl. 00.01.

Vil «ta heim» matproduksjonen

A2G logistikk AS vann i sommar tevlinga om å få levera mat til institusjonar i Kvam. Sp, H og KrF ynskjer å vurdera korleis «me kan ta heim matproduksjonen i kommunal drift». Partia ynskjer å be rådmannen greia ut saka innan utgangen av 2018. Påfunnet var del av budsjettframlegget som vart presentert i formannskapsmøtet måndag.