Publisert 10. november 2017 kl. 09.11.

E-avis endeleg på plass att


Den nye e-avisa til HF er i drift etter overgangen til ny leverandør.


Mange lesarar har nok lagt merke til at e-avisa diverre var utilgjengeleg både fredag og tysdag. Sidan er den nye tekniske løysinga komen på plass, slik at e-avisa i alle fall i teorien skal fungera att i dag.

Årsaka til seinkinga er kommunikasjonssvikt mellom leverandørane til HF. Hovudleverandøren av det redaksjonelle produksjonssystemet har bytt tilbydar av e-avis. Overgangen til den nye tilbydaren, Tecnavia, tok litt meir tid enn føresett frå HF si side.

Dagleg leiar Camilla Skaar Ljones i HF seier ho er lei for ulempene seinkinga har medført for kundane. Trøysta er at den nye løysinga etter hennar syn er meir brukarvenleg. Oversynet over avisa og leseopplevinga er betre, meiner ho.

E-avisa får ein framleis tilgang til via nettsida til HF. Det skal etter kvart koma ein eigen applikasjon som kan nyttast til å lesa avisa. Denne gjev også mogelegheit til å lasta ned og lesa avisa når ein ikkje er «online», noko som ikkje har vore mogeleg tidlegare.

Kundane skal kunna nytta brukarnamn og passord som før til å logga seg inn med. Ljones bed lesarane kontakta HF om dei får problem med innlogging eller lesing av den nye e-avisa. På e-avissida ligg ein del informasjon om korleis du kan tilpassa lesinga av e-avisa til dine ynske.