Dette er ein artikkel for abonnentane våre

05. August 2017

Nybygg enda med konkurs


Sandvenhagen næringsbygg AS vert slege konkurs. Freistnaden på å få inn nye leigetakarar på Mo lukkast ikkje, og selskapet kan ikkje lenger gjera opp for seg.


Login HF