Om Hordaland Folkeblad

Hordaland Folkeblad er ei uavhengig lokalavis for kommunane Kvam og Jondal i Hordaland.

Godkjent opplag i 2019 var 4.924.

Redaksjonen ligg i Sandvenvegen 40 i Norheimsund.

Fyrste nummer av Hordaland Folkeblad kom ut 27. desember 1873 på Lofthus. Avisa heitte Hardangeren, og hadde undertittelen «et Ugeblad». Bladet hadde då bak seg nokre få, uregelbundne utgjevingar. Den fyrste utgåva av Hardangeren vart trykt av BT-trykkeriet i 1871.

Oddmund Børven frå Ullensvang stifta bladet. Han drog til Hamburg for å kjøpa trykkpresse. Det vart bomtur, men han lukkast med handelen i København. Trykkeriet var installert i eit naust på Børve, og seinare flytta til Mikkel Helleland på Lofthus.

Børven selde seinare avis og trykkeri til Nils Skaar, Per og Torstein Børve for 3.600 kroner. Skaar, som var lærar ved Hardanger Folkehøgskule, var etablert som redaktør i 1878.
Selskapet Søndre Bergenhus Folkeblad vart skipa i 1879 med 4.500 kroner i aksjekapital, fordelte på 25 aksjonærar. Skaar kjøpte ut alle i 1889.

Namnet vart endra til Hordalands Folkeblad, før det endeleg vart Hordaland Folkeblad.

Tre redaktørar frå Skaar-familien styrte avisa gjennom 112 år frå 1878 til 1990. Den siste, Bjørn Skaar, var redaktør i 58 år til 1990, berre avbrote av tre krigsår.

Bjørn Skaar vart avsett av styresmaktene under krigen. Pressedirektoratet innsette fyrst kvinnheringen Einar Tvedt, men han vart snøgt borte. Sidan overtok lensmann Bjarne Stubeng redaktøransvaret. Han flytta redaksjonen til Strandebarm, men avisa vart trykt i Norheimsund. Bjørn Skaar var attende i stillinga 16. mai 1945.

Hordaland Folkeblad var lenge såkalla Venstre-avis. Bjørn Skaar avvikla den politiske tilknytinga.

Då han trekte seg i 1990, overtok Olav Bjørkum som redaktør. Åsmund Soldal gjekk inn i stillinga i 2002.

I 2013 vart Sigbjørn Linga tilsett som ny redaktør.

Camilla Skaar Ljones eig avisa.