Prisar og fristar

Hordaland Folkeblad kjem ut tysdag og fredag.

For å tinga annonsar (papir eller digitalt), skriv til annonse@hf.no eller ring 56 55 00 20.

Dersom du tingar annonsen med e-post, hugs å oppgje fakturaadresse og innrykksdato.

 

Rubrikkannonsar (annonsar utan ramme for kjøp, sal og leige)

Rubrikk (opptil 5 linjer) kr 120,- inkl. mva.

På kvar linje er det plass til 30 teikn.

 

Annonsefristar for papiravisa

Tysdagsavisa:

Måndag kl. 09.00

Fredag kl. 12.00 for annonsar større enn modul 22 og for annonsar med korrektur

Fredagsavisa:

Torsdag: kl. 09.00

Onsdag: kl. 12.00 for annonsar større enn modul 22 og for annonsar med korrektur