Oppsiktsvekkjande ordskifte i kyrkje

Den vedtekne visjonen til Kvam herad om ei oppsiktsvekkjande framtid var kjernen for debatten i kyrkja i Norheimsund onsdag kveld.

Arrangør av debatten var kulturkomiteen i Vikøy sokn. Ordstyrar var Sverre Lindøy.

Debatten, som opna med at kvart parti får to minutt til å fortelja korleis dei skal skapa den ynskte framtida, kan du sjå i opptak her:

Artikkelen held fram under annonsen.