1,1 millionar nordmenn bruker mobilen i bilkø. Foto: Fremtind.

Over éin million nordmenn fiklar med mobilen i bilkø

Mange nordmenn skal på bilferie i sommar og då blir det fort kø. I ei ny undersøking oppgir over éin av fire at dei bruker mobilen i bilkø.

Det er Respons Analyse som har gjennomført undersøkinga for forsikringsselskapet Fremtind.

– Det er fort gjort å smelle inn i bilen framfor om du ser på mobilen berre eit par sekund. La sambuaren eller kameraten i passasjersetet sende meldingar, ta snap og styringa over Spotify òg i kø, seier skadeførebyggjar Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind i ei pressemelding.

Artikkelen held fram under annonsen.

Det vi bruker mobilen mest til er å skifte musikk og sende tekstmeldingar. I tillegg oppgir mange at dei snakkar i telefonen utan handfri, og sender snaps med mobilen. Det er dei yngste, mellom 18 og 24, som er mest ivrig på musikken og tek flest snaps eller selfies bak rattet. Det er dei mellom 35 og 44 som i størst grad oppgir at dei sender SMS.

– Mobilen er den nye fyllekøyringa, og vi veit at fikling med mobilen er ei hyppig kjelde til store og små trafikkulykker, seier skadeførebyggjaren.

Fremtind, har med appen Smartbil, registrert kor mykje nordmenn bruker mobilen bak rattet, uavhengig av køkøyring.

I 2021 brukte menn i snitt mobiltelefonen 1,8 prosent av køyretida og kvinner 2,9 prosent, altså dobbelt så mykje som menn. Det betyr at på ein gjennomsnittleg køyretur på éin time – så vil ein mann ha fikla med mobiltelefonen i eitt minutt og ei kvinne i 1,5 minutt.

– Det kan verke lite, men det er altfor mykje. Du skal ikkje sjå lenge på mobilen før du skjenar ut av filbanen eller mistar reaksjonstida du treng for å handtere ei hending, seier Hofstad-Nielsen.

Det vi gjer aller mest i kø er å syngje og ete og drikke. Nær tre av ti oppgir desse aktivitetane.

– På langtur kan det vere smart å halde blodsukkeret ved like. Du blir fort meir tolmodig i køen, men pass på bilen framfor, hald flyten og plassen din i køen, seier Hofstad-Nielsen.

Nær éin av ti oppgir at dei køyrer forbi i bilkøar. Det er nesten tre gonger så mange menn, enn kvinner, som oppgir dette.

Artikkelen held fram under annonsen.

(©NPK)