Kaptein Tor Svåsand har panoramautsikt til Hardangerfjorden frå arbeidsstaden sin om sommaren. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

– Eg trur ikkje mange har like flott kontor som meg

Tor Svåsand har køyrt turistbåt i Hardangerfjorden i ti år. – Det er ein fantastisk jobb.

Han har eigentleg vorte pensjonist, men likevel sit han på brua til MS «Fjorddrott», båten som kvar dag gjennom sommaren går i rute mellom Norheimsund og Eidfjord, via Herand, Utne, Lofthus, Kinsarvik og Ulvik.

Frå brua losar kapteinen passasjerane gjennom noko av det vakraste norsk natur har å by på. Og han er enno ikkje lei utsikta.

Hurtigbåten går under Hardangerbrua på veg mot Ulvik og Eidfjord. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

– Det er ein fantastisk jobb. Dette er det vakraste som er, ein natur du berre kan drøyma om. Og det same seier passasjerane. Det kan ikkje vera så veldig mange andre som har like flott kontor, seier han.

Fleire enn venta

Til vanleg er dei frå Kina eller Italia eller Spania eller Tyskland. Som regel er 90 prosent av passasjerane utanlandske turistar. Men i år er det stor skilnad. I år er det bergensk, austlandsk og andre norske dialekter du høyrer i seteradene.

Ruta opna ikkje før 24. juni i år. Etter tre dagar er det ikkje lett å slå fast noko om årets besøk, men Svåsand seier at det så langt har vore litt fleire passasjerar enn venta. Vona er at bergensarar og andre i regionen skal få auga opp for ein tur på Hardangerfjorden.

– Når fellesferien byrjar, håpar me at fleire har oppdaga at det er ei rute her òg, ikkje berre i Sognefjorden, seier Svåsand.

Kaptein Tor Svåsand trur ikkje mange har eit like flott «kontor» som han. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Erfaren

Svåsand byrja å køyra Hardanger-ruta i 2009. Det har han gjort kvart år sidan, heilt til i 2018, då han skifta til ei anna rute. I år er han tilbake att.

– Kva synest du er den flottaste bygda i Hardanger?

– Heilt klart Strandebarm! For der kjem eg frå.

– Av bygdene som turistbåten stoppar i, då?

Artikkelen held fram under annonsen.

– Eg synest Ulvik er ei fantastisk bygd. Og Lofthus. Og Herand er idyllisk. Det er flott i heile fjorden.

«Fjorddrott» er ny i ruta. Skipet har plass til 180 passasjerar. Båten som vikarierte i ruta i fjor, hadde like stor kapasitet, men samanlikna med tidlegare båtar er det snakk om ei monaleg oppgradering. MS «Tedno» hadde til dømes plass til kring 100.

«Fjorddrott» har også ein stor uteplass oppe.

Planen for neste år er at sesongen skal utvidast i kvar ende, med start 1. april og stopp i slutten av oktober.