– Dårleg brøyting og salting

Morten Engebretsen i Vetletveitvegen i Ålvik skriv til Statens vegvesen og seier det har store problem med å halda oppe trafikktryggleiken på mellom anna strekkja mellom Granvin og Norheimsund.

– Det har ofte vore hålkeglatte vegar og dårleg brøyting, kort sagt livsfarlege vegar, skriv Engebretsen.

Dette har òg resultert i utforkøyringar, med fare for liv, hevdar han. Engebretsen tykkjer vegvesenet erfaringsmessig ser ut til å prioritera bynære strok framfor område i periferien.

– Mitt forslag er at vegvesenet bør verta like effektive og raske med å brøyta og salta vegane som dei er til å utferda avskiltingsvedtak på bilar som har forseinka EU-kontroll, skriv ålvikaren.

Han meiner vegvesenet burde bruka litt av milliardane som kjem inn i avgifter frå bileigarar til å senda ei ekstra påminning til bileigarar som kan ha gløymt EU-kontrollen. Då vil vegvesenet spara tid, pengar og byråkrati knytt til uturvande vedtak, meiner Engebretsen.

Fylkeskommunen har no ansvaret for drift av fylkesvegane.