Publisert 12. juni 2019 kl. 22.15. Oppdatert 13. juni 2019 kl. 07.34.

Straumen forsvann i heile Kvam


Eit maskinutfall ved Bjølvo kraftverk i Ålvik var problemet.
Mykje av Kvam vart mørklagt onsdag kveld, etter eit omfattande straumbrot. Det melder Kvam kraftverk AS på si heimeside.
Ifølgje kraftverket mista heile Kvam straumen, men det kom meldingar på Facebook om at ålvikarane aldri mista han.
Kring klokka 23 hadde alle kvemmingane fått straumen att, minus området Botnen i Fyksesund, etter at kraftverket bygde opp nettet att frå Ålvik og vestover etappe for etappe.
Straumbrotet førte diverre også til at det var vanskeleg å publisera oppdateringar av denne artikkelen raskt onsdag kveld.


Siste Nytt:

01. August 2019

Frå Klyve til Nairobi

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no


01. August 2019

Kunstgrasgåve til både glede og bry

Eline Sandnes Fosse

redaksjon@hf.no