14. august 2019

- Skal me verta best, må me læra av dei beste

Rossvoll volleyballklubb henta ekspertise frå Polen til årets sommarleir.