Dei gongene det sit, er det kjekt, seier Linn Haugsland Ur. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Testa golfkøllene

– Det er kjekt å oppleva meistring. Sjølv om det ofte ikkje er meistring.

Golfbanen på Børve opna for publikum onsdag, etter å ha vore stengd i ei veke.

I god koronastil var det lang avstand mellom spelarane, men det var altså fleire som kjende på kallet i finvêret og på fridagen fredag.

Linn Haugsland Ur og Lars Ese Ur er to av dei. Dei tok i fjor vår «vegen til golf»-kurset hjå Hardanger Golfklubb. No gjeld det å sjå om det dei lærte, sit.

Godt å komma seg ut

Treningsfeltet er framleis stengt, så ein får ikkje trent berre på slaga.

– Å byrja rett på banen etter eit halvt år, er utfordrande, men kjekt. Ingen av oss har spelt golf før i fjor. Det er kjekt å prøva noko heilt nytt, heilt frå «scratch», og oppleva litt meistring. Sjølv om det ofte ikkje er meistring. Men dei gongane det sit, er det kjekt, seier Linn Haugsland Ur.

– Eg er på tredje ballen no, vedgår Lars Ese Ur.

– Det har gått betre enn me trudde, men eg har ikkje særleg kontroll. Ballen kan gå kvar som helst, eigentleg. Men det er godt å komma seg ut. Det er så fint her oppe, med god utsikt, lite folk og frisk luft, seier Haugsland Ur.

Lars Ese Ur og Linn Haugsland Ur spelte golf på Børve langfredag. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Det er kombinasjonen av mosjon, å finna på noko i lag og å treffa på kjekke folk som gjer golfen kjekk, seier dei.

Det er rett nok mindre – eller i alle fall færre – kjekke folk på banen denne koronalangfredagen.

Annleis påske

Elles har familien Ur brukt mykje av ferien ute i hagen. Bålpanna har vore meir i bruk enn nokosinne. Dei har dessutan gått nokre turar i nærmiljøet.

Artikkelen held fram under annonsen.

Den tradisjonelle påsketuren til Ryfylke, der båe to er frå, måtte gå ut frå programmet. Vanlegvis samlast storfamilien til grilling og påskeeggjakt påskeaftan og påskedag.

– Å finna golfballar som hamnar i skogen, er god trening til å leita etter påskeegg, seier Ese Ur.

I staden har familien hatt ein roleg påske heime. Ein påskekurv frå Hardangerfjord Hotel, som tok mot tingingar og leverte ut maten onsdag, kom godt med.

– Me er takksame for å ha hage og stort hus, og at me er fleire. Borna har kvarandre, på godt og vondt, seier Haugsland Ur.