Kultur- og likestillingsminister Abid Raja på pressekonferansen om koronasituasjonen onsdag.Foto: Vidar Ruud / NTB / NPK

Raja varslar ny breiddevurdering siste veka i oktober – 73.000 utøvarar kan komme i gang i «fase 2»

Medan 23.600 breiddeutøvarar onsdag fekk klarsignal for å ta opp att normal trening frå 12. oktober, er det mange som må vente. Men ikkje nødvendigvis lenge.

Etter godkjenning frå dei sentrale helsestyresmaktene, kunne kulturminister Abid Raja (V) omsider gi grønt lys for oppstart av «fase 1» i Norges idrettsforbunds opptrappingsplan for kontakttrening i breiddeidretten.

Det blir opp opna for kontakttrening for ytterlegare 23.600 utøvarar frå 12. oktober. Og skulle ting gå etter planen, kan det bli opna for betydeleg fleire i november.

– Når dette blir opna opp 12. oktober, vil ein etter to vekers tid sjå på korleis dette har verka, seier Raja til NTB og ramsar opp:

– Har ein klart å følgje smittevernreglane? Har det komme mange lokale smitteutbrot? Er det no tilrådeleg at vi kan sjå på fase 2 for breiddeidretten? Er det tilrådeleg at ein kan sjå på to kohortar innandørs?

– Dette er noko vi må vurdere når vi kjem nærare november, basert på tilrådingane frå FHI (Folkehelseinstituttet) og Helsedirektoratet, fastslår kulturministeren.

42.000 fotballspelarar

Dermed antydar han ei ny vurdering i veka som startar måndag 26. oktober. Dersom dei nye lettane har fungert, er det sannsynleg at ein kan setje ein startdato for «fase 2» i den nemnde planen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fase 2 består av i alt 73.116 idrettsutøvarar fordelte på 27 idrettar, dei fleste av dei fotballspelarar frå 4. divisjon og nedover på herresida.

Breiddefotballsesongen 2020 er allereie avlyst, men oppstart av trening med kontakt vil bety mykje for dei som ikkje har kunna gjere dei sidan koronautbrotet i mars. I alt er det snakk om 42.000 vaksne utøvarar i fotball og futsal som kan trene normalt i samsvar med oversikta til idrettsforbundet for fase 2.

– Dette har vore ein ganske krevjande fase for dei som er glade i å drive med aktivitetar på fritida. Og fleire av dei er potensielle toppidrettsutøvarar, til dømes ein 21 år gammal fotballspelar i 3. divisjon. Så eg er veldig glad for at 23.000 snart kan komme i gang med trening, sa Raja til NTB onsdag.

Oppmoding

Raja nemner også ein annan mogleg lette som kan komme når neste oppdatering av idrettsaktivitet- og arrangement sannsynlegvis skal skje i slutten av neste månad.

I dag gjeld eit nasjonalt tilskodartak på 200 personar for alle innandørsarrangement. Dette kan bli auka, til dømes til 400.

Han presiserer at alt skal skje i tråd med tilrådingane frå helsestyresmaktene. Og at smittesituasjonen sjølvsagt avgjer. Derfor har kommunane ei svært viktig rolle i perioden som kjem.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Blir det mykje smitte i samfunnet, betyr det at kommunane må stengje ned alt frå breiddeidrett til kultur. Viss alle no gjer det dei skal gjere, held éin meters avstand, vaskar hendene, ikkje dreg på arrangement eller dukkar opp på idrettsbanen viss dei er sjuke, så vil du ikkje få nye smitteutbrot, seier Raja.

(©NPK)