Kulturminister Abid Raja er klar til å dele ut sine første kompensasjonsmillionar. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix. / NPK

Raja open for å endre søknadskriteria for idretten

Kulturminister Abid Raja er klar til å betale ut 371 millionar til idretten, dei frivillige og frivilligdelen av kulturlivet så raskt som mogleg.

Lotteri- og stiftelsestilsynet offentleggjorde søknadstala for statleg kompensasjon onsdag formiddag. Av ein total krisepakke på 700 millionar til idretten, dei frivillige og frivillige i kulturen kom det inn søknader om kompensasjon på i alt 371 millionar, av desse 264 millionar åleine til idretten.

Alt i alt vart 2324 søknader leverte.

– Dette er pengar som vil bli utbetalte raskt viss det er slik at søknadene oppfyller kriteria, seier kulturminister Abid Raja til NTB.

Raja har òg ein klar plan for kva som vil skje med dei 329 friske millionane som det ikkje vart søkt om i første omgang.

– Eg sa allereie då krisepakken vart lansert at eg var open for justeringar om vi fann at kriteria ikkje trefte godt nok, og vi ser no at vi må gjere slike justeringar. Eg har allereie vore i kontakt med Berit Kjøll (president i Norges idrettsforbund) og Stian Slotterøy Johnsen (generalsekretær i Frivillighet Norge), og i samråd og dialog med dei skal vi sjå på kompensjonsordningar ut over fråfall av billettinntekter, seier Raja.

Kulturministeren vil be Stortinget om utvida fullmakter for å få til dette slik at ordninga skal treffe breiddeidretten endå betre.

– For at vi skal kunne gi kompensasjon òg ut over tap av billettinntekter og meirutgifter er Stortinget nøydd til å godkjenne dette. Systemet er sånn, seier Raja.

Torsdag er det budsjettkonferanse i regjeringa, og Raja vil då informere regjeringskollegaene sine og drøfte kva som skal skje framover.

– Vi er dei første til å vere klar med utbetalingar, seier statsråden.

(©NPK)