– Børven til Tyrkia

Rosenborg-karriere til Torgeir Børven vart kort, ifølgje VG.

Ifølgje VG har kvemmingen skrive kontrakt med MKE Ankaragücü i Tyrkia, berre vel tre månader at han gjorde det same med Rosenborg. Klubben har twitra eit bilete av signeringa.

Børven spela 14 kampar i Eliteserien for Rosenborg. Han skåra fire mål for klubben.

Meiner Ullensvang bør utnytta nasjonalparkane

Kravet for å verta nasjonalparkkommune er å ha minst éin kilometer nasjonalparkareal. Ullensvang har 1.397 og mest i Noreg.

Tilhøva ligg med andre ord godt til rette for å verta nasjonalparkkommune, ein status Odda har hatt i 12 år. Rådmannen meiner kommunen bør søkja om verta medlem i foreininga Norges nasjonalparkkommuner og verta ein av aktørane som smykkar seg med merkevara og designmanualen «Noregs nasjonalparkar».

Invitasjonen kjem frå Miljødirektoratet. Medlemskapen krev at kommunen innarbeider kriteria i kommuneplanen og andre planar. Kommunen må gjera Hardangervidda og Folgefonna nasjonalparkar meir synlege. Målet er brei verdiskaping og næringsutvikling.

Folgefonna nasjonalpark vart verna i 2005. 153 rutekilometer av han ligg i Ullensvang. Hardangervidda vart nasjonalpark i 1981 og har 1.243 av 3.422 rutekilometer i Ullensvang. Jondal har hatt status som nasjonalparklandsby sidan 2008, saman med fire andre stader i Noreg. Landsbyane skal vera naturlege innfallsportar til nasjonalparkar.

Rådmannen meiner at medlemskapen vil gje kommunen tilgang til fagleg og praktisk hjelp med å byggja merkevara og kompetansen kring nasjonalparkarbeidet. Den årlege medlemskontingenten i foreininga er 20.000 kroner.