Publisert 18. mai 2019 kl. 21.05. Oppdatert 20. mai 2019 kl. 09.24.

Sander, Tove og Torstein er landets smartaste tiandeklassingar

- Eg trur me har hatt høgare makter med oss, med den flaksen me har hatt, seier Tove Haslum. Ho, Sander Eide Aase og Torstein Måge slo dei beste skulelaga i Noreg og stakk av med førsteplassen i den nasjonale finalen i Klassequizen. Programmet vart sendt på NRK laurdag kveld.

Elevar, familie og vener var inviterte til finalegilde i Haugatun i Strandebarm for å sjå finaleprogrammet på storskjerm.

Etter dei 15 første rundane i finaleprogrammet var Strandebarm på delt andreplass med Hop oppveksttun frå Bergen. Det heldt til at kvemmingane gjekk vidare til den endelege finalerunden, der deltakarane skulle svara på ni spørsmål på tid. Med ein margin på 1,3 sekund slo Strandebarm Tranby skole frå Lier.


- Underdogs

Kva føler dei tre deltakarane no, etter å ha sett seg sjølve vinna quiztevlinga på riksdekkande tv, i lag med over seksti personar i Haugatun?
- Det er vanskeleg å skildra, seier Måge.
- Glede, seier Haslum.
- Og alt anna oppå gleda, seier Aase.
Dei hadde aldri trudd at dei skulle komma så langt. Måge seier at han ikkje visste heilt kva han gav seg ut på. Han melde seg på sparket. Det viste seg at dei tre var eit godt lag.
- Eg føler meg nerdete viss eg seier at det er ein gutedraum som har vorte oppfylt, men det er det. Eg er utruleg glad for at det vart oss tre på laget. Me har jobba som eit lag. Etter dei innleiande radiorundane trudde alle tre at me var ferdige. At me kom vidare til Oslo, var fantastisk, og at me kom til finalen, var heilt utruleg. Når me då klarte å vinna?! Det er ei rein Askeladden-historie, seier Aase.
Dei tre seier at dei kjende seg som «underdogs» i finalen. Medan mange av dei andre laga kom frå store skular med fleire parallellklassar, er det berre 15 elevar i 10. klasse på Strandebarm skule.
Då det var klart for den siste runden, hadde dei medverkande i produksjonen gjetta kven som kom til å vinna av dei tre laga. Av 20 personar tippa éin Hop og éin Strandebarm. Resten trudde Tranby kom til å vinna, fortel Aase.
- Det var David mot Goliat?
- Ja. Men det er slike historier folk likar. Dei små som slår dei store, seier Aase.


Nervepirrande

Kontaktlærar Brikt Sandven Kaldestad var med på innspelinga i Oslo. Han seier det var nervepirrande å følga med. Når ein ser programmet på tv, kan ein sjå stillinga undervegs. Det fekk ikkje publikum i finalen. Dei fekk heller ikkje sjå dei avgjerande tidene i siste runde.
- Sander er lett å lesa. Han slår ut med armane og himlar med auga når det ikkje går bra. Så eg fekk ei aning om korleis det gjekk, men var ikkje sikker. I siste runde visste eg at det gjekk kjapt, men eg hadde inga aning om dei var raske nok, seier han.
Det var dei - og det hadde ikkje læraren trudd då skulen først melde seg på tevlinga.
- Dei er gode i quiz, men at dei skulle slå 542 andre lag, hadde eg ikkje trudd.
Då skulen først skulle melda på eit lag, var det berre tre hender i vêret: Sander, Torstein og Tove.
- Då me kom til finalen, tenkte eg: Kvifor ikkje? Men eg visste kor gode Tranby var, seier han.
Då Strandebarm kom til fylkesfinalen, sa Kaldestad at om laget vann heile tevlinga, skulle han gå med Tottenham-drakt på jobb. Det må Manchester United-supportaren gjera no.
- Det kunne vore verre. Det kunne vore Liverpool, seier han.
- Tek du litt av æra for dette?
- Viss dei er Noregs smartaste, må vel kontaktlæraren vera nokolunde. Det er veldig kjekt, absolutt! seier han.


- Stort

Aase trur det avgjerande for Strandebarm var at dei tre klarte å fokusera då det galdt som mest, i den siste tidsrunden. I semifinalen hadde dei kludra det til i denne runden. Men i finalen gjekk dei inn i ei «boble» og lukka alt anna ute.
- Eg er overraska over kor greitt det gjekk. Eg hadde ikkje venta at me skulle klara det utan feil, seier Måge.
Sigeren har dei måtta halda hemmeleg. Det har stort sett gått greitt. Det er først no dei kan sleppa jubelen laus.
- Det er kjekt å ha familie, sambygdingar og NRK med oss i kveld. Det synest eg har vore viktig, seier Aase.
- Det hadde ikkje vore same stemninga om me sat heime. Dette var ein god idé, seier Måge.
- Trykket i rommet då me såg den endelege tida på slutten, var kjekt å oppleva. Å sjå seg sjølv vinna på tv, er stort, seier Aase.
Haslum seier Aase skal ha mykje av æra for prestasjonen.
- Eg har danna grunnlaget, men av og til kjem desse to plutseleg med svar eg ikkje har peiling på. Eg er utruleg glad for å ha hatt dei med meg. Og Torstein sprekker ballongar som ein gud, seier Aase.
Ein del av den siste runden var å sprekka ei rekke ballongar med ei nål mellom spørsmåla. Då elevane skulle heim att etter innspelinga, viste Måge at han hadde teke vare på nåla.
- Den trur eg me må ramma inn, seier Aase.
På mobilane til ungdommane tikkar meldingar og gratulasjonar inn. Ordførar Jostein Ljones kjem bort og viser endå ein gratulasjon, frå fylkesordførar Anne Gine Hestetun.


Skal feira med klassen

I salen sat mellom andre ordføraren, rådmann Anita Hesthamar, oppvekstsjef Astrid-Anett Steine og barnehage- og skulesjef i Kvam, Beate Gauden.
- Me er kjempestolte av dykk! sa Gauden til dei tre elevane.
Steine overrakte eit gåvekort på ribbtur på fjorden.
- Me vil at de skal gjera noko kjekt i lag med klassen før de avsluttar tiande klasse, sa ho.
Den store pokalen får klassen først 28. mai. Klassen får dessutan besøk av NRK MP3, som skal ha direktesending frå skulen.