15. november 2019

– Det er inga løysing å gøyma seg vekk

For ti år sidan hadde ideen om å verta ordførar vore utenkeleg for Torgeir Næss (52).


05. November 2019

Anton Trones – bygdeoriginal og altmogelegmann

Gerd Ørbeck Vaagen

redaksjon@hf.no

Anton Trones i Steinsdalen var ein såkalla bygdeoriginal. Historiene om oppfinnaren og geitebonden er mange og lever framleis i beste velgåande. Kven var mannen? Her er mitt møte med Anton.


28. Juli 2019

Allsidig rektor for ung kultur

Gry Svartveit

redaksjon@hf.no

Du kan gje Rolf Kristoffer Seldal nær sagt kva som helst instrument utan frykt for ulydar.


25. Juli 2019

Rebekka i tårnet

Gerd Ørbeck Vaagen

redaksjon@hf.no

Medan dei fleste av oss har beina trygt planta på landjorda, vil Rebekka Digernes (22) frå Øystese arbeida høgt over bakken.