08. januar 2020

Den evige kalenderen som framleis set merke

NPK-Kjell Åsmund Sande

redaksjon@hf.no

Primstaven styrte liva til folk i fleire hundre år. Merka på staven var knytte til festdagar for katolske helgenar, men dei fortalde òg kva ein måtte gjera på ulike tidspunkt i året. Sjølv om staven har forsvunne ut av kvardagen vår, lever framleis mange av markeringane i beste velgåande.


04. Januar 2020

Lokalavisentusiasten

NPK–Beate Haugtrø

I november tok Tomas Bruvik til som generalsekretær i Landslaget for lokalaviser (LLA). Den nye sjefen liker at ting skjer, og går ikkje av vegen for å setja i gang nye prosjekt. Det viktigaste prosjektet i tida som kjem, er å hjelpa alle lokalavisene til å ta steget fullt ut digitalt.


26. Desember 2019

«Vaskekjerring» og visdomskvinne

Gerd Ørbeck Vaagen

redaksjon@hf.no

I ei tid der alle skal likna mest mogeleg på kvarandre, kjennest det godt å gå tilbake til dei såkalla bygdeoriginalane. Desse som ikkje var redde for å trakka utanfor

A4-vegen. Menneske med meiningar, mot og gode historier etter seg.

Guro Øvre -Aksnes var ei av desse.


24. Desember 2019

Alt er aldri sagt

Katrine Helgheim Van Tulder

redaksjon@hf.no

Kari Lillian Bentås (58) har vore omtala i HF så mange gonger at ho lurer på om ho er oppbrukt. Men trass ei handfull reportasjar er det mykje sunnfjordingen ikkje har fortalt om – som den gongen ho felte ei diger furu i raseri. Eller korleis det er å leva med epilepsi. Eller om då ho snytte seg i skjegget til onkelen.


24. Desember 2019

– Triveleg, men travel tid

For dei fleste er julaftan ein dag dei slappar av og lèt julefreden senka seg. For ein prest kan dagen verta ein kamp mot klokka.


22. November 2019

– Kvammapolitikken er ikkje noko galehus

Då han var yngre, drøymde russepresident Tor Børve Rasmussen (18) om å verta ordførar. Men han vil heller rekna på ting enn å prata om dei.


17. November 2019

Hallingkast på Hardangerfjorden!

Gerd Vaagen

redaksjon@hf.no

Folk bilar gladeleg like frå Stavanger og Bergen for å kasta seg uti ville austavindròser i Samlafjorden. Hardanger har dei beste bølgjene, noko dei lokale heltane har visst lenge.


15. November 2019

– Det er inga løysing å gøyma seg vekk

For ti år sidan hadde ideen om å verta ordførar vore utenkeleg for Torgeir Næss (52).


05. November 2019

Anton Trones – bygdeoriginal og altmogelegmann

Gerd Ørbeck Vaagen

redaksjon@hf.no

Anton Trones i Steinsdalen var ein såkalla bygdeoriginal. Historiene om oppfinnaren og geitebonden er mange og lever framleis i beste velgåande. Kven var mannen? Her er mitt møte med Anton.