Ingrid Bjørke Nisamjan (V). Foto: Privat

Venstre vil styrkja det kommunale kulturarbeidet

For nokre år attende var Kvam ein av dei beste kulturkommunane i landet. Kvam vart kåra til årets kulturkommune i Hordaland, og sidan nominert til årets kulturkommune i Norge.

Omtalen var:

«Kvam kommune har gjennom flere år vist stor oppfinnsomhet og sterk vilje og har spenstige visjoner for egen kommune og regionen. Kommunen er opptatt av egen arv og tradisjon samtidig som det er stor åpenhet for innbyggere med kultur og kulturuttrykk fra andre land. Kunst og kultur brukes aktivt og målrettet i steds- og lokalsamfunnsutvikling.»

Ved å gjera kultursjefstillinga vakant har ein spreidd ansvaret for kulturområdet på ulike etatar, og dette gjev ein utydeleg og lite framtidsretta kulturutvikling.

Kulturarbeidet og kulturformidling er i dag ein viktig del av det økonomiske grunnlaget som eit moderne samfunn skal leva av og leva med. Omsetninga som skjer gjennom aktiviteten til amatørar og profesjonelle kulturarbeidarar er langt viktigare enn dei fleste er klar over. Kultur er ikkje tidtrøyte for spesielt interesserte, men eit fundamentalt grunnlag for trivsel og økonomisk framgang for dei fleste av oss. Hardanger Fartøyvernsenter er eit godt døme. Idretten og ikkje minst fotball er eit anna.

For å styrkja denne utviklinga, treng Kvam ein aktiv, kreativ kultursjef som kan utvikla både det kommunale, det frivillige og det profesjonelle kulturarbeidet i heradet.

Kvam har eit rikt kulturliv både innan festivalar, kunst, kultur og idrett, og difor er det viktig at me får på plass ein person i kultursjefstillinga att.

Kvam Venstre vil gjera det vi kan for at Kvam igjen skal verta ein leiande kulturkommune.

Kvam Venstre

Ingrid Bjørke Nisamjan