Publisert 26. april 2019 kl. 06.00.

Måling av skulen på Tangerås

Då er dugnadsarbeidet med måling av skulen på Tangerås i gang. Vêret var fint og iveren var stor. Derfor brukte Jostein Berge og kona Hege Grasbekk nokre av påskedagane til å mala. «Betre aktivitet enn å måle offentlege bygg på dugnad i påsketida kan eg ikkje koma på», seier Hege, som er pensjonert lærar. Og Jostein, som planlegg det heile i regi av grendeutvalet, er heilt einig med kona. Men, legg han til, «eg har mange fleire målarkostar, så dersom nokon har lyst å gje ei handsrekning, så er dei hjarteleg velkomne». Jostein er nøye på at alle berre treflater får ein god porsjon med Visir oljegrunning, og så skal det på to strøk med måling etterpå. Oppskrifta har han fått frå Kristian Neteland, som har mange års røynsle som seljar ved Norheimsund Fargehandel. «Her får du også sosialt samvær og ein god porsjon humor», seier Jostein. Og når arbeidet er ferdig, lovar Olav Tombre at det skal bli grillfest. Hjelp fekk dei også frå Asbjørn Sangolt. Under arbeidet får ein tid til å tenkja, og då kom eg på ein glimrande ide som lokale politikarar kan bringa vidare til dei som styrer landet: Det er som kjent skattefrådrag for gåver til velgjerande og allmennyttige institusjonar avgrensa til kr 12 000 pr. år. Det same bør gjelda for dugnad på offentlege bygg og eigedom! Dette kan for eksempel gjerast slik: 1. Kommunen søkjer om godkjenning av prosjektet hos Skatteetaten. 2. Ein kommunalt tilsett blir prosjektleiar og registrerer dugnadsytarane og medgått tid. 3) Ei enkel oversikt blir attestert av kommunerevisor. 4) Bidraget frå den enkelte bli så meldt til Skatteetaten på same måte som gåver elles. 5) Timesatsen kan vera lik den lag og organisasjonar får godkjend for tippemiddelfinansiert dugnadsarbeid. Dette kan inspirera til betre vedlikehald av offentleg eigedom, spare det offentlege for pengar, styrkja fellesskapen og ansvarskjensla, og ikkje minst gje ein porsjon glede.


Olav Sletvold