Publisert 08. juni 2019 kl. 06.00.

Med fritidskortet får alle vera med på laget

Det skal ikkje vera slik at det er foreldre si lommebok som avgjer om borna i Kvam får bli med på fritidsaktivitetar

Mange born og unge har ikkje moglegheit til å delta på fritidsaktivitetar saman med jamaldra fordi familiane ikkje har råd. Det gjer at nokre vert halden utanfor viktige sosiale arenaer der dei kan oppleve meistring og samhald.

Mange foreldre fortel at fritidsaktivitetar er i ferd med å skape eit klasseskilje, og mange ristar på hovudet av kor dyrt det er. Det skal ikkje vere slik at det er foreldre si lommebok som avgjer om borna får vera med.

Det kan vi ikkje godta. Difor har KrF fått gjennomslag for at alle born og unge mellom 6 og 18 år skal få eit fritidskort, for å betale for fritidsaktivitetar. KrF vil at dette skal ha ein verdi på minimum 2000 kroner og at kommunane i tillegg kan auke beløpet på kortet.

Eit slikt fritidskort skal dekke faste, organiserte aktivitetar. Det å delta på organiserte fritidsaktivitetar er viktig for at alle born skal få vere ein del av fellesskapet, bli inkludert og kjenna tilhøyrsle.


Å investere i borna er å investere i vår felles framtid. Ved å gje born tilgang til fritidsaktivitetar, kan fleire blomstre og oppleve meistring. Dei blir en del av ein samanheng, der dei kan bli sett og følgde opp av trygge vaksne.

Med fritidskortet frå KrF gjev vi born og foreldre eit handslag. Det vil gjere at færre born kjenner seg utanfor. Det vil utgjere ein forskjell i mange borns liv!

Lisbeth Fredheim Oma

1.kandidat Kvam KrF