Ottar Randa, ordførarkandidat for Kvam Høgre. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Helse og omsorg, det gode liv i Kvam

I vårt velferdssamfunn er helse og omsorg en grunnleggende verdi for alle i Kvam herad. Det å kunne tilby gode tjenester innen helse og omsorg sammen med skole og barnehage, er kanskje de viktigste oppgavene kommunepolitikerne i Kvam herad har ansvar for. Skal Kvam herad yte god helse og omsorg, er det viktig at vi som politikere er villige til å satse på dette området og ikke minst villige til å satse på de ansatte.

God omsorg og helse henger sammen med folkehelsen generelt, og her har vi alle et felles politisk ansvar for å hjelpe til og ta vare på hverandre. Helse og omsorg favner vidt og angår oss alle fra vugge til grav. Det å bo i en kommune der dette er høyt prioritert, gir trygghet til alle innbyggerne. Kvam Høyre tenker langsiktig. Kvam herad må følge samfunnets utvikling og ikke minst sette søkelyset på og ta i bruk fremtidig omsorgsteknologi. Denne må implementeres fortløpende i takt med utviklingen.

Gjennom kontinuerlig arbeid for å bedre tjenestene, finne gode innovative løsninger og ikke minst motiverte medarbeidere, vil Kvam herad stå støtt og være rustet for kommende utfordringer og muligheter. Kvam Høyre satser på tverrfaglig samarbeid og politiske fellesløsninger i samarbeid med ansatte og tillitsvalgte for å imøtekomme en trygg og god fremtid innen helse- og omsorgssektoren for alle.

Kvam Høyre har som mål å skape en fremtidsrettet og innovativ kommune. Vi skal bli blant det beste som finnes i landet innen helse og omsorg. Kvam Høyre satser ikke bare for kommende valgkamp, men for fremtiden.

Vil du ha helse og omsorg sett i et generasjonsperspektiv, da støtter du Kvam Høyre.

Ottar Randa

Ordførerkandidat Kvam Høyre