Frp kjempar for mindre bompengar i Hordaland

Det er ikkje i det minste rart at engasjementet mot bompengar aukar i befolkninga når det på lokalpolitikarar sine initiativ dukkar opp den eine bompakken etter den andre. Verst er det i Bergen, der heile byen vert ramma inn ikkje berre av éin, men av to bomringar, for at dei som køyrer bensin- og dieselbilar, skal verta mjølka, slik at dei som slepp å hente og levere barn i barnehage og å køyre til fritidsaktivitetar, skal få billegare kollektivtilbod. FrP har alltid protestert mot denne urettferdige og dyre måten å krevje inn pengar på.

No er heldigvis svært mange einige med oss. Dette har bompengepartia som heiar på denne urettferdige ordninga lokalt og sentralt, skjøna, og dei vil forsøke å skape eit inntrykk av at Frp ikkje har lykkast i vår kamp mot bompengar. Det gir meg anledning til å avlive nokre mytar og komme med litt fakta.

Frp har fått til mykje, men me er ikkje i mål i vår kamp mot bompengane.

I Hordaland har me sørgd for at både Hardangerbrua og Vossapakken er blitt billigare. Dette gjennom løyving i statsbudsjettet som dei raudgrøne partia stemte imot.

Halsnøysambandet blir nedbetalt av staten og blir gratis lenge før tida fordi Frp kjempar mot bompengar og får gjennomslag for nokre steg i rett retning.

Så er det rett at me også, med våre 15 prosent, går på nokre tap i regjering og storting. Regjeringa sa til dømes nei til å krevje inn bompengar på ferja mellom Halhjem og Sandvikvåg, som lokalpolitikarane sør i fylket ville. Dette snudde stortinget med Arbeidarpartiet i spissen, og mot røystene til Frp i Stortinget blei det bompengar likevel.

Me har òg i vår regjeringstid redusert talet på bompengeselskap for å få ned kostnadane med innkrevjing.

9. september er det lokal- og fylkestingsval. Alle bompengeinitiativ kjem frå kommunestyre og fylkesting. Det er difor svært viktig å stemme på Frp om ein er lei bompengane. Så om to år er det ny sjanse å sette saman eit storting der meir enn 15 prosent av stortinget er bompengemotstandarar.

Helge Andre Njåstad (Frp),

stortingsrepresentant frå Hordaland