Bygging av Kvam familie- og læringssenter ved Kvam rådhus. Arkivfoto: Sigbjørn Linga

Eigedomsskatten - den mest usosiale skatten vi har

Kva tyder skatten for folk flest? Tek vi utgangspunkt i bustadtakstar på 2,5 - 2 - 1,5 - 1 million kroner, er skatten høvesvis kr 10 000 - kr 8 000 - kr 6 000 - kr 4 000. Tek vi i tabellen inn rådmannsløn - ordførarløn - leiarløner i kommunen på 850 000 - årsløn 600 000 - 500 000 - 400 000 - 300 000 - minstepensjonist: 240 000 og 200 000 -, er det lett å rekna ut prosentvis eigedomsskatten i forhold til brutto årsløn i alle nivå.

For å visa kor hårreisande urettferdig eigedomsskatten er, viser eg til tabellen. Eigedomsskatten tek ikkje omsyn til betalingsevna til folk flest. Å selja huset som argument er berre for dumt.

At eigedomsskatten er der fordi politikarane ikkje har forstått omgrepet «næring etter tæring» - det er ein annan diskusjon.

Det har heller ingen relevans å diskutera skattetrykket.

Eigedomsskatten om alle skulle betala etter brutto løn:

Betaler rådmannen kr 10 000 i skatt, skulle pensjonisten på kr 240 000 betalt kr 1 667.

Eller andre vegen: Betalar pensjonisten kr 10 000, skulle rådmannen ha betalt over kr 40 000.

Korleis KrF, som er oppteken av dei svake og rettferd, kan godta dette, får dei svara for sjølve.

Det einaste partiet eg finn som vil fjerna skatten, er Frp.

Dei andre partia teier for å ikkje koma i diskusjon om noko dei ikkje har eit godt svar på. Dei har stått bak galskapen i pengeforbruk i snart fire år.

Om ei veke kjem Kostra-tala som set oss i bås saman med alle kommunar i Noreg.

Då får vi også full oversikt over lånegjeld pr. innbyggjar (den gjelda politikarane har sett oss i), lønsvinnarane i kommunen og faste rente- og nedbetalingskostnader vi må bera dei neste åra.

Ottar Byrkjeland