16. Januar 2020

Undring


15. Januar 2020

Velkommen til debatten, Almlid

«Vi må tenke klokt om måten vi forvalter naturen på, ikke late som om det handler om et enkelt regnestykke hvor energiutbygging automatisk har prioritet,» skriv Per Hanasand, styreleiar i Den Norske Turistforening.


14. Januar 2020

Politikarar må lytte til dei utan stemmerett

– Å ha eit aktivt ungdomsråd er viktig for ungdommane si meistring, sjølvtillit og utvikling, skriv barneombod Inga Bejer Engh.