Dette er ein artikkel for abonnentane våre

08. Mai 2019

Vurderer arbeidsplassar i Jondal

Digitalt arkiv og lønskontor er døme på funksjonar som kan hamna i «blåhuset» etter kommunesamanslåinga.


Login HF