Voss gymnas vil ha landslinje for toppidrett

Voss gymnas har søkt om å få opprette landslinje i toppidrett for skiidrettar. No får dei støtte frå Vestland fylkeskommune. Går alt etter planen kan tilbodet starte skuleåret 2023/24.

Voss gymnas har i dag tilbod innan toppidrett i samarbeid med Olympiatoppen, region vest. Dette tilbodet ønskjer skulen å utvide til søkjarar ikkje berre frå Vestland fylke, men frå heile landet.

– Vi støttar denne utvidinga av tilbodet på Voss. Eit landslinjetilbod vil medføre at skulen får fleire utøvarar på same nivå og som deltek i same renn- og treningsprogram. Dette vil styrkje tilbodet ved skulen og føre til at vi kan få fleire utøvarar på toppnivå, seier fungerande leiar i hovudutvalet for opplæring og kompetanse i Vestland fylkeskommune, Åsmund Berthelsen, i ei pressemelding.

Voss gymnas har i mange år hatt idrettsfaglege tilbod, og toppidrett sidan skuleåret 2006/2007. Dette tilbodet omfattar skiidrettane langrenn, skiskyting, alpint, freestyle, friski og snøbrett.

Vestland fylkeskommune har i dag ei landslinje ved Stryn vidaregåande skule innan skiskyting. Landslinja på Voss gymnas skal ikkje konkurrere med tilbodet i Stryn.

Det er Utdanningsdirektoratet som til slutt avgjer om det blir landslinje på Voss.

(©NPK)