Dagleg leiar Olav Eide ved Spar Jondal får mykje av omsetninga i sommarmånadene. Foto: Lars Arvid Oma

Virke ventar handelsboom i sommar

Koronarestriksjonane kan føra til at handelen i norske butikkar aukar med nesten sju milliardar kroner i sommar, ifølge ein rapport frå Kvarud Analyse. Rapporten er tinga av Virke, hovudorganisasjonen for handels- og tenestenæringa.

Dette kan vera gode nyhende for populære reisemål, seier direktør Harald Jachwitz Andersen i ei pressemelding.

– I og med at dei fleste har planlagt noregsferie, veit me at mange skal oppleva Vestlandet i 2020. Då vil veksten i sommarhandelen ved dei store reisedestinasjonane ta seg kraftig opp, seier han.

Samstundes vel mange heimesommar i år. Det er positivt for lokale kjøpmenn utanfor dei store feriedestinasjonane, påpeiker han.

Sommarhandelen er viktig for butikkane i Hardanger. I Jondal kommune utgjorde handelen i juli og august 24,7 prosent av den totale omsetnaden i 2019. I Ullensvang utgjorde han 26,1 prosent, medan talet i Eidfjord er 29,1 prosent.

Snittet i Noreg er 17,6 prosent. På Vestlandet er snittet 17,3 prosent.