Eit drivhus kan vera ei nydeleg ramme for eit lite måltid eller ein kaffikopp og stadig fleire innreier drivhusa med hagemøblar. Direktoratet for byggkvalitet åtvarar om tryggleiken. Foto: Heiko Junge / NTB / NPK

Vil sikra tryggleiken i drivhus

Fleire nyttar drivhuset sitt til hagestove. No vil Direktoratet for byggkvalitet sikra at det også er trygt å drikka morgonkaffien sin der.

Det er nemleg ulike reglar konstruksjonstryggleik som gjeld for drivhus og hagestover. Drivhus er ikkje konstruerte for lengre opphald, skriv Direktoratet for byggkvalitet i ei pressemelding.

Dei vil no setja i gang eit tilsyn som gjeld stålkonstruksjonen i drivhus som er store nok til å romma hagemøblar.

Artikkelen held fram under annonsen.

– Det er fint at mange vel å ta morgonkaffien i grøne og frodige omgivnader, og dette vil vi på ingen måte til livs. Men drivhus er i utgangspunktet ikkje konstruerte for menneske, og vi bur i eit land der vi får sterke vindar og, til tider, mykje snø. Konstruksjonen til drivhus må tole skikkeleg ruskevêr for at dei skal vere trygge for dei som oppheld seg der, seier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne.

Drivhusprodusentar og -seljarar blir no blant anna bedne om å dokumentera at stålkonstruksjonane i drivhusa har CE-merke.

Som drivhuseigar vil du ikkje bli pålagd å fjerna eit drivhus som manglar nødvendig produktinformasjon.

(©NPK)