Fleire fruktbønder i Hardanger har no mål om å firedoble siderproduksjonen. Illustrasjonsfoto: Peder Skjelten / NPK

Vil nesten firedoble siderproduksjonen i Hardanger

I 2012 var det berre ei handfull bønder som laga sider i Hardanger. No har fruktbøndene mål om å nesten firedoble produksjonen.

Siderproduksjonen i Hardanger har auka kraftig dei siste åra. No har hardingane ambisjonar om å selje ein million liter sider frå Hardanger i 2030, nesten fire gonger så mykje som i dag. Men for å nå målet, må det dyrkast meir frukt, skriv Bergens Tidende.

I dag leverer bøndene eple til ulike fruktlager der epla blir sorterte. Store mengder eple blir avviste, men i staden for å bli kasta, blir dei pressa til siderdropar. No er det fleire utfordringar under oppsegling, både knytt til klima og fordeling.

Artikkelen held fram under annonsen.

Mildare klima kan skape lengre sesong

Jorunn Børve, forskar ved NIBIO i Lofthus, seier at ikkje alle ledige flekker fell saman med kor det er godt klima for epledyrking. Noko av dyrkingsjorda ligg til dømes høgt oppe i terrenget, der det er for kaldt for epletre.

Samstundes vil klimaendringar føre til mildare vintrar, lengre vekstsesong og meir ekstremvêr med kraftigare styrtregn som aukar faren for ras i Hardanger. Det er godt og dårleg nytt for Hardanger-epla.

Fruktbonde Harald Alvavoll meiner klimaendringane vil vere noko av grunnen til at dei kan firedoble siderproduksjonen.

– Med mildare klima kan vi ta i bruk areal høgare oppe i terrenget. Fjorden er garantisten vår for milde vintrar og lengre vekstsesongar. Det er positivt for oss, seier Alvavoll til Bergens Tidende.

Hardangervin

Siderprodusent Arita Åkre ser på klimaendringane som ein «wake up Call». Ho meiner det er mogleg å tilpasse seg vêret. Blant anna har ho planta fleire typar druer. Ho trur det kan bli mogleg å produsere vin med druer frå Hardanger i framtida.

Børve minner om at klimaendringane også kan bremse produksjonen.

– Det ekstreme vêret som er venta, kan på sikt redusere dyrkingsarealet og fruktavlingane. Men det veit vi ikkje enno.

(©NPK)