Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) skal ha ein modell for straumstøtte til bedriftene på bordet. Den skal først presenterast for partane i arbeidslivet. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB / NPK

Vestre kallar inn til nytt møte om straumstøtte til bedriftene

Ei statleg lånegarantiordning og rause enøktilskot skal vere blant tiltaka i straumstøttepakken til bedriftene. Næringsministeren har kalla inn partane til nytt møte.

Fredag klokka 14 skal næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) møte partane i arbeidslivet – LO, NHO og Virke, får NTB opplyst i departementet.

Vestre er for tida i USA, men vil delta digitalt på møtet. Det er førebels ikkje kjent om næringsministeren på møtet vil presentere forslaget frå regjeringa til modell for straumstøtte til bedriftene.

Artikkelen held fram under annonsen.

Fleire verkemiddel

Etter det NTB kjenner til, vil pakken innehalde fleire typar verkemiddel. Mellom anna er det viktig for regjeringa å kople pakken til ein sterk enøk-komponent.

Kjelder seier til Dagens Næringsliv at regjeringa også vil gå inn for ei lånegarantiordning der staten tek det meste av risikoen for låna.

Detaljane er likevel ikkje spikra, og forslaget frå regjeringa skal først drøftast med LO og NHO.

– Dårleg løysing

Men for NHO er ein lånegaranti ikkje nok.

– Vi har understreka heile vegen: Det må liggje ei direkte tilskotsordning i botnen. Vi har vore tydelege på at ei ordning som berre inneheld lånegarantiar og energieffektiviseringstiltak, åleine ikkje vil vere nok. Det trengst ei målretta refusjonsordning til dei bedriftene som er hardast ramma av skyhøge kraftprisar, seier NHO-direktør Ole Erik Almlid i ein e-post til NTB.

– Bedriftene har betalt milliardar i auka straumrekningar til stat og kommune. Det vi ber om, er at noko av dette blir gitt tilbake til dei bedriftene som slit mest med straumprisar som har stige med 400–500 prosent, skriv han vidare.

Problematisk

Etter det NTB har grunn til å tru, meiner likevel regjeringa at ei direktestøtte til bedriftene er problematisk.

Det kan nemleg lesast som at bedrifter som går med underskot, blir påskjønte, medan bedrifter som har klart å omstille seg og spare straum, ikkje får noko.

Artikkelen held fram under annonsen.

Også dei fleste økonomane har åtvara mot å ause folks skattepengar over bedriftene. Men no tek sjeføkonom Kyrre M. Knudsen i Sparebank 1 til motmæle.

– Med eit så stort sjokk som det her er snakk om, kan det få store utilsikta konsekvensar for fellesskapet. Det er snakk om matavlingar eller tenester som fellesskapet treng, og det er snakk om mange arbeidsplassar, seier Knudsen til NTB.

– Må vurdere støtte

– Det er naturleg at straumstøtta blir behovsprøvd, og at ein byrjar med ei låneordning, men også vurderer støtte dersom det viser seg ikkje å vere tilstrekkeleg, seier han.

Tidlegare torsdag kom det meldingar om at regjeringa ville presentere straumstøtteordninga på ein pressekonferanse laurdag. Men like etter avviste fungerande kommunikasjonssjef Camilla Pettersen i Nærings- og fiskeridepartementet overfor NTB at dette er tilfelle.

(©NPK)