Vestland vil utvikle hurtigbåtar på hydrogen

Fylkesutvalet i Vestland har vedteke å jobbe vidare med å førebu og kunngjere utlysing av anbod på nye hurtigbåtar.

– Vi ønskjer å ta leiarskap i utviklinga av nye hurtigbåtar som går på hydrogen. Eg ser fram til dette arbeidet, der vi brukar offentlege innkjøp til å stilla krav som gir innovasjon og teknologiskifte, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Vestland fylkeskommune er, saman med Trøndelag, Nordland og Troms og Finnmark, med i eit prosjekt om å utvikle nye, utsleppsfrie hurtigbåtar. Det er planlagt to designløp. Det eine skal sikre utvikling av hydrogenfartøy og det andre inneber design som skal gje energieffektivisering med å mellom anna optimalisere skroget.

I prosjektet skal dei fire fylkeskommunane i fellesskap utvikle to til fire pilotbåtar med null utslepp. Sambandet Florø-Måløy-Selje kan vere eit mogleg samband for pilotbåt.

Prosjektet er no inne i ein konkurranseførebuande fase der det er planlagt to utviklingsløp. Det eine tek for seg tryggleiksgodkjenning av hydrogen som energiberar. Det andre går på å utvikle energieffektivt design for hurtigbåtar som også skal vere nullutsleppsfartøy.

(©NPK)