1.juli slår regjeringa saman Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK). Vestland fylkeskommune og fylkesordførar Jon Askeland ønskjer dei 150 arbeidsplassane samanslåinga genererer.Foto: Anne Sigrid Hundere/ NPK

Vestland vil ha fleire statlege arbeidsplassar

1. juli slår regjeringa saman Eksportkreditt Norge og Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK). Vestland fylkeskommune ønskjer dei 150 arbeidsplassane samanslåinga genererer.

– Desse arbeidsplassane vil vi ha til Vestlandet, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Dei to institusjonane har til no gjeve 148 milliardar kroner i eksportgarantiar og lån til norsk eksportnæring. Støtta har hovudsakeleg vore retta mot maritime næringar, havvind og helseindustri. Godt over halvparten har gått til Vestlandet.

Som innspel i lokaliseringsdebatten har regjeringa nemnd Groruddalen i Oslo som aktuell for det nye kontoret. Fylkespolitikarane i Vestland vil det annleis.

– Vi finn det heilt naturleg å lokalisere kontoret til Vestlandet/Bergen. Her har vi næringskompetansen, spesielt i Bergen der fleire eksportnæringar er etablert. Bergen har i tillegg eit sterkt finans- og forskingsmiljø. Dessutan vil flytting av statlege arbeidsplassar ut av Oslo bidra til både ei positiv spreiing av makt og utvikling i heile landet, men òg å styrke ordninga med auka næringskompetanse, seier fylkesordførar Jon Askeland.

Også Ålesund har meldt si interesse for å få GIEK til byen.