Fylkestinget i Vestland har vedteke å bruke inntil to millionar kroner til ei trygg og inkluderande russetid i fylket.Foto: Heiko Junge / NTB/ NPK

Vestland løyver to millionar til trygg russefeiring

Fylkestinget i Vestland har vedteke å bruke inntil to millionar kroner til ei trygg og inkluderande russetid i fylket.

– Alle elevar skal oppleve glede, utvikling og samhald rundt skuleavslutninga og russetida, seier fylkesordførar Jon Askeland i ei pressemelding.

Pengane skal gå til tilrettelegging og trygging av russearrangement i regi av frivillige og ideelle organisasjonar. Arrangørar må søkje om midlar til gjennomføringa seinast 11. april til avdelingsdirektør for opplæring og kompetanse, som prioriterer søknadene og avgjer tildeling, og det er fortløpande behandling av søknader.

Artikkelen held fram under annonsen.

Midlane skal gå til sikring av område for arrangement, tilfredsstillande vakthald, sanitære fasilitetar, avfallshandtering og felles sikker transport. Det blir arbeida vidare med finansiering frå andre partar.

Sjølv om Vestland fylkeskommune engasjerer seg for at russen skal ha ei god russetid, inneber ikkje det at fylkeskommunen skal vere arrangør.

– Russefeiringa er privat, og vi har sett store utfordringar, spesielt i bergensområdet i mange år, med russebussar som er rullande festlokale som trekkjer til seg mange ungdommar og vaksne, som ikkje er russ. Når vi no engasjerer oss i dette, er det ikkje for at vi skal arrangere russetida, understrekar Askeland.

(©NPK)