Arna er ein av plassane der det er ledige sommarjobbar for ungdom. Foto: Morten Wanvik / Vestland fylkeskommune.

Vestland fylkeskommune lyser ut 53 sommarjobbar for ungdom

Vestland fylkeskommune har no 53 ledige sommarjobbar. Arbeidet består mellom anna av vask og vedlikehald av skulebygga rundt om i fylket.

Alle som får tilbod om jobb må jobbe i minst tre veker mellom 1. juni og 1. september, og ein kan arbeide samanhengande eller i fleire omgangar/periodar.

Søkarar må vere over 16 år og snakke og forstå grunnleggjande norsk. Tidlegare erfaring er ikkje naudsynt. Jobbane blir fordelte på heilt nye kandidatar og ungdom som tidlegare har hatt sommarjobb i fylkeskommunen, går det fram av ei pressemelding frå fylkeskommunen.

Artikkelen held fram under annonsen.

Nils Endre Grønås er seksjonssjef ved drifts- og vedlikehaldsseksjonen i Vestland fylkeskommune. Han har erfaring med ungdommar på sommarjobb frå tidlegare, og ser fram til å ta inn ungdommar også i år.

– Det er lærerikt arbeid. Hos oss får ungdommane ikkje minst oppleve korleis det er å jobbe ein heil arbeidsdag. I tillegg får dei verdifull erfaring som kjem godt med når dei skal søke jobb i framtida, seier Grønås.

Stadane som er aktuelle for sommarvikarane i år er Arna, Austrheim, Bergen, Dale i Sunnfjord, Eid, Firda, Florø, Fusa, Førde, Høyanger, Kvinnherad,  Manger, Måløy, Odda, Os, Osterøy, Sogndal, Stryn, Tertnes, Ulvik og Voss.

(©NPK)