Ventar på testsvar både her og der

Trass spådd smittespreiing innfører ikkje Kvam herad nye tiltak.

Ved Norheimsund skule er det allereie stadfesta fire positive covid-19-prøvar, og det er venta fleire tilfelle. Dei fleste nye tilfelle i Kvam er no knytte til utbrotet ved skulen og heng saman, opplyser Kvam herad fredag.

På den lyse sida har smittetrykket ved Kvam vidaregåande skule minka. Både ved dei to nemnde skulane og ved Kvam ungdomsskule er det teke såkalla screeningtestar denne veka.

På Strandebarmsheimen, der det tidlegare er påvist fleire smittetilfelle i staben, ventar heradet fredag på svar på prøvar tekne av to tilsette. Dørene vert stengde for gjester fredag.