Jørund Kvestad (Sp, i midten) kjempa for å ta retten til å søkja om byggjeløyve inn i kommuneplanen. Her er han saman med partifellane Tiril Eiken (t.v.) og Hildegunn Espe i eit møte i utval for samfunn, plan og næring. Foto: Eirik Dyrøy Lotsberg

Vedtok at grunneigarar kan søkja om løyve

Grunneigarar i fjellet kan søkja om å få byggja seg hytte. Grunneigarar i strandsona kan søkja om å byggja seg naust eller om utbygging som grunnlag for tilleggsnæring eller reiselivssatsing.

Slik var det frå før, og no står det i kommuneplanen for Ullensvang òg. Alle parti bortsett frå SV, som berre stilte seg bak den sistnemnde delen, stilte seg bak fellesframlegget i kommunestyremøtet tysdag.

– Eg har det best med meg sjølv om eg røysta mot, sa Kåre Grønsnes (SV).

— Bruk av fjord og fjell har alltid vore viktig for innbyggjarane. I takt med samfunnsutviklinga må bruken vidareutviklast gjennom god tilgang til fjell- og fjordområda og ved etablering av fellestiltak i strandsona, heiter det i framlegget.

Framlegget erstatta eit framlegg frå Sp som fekk støtte i utval for samfunn, plan og næring då kommuneplanen vart drøfta i januar. Den gongen ville dei fleste partia gje alle grunneigarar i fjellet som søkte om løyve, lov til å byggja seg hytte for å vareta jakt-, fiske- og beiterettar. Olaug Askeland (SV) og John Helge Rasmussen (Ap) røysta mot den gongen.

Ifølgje gruppeleiar Lajla-Margrethe Lindskog-Lund er bakgrunnen for saka røynsler frå Ullensvang herad, der grunneigarar skal ha fått avslag på søknader av di dette temaet ikkje var omtala i overordna planar.