Dato for påmelding til auksjon av nye lakseløyve er klar, men sjølve auksjonen er utsett til august. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK

Utsett auksjon av laksevekst til august

Frå måndag kan oppdrettarar melde seg på til auksjon av nye lakseløyve. Men sjølve auksjonen er utsett til august.

Regjeringa har opna for at næringa kan vekse med til saman 6 prosent i produksjonsområde der det er miljømessig forsvarleg.

– Vekst i næringa gir grunnlag for meir verdiskaping og arbeidsplassar langs heile kysten, seier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Veksten blir tildelt i to omgangar, først ein del til fastpris og så resten gjennom auksjon.

Måndag opnast det for registrering til auksjon av nye lakseløyve.

På grunn av COVID-19-utbrotet har Nærings- og fiskeridepartementet valt å utsette auksjonen til over sommaren.

Planlagt oppstart av auksjonen er 18. august.