Publisert 09. juni 2019 kl. 23.09. Oppdatert 09. juni 2019 kl. 23.10.

Unge får meina i Ullensvang


Ullensvang kommune bør få eit eige kommunestyre for born og unge (BUK), slik Odda har hatt.
Det meiner prosjektleiaren, som tilrår fellesnemnda å vedta å oppretta BUK fredag. Han føreslår å gje BUK ei ramme på 200.000 kroner til fordeling.
Prosjektleiaren opplyser at røynslene frå Odda er gode. Han meiner BUK kan bidra til rekruttering, større demokratisk deltaking og opplæring, og kan vera ein plass der dei unge kan verta kjende på tvers av skulane og få samhald.