Meir enn fire av ti har sykla når dei har vore rusa, og to av ti droppar hjelmen, går det fram av ei landsomfattande undersøking gjennomført for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring. Illustrasjonsfoto: Kari Hamre / NPK

Undersøking: Fire av ti har sykla rusa

Fleire enn fire av ti har sykla når dei har vore rusa, og to av ti droppar hjelmen.

Det kjem fram av ei landsomfattande undersøking Kantar har gjennomført for Trygg Trafikk og Tryg Forsikring blant norske syklistar som har sykla minst éin gong eller meir det siste året.

Eitt av funna er at nesten halvparten – 43 prosent – innrømmer å ha sykla i rusa tilstand.

– Når du drikk, blir dømmekrafta, risikoforståinga og reaksjonsevna svekt – og det mykje fortare enn ein trur. Då utgjer du ein fare både for deg sjølv og andre. Derfor meiner vi at folk bør tenkje om sykkelen som dei tenkjer om bilen: Lat han stå viss du har drukke, seier kommunikasjonsrådgivar Ann-Helen Hansen i Trygg Trafikk.

54 prosent oppgir at dei alltid bruker hjelm, og 19 prosent at dei gjer det som oftast. Likevel er det framleis nesten to av ti – 19 prosent – av oss som sjeldan eller aldri tek på oss hjelmen.

Det er på dei korte turane at dei fleste oftast droppar hjelmen. På toppen av lista er turar til butikken og andre ærend med 45 prosent, fritidsturar med 30 prosent og andre småturar med 28 prosent.

(©NPK)