Trafikkulukke i Kvam

Ei trafikkulukke mellom Tørvikbygd og Omastrand reduserte framkoma på fylkesveg 576 laurdag morgon.

Meldinga kom inn til politiet klokka 06.17. Det opplyser politioverbetjent Anne-Siri Tysseland ved Kvam politistasjon.

Berre éin bil var involvert i ulukka. Bilen køyrde i grøfta nær Røyrvik, og var så pass skadd at han ikkje var køyrbar etterpå. Føraren, som var aleine i bilen, klaga på litt smerter. Politiet mistenkjer ikkje rus, og det vert ikkje oppretta sak, opplyser Tysseland.

Artikkelen held fram under annonsen.

Vegen var open for fri ferdsle att kring klokka 08.