To eldre innblanda i ulukke i Jondal

Naudetatane rykte ut til ei trafikkulukke på ein parkeringsplass i Jondal fredag.

Eitt køyretøy med to personar var involvert.

Skadeomfanget er så langt uvisst, melder Vest politidistrikt på Twitter. Ulukka vart varsla klokka 12.55.

Bilen skal ha køyrt inn i ein fortauskant, og kollisjonsputene vart utløyste.

To personar i 70-åra som ikkje skal vera alvorleg skadde, er frakta til legekontoret. Politiet har ikkje kverrsett noko førarkort etter hendinga.